יומן חב״ד ג' שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ג' שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32513694&Video=True&Lang=Hebrew
ימי חב"ד
הספר תורה אור הודפס לראשונה
הספר תורה אור, הכולל את מאמרי אדמו"ר הזקן שנלקטו על ידי אדמו"ר הצמח צדק על חומשים בראשית ושמות (והמשכו בספר לקוטי תורה, שמפני הפסק הזמן - כתוצאה מהלשנה - השתנה שמו), נדפס לראשונה בעיר קאפוסט בשנת תקצ"ז.
שער המהדורה הראשונה שער המהדורה הראשונה
זכרון להולכים
הרה"ח רפאל וילשאנסקי ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח רפאל וילשאנסקי ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
אביו של הרב יוסף יצחק וילשאנסקי ראש ישיבת חח"ל צפת ומשלוחי הרבי לאה"ק. הרב רפאל וילישאנסקי ע"ה שימש בהוראת הרבי הריי"צ כמזכיר לשכת ליובאוויטש האירופית במשך כחצי יובל שנים, במסגרת זו עסק במשך שנים רבות בניהול מוסדות חב"ד בצרפת ובצפון אפריקה, ובתקופה האחרונה בעלמא הדין שימש כמשפיע בשכונת קראון הייטס
מרת פאניה ברנובר ע״ה תשע"ב,
x
מרת פאניה ברנובר ע״ה תשע"ב,
אשת הרב פרופ' ירמיהו ברנובר, ובת 75. הותירה אחריה את בעלה ובנה ר' דני ברנובר מקראון הייטס
הרה"ח משה פאלטער ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה פאלטער ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יהודה פאלטער מנכבדי וחשובי קהילת אנ"ש באוק-פארק שבדטרויט, מישיגן. כיהן בכמה תפקידי ניהול במוסדות החינוך
נפטר בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הת' אוריאל רפאל סירוצקי ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
הת' אוריאל רפאל סירוצקי ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
מרת בתיה מישולובין ע״ה תשנ"ו, הר הזיתים
x
מרת בתיה מישולובין ע״ה תשנ"ו, הר הזיתים
בת הרב התמים ר' מיכאל גרשון מישולובין. אשת הרב התמים אליעזר ז"ל שבביתם ברוסי התקיימו תוך מס"נ חדר. ישיבה. ביהכנ"ס התוועדויות חסידים ומנוס לנרדפים מהשלטון.
נולדה ביום כח טבת תרס"א בעיר נעוועל ונפטרה בשנת התשנ"ו והר הזיתים
הרה"ח אפרים סויבלמן ע״ה תשנ"ב,
x
הרה"ח אפרים סויבלמן ע״ה תשנ"ב,
בן הרב יצחק סויבלמן
נולד בשנת תרע"א בכפר וודעלעקע שבחבל סרביה ונפטר בשנת תשנ"ב
מרת שיינדל גלרנטר ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שיינדל גלרנטר ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
שת הרב שלמה זלמן, ובת 81 בפטירתה. הותירה אחריה ילדים: מרת שושנה טרופי קווינס, הרב יונה גלרנטר קראון הייטס, מרת מינא שפוץ קראון הייטס, מרת חנה כהן קראון הייטס, מרת ליבי חן קראון הייטס, מרת הניא וולוביק, לאס אנגלס.
הרה"ח שניאור זלמן משה היצחקי ע״ה תשיב, צפת
x
הרה"ח שניאור זלמן משה היצחקי ע״ה תשיב, צפת
בן הרב דוב היצחקי. ר' זלמן משה היה סמל ודוגמא להתקשרות לרבותינו נשיאינו, בתחילה לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ואח"כ לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כתב עליו: "אשר מהמיוחדים האחדים השוקדים ומשיגים בחסידות ובקי בן הרבה דרושי כ"ק אאמו"ר הרה"ק". כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אמר עליו: "זלמן משהס אווארט חזרטמען אין 'בית הרב" [אימרה של זלמן משה חוזרים בבית הרב]. לאחר פטירתו כתב עליו הרבי "זצ"ל", ביטוי שהרבי לא השתמש בו מעולם על חסיד בן דורנו
נולד בעיר נעוויל בשנת התרל"ג נפטר בשנת התשיב צפת
מרת מוסיא ברזין ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
מרת מוסיא ברזין ע״ה תש"ע, הר המנוחות
מלוד, הותירה אחריה בעל: ר' פרץ ברזין, וילדים: ר' יעקב ברזין, והגב פסיה חן מלונדון
מרת בתיה רחל שקליאר ע״ה תש"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת בתיה רחל שקליאר ע״ה תש"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יהושע שקליאר.
נפטרה בשנת התש"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יונה אבצן ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
x
הרה"ח יונה אבצן ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי
ר' יונה היה יושב ראש המוסד הידוע "שיחות באנגלית" שבה ניהל בהתמסרות יוצא דופן עד יומו האחרון. המוסד שיחות באנגלית הביא תנופה חדשה להפצת המעיינות בדור השביעי, וחיבר אלפי יהודים דוברי אנגלית לרבינו ולתורתו. כל מי שהכיר את ר' יונה יעיד שלא היה לו זמן להסתכל אחורה ולהתענג מעבודתו המרובה בהפצת המעיינות חוצה, לפני שנגמר ספר אחד כבר יש לו עוד עשר פרויקטים להתחיל, "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים" היה דרכו בחיים. בד בבד עם ניהול שיחות באנגלית היה ר' יונה שדכן מפורסם שעזר למאות זוגות להקים בית נאמן בישראל. התקשרו אליו מסביב לשעון לברר פרטים בשידוכים, לא היה מושג של "מוקדם מדי בבוקר" או "מאוחר מדי בלילה" להתקשר. התמסרותו לטובת הזולת היה להפליא. הותיר אחריו את רעייתו, מרת רבקה אבצן, ואת הילדים: לוי - דרום אפריקה, שאני וולף - קראון הייטס, שמואל - קראון הייטס, מושקי איידלמן - קראון הייטס, שיינה אוסטר - קראון הייטס, שטערנא גולדברג - קראון הייטס, זלמי, חני, שרולי, שלום בער, מאיר ולאה. אחיו ואחיותיו הם - אדלה ברנשטיין (קראון הייטס), לייבל אבצן (קראון הייטס), אסתר בלוי (קראון הייטס), יוסי אבצן (קראון הייטס), ריווה קפלינסקי (קראון הייטס), דינה בורנשטיין (קראון הייטס), גרשון אבצן (ירושלים), שלום אבצן (קראון הייטס), מרדכי אבצן (שליח הרבי בהונג קונג), דבי באומגרטן (צ'י), סטרני צ'סני (צ'י), שייני טיפנברון (קראון הייטס), לייזר אבצן (צ') וחני זירקינד (פרזנו, קליפורניה).
הרה"ח מאיר אופן ע״ה תשע"ט, הר הזיתי
x
הרה"ח מאיר אופן ע״ה תשע"ט, הר הזיתי
בן 70 היה בפטירתו. למדן ותלמיד חכם, תלמידו של המשפיע הנודע ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה, ותלמידו המובהק של הרב ישראל גרוסמן ע"ה, שהיה ראש הישיבה המרכזית בכפר חב"ד באותן שנים. היה מקושר גם לרב נחום טרבניק עת כיהן כר"מ בישיבה (בשנים מאוחרות יותר כיהן הרב טרבניק כרבו של כפר חב"ד) הותיר אחריו את רעייתו בניו ונכדיו, ואת אחיו: הרב יוסף יצחק אופן, הרב דוד אופן מביתר, הרב יעקב אופן ואחותו הגב' בלה רוזנברג מבני ברק. ילדיו: ר' שאול, ר' מנחם ור' לוי. ובתו, מרים.
הרה"ח מאיר אופן ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח מאיר אופן ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
למדן ותלמיד חכם, תלמידו של המשפיע הנודע ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה, ותלמידו המובהק של הרב ישראל גרוסמן ע"ה, שהיה ראש הישיבה המרכזית בכפר חב"ד באותן שנים. היה מקושר גם לרב נחום טרבניק עת כיהן כר"מ בישיבה (בשנים מאוחרות יותר כיהן הרב טרבניק כרבו של כפר חב"ד) הותיר אחריו את רעייתו בניו ונכדיו, ואת אחיו: הרב יוסף יצחק אופן, הרב דוד אופן מביתר, הרב יעקב אופן ואחותו הגב' בלה רוזנברג מבני ברק. ילדיו: ר' שאול, ר' מנחם ור' לוי. ובתו, מרים.
הרה"ח אברהם מאיר צוקר ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם מאיר צוקר ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בן הרב חיים חנוך העניך צוקר.
נפטר בשנת התשמ"ג הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.