יומן חב״ד כ"ו שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
ר' אריה פלדמן-שדמי ע״ה תשע"ה, ירקון
x
ר' אריה פלדמן-שדמי ע״ה תשע"ה, ירקון
אביו של שליח הרבי לערננה הרב אליהו שדמי
מרת רחל סלוין ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
מרת רחל סלוין ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
ת הרב שמואל נוטיק ע"ה, ורעייתו של הרב שלום סלווין ע"ה. הותירה אחריה בנים ובנות: הרב אברהם זרח סלוין מבני ברק, הגב טובה ליפסקר מנחלת הר חב"ד, הגב ליפשה שטייינברגר מנחלת הר חב"ד, שמואל סלווין מירושלים, והגב ציפורה סלוין מכפר חב"ד
מרת חוה הורוויץ ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חוה הורוויץ ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שמואל הורוויץ אשת הרב חיים טאשקענטער ז"ל פעלה טוב וחסד מתוך הצנע לכת הצילה נפשות בנ"י ממחלות קשות בשנות הרעב והזעם
נפטרה בשנת התשס"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אפרים וולף ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח אפרים וולף ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
בן הרב בנימין וולף. זכה להיות ממנהלי מוסדות חב"ד באה"ק במשך עשיריות בשנים מסר נפשו לטובת אנ"ש והתמימים ומוסדות חב"ד והי השליח המסור והבא כוח של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בארה"ק במשך למעלה מחמישים שנה
.נולד ביום כא מנחם אב תר"פ בעיר נירנברג שבגרמניה ונפטר בשנת התשס"ג הר המנוחות
מרת חנה מינא סלונים ע״ה , חדרה
x
מרת חנה מינא סלונים ע״ה , חדרה
בת הרב משה חיים יהודא סלונים
נולדה בשנת 'תרל"ו מנ"כ בחדרה
מרת רייזל אסטולין ע״ה תשנ"ו, הר המנוחות
x
מרת רייזל אסטולין ע״ה תשנ"ו, הר המנוחות
בת הרב חים בנימין אסטולין אשת הרב זלמן-לייב ז"ל מדמויות ההוד של חסידי חב"ד ברוסיה ובאה"ק
נולדה בשנת תרפ"א בעיר במזבוז שבאוקאינה ונפטרה בשנת התשנ"ו הר המנוחות
הרה"ג הרה"ח יעקב לנדא ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ג הרה"ח יעקב לנדא ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
בן הרב משה יהודה לייב לנדא. נצר למשפחת רבנים מפוארת שהייתה קשורה לחב"ד בכל הדורות. למד בתומכי תמימים בעיירה ליובאוויטש, וזכה לקרובם של כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע ובנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע. היה שד"ר של כ"ק אדמו"ר הרש"ב לייסד מקוואות. התמנה לפוסק ומורה הוראה בחצרו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב לאחר המהפיכה הקומוניסטית השתלב במלחמת הקודש של כ"ק אדמו"ר הריי"צ במרמק לשמירת היהדות ברוסיה. בשנת תרפ"ח יצא מרוסיה. בשנת תרצ"ו התמנה לרבה של העיר בני ברק, תפקיד בו כיהן כחמישים שנה.
נולד בשנת תרנ"ג בעיר קורניץ ונפטר בשנת התשמ"ו הר הזיתים
הילד שמחה קאמענסקי ע״ה תשמ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד שמחה קאמענסקי ע״ה תשמ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב משה ישראל קאמענסקי
נפטר בשנת התשמ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יחזקאל בסר ע״ה תש"ע, ניו יורק
x
הרה"ח יחזקאל בסר ע״ה תש"ע, ניו יורק
הרב יחזקאל בסר נולד בערשה של אגודת ישראל, בקטוביץ שבפולין, שם גדל כחסיד רדומסק, עד פרוץ מלחמת-העולם השניה בתרצ"ט. לאחר המלחמה הגיע לארה"ב, שם התמסר לכינונם של מוסדות וארגונים חרדיים, כשאת מרצו הקדיש לכינונה של אמריקה חרדית לאחר המלחמה. הרב בסר פעל רבות לעידוד לימוד הדף היומי בקרב יהודי אמריקה, ועמד בראש ועד הפועל של המפעל. כאשר היגר לניו יורק בשנת תש"ח הביא עימו הרב בסר זצ"ל מעטפה לרבי מאחיו ר' ישראל אריה לייב שניאורסון עם תמונות עבור אימו הרבנית חנה שניאורסון נ"ע. לרב בסר זצ"ל היה קשר מיוחד עם הרבי. בתקופה האחרונה בעלמא הדין נחלש מאוד, והיום נפטר - כשבניו וחתניו, כולם בעלי תורה ויראה, סביב מיטתו.
מרת ציפורה פירשט ע״ה תשפ"ב, לוס אנג'לס - הר הזיתים
x
מרת ציפורה פירשט ע״ה תשפ"ב, לוס אנג'לס - הר הזיתים

נפטרה הגברת ציפורה פירשט, אשת ר' דוד פירשט ע"ה מלוס אנג'לס. בת 76 היתה בפטירתה.

המנוחה ובעלה ע"ה היו ידועים כאנשי חסד. בעבר התגוררו בשכונת רמות בירושלים.

הניחה  אחריה את ילדיה יבדלח"ט: דניאל (לוס-אנג'לס), הגב' פנינה-לייזה אבן-ישראל (ירושלים), ר' צביקה (לוס-אנג'לס) הגב' שרה מוריס (לוס-אנג'לס), ר' נתן (לוס אנגל'ס).

הלווייתה תתקיים בלוס אנג'לס, וביום ראשון בבוקר תצא לארה"ק.

הרה"ח ברוך קיבמן ע״ה תשפ"א,
x
הרה"ח ברוך קיבמן ע״ה תשפ"א,
ר' ברוך קיבמן, תושב שכונת קראון הייטס שבמשך שנים רבות היה בעל חנות הנעליים המיתולוגית בשדרת קינגסטון, סמוך ל-770, הלך היום (שני) לעולמו, והוא בן 77. המנוח ז"ל נולד בסמרקנד, צעיר מבין שלושה אחים. במהלך מלחמת העולם השנייה ברחה משפחתו מרוסיה, יחד עם סביו וסבתו, החסיד המפורסם ר' דוד קיבמן (המכונה ר' דוד הורודוקר) ורעייתו בת שבע רייזל.ב סבתו נרחצה בידי הרוסים במהלך המסע. חודשיים לאחר מכן נולד ר' ברוך. סבו ביקש לקרוא לו על שם רעייתו ולכן נקרא שמו ברוך, שהאותיות ב' ור' הינם ראשי התיבות של בת שבע רייזל. כעבור 7 שבועות נפטר גם סבו. בהמשך עברה המשפחה למחנה העקורים בפוקינג. כעבור שנים ספורות עלתה על ספינה לכיוון ישראל. בנמל סירבו הבריטים לאפשר לספינה להיכנס ובני המשפחה נשלחו לקפריסין. בשנים מאוחרות יותר עלתה המשפחה לישראל והתיישבה בתל אביב יפו, שם שכנה קהילה גדולה של חסידי חב"ד. ברוך הצעיר למד בישיבה בלוד. כשהיה בגיל 14 אביו נפטר. בגיל 18 נסע ללמוד בישיבה המרכזית ב-770. לאחר שבא בקשרי השידוכין, עם רעייתו חנה תבדלחט"א, איחל לו הרבי מזל טוב במהלך יחידות. בני הזוג קיבמן זכו שבקבלת הפנים של חתונתם, שהתקיימה ב-770, השתתף הרבי לאחר שחזר מהאוהל. לאחר חתונתם נשלחו ללונדון, שם שימש ר' ברוך ז"ל כמורה במשך שנתיים. לאחר מכן עברו להתגורר בשכונת קראון הייטס. בשנים מאוחרות יותר ניהל את חנות הנעלים בשדרת קינגסטון. לבאי החנות זכור ר' ברוך כמי שבכל רגע נתון אחז ספר פתוח וניצל כל רגע. ר' ברוך היה חסיד מסור ומקושר, היה מעורב בענייני הרבי. ארגן בביתו שיעור חסידות בכל שבת, אותו מסר החוזר ר' יואל כהן. ר' ברוך זכה להימנות גם על קבוצת החסידים שרכשו בשנת תשל"ו את טנק המבצעים שנשלח לארץ הקודש. הוא הגיש לרבי בהתוועדות י' שבט של אותה שנה את מפתח הטנק. כמעט עד יומו האחרון פקד ר' ברוך את בית חיינו 770. קשר שיחות עם תלמידי הישיבה והיה ידוע כחסיד בעל מרץ ונלהב. הותיר אחריו את רעייתו חנה תבדלחט"א, ואת ילדיו - אברמי מבריטניה, דוד מקראון הייטס, שיי מקראון הייטס ונאווה רסקין מפלורידה. אחיו הוא ר' שלום בער קיבמן מקראון הייטס. הלווייתו תתקיים הערב (שני) בשעה 14:30 שעון ניו יורק ותעבור בחזית בית חיינו. יהי זכרו ברוך.
הרה"ח משה גורארי ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח משה גורארי ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
בן הרב נתן גורארי למד בישיבת תו"ל בליובאוויטש ומקושרי כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק שלום דובער זי"ע ובנו כ"ק אדמו"ר אור עולם כ"ק יוסף יצחק זי"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ומסר נפשו למלאות שליחותם והקדיש זמנו ללימוד התורה והחסידות בהעמקה ולהפצתה ברבים
נולד בשנת תרנ"ט בעיר קרמנטשוג ונפטר בשנת התשל"ג הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.