יומן חב״ד י"ח שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ח שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32974534&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
הילדה שירה לוין ע״ה תשע"ד, ספסופה
x
הילדה שירה לוין ע״ה תשע"ד, ספסופה
הרה"ח צבי הירש הלוי מנדלויץ ע״ה תשס"ד, מונטריאול
x
הרה"ח צבי הירש הלוי מנדלויץ ע״ה תשס"ד, מונטריאול
בן הרב ירחמיאל רפאל הלוי מנדלויץ.
נפטר בשנת התשס"ד מונטריאול
מרת מרים גיננדל גלבשטיין ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
מרת מרים גיננדל גלבשטיין ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
נפטרה בשנת התשס"ד מנ"כ בהר מנוחות
מרת גנסי׳ היצחקי ע״ה ,
x
מרת גנסי׳ היצחקי ע״ה ,
בת הרב מרדכי אברהם היצחקי אשת הרב התמים ר' שניאור זלמן משה בן הרב דוב היצחקי.
הרה"ח אפרים קומר ע״ה תשע"ד, סנהדריה
x
הרה"ח אפרים קומר ע״ה תשע"ד, סנהדריה
היה ידוע כאדם חם, תמיד עם בית פתוח, ומילה טובה לכל אדם. הותיר אחריו, אישה, תבלחט"א הגב רוברטה; ילדים: ר' מאיר מהישוב תקוע, ר' זלמן מקראון הייטס, ור' גרג מניו יורק; נכדים ונינים
הרה"ח שלום דובער נעמאנאוו ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום דובער נעמאנאוו ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב המשפיע ניסן נעמאנאוו. שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בתו"ת צרפת
נפטר בשנת התשמ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פעסיא לאה ליפש ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
מרת פעסיא לאה ליפש ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בת הרה'ח מנחם יחיאל מיכל ליפש ע''ה
נפטרה בשנת התשמ"ב
הילד יוסף יצחק לעוויטין ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד יוסף יצחק לעוויטין ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שלום דובער לעוויטין
נולד יא טבת תשל"ד ונפטר בשנת תשל"ד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חנה זיו ע״ה תש"ע, צפת
x
מרת חנה זיו ע״ה תש"ע, צפת
הותירה אחריה את בעלה הרב מרדכי זיו ממכון "אסנט" וחמישה ילדים
הילד מנחם מענדל בערקאוויטש ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד מנחם מענדל בערקאוויטש ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מרדכי צבי בערקאוויטש.
נפטר בשנת התשל"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת סעידה נתן ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
מרת סעידה נתן ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
בת הרב יצחק נתן. קשורה בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ופעל בכל כחה להפיץ מעיינות חוצה.
נולדה יט בטבת התש"י נפטרה בשנת התשס"ג הר המנוחות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.