יומן חב״ד י"ד שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ד שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32520373&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
ערב ט"ו בשבט - י"ד שבט
במנחה אין אומרים תחנון.
ימי חב"ד
יום חתונת הרבנית ברכה בת אדמו"ר האמצעי עם הרב יונה מז'יטומיר
יום חתונת הרבנית ברכה בת אדמו"ר האמצעי עם הרב יונה מז'יטומיר, אדמו"ר הזקן נכח בחתונה ואף אמר מאמרים בעת החתונה.
זכרון להולכים
מרת שמחה גבאי ע״ה תשס"ה, מונטריאול
x
מרת שמחה גבאי ע״ה תשס"ה, מונטריאול
בת הרב אלי גבאי. זכתה לראות צאצאים תמימים ושלוחים מקושרים לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטרה בשנת התשס"ה מונטריאול
הרה"ח שמואל דוד בעלינאוו ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמואל דוד בעלינאוו ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם אשר בעלינאוו למד בתו"ת במס"נ ברוסיא ממקושרי בלו"נ לכ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נולד ביום ח"י כסלו עת"ר בעיר קלימוביץ ונפטר בשנת תשס"ג מנ"כ ניו יורק ליד אהל הק'
הרה"ח אברהם זלצמן ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם זלצמן ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
בן הרב דב בער זלצמן זכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים בעיר ליובאוויטש אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב והיה מקושר בכל נימי נפשו גם לבנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה מחשובי אנ"ש באה"ק.
נולד ב דר"ח חשון תר"ס בעיר סמארגון פלך וילנא אשר ברוסיה ונפטר בשנת התשד"מ הר הזיתים
ר' ברוך צדוק ריבקין ע״ה תשס"ט, פתח תקוה
x
ר' ברוך צדוק ריבקין ע״ה תשס"ט, פתח תקוה
מגזע חסידי חב"ד שעלה ארצה לפני כעשרים שנה והתיישב בפ"ת. נמנה על המתפללים הקבועים של בית הכנסת 'צמח צדק' חב"ד בעיר, וזכור היטב בחיות החסידית שלו. הותיר אחריו את אשתו ושני בניו שיחיו. כלתו הדסה (אשת בנו שמואל מנחם מענדל ) הינה בת-דודה של משפחות פבזנר-גורביץ
הילדה איילה דינה שרה אמיתי ע״ה תשס"א,
x
הילדה איילה דינה שרה אמיתי ע״ה תשס"א,
בת הרב שמעון אמיתי
נפטרה בשנת תשס"א
חכם מיכאל מוזגרשווילי ע״ה תשע"ו, לוד
x
חכם מיכאל מוזגרשווילי ע״ה תשע"ו, לוד
אביו של הרב יצחק מוזגראשוילי רב הקהילה הגרוזינית בקרית שרת בלוד
הרה"ח יהודה הירש ע״ה תשמ"ג, מונטריאול
x
הרה"ח יהודה הירש ע״ה תשמ"ג, מונטריאול
בן הרב אברהם הירש
נפטר בשנת התשמ"ג מונטריאול
מרת חנה בנימינסון ע״ה תשכד, מונטריאול
x
מרת חנה בנימינסון ע״ה תשכד, מונטריאול
בת הרב חיים מאיר בנימינסון. אשת חבר הרב ירחמיאל ז"ל.
נפטרה בשנת התשכד מונטריאול
מרת פעשא אסתר גרונר ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
x
מרת פעשא אסתר גרונר ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
בת הרב קאפיל גרונר
נפטרה בשנת תרס"ט הר הזיתים
הרה"ח יהודה שמוטקין ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה שמוטקין ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
בן הרב התמים שניאור זלמן שמוטקין נולד בווארשא, פולין, לאביו המשפיע הרב שניאור זלמן היד ולאמו מרת רייזל ז"ל, בת הרה"ג והרב ענף עץ אבות ר' משה יהודא פרלוב זצ"ל. מחשובי חסידי כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע, וחתנו כ"ק אדמו"ר זי"ע. למד בישיבת תו"ת בפולין, בשנת תרצ"ג הי כבר בארה"ק בירושלים. נשא את מרת פייגיל, בענין שידוכו ניכרת מעורבותו של הרבי הקודם ואמו הרבנית שטער. עוד טרם נישואיו עסק במסחר ספרים, כשקודם לכן שאל בעצת הרבי הקודם שענה שכדאי וכו, במרוצת השנים הרחיב את מסחרו ואף נהג לשלוח תדיר ספרים וכיו"ב לבית רבינו. נפטר בשבט תשמ"ב, במילוואקי שבמדינת וויסקונסין, בבר-מצוה לנכדו, ר' שניאור זלמן, דובר חב"ד בארה"ב, בן הרב ישראל, השליח הראשי במדינת וויסקונסין וחבר אגו"ח העולמית. להלויתו יצאה הרבנית ע"ה, כן מספרים שלאחרי פטירתו התבטא כ"ק אדמו"ר ש"נמצא במקום טוב
נפטר בשנת התשמ"א הר הזיתים
מרת שרה בתיה רסקין ע״ה תש"ן, הר הזיתים
x
מרת שרה בתיה רסקין ע״ה תש"ן, הר הזיתים
בת הרב התמים אברהם רסקין.
נפטרה בשנת התש"ן הר הזיתים
הרה"ח ישראל רוזנפלד ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ישראל רוזנפלד ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
השאיר אחריו משפחה עניפה: רעייתו מירל, ילדיו: אלימלך (מיאמי), צמח (לוס-אנגלס), משה ושמואל (קראון-הייטס), וחני לבקובסקי (מונסי).

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.