יומן חב״ד כ"ג שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ג שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32981821&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
מרת רישא ציבין ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
x
מרת רישא ציבין ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
בת הרב משה ניסן ציבין. אשת הרב התמים ר' מרדכי ז"ל
נפטרה בכפר חב"ד בשנת התשל"ט הר הזיתים
מרת נחמה גרייזמן ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
x
מרת נחמה גרייזמן ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
בת הרב התמים ר' מרדכי, ואשת הרה"ח הרב שמואל גרייזמן יבדל"א, משלוחי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לארה"ק ת"ו

נפטרה בשנת תשנ"ב הר הזיתים

הרה"ח חיים משה אלפירוביץ ע״ה תשל"ז, בני ברק
x
הרה"ח חיים משה אלפירוביץ ע״ה תשל"ז, בני ברק
בן הרב עוזר אלפירוביץ. מויעזנא. היה כמה שנים שו"ב ואח"כ גר בארה"ק מן התמימים אשר אור של ליובאוויטש לא נשתנה אצלו. אמרו עליו שהיה בדרגת בינוני ושמר על מחדו"מ עד סוף ימיו. על מצבתו נכתב בהסכמת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שהיה זהיר במחשבה, דיבור ומעשה כל ימי חייו.
נולד בחג הפרים תרנ"ט בעיירה וויעזנא שבפלך וילנא, ונפטר בשנת התשל"ז ומ"כ בבני ברק.
הרה"ח נטע בער פינסקי ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח נטע בער פינסקי ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
מתולדות חייו ר' נטע נולד בשנת תרפ"ו במוסקבה לאביו הרב שניאור פינסקי מהתמימים שלמדו בליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב. ר' נטע נקרא על שמו של דודו ר' נטע פינסקי, מהתלמידים המובחרים שבישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש שנרצח על ידי פורעים בזמן מלחמת האזרחים ברוסיה. ר' נטע בער נחלה בילדותו במחלה מסוכנת בעת שאביו שהה אצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ. לאחר שהבריא התברר שהשינוי לטובה החל בעת שאביו נכנס להתברך מפי הרבי. למד בילדותו אצל אביו והכיר כמה מגדולי החסידים שביקרו בביתם, ביניהם החסיד בעל המס"נ ר' יענקל זורוויצער, היד. ר' נטע עלה לארץ בראשית שנת תשל"ב ויחד עם חסידים נוספים היה ממייסדי בית כנסת חב"ד-עולי רוסיה בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים. אף שהיה באופיו שקט וצנוע, בהתוועדויות היתה יוצאת ממנו עוז רוח החסידות המקורית מדורות קודמים. נפטר בשיבה טובה והותיר אחריו אשה ובן. הלוויתו תצא בשעה 15:30 להר הזיתים, מבית כנסת חב"ד עולי רוסיה ברח סנהדריה המורחבת, מאחורי "מעון הורים-שומרי החומות".
הנערה חנה-מרים בעל ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הנערה חנה-מרים בעל ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב בערל בעל,
נפטרה בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מלכה פראדיל שפירא ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
x
מרת מלכה פראדיל שפירא ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
בת הרב אלתר משה ליפא שפירא.
נפטרה בשנת התשל"ד הר הזיתים
הרה"ח משה סיימאן ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה סיימאן ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב בנימין זאב סיימאן.
נפטר בשנת התשטו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אלישבע קרשנבוים ע״ה תשמ"ט, ירושלים
x
מרת אלישבע קרשנבוים ע״ה תשמ"ט, ירושלים
אשת הרה"ח אברהם משה קרשנבוים ע"ה בת הגה"ח יוסף חיים שינברגר זצ"ל
הרה"ח אהרן שלמה ראטמאנסקי ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אהרן שלמה ראטמאנסקי ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב ליבער ראטמאנסקי
נפטר בשנת התשטו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שרה רפופורט ע״ה תש"ס, הר הזיתים
x
מרת שרה רפופורט ע״ה תש"ס, הר הזיתים
בת הרב מנחם מענדל רפופורט. אשת הרב יחיאל מיכל ז"ל נאסרה ועונתה רבות ברוסיא על הצלת יהודים.
נולדה כו סיון תרע"ח נפטרה בשנת התש"ס הר הזיתים
הרה"ח מאיר ליבער קעלער ע״ה תשס"ד, מנ"כ ניו יורק
x
הרה"ח מאיר ליבער קעלער ע״ה תשס"ד, מנ"כ ניו יורק
נולד בשנת תרע"ד בעיר ניו יורק ונפטר בשנת תשס"ד מנ"כ ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

ניחום אבלים

הרה"ח צבי משה לסקר ז"ל

משפחת לסקר ישבו שבעה מיד במוצאי שבת בכפר חב"ד באהל ברח' אדמו"ר הזקן [ בחניית אולם הת"ת ] בין השעות 6:00 - 7:30 . וימשיכו לשבת לאחר מכן בבית המנוח רח' בעל התניא 18 קומה 4 דירה 19 בני ברק מהשעה 8:00 והלאה. 

כ"ג שבט ה׳תשפ״ב

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.