יומן חב״ד ל' שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ל' שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32996936&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
א' דראש חודש - ל' שבט
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
זכרון להולכים
הרה"ח חיים יחזקאל לייב קליין ע״ה תשס"א, הר המנוחות
x
הרה"ח חיים יחזקאל לייב קליין ע״ה תשס"א, הר המנוחות
בן הרב שניאור זלמן קליין
נולד בשנת תשטו בעיר טשקנט ונפטר בשנת תשס"א הר המנוחות
מרת אסתר גלוסקין ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר גלוסקין ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב מנחם מענדל גלוסקין
נפטרה בשנת תשל"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת ליבע כץ ע״ה תשיא, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ליבע כץ ע״ה תשיא, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יוסף כץ
נפטרה בשנת תשיא מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שלמה זלמן גילרנטר ע״ה תשע"ה,
x
הרה"ח שלמה זלמן גילרנטר ע״ה תשע"ה,
מלא אמונה וגדולה מחד ופשטות וצניעות מאידך. שריד, אוד מוצל מאש "יהודי של פעם" יפטירו מכיריו.יהודי של "אש תמים" דוגמא ליהודי שעבר את כוס התרעלה - תלאות השואה ואבד את משפחתו הי"ד, ובאמריקה "די גאלדנע לאנד..". בעבודות ובזעת אפיים הקים בית על יסודי תורת החסידות -נתינה לזולת כמו תפילה ותורה.המוטו שלו היה דברי הרבי "אמריקא איז נישט אנדרעש" ובכל דרכיו הביע, לימד, חיזק את משפחתו כמו את קהילתו ומקורביו להתנהג כמו יהודי העיירה ממנה בא. יראת שמים מידות טובות ומעשים טובים. אף שלא תמיד אמר זאת אבל הקרין זאת בכל עת על בני ובאי ביתו.הזכיר להם כל עת שבשטטל ביתם היה פתוח לדבר שמחה ומצוה להילולות של צדיקים וקדושי עליון כמו לבריתות וימי דפגרא והיו עיניו מתמלאות געגועים עזים לריחות ולזמירות.לא אחת היית יכול לשמע ממנו "האם עשית מעשה טוב היום שלא עשית אתמול"?כזה היה וככך חינך את סביבתו. ר' זלמן היה ידוע כיהודי עם "עין ימנית "מביט על כל אחד, ילד ונער כזקן, בדרך של כבוד ואהבת ישראל אמיתית. היה מכתת רגליו בשקט בשקט כגבאי צדקה ואוסף לנצרכים אם זה אלמנה או בחור צעיר נזקק.היה שותף במפעלי החסד "חדרי תורה אור" עם ר יעקב הלוי פרידמאן ע"ה שהיה מעריצו, וביחד היו מזכים יהודים במתן צדקה ואת הנותנים כמו את המקבלים.את מסחרו "כובעי כתר" קבע במקום מגוריו קראון היטס על פי ברכתו של הרבי, ואף שהיה זה בית מסחר אולם בפה מלא אפשר לומר שהיה זה בית חב"ד שבו יהודי יכל לקבל חוץ מלבושים גשמיים גם חיזוק ומזור לצרותיו עם ברכה על כוס מים ומזונות..או רעיון לפרשת השבוע מתובל במשלי חז"ל, והרבה הרבה באו להודות לו שנים מאוחר יותר...עם עינו החדה ידע לאבחן ולהגיד מה למי, כמו יהודי של פעם פיו מלא ברכות לישועות ובשורות טובות.בשנות הכפי'ם המאוחרות הקים ר' זלמן את בית הכנסת "אנשי רובאשוו" על שם עיירתו שנכחדה ואנשיה שנספו הי"ד היה זה בעצם בית הכנסת הראשון שנבנה בקראון היטס נוסח האר"י, מלבד 770. בהכוונתו וברכתו של הרבי ר זלמן היה מתייעץ עם הרבי בן הרבה מעניניו ועסקיו וגם בית הכנסת זה הייתה בעצה עם הרבי. לאחר שהציל מהשואה ספר תורה עתיק מאות בשנים מאנשי מעלה, יעץ לו הרבי לפתוח בית כנסת עם ספר תורה זה.כבר כבחור החלה התקרבותו לליובאוויטש, כששרד את תופת המלחמה ופגש את גדולי החסידים במחנות העקורים, שם היה בחור מן המנין בישיבה שהקים ר אלי חיים רוטבלאט ע"ה.ר' זלמן שהגיע ממשפחה חסידית הריח מיד עם פקחות מהממת ופשוטה כאחת, ובאמונתו האיתנה והתמימה שזה מה שאוותה נפשו.. עוד מהבית ידע זלמן הצעירעל אהבת ישראל מה היא, ועל "טובה מאכן א איד". החסד שיינק מאביו ר יונה הי"ד "הבעל תוקע" של העיירה ליוותה אותו כל ימיו אם זה בלהציל מחרפת רעב ילדים ונשים בגטאות תוך חירוף נפש ממש. אם זה צרכים וטובות בענינים של מות וחיים ליהודים שהסתתרו בשנות האימה, או שזה ביתו בקראון הייטס שהיה פתוח לאורחים עם זוגתו שינדעל ע"ה ואוזן קשבת לקשי יום.לא הרבה זוכרים אבל לפני למעלה מדור ר' זלמן פתח חדר בקראון הייטס לילדים שהסתובבו ברחוב. עצמו היה המלמד, והחידר היה בביתו. הכל בחינם בצנעה ובמאור פנים. ביתו בית ועד לחכמים ואנשי ירושלים. גבאי צדקה ידעו את הכתובת היכן אפשר לדפוק באמצע הלילה לקבל תמיכה ומילה טובה. ר' זלמן היה רץ לדבר מצוה מכתת את רגליו בתשרי לחפש מקומות לינה עבור האורחים הרבים שהיו באים לרבי, עד שהמשרד של "הכנסת אורחים "בראשות ר משה ירוסלבסקי ניקבע בחנותו
הרה"ח מאיר שלום בליזינסקי ע״ה תש"ן, הר הזיתים
x
הרה"ח מאיר שלום בליזינסקי ע״ה תש"ן, הר הזיתים
בן הרב יעקב שלמה בליזינסקי. מראשוני התלמידים בישיבת תומכי תמימים וורשא פולין, ועסק כל ימיו בהפצת המעינות חוצה רבים השיב מעון העמיד דורות בעלי תשובה וכמו אב הי להם.
נולד בשנת תרס"ז בעיר גארבאלין ונפטר בשנת התש"ן הר הזיתים
הרה"ח אשר קרביצקי ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח אשר קרביצקי ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
בן הרב מרדכי קרביצקי.
נולד ב טו כסלו תרס"ה ונפטר בשנת תשל"ו הר הזיתים
הרה"ח יעקב קליינמן ע״ה תש"כ, לנינגרד
x
הרה"ח יעקב קליינמן ע״ה תש"כ, לנינגרד
בן הרב משה קליינמן היד
נפטר מרעב במצוד של העיר לענינגראד בשנת התש"כ מנ"כ בעיר לניננרד
הרה"ח שמעון לפקין ע״ה תש"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח שמעון לפקין ע״ה תש"ט, הר הזיתים
בן הרב יצחק לפקין.
נפטר בשנת התש"ט הר הזיתים
הרה"ח לוי יצחק כהן ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח לוי יצחק כהן ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
נפטר בשנת התרס"ה הר הזיתים
הגה"ח חנניה יוסף אייזנבאך ע״ה תשפ"א, ירושלים
x
הגה"ח חנניה יוסף אייזנבאך ע״ה תשפ"א, ירושלים
נולד בכ"ד חשוון תש"ד לאביו הרב שמעון בנציון אייזנבך ולאמו מרת חנה רעכיל לבית משפחת הלפרין. מצד אמו הינו נכד לרבנית מנוחה רחל. חמיו הינו הרב אהרן ברנשטיין - מי ששימש כחבר מועצת גדולי התורה, חבר בד"ץ אגודת ישראל וראש ישיבת 'חיי עולם'. למד בישיבת תורת אמת חב"ד בירושלים, אצל הרב משה אריה לייב שפירא, הרב משה יהודה רייכמן, הרב חיים מענדל רוזנברג והרב שמואל אלעזר היילפרין. בישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד למד אצל המשפיע הרב שלמה חיים קסלמן והרב אליעזר פלצינסקי. בשנת תשכ"ה נסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית שבמרכז חב"ד העולמי 770 שבניו יורק. מעורכי האנציקלופדיה התלמודית. שימש כראש ישיבת תומכי תמימים קריית גת וכראש הישיבה הגדולה בתומכי תמימים בני ברק ועד שנת תשס"ג גם כראש הישיבה הקטנה בבני ברק. בעבר, ייסד יחד עם הרב שלום דובער ליפשיץ יו"ר יד לאחים את מכון 'הלכתא בטעמא', שחילק מלגות ליצירות תורניות בציבור החרדי שעסקו בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, ולאחר מכן עמד בראש מפעל "הלכות בטעמיהן". שימש במשך שנים כראש הכולל ורב קהילת "אהל יוסף משה" בבואנוס איירס, ארגנטינה. חיבוריו "מחנה יוסף" על הרמב"ם, וסדרת ספרים על המסכתות: שבת, פסחים, סוטה, יו"ט ומועדי השנה, ציצית, תפילין. עורך "חידושים וביאורים בש"ס וברמב"ם" של הרבי חלק ב' וח"ג. "מחנה יוסף" שו"ת ומכתבי תורה. "מחנה יוסף" "עיונים במשנת רבינו". "'יחננו ויברכנו" על חודש כסלו וחודש תמוז. "עד הגל" - חיבור על עניני ל"ג בעומר, הילולא דרשב"י, בהלכה, אגדה, קבלה וחסידות. נשיאי חב"ד ובני דורם, תשל"ב. מאורי ישראל - הסוקר כעשרים גדולי תורה מחסידי חב"ד. * הותיר אחריו את יבדלח"ט: בנו הרב שמעון בן ציון ר"מ בישיבת תות"ל בברינואה בתו אשת הרב אברהם אשר בלינוב, ראש ישיבת תות"ל באלעד. ברוך דיין האמת
הילד בן ציון פנחס כהנא ע״ה תש"ב,
x
הילד בן ציון פנחס כהנא ע״ה תש"ב,
בן הרב אברהם יוסף כהנא
נפטר בגלות בשנת תש"ב
הרה"ח זאב דוב הלפרין ע״ה תש"ל, הר הזיתים
x
הרה"ח זאב דוב הלפרין ע״ה תש"ל, הר הזיתים
בן הרב צבי הלפרין נכד כ"ק אדמו"ר הזקן
נפטר בשנת תשל" הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.