יומן חב״ד א' שבט ה׳תשפ״ב

שבט ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
א' שבט ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=32512322&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
ראש חודש - א' שבט
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
זכרון להולכים
מרת שולמית לוין ע״ה תשע"א, הר המנוחות
x
מרת שולמית לוין ע״ה תשע"א, הר המנוחות
היתה אישה פשוטה וצדקנית, ביתה היה פתוח לרווחה לכל העוברים והשבים, ובעלת אמונה איתנה למרות הצרות שעברה בחייה. השאירה אחריה בנים ובנות,נכדים ונכדות נינים ונינות. אחיה: , הרב יצחק ידגר שליח הרבי לתענך, בניה: הרב שלמה לוין, הרב שמואל לוין, הרב צבי לוין מחשובי קהילת חב"ד בביתר עלית
הרה"ח אברהם הכהן ינקוביץ ע״ה תשס"ט, ראשון לציון
x
הרה"ח אברהם הכהן ינקוביץ ע״ה תשס"ט, ראשון לציון
בנו של ר' משה ינקוביץ מחשובי אנ"ש בראשל"צ, וחתנו של ר' יצחק רודרמן. עבד ביקבי ראשל"צ, והותיר אחריו אישה ושלושה ילדים
הרה"ח מנחם מענדל מרוזוב ע״ה תשע"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם מענדל מרוזוב ע״ה תשע"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
נולד בליובאוויטש בשנת תרע"ו לאביו הרב אלחנן דב מרוזוב שהיה ממקורביו של אדמו"ר הרש"ב וכיהן כמלמד פרטי של אדמו"ר הריי"צ.בילדותו נשלח לעיירה החסידית נעוועל שם למד אצל המלמדים שהיו בעיירה, ובשנת תרפ"ו נכנס ללמוד בישיבת תומכי תמימים ולמד בסניפים השונים של הישיבות המחתרתיות עד שנת תרצ"ז. נשא את רעייתו רוזה, ביתם של יצחק אלחנן ומרייאשא שגלוב.בשנת תש"ו השתתף בבריחה הידועה של החסידים, והבריח את הגבול לפולין דרך לבוב, ואחרי מספר שנות נדודים הגיע לניו יורק והתיישב בשכונת קראון הייטס והחל לכהן כמשפיע בישיבת אהלי תורה המקומית.פעמים רבות מנגן במהלך ההתוועדות ניגון מיוחד ששמע מאביו.לפני מספר שנים התראיין הרב מרוזוב, וענה לשאלה המסקרנת: האם זוכר את הרבי הרש"ב נ"ע? הנה תשובתו: בשנת ההסתלקות של הרבי הרש"ב נ"ע הייתי בן 5, אך אף פעם לא זכיתי לראות את הרבי הרש"ב. כי אמנם נולדתי בליובאוויטש אבל הרבי הרש"ב נסע מליובאוויטש בחשוון תרע"ו, כמה חודשים לפני שנולדתי . יצויין, כי משפחת מרוזוב הגיעה להתגורר ברוסטוב רק בשנת תרפ"א, שנה לאחר פטירת הרש"ב נ"ע
הפעוט שלום דב טסה ע״ה תשע"ז, חדרה
x
הפעוט שלום דב טסה ע״ה תשע"ז, חדרה
הרה"ח חנון העניך וואלף ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חנון העניך וואלף ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב פינחס וואלף. משרידי דור הישן אשר עבד ה בלב ונפש.
נולד בחודש שבט תרפ"ב בעיר ויזניצא בפולין ונפטר בשנת התשס"ד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רחל לאה פאפאק ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רחל לאה פאפאק ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אהרן פאפאק
נפטרה בשנת התשל"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ירחמיאל בנימינסאהן ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ירחמיאל בנימינסאהן ע״ה תשטו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם יהודה ליב בנימינסאהן.
נולד בשנת תרמ"ה בעיירה בישנקוביץ שבליטא נפטר בשנת התשטו מחשובי חסידי חב"ד מונטריאל מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח נפתלי הירץ קלצ'קין ע״ה תרנ"ד,
x
הרה"ח נפתלי הירץ קלצ'קין ע״ה תרנ"ד,
אב"ד באושפל היה תלמידו הגדול של כ"ק אדמו"ר "צמח צדק".
נפטר בשנת התרנ"ד
הרה"ח צבי יוסף הכהן ע״ה תש"ז,
x
הרה"ח צבי יוסף הכהן ע״ה תש"ז,
בן הרב שרגא פייטל הכהן.
נפטר בשנת התש"ז
הרה"ח חיים ציפל ע״ה תשנ"ה,
x
הרה"ח חיים ציפל ע״ה תשנ"ה,
בן הרב יעקב מאיר ציפל עסק במבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו באמונה
נפטר בשנת תשנ"ה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.