יומן חב״ד ו' חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ו' חשוון ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323235&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
מרת גראסיא מרגי ע״ה תשע"א,
x
מרת גראסיא מרגי ע״ה תשע"א,
מנוחה הותירה אחריה שישה בנים: ר' גבריאל, ר' משה, ר' יוסף, ר' יהושע, ר' בנימין, ור' מאיר, וכן כ-40 נכדים ונכדות כ"י, מהם 11 שלוחים בצרפת, איטליה וארה"ב.
מרת שרה דייטש ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה דייטש ע״ה תשע"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
רעייתו של הנגיד ר' דוד דייטש ע"ה שנפטר בשנת תשס"ב. הגב דייטש המכונה "האמא של אהלי תורה", היתה מעמודי התווך של המוסד, והקדישה עצמה למוסדות לרבי, לצידו של בעלה
מרת אסתר רבקה גרינהוט ע״ה תשס"ג, מונטריאול
x
מרת אסתר רבקה גרינהוט ע״ה תשס"ג, מונטריאול
נפטרה בתשס"ג מנ"כ במנטראעל
מרת בלומא צפתמן ע״ה תשע"ח, הר המנוחות
x
מרת בלומא צפתמן ע״ה תשע"ח, הר המנוחות
בתו של החסיד הנודע התמים ר' חיים עזרא ברונשטיין ע"ה מטשערקאס שהיה סופר סת"ם מפורסם, ירא שמים מרבים, ובתקופה מסויימת ידוע שכ"ק אדמו"ר הניח את התפילין שלו. "ר' עזרא הסופר" היה כינויו בליובאוויטש ; הותירה אחריה את בנה ר' חיים עזרא צפתמן מקראון הייטס, בנותיה: מרת פיה גלבשטיין מכפר חב"ד, מרת רחל ירט מאשדוד, מרת גיסי ויליאמובסקי מכפר חב"ד
הרה"ח יצחק יעקב קדיש ע״ה תשע"ו, פתח תקוה
x
הרה"ח יצחק יעקב קדיש ע״ה תשע"ו, פתח תקוה
מרת אסתר הינקה בראנשטיין ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר הינקה בראנשטיין ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
נפטרה בתשנ"ז מנ"כ מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פייגא מעניא סילווערשטיין ע״ה תשד"מ, מונטריאול
x
מרת פייגא מעניא סילווערשטיין ע״ה תשד"מ, מונטריאול
נפטרה בשנת תשד"מ מונטריאול
הרה"ח מנחם מנדל קפלן ע״ה תרפ"א, רוסטוב
x
הרה"ח מנחם מנדל קפלן ע״ה תרפ"א, רוסטוב
כשהיה בדרכו לרוסטוב בכדי להשתטח על ציון כ"ק אדמו"ר הרש"ב ולקבל מרותו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ השתלטו קוזקים על הרכבת והשליכוהו החוצה תוך כדי נסיעה. נפצע ואושפז במצב קשה מבית הרפואה כתב לכ"ק אדמו"ר הריי"צ כי מבקש לכל הפחות לבוא לקבר ישראל וזכה להטמן בסמיכות לציון רבו כ"ק אדמו"ר הרש"ב
נולד בבוברויסק בביילרוסיה בערך בשנת התרכט ונפטר בהתרפ"א מנ"כ ברוסטוב
הרה"ח מתתיהו נתן ישראלציק ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח מתתיהו נתן ישראלציק ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
נפטר בשנת תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח יוסף אלאיוף ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף אלאיוף ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
נפטר בשנת תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.