יומן חב״ד כ' חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ' חשוון ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323406&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
"לבקר בישיבת תומכי תמימים"
יום הולדת הרבי הרש"ב - כ' חשוון
ביום זה, צריך כל אחד ואחד לקבל החלטות טובות להוסיף בהפצת המעיינות חוצה, לכל לראש – בנוגע לעצמו... ועוד ועיקר – הפצת התורה והמצוות והפצת היהדות בכללותה, חדורים בפנימיות התורה שנתבארה בתורת חסידות חב"ד, ועד להפצת אור הקדושה בכל העולם כולו, גם בנוגע למצוות שנצטוו בני-נח.

ב'שנת הבניין' הורה הרבי, שביום זה (ומה טוב – גם בימים שלפניו ושלאחריו) ישתדל כל אחד ואחד הנמצא בכל עיר ועיר שבה קיימת ישיבת תומכי-תמימים וסניפיה, ועל-אחת-כמה-וכמה בארצנו הקדושה ת"ו, להיכנס לבניין הישיבה, ולעשות שם פעולות טובות בכל שלושת הקווים דתורה, עבודה וגמילות-חסדים: להתפלל (או לומר מזמור תהילים, כולל ובמיוחד – המזמור המתאים למספר שנותיו של אדמו"ר מהורש"ב, וללמוד מתורתו.

בעיר שאין בה ישיבה זו – יעשו זאת בתוך בניין שתפקידו מעין הישיבה, כגון בית-חב"ד, בית תורה, תפילה וגמילות-חסדים. ומובן שעל-פי הציווי "ואהבת לרעך כמוך", יש להשתדל להשפיע על יהודים נוספים שגם הם יעשו כן, ועוד ועיקר – שפעולות אלה תיעשנה ברבים. וכדאי ונכון שבין העניינים שלומדים מתורתו של בעל יום-ההולדת, ילמדו גם קונטרס 'החלצו', שעל-ידי זה יתווסף באהבת-ישר לחץ להמשך...
ביום זה, צריך כל אחד ואחד לקבל החלטות טובות להוסיף בהפצת המעיינות חוצה, לכל לראש – בנוגע לעצמו... ועוד ועיקר – הפצת התורה והמצוות והפצת היהדות בכללותה, חדורים בפנימיות התורה שנתבארה בתורת חסידות חב"ד, ועד להפצת אור הקדושה בכל העולם כולו, גם בנוגע למצוות שנצטוו בני-נח.

ב'שנת הבניין' הורה הרבי, שביום זה (ומה טוב – גם בימים שלפניו ושלאחריו) ישתדל כל אחד ואחד הנמצא בכל עיר ועיר שבה קיימת ישיבת תומכי-תמימים וסניפיה, ועל-אחת-כמה-וכמה בארצנו הקדושה ת"ו, להיכנס לבניין הישיבה, ולעשות שם פעולות טובות בכל שלושת הקווים דתורה, עבודה וגמילות-חסדים: להתפלל (או לומר מזמור תהילים, כולל ובמיוחד – המזמור המתאים למספר שנותיו של אדמו"ר מהורש"ב, וללמוד מתורתו.

בעיר שאין בה ישיבה זו – יעשו זאת בתוך בניין שתפקידו מעין הישיבה, כגון בית-חב"ד, בית תורה, תפילה וגמילות-חסדים. ומובן שעל-פי הציווי "ואהבת לרעך כמוך", יש להשתדל להשפיע על יהודים נוספים שגם הם יעשו כן, ועוד ועיקר – שפעולות אלה תיעשנה ברבים. וכדאי ונכון שבין העניינים שלומדים מתורתו של בעל יום-ההולדת, ילמדו גם קונטרס 'החלצו', שעל-ידי זה יתווסף באהבת-ישראל ואחדות-ישראל, כמבואר בארוכה בקונטרס זה.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)

סגור
ימי חב"ד
יום הולדת הרבי הרש"ב - תר״פ
כשנה קודם הולדתו של הרבי הרש"ב חלמה אמו של הרבי - הרבנית רבקה - בי' בכסלו שאדמו"ר האמצעי מגיע אליה בחלומה ומבשר לה כי היא עתידה ללדת וכי עליה לכתוב ספר תורה לשם כך ולקרוא לרך הנולד בשמו. החלום חזר על עצמו שוב בי"ט כסלו. בהוראת סבו אדמו"ר הצמח צדק, כתיבת הספר תורה נערכה בחשאי במשך השנה ונסתיימה  בי"ד בחשון - כשבוע לפני לידת הרבי הרש"ב. בכ' מרחשון תרכ"א ("כתר"א") נולד הרבי הרש"ב, כשנקרא על שם שני סביו, "שלום" על שם רבי שלום שכנא - אבי אדמו"ר האמצעי, ו"דובער" על שם אדמו"ר האמצעי. הברית נערכה באיחור רב, על פי הוראת הצמח צדק, בתאריך כ"ו בכסלו.
הרבי הרש הרבי הרש"ב
זכרון להולכים
מרת אסתר רות כהן ע״ה תשע"ב,
x
מרת אסתר רות כהן ע״ה תשע"ב,
אשת ר' ישראל יצחק הכהן וכלתו של ר' אברהם הירש הכהן ז"ל. בנה, ר' אלחנן כהן מנחלת הר-חב"ד ור"מ בישיבת תות"ל בבאר-שבע
הרה"ח משה נפתלין ע״ה תשע"א, בני ברק
x
הרה"ח משה נפתלין ע״ה תשע"א, בני ברק
נפטר בתשע"א מנ"כ בבני ברק
הרה"ח איסר קליובגאנט ע״ה ,
x
הרה"ח איסר קליובגאנט ע״ה ,
ממקושרי שאר בשרו כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וכ"ק אדמו"ר הריי"ץ זי"ע אשר בשליחותו בא למדינה אסטרליא בשנת תש"ט ממיסדי מוסדות ליובאוויטש באוסטרליא מעלבארן
הרה"ח יעקב ווילגה ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח יעקב ווילגה ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
מחשובי אנ"ש בירושלים התגורר בתקופה האחרונה בעלמא הדין בבית שמש שם שימש כרב בית כנסת. בעבר שימש כמשיח ומדריך במרכז 'גוטניק' בירושלים וזכה להיות נערץ על עשרות תלמידיו עד היום הזה דמותו המיתולוגית תיחקק בכל מכריו וידידיו כיהודי חסיד אשר מידת האמת האירה בו, הקפיד על קלה כבחמורה והיה מקושר בקשרי עבותות אל כ"ק אשר הלך לאורו וכך גם חינך את משפחתו
נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בהר המנוחות
מרת שרה דערן ע״ה תשע"ו,
x
מרת שרה דערן ע״ה תשע"ו,
רעייתו של השליח הרב מנדי דערען ע"ה
מרת זלטה אלטהויז ע״ה תשנ"ט, צפת
x
מרת זלטה אלטהויז ע״ה תשנ"ט, צפת
המיסדת והאם של בית רבקה
נולדה בז אדר תרס"ג בעיר לנצ'ה ונפטרה בתשנ"ט צפת
הרה"ח שמרי פאקטער ע״ה תשל"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמרי פאקטער ע״ה תשל"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הקדיש ל ימיו לעבודת הקודש סופר סת"מ באמונה
נפטר בתשל"ג מנ"כ בניו יורק ליד האהל הק'
ר' ברוך אוישי ע״ה תש"פ, נווה צוף - חלמיש
x
ר' ברוך אוישי ע״ה תש"פ, נווה צוף - חלמיש
אביו של שליח חב"ד בקאלוגה רוסיה, הרב מיכאל אוישי. המנוח, נפטר מדום-לב בשבת-קודש, כשחומש בידו, כשהוא לומד החת"ת היומי, לסדר "ויקרא לו מלאך ה' מן השמים".
הרה"ח אלתר חיים פרץ שאולזון ע״ה תרצ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח אלתר חיים פרץ שאולזון ע״ה תרצ"א, הר הזיתים
נפטר בתרצ"א הר הזיתים
הרה"ח אליהו פרידמן ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח אליהו פרידמן ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
נולד ביח חשון תרפ"ה ונפטר בתשס"ד הר הזיתים
הרה"ח מרדכי שטינברגר ע״ה תשע"ד,
x
הרה"ח מרדכי שטינברגר ע״ה תשע"ד,
הותיר אחריו אישה, הגב' ליפשה שטינברגר, בנים ובנות: ר' יוסי שטיינברגר מכפר חב"ד, ר' שמוליק שטינברגר מירושלים, ר' מנחם שטינברגר שליח בחולון, הגב' מלכה גרונר מנחלת הר חב"ד, ר' חיים שטינברגר מנחלת הר חב"ד, הת' אברהמי, והת' שניאור

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.