יומן חב״ד ה' חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
ה' חשוון ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323222&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
מרת שרה גולדשטיין ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
x
מרת שרה גולדשטיין ע״ה תשס"ה, הר המנוחות
חינכה צאצאיה לתורה ויראת שמים מקושרת לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו וחדורה באמונה בביאת המשיח
נפטרה בתשס"ה הר המנוחות
מרת רישא פיקרסקי ע״ה תשע"ז, צפת
x
מרת רישא פיקרסקי ע״ה תשע"ז, צפת
. זכתה לאריכות ימים ונפטרה בשיבה טובה. העמידה דורות של רבנים ושלוחים ברחבי העולם. בניה: הרב אלכסנדר זוסמן פיקארסקי מקראון הייטס, הרב אפרים פיקארסקי מקראון הייטס, הרב אברהם אבא פיקארסקי מקראון הייטס, והשליח הרב יוסף יצחק פיקארסקי מתל אביב. בנותיה: השליחה הגב רחל רובין מאולבני, והשליחה הגב שרה מרזל מצפת.
הרה"ח זלמן יואל לבנהרץ ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח זלמן יואל לבנהרץ ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
עסק רבות במבצעים של הרבי דאג לעשרות רבות שיקבלו מצות שמורה לקראת פסח. בכל שנה לקראת תהלוכת ל"ג בעומר היה מבקש מהאחראים לשבצו בפעילות בתהלוכה. כל שנה היה מלווה את התהלוכה גם כשהיה כבר מבוגר. ירא שמיים ובעל חסד גדול היה. בברכת הרבי הקים גמ"ח גדול ממנו נעזרו עשירים ועניים גם יחד, כפי הוראת הרבי אליו ביחידות. זלמן אותיות "לזמן" כפי שהרבי חוזר ואומר בשיחות קדשו. ר' זלמן היה מייקר את זמנו תמיד היה מתוכנן ניצל כל רגע בחייו. זמן רב הקדיש לשיעורים בנגלה ובחסידות ובמש השנים ייסד שיעורי תורה רבים
נולד ביום כה חשון התרפ"ז במוסקבה ונפטר בשנת תשס"ד מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח משולם זלמן לישער ע״ה ,
x
הרה"ח משולם זלמן לישער ע״ה ,
הרה"ח אהרן לייב צוקרניק ע״ה תשס"א, הר המנוחות
x
הרה"ח אהרן לייב צוקרניק ע״ה תשס"א, הר המנוחות
נפטר בתשס"א מנ"כ בהר המנוחות
הרה"ח משה דוד דוד ע״ה תשס"ה, חיפה
x
הרה"ח משה דוד דוד ע״ה תשס"ה, חיפה
מחשובי קהילת חב"ד בקריות
נפטר בשנת תשס"ה מנ"כ בחיפה
הרה"ח יצחק ליפשיץ ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק ליפשיץ ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
עלה לאה"ק בתרפ"ה ונכנס ללמוד בתורת אמת. כעבור שנתיים הציע לו המשפיע הרב שלמה זלמן הבלין את ביתו מוסיא לאשה. שימש קרוב ליובל שנים כשוחט בחדרה ואחר כך חזר להתגורר בירושלים. דמות חסידית לדוגמא. היה בין אלה שליוו את אדמו"ר הריי"צ בכל מסעותיו ברחבי ארה"ק
נולד ביא אייר התרס"ז בעיירה קוטין שבפולין נהרג בתאונת דרכים בתשנ"ז הר הזיתים
מרת שרה רבקה פייגענסאהן ע״ה תש"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה רבקה פייגענסאהן ע״ה תש"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מרדכי יואל דוכמאן ע״ה תרע"ט,
x
הרה"ח מרדכי יואל דוכמאן ע״ה תרע"ט,
היה מחסידי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
נולד ב סיון תקצ"ו ונפטר בשנת עטר"ת
הרה"ח אברהם שאולזון ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם שאולזון ע״ה תרס"ה, הר הזיתים
נפטר בשנת תרס"ה הר הזיתים
הרה"ח אשר סאסאנקא ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אשר סאסאנקא ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
היה שמש בביהכנ"ס ליובאביטש דליובאביטש רודף צדקה וחסד
נפטר בשנת תשמ"ח מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ירוחם אריה לייב הכהן ע״ה תרצ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח ירוחם אריה לייב הכהן ע״ה תרצ"ב, הר הזיתים
נפטר בתרצ"ב הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.