יומן חב״ד ט"ז חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום היארצייט של מרת יוכבד שניאורסאהן, חמותו של הרבי הריי"צ
בת הרה"ח הרב יהושע פאליק שיינברג מקישינוב. התחתנה עם בעלה הרב אברהם שניאורסאהן בשנת תרל"ה. נפטרה בט"ז חשון תר"פ, ומנוחתה כבוד בקישנוב.
ימי חב"ד
יום בו נסע הרבי הרש"ב מהעיירה ליובאוויטש
בעקבות מלחמת העולם הראשונה, נאלצו הרבי הרש"ב ומשפחתו לעזוב את העיירה ליובאוויטש ומאז עבר מרכז ליובאוויטש לעיירה רוסטוב.
העיירה ליובאוויטש העיירה ליובאוויטש
בית הרבי הרש בית הרבי הרש"ב ברוסטוב
זכרון להולכים
הרה"ח דוד פירשט ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
x
הרה"ח דוד פירשט ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
הלוויתו של ר' דוד פירשט ע"ה (71) מאנ"ש בירושלים במשך שנים רבות, ותושב לוס-אנגלס בתקופה האחרונה בעלמא הדין, הניח אחריו, אשתו מרת ציפורה, ובניו: דני (לוס-אנגלס), הגב פנינה-לייזה אבן-ישראל (ירושלים), ר' צביקה (לוס-אנגלס) הגב שרה מוריס (לוס-אנגלס), הת' נתן (ניו-יורק).
ר' משה אהרן ראקסין ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
ר' משה אהרן ראקסין ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב רפאל אליעזר שו"ב ראקסין ע"ה תושב קראון-הייטס
הרה"ח לוי יצחק הלפרין ע״ה תשע"ט,
x
הרה"ח לוי יצחק הלפרין ע״ה תשע"ט,
ראש המכון המדעי הטכנולוגי להלכה ומגדולי פוסקי ההלכה בדורנו, ובן 85
מרת הניה רבקה רסקין ע״ה תשע"ה, הר הזיתים
x
מרת הניה רבקה רסקין ע״ה תשע"ה, הר הזיתים
אשת הרב הרב יהושע (היישקע) רסקין מאנ"ש בקריית מלאכי. הותירה אחריה את בניה ובנותיה המשמשים כשלוחי הרבי ברחבי העולם
מרת בתיה גורעוויטש ע״ה תשנ"ז, אוסטרליה
x
מרת בתיה גורעוויטש ע״ה תשנ"ז, אוסטרליה
זכתה לדור ישרים מבורך בנים ובני בנים עוסקים בתומ"צ מקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטרה בתשנ"ז מנ"כ באוסטרליה
הילדה בלומה רבקה כהן ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
x
הילדה בלומה רבקה כהן ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
נפטרה בתשל"ה הר הזיתים
הבה"ח הת' יהודה חנוך מענקין ע״ה תש"ו, סמרקנד
x
הבה"ח הת' יהודה חנוך מענקין ע״ה תש"ו, סמרקנד
היה מחשובי תלמידי תו"ת ברוסיא. נקטף בדמי ימיו בישיבת תו"ת סמרקנד
נפטר בתש"ו מנ"כ בסמרקנד
הרה"ח נתן אורנשטיין ע״ה תרס"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח נתן אורנשטיין ע״ה תרס"ד, הר הזיתים
נפטר בתרס"ד הר הזיתים
הרה"ח יחזקאל מאלטין ע״ה תרצ"ז, ניו גרזי
x
הרה"ח יחזקאל מאלטין ע״ה תרצ"ז, ניו גרזי
נפטר בשנת תרצ"ז מנ"כ אנשי ליובאוויטש נוסח הארי בניו גירזי
מרת חיה שרה אוחנה ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיה שרה אוחנה ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
נפטרה בתשמ"ח מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.