יומן חב״ד כ"ח חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ח חשוון ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323447&Video=True&Lang=Hebrew
ימי חב"ד
יום היארצייט של החסיד הרב מיכאל בלינער "ר' מיכאל דער אלטער"
חסיד עובד ה', שימש כמשפיע בתומכי תמימים ליובאוויטש שבליובאוויטש. הרבי סיפר כי לעת זקנותו, כשנחלש והוקשה עליו למסור שיעורים וכו', רצתה הנהלת הישיבה להפסיק לשלם את משכורותו, אך הרבי הרש"ב שלל זאת באמרו שעצם נוכחתו של הרב מיכאל בישיבה נחוצה. בהלווייתו השתתף הרבי הרש"ב, כשהרבי הריי"צ היה מנושאי מיטתו.
ר' מיכאל בלינער ר' מיכאל בלינער
זכרון להולכים
מרת רבקה וייסברג ע״ה תשע"ו,
x
מרת רבקה וייסברג ע״ה תשע"ו,
הרה"ח יהודה קעלער ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהודה קעלער ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מאיר ליבער קעלער. הרבה לעסוק בלימוד הרמב"ם כתקנת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. חבר וותיק בחברה קדישא שע"י אגודת חסידי חב"ד
נולד בד טבת התש"ב ונפטר בשנת תשנ"ו מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יצחק לייבין ע״ה תשנ"ו, לוס אנגלס
x
הרה"ח יצחק לייבין ע״ה תשנ"ו, לוס אנגלס
בן הרב אליעזר לייבין
נפטר בשנת תשנ"ו מנ"כ חלקת חב"ד בלאס אנגלס דקליפורניה
מרת שרה לאה למברוזו (זובקו) ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
x
מרת שרה לאה למברוזו (זובקו) ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
מקהילת חב"ד קרית יובל ירושלים
הרה"ח יוסף געצל פעלין ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף געצל פעלין ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב בנימין פעלין.
נפטר בשנת התשנ"ג מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שמעון קופרמן ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח שמעון קופרמן ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
בן הרב ברוך קופרמן
נפטר בשנת תשמ"ח
הרה"ח מנחם מענדל דערען ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם מענדל דערען ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בנו של השליח בסטמפור, הרב ישראל דערען
מרת מרגלית גמליאל ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
x
מרת מרגלית גמליאל ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
בת הרב אברהם גמליאל.
נפטרה בשנת תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח יוסף חיים יפה ע״ה תש"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף חיים יפה ע״ה תש"ב, הר הזיתים
בן הרב דוד ליב יפה
נפטר בשנת התש"ב מנ"כ בהר הזיתים
מרת שיינא פראדע דוידסאן ע״ה תרצ"ה, מלכובקה
x
מרת שיינא פראדע דוידסאן ע״ה תרצ"ה, מלכובקה
בת הרב חיים יצחק דוידסאן.אשת הרב יואל ז"ל
נפטרה בשנת תרצ"ה מנ"כ מנ"כ במלכובקה
הרה"ח צבי הירש היילפרין ע״ה תרע"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח צבי הירש היילפרין ע״ה תרע"ו, הר הזיתים
בן הרב חנני יוסף היילפרין
נולד בפודהייץ בשנת תרל"ב ונפטר בשנת תרע"ו מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח מיכאל בלינער ע״ה תרע"ב, ליובאוויטש
x
הרה"ח מיכאל בלינער ע״ה תרע"ב, ליובאוויטש
בן הרב זלקינד בלינער. היה ידוע בכינויו "ר' מיכאל דער אלטער ר' מיכאל שימש שנים רבות כמשפיע קהל עדת החסידם בנעוול עד שכ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע ביקש ממנו לעבור לליובאוויטש ולשמש כמשפיע בישיבת תומכי תמימים. אנשי נעוול לא רצו לוותר עליו וכתבו יחד מכתב לרבי הרש"ב בבקשה להשאירו בעירם. ואולם כ"ק אדמו"ר הרש"ב ענה כי עבודתו בתומכי תמימים נחוצה יותר היה מסור בכל נפשו לכל אחדמתלמידי הישיבה בתות"ל בהלוויתו השתתף כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ היה מנושאי המיטה עד בית החיים
נפטר בשנת התער"ב מנ"כ בליובאוויטש
מרת הענא אפטעקין ע״ה תרפ"ג, ניו יורק
x
מרת הענא אפטעקין ע״ה תרפ"ג, ניו יורק
בת הרב יוסף אפטעקין
נפטרה בשנת תרפ"ג מנ"כ חלקת אחזת ישראל חב"ד נ"י
הרה"ח דוד מרדכי חיים זלקינד קגן ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח דוד מרדכי חיים זלקינד קגן ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
בן הרב גבריאל שלמה זלקינד קגן. מתלמידי התמימים בויטבסק נעוול
פטר בשנת התשמ"ה מנ"כ בהר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.