יומן חב״ד י' חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
מרת סימא גירנבאום ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת סימא גירנבאום ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
הותירה אחריה את בעלה, הרב מענדל גרינבאום, וילדיה: ר' יוסי גרינבאום מקראון הייטס; ר' לייביש גרינבאום ממיאמי, פלורידה; ר' שלומי גרינבאום ממיאמי, פלורידה, הגב' ביילה רחל אקונס מקראון הייטס; והגב' פערל רובין ממיאמי ביץ', פלורידה
הרה"ח ישראל פריימן ע״ה תשע"ב,
x
הרה"ח ישראל פריימן ע״ה תשע"ב,
, חתנו של המשפיע הרב יהושע ליפקין ע"ה. עבד כמנהל החשבונות הראשי של עיריית ירושלים, והיה ידוע כבעל חסד גדול אשר היה לעזר למוסדות וארגונים בירושלים. ידוע בחריצותו הרבה איש יקר מאד. הניח אחריו: אחים, אחיות וצאצאים רבים. ילדיו: ר' גדי מהמרכז התורני "היכל מנחם", ור' אפרים משמש כמלמד בתלמוד תורה בתורת אמת בירושלים
מרת פראדא זימצובסקי ע״ה תשע"ב,
x
מרת פראדא זימצובסקי ע״ה תשע"ב,
נולדה בנאווול ובזמן המלחמה נמלטה עם כל משפחות החסידים ביניהם החסיד מוטל קאזלינער ע"ה לטשקנט, ושם בנו את עצמם שוב במסירות נפש עצומה במס"נ בקיום תורה ומצוות. בשנת תשל"א בעליה הראשונה הצליחו לצאת עם בתה היחידה ישיר לבית רבינו שבבל ומשם לאחמ"כ השתקעה בנחל'ה. השאירה אחרי בת ונכדים ההולכים בדרך התורה והחסידות
הרה"ח עמרם רביבו ע״ה תשס"ח, לוד
x
הרה"ח עמרם רביבו ע״ה תשס"ח, לוד
עסק כל ימיו בן הרבצת תורה בגמילות חסדים ובקירוב רחוקים לאביהם שבשמים. השפעתו התורנית ניכרה היטב בכל איזור רמלה-לוד ורבים נושעו מתפילותיו ומעצתו. הרב רביבו זצ"ל, התגורר בשיכון חב"ד בלוד כ-40 שנה, והיה שותף להקמת השכונה. ביקר מספר פעמים אצל הרבי, היה משתתף בקביעות בכינוסי תורה שנערכו בשיכון, ומסר שיעורים רבים בחסידות בהם היה מבאר שיחות של הרבי בטוב טעם. הרב רביבו זצ"ל כיהן כרב בית כנסת לעולי מרוקו בשיכון ועמד בראש כולל רבי אליעזר הגדול בעיר. בצעירותו, לימד בישיבת "אוצר החסידים"-ליובאוויטש בקזלבן שבמרוקו תחת הרב שלמה מטוסוב ור' ניסן פינסון. הותיר אחריו בנים, וחתן: ר' חביב לוי מנהל מחלקת הכשרות בתמ"מ שבנתב"ג
מרת בת שבע צייטקא גאנזבורג ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת בת שבע צייטקא גאנזבורג ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
גידלה בניה מתוך מס"נ בדרך התורה והחסידות
נפטרה בשנת תשס"ב מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח גבריאל אשר סעיד ע״ה תשע"ג,
x
הרה"ח גבריאל אשר סעיד ע״ה תשע"ג,
מקהילת חב"ד בצפת. איש ירא אלוקים נעים הליכות הוגה בתורה בכל עת מצוא. השאיר משפחה רעייתו- בנים בנות נכדים תמימים ויראי שמיים
נפטר בערב שבת יא בחשון תשע"ג
הרה"ח משה אריה שטרן ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח משה אריה שטרן ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
נפטר בשנת תשס"ד הר המנוחות
הרה"ח יעקב מלול ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח יעקב מלול ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
זכה לגדל צאצאים מקושרים לחסידות חב"ד
נפטר בתשס"ג מנ"כ הר ות
מרת פראדא (פאניה) זימצובסקי ע״ה תשע"א, קרית מלאכי
x
מרת פראדא (פאניה) זימצובסקי ע״ה תשע"א, קרית מלאכי
בזמן המלחמה נמלטה עם כל משפחות החסידים ביניהם החסיד מוטל קאזלינער ע"ה לטשקנט ושם בנו את עצמם שוב במסירות נפש עצומה ובקיום תורה ומצוות. בשנת תשל"א בעליה הראשונה הצליחו לצאת עם ביתה היחידה ישיא לבית רבנו שבבבל ומשם לאחר מכן השתקעה בנחלה
נולדה בנעוול בשנת תרצ"ב ונפטרה בשנת תשע"א מנ"כ בקרית מלאכי
הרה"ח דוד לייב חן ע״ה תשס"א, הר המנוחות
x
הרה"ח דוד לייב חן ע״ה תשס"א, הר המנוחות
נולד בח שבט תרע"ד בעיר נעוול ונפטר בשנת תשס"א
מרת מינא מוראוו ע״ה תשל"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מינא מוראוו ע״ה תשל"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
נפטרה בשנת תשל"ו מנ"כ בניו יוק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חיה מלכה שניאורסון ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
x
מרת חיה מלכה שניאורסון ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
נולדה בכו סיון תרס"ח ונפטרה בשנת תשנ"ב הר הזיתים
הרה"ח משה ליין ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה ליין ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
למד בישיבת "תומכי תמימים" במחתרת נאסר בעת לימוד בתפארת בחורים והוגלה קרוב לטו"ב שנים זכה להקים ביתו בגולה מתוך מסירות נפש
נפטר בשנת תשנ"א מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים יונה לויטס ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יונה לויטס ע״ה תשל"ג, הר הזיתים
נפטר בשנת תשל"ג מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח ישראל נחום יפה ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח ישראל נחום יפה ע״ה תרס"ט, הר הזיתים
נפטר בשנת תרס"ו מנ"כ בהר הזיתים
מרת חנה אידליש ע״ה תשס"א, הר הזיתים
x
מרת חנה אידליש ע״ה תשס"א, הר הזיתים
נפטרה בשנת תשס"א מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח פרץ רבינוביץ ע״ה תשטו, בוסטון
x
הרה"ח פרץ רבינוביץ ע״ה תשטו, בוסטון
נפטר בשנת תשטו מנ"כ בעיר בוסטון
הרה"ח דוד שלמה גרשוביץ ע״ה תש"ס, הר המנוחות
x
הרה"ח דוד שלמה גרשוביץ ע״ה תש"ס, הר המנוחות
מחשובי חסידי חב"ד בכפר חב"ד
נולד ביום ב דחג השבועות התרע"ט בעיירה ואסילשוק שבליטא ונפטר בתש"ס מנ"כ בהר המנוחות
הרה"ח הת' המשפיע ישראל נח בליניצקי ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח הת' המשפיע ישראל נח בליניצקי ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
מכונה "ישראל נח הגדול" היה מקושר לאילנה דחיי חוט המשולש כ"ק אדמו"ר הרש"ב וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. בצעירותו זכה ללמוד בישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש בצילם של כ"ק אדמו"ר הרש"ב וכ"ק אדמו"ר הריי"צ לימים ניהל במסירות נפש את ישיבת תומכי תמימים מחתרתית ברמענצ'וג שבאוקראינה. מונה ע"י כ"ק אדמו"ר הריי"צ כמשפיע בישיבת תומכי תמימים בברינואה. בתפקידו זה עסק במשך 35 שנים במסירות רבה תוך שמהווה דמות מופת לתלמידי הישיבה
נולד בחודש ניסן התרמ"ג בעיר קורען ונפטר בשנת התשמ"ג הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.