יומן חב״ד ב' חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב אברהם שניאורסאהן, חמיו של הרבי הריי"צ
נולד בי"א סיון תר"נ לאביו רבי ישראל נח מניעז'ין בנו של אדמו"ר הצמח צדק. לאחר חתונתו התיישב בקישינוב ושם מנוחתו כבוד.
מצבת הרב אברהם שניאורסאהן מצבת הרב אברהם שניאורסאהן
ימי חב"ד
יסוד ישיבת תורת אמת חב"ד ליובאוויטש
ביום זה יסד הרבי הרש"ב את ישיבת תורת אמת שהיוותה שלוחה של ישיבת תומכי תמימים בארץ הקודש. הרבי הרש"ב שלח קבוצה מנבחרי התמימים שיהוו גרעין היסוד לישיבה ובראשם את המשפיע הרה"ח שלמה זלמן הבלין ע"ה.
ישיבת תורת אמת בחברון ישיבת תורת אמת בחברון
זכרון להולכים
מרת סילביה שרה רבקה ישראלוב ע״ה תשס"ח,
x
מרת סילביה שרה רבקה ישראלוב ע״ה תשס"ח,
"ל, מקארלוס קאסארס, ארגינטינה, אמם של גב מרים ליפצ'יק מקראון הייטס ווירוניקה ישראלוב מבואנוס איירס, ארגנטינה.
ר' יוסף גרוסמן ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
ר' יוסף גרוסמן ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
אחיהם של - הרב יצחק-דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק והרב בן-ציון גרוסמן מאנ"ש חסידי חב"ד בעיר. היה מתפלל בשבתות במשך שנים רבות עם תלמידי התמימים בישיבת תו"ת במגדל העמק
הרה"ח אהרן אליעזר צייטלין ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אהרן אליעזר צייטלין ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
נולד במונטריאול שבקנדה בח' תשרי תשי"ד לאביו המשפיע ר' יהושע העשיל צייטלין ולאמו מרת רבקה. בשעת הברית, נקרא על-שם סבו, הרב אהרן אליעזר צייטלין הי"ד. בצעירותו למד בישיבות תומכי תמימים מונטריאול - שם היה לתלמידו של הרב מנחם זאב גרינגלאס - ותומכי תמימים 770. בתשל"ה נשלח על ידי הרבי עם קבוצת בחורים לאוסטרליה, ובשנת תשל"ו נישא לרעייתו איטה רות (לבית ר' צבי מרדכי גרינוולד) בכפר חב"ד. נבחר על-ידי הרבי להיות מקבוצת השלוחים שנשלחה לצפת בין השנים תשל"ו-תשל"ח. בהגיעו לצפת מונה למשפיע, לחבר ועד המנהלים (אך פרש ממנו בשנת תשנ"ו) ולמנהל רשת גני חב"ד, המונה כיום 34 גנים ו1500 ילדים. בשנים עברו היה מביא ל-770 קבוצה ממקורביו מצפת וקירב עשרות חסידים לרבי. עמד בראש קבוצת הבנות מארץ הקודש הנוסעות מידי שנה בכ"ב שבט ל770 ולאוהל.גם לאחר שהגלתה מחלתו הנדירה, המשיך בתעצומות נפש להישאר בשמחה, והקרין בטחון לכל הסובבים אותו.הותיר אחריו את אשתו הגב' רות צייטלין, וילדיהם: הרב לוי צייטלין- קריות, ישראל; חני צייטלין- צפת; הרב מנדי צייטלין- צפת; דבורה לאה אידלקופ- ארה"ב; שטרנא אידלקופ - קראון הייטס; חיה וולוסוב - צפת; הערשי צייטלין; ונכדים.אמו הגב' ריבה צייטלין- מונטריאול, קנדה; אחים ואחיות: הגב שטרנא קלמנסון- אוהיו; ברכה טייטלבאום - קראון הייטס; זלדה ירמוש- מונטריאול, אסתי בן שמעון- מונטריאול; הרב יוסף יצחק צייטלין- טורונטו, קנדה, דבורה לאה מישולובין- לוס אנג'לס
ר' נח סקיקן ע״ה תשס"ז,
x
ר' נח סקיקן ע״ה תשס"ז,
מאמהרסט, עזר רבות לבית חב"ד המקומי, בין השאר באירגון טיולים של סטודנטים לארץ.
הרה"ח יעקב אצרף ע״ה תשע"ח, הר המנוחות
x
הרה"ח יעקב אצרף ע״ה תשע"ח, הר המנוחות
רב יעקב אצרף, מחשובי וותיקי אנ"ש בכפר חב"ד, איש חינוך במשך עשרות שנים בת"ת בכפר חב"ד ובמכינה, העמיד תלמידים רבים לתורה וליראת שמים. הרב אצרף ע"ה למד בצרפת אצל המשפיע המפורסם הרב ניסן נעמנוב ע"ה, והטמיע בתלמידיו מהנהגותיו החסידיות ויראת השמים המפורסמות שלו במשך עשרות בשנים. היה מוכר בכפר חב"ד ובבית הכנסת נחום יצחק בשיכונים כחסיד בעל יראת שמים מיוחדת, היה משתתף קבוע בשיעורים, ונודע בחריפות גדולה ובבקיאות בתורה ובהלכה. מאז יצא לפנסיה עסק הרב אצרף במסירת שיעורי תורה בכפר חב"ד ובכולל ברמלה. הותיר אחריו את רעייתו וילדיו הממשיכים בדרכיו.
הרה"ח אייזיק גרשון מינץ ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אייזיק גרשון מינץ ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח המשפיע ניסן עבער ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח המשפיע ניסן עבער ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
היה רב ומשפיע בעיר נעוול עסק במלאכת הקודש בחינוך טהור למעלה מיובל שנים ברוסיה ובאה"ק העמיד תלמידים רבים והיה מקושר לרבוה"ק בכל נימי נפשו
נולד בשנת תרע"א בעיר לוקאמניא ונפטר בשנת התשמ"ח מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח משה אבלסקי ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה אבלסקי ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
שימש כמזכיר לשכת עזרת אחים ליבאוויטש ליהודי חבר העמים, שמשרדם היה ממוקם בשכונת קראון הייטס, והיה עוזרו ואיש ימינו של מנכ"ל הלשכה הרב משה סלונים ע"ה. סייע רבות לאביו השליח הרב זלמן אלבסקי בשליחותו במדינתו בחבר העמים
הרה"ח יקותיאל זוסמאן פז ע״ה תשיד, מלכובקה
x
הרה"ח יקותיאל זוסמאן פז ע״ה תשיד, מלכובקה
הרה"ח יוסף יצחק פאדאלסקי ע״ה תש"ח, ניו גרזי
x
הרה"ח יוסף יצחק פאדאלסקי ע״ה תש"ח, ניו גרזי
הילדה הינדא וויכנין ע״ה תש"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילדה הינדא וויכנין ע״ה תש"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רייזיל אורנשטיין ע״ה תרנ"ד, הר הזיתים
x
מרת רייזיל אורנשטיין ע״ה תרנ"ד, הר הזיתים
הרה"ח אברהם שניאורסון ע״ה תרח"צ, קישינוב
x
הרה"ח אברהם שניאורסון ע״ה תרח"צ, קישינוב
היה מפורסם בצדקותו חסידותו וענוותנותו המופלאה חותנו של האדמו"ר מוהריי"צ
נולד בליובאוויטש ביום יא סיון בשנת תר"כ ונפטר בשנת תרח"צ מנ"כ בקישנוב
הרה"ח ישכר דוב זלאטאוויצקי ע״ה תרפ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח ישכר דוב זלאטאוויצקי ע״ה תרפ"ב, הר הזיתים
נהרג בימי הפרעות ב נובמבר
הת' בצלאל אליעזר חן ע״ה תש"פ, מודיעין
x
הת' בצלאל אליעזר חן ע״ה תש"פ, מודיעין
בנם של ר' יצחק ובת שבע חן. בצלאל הוא נכדם של ר' ישראל ושושנה חן ושל ר' מנחם מן ורייזל ליפסקר.
הרה"ח זושא צירקינד ע״ה תשכו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח זושא צירקינד ע״ה תשכו, מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.