יומן חב״ד כ"ט חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ט חשוון ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323449&Video=True&Lang=Hebrew
לוח מנהגים
ערב ראש חודש - כ"ט חשוון
* ביום זה – 'יום כיפור קטן' – יש להוסיף בג' הקווין: תורה, עבודה (תפילה שבמקום קרבנות), גמילות-חסדים וצדקה.
זכרון להולכים
מרת שרה חנה לרמן ע״ה תשס"ה, נחלת יצחק
x
מרת שרה חנה לרמן ע״ה תשס"ה, נחלת יצחק
אשת הרב חיים דבער לרמן ע"ה, עסקה בחינוך וגידול ילדיה במעשי צדקה וחסד ובעזרה לזולת זכתה לראות דור ישרים מבורך. כולם הולכים בדרך התורה והמצוות חלקם משמשים כשליחי הרבי ברחבי תבל
נפטרה בשנת תשס"ה מנ"כ נחלת יצחק תל אביב
הרה"ח מאיר אבצן ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מאיר אבצן ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב גרשון אבצן. מקושר כל ימיו בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו משגיח בקרעמענצוג ונעוועל עסק במס"נ בבריה"מ לטובת ישיבת תו"ת נאסר והוגלה למרחקים המשיך עבודתו בישיבת תו"ת צרפת
נולד בשנת תרס"ט מירגאראד פולטבה ונפטר בשנת התשס"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח רפאל יהודה לייב שטיין ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח רפאל יהודה לייב שטיין ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב בן ציון שטיין
נפטר בשנת התשמ"ג מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרבנית רייזל שושנה הרטמן ע״ה תשל"ה, ירושלים
x
הרבנית רייזל שושנה הרטמן ע״ה תשל"ה, ירושלים
דור חמישי להוד כ"ק אדמו"ר הזקן. נולדה בחברון לאביה הרב נחמן אפשטיין ולאמה הרבנית הצדקנית מרת מושא דבורה ז"ל שהיתה בתו של הגה"ח יהודה לייב סלונים זצ"ל בנה הבכור של הרבניתהצדקנית בעלת מופת מנוחה רחל סלונים. הרבנית רייזל שושנה הייתה צנועה ועסקה במעשי חסד כל ימיה.
נלב"ע כט במר חשון תשל"ה מנ"כ בירושלים עיה"ק
מרת מוסיא קצנלבויגן ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
x
מרת מוסיא קצנלבויגן ע״ה תשס"ד, הר הזיתים
בת הרב חיים אלעזר קצנלבויגן. פעלה במסירות נפש מאחורי מסך הברזל בשמירת היהדות ע"פ הוראת אדמו"ר הריי"צ סייעה לתמימים רבים להפטר משרות בצבא האדום
נולדה בשנת תרס"ח בעיר ראגאטשוב ונפטרה בשנת תשס"ד הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.