יומן חב״ד כ"ד חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
מרת שרה טעמא גערליצקי ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שרה טעמא גערליצקי ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
רעייתו של הרב אברהם גערליצקי מראשי ישיבת "אוהלי תורה" בקראון-הייטס ועורך הקובץ התורני "הערות וביעורים", ובת 66. הותירה אחריה את בעלה הרב; בתה גברת פרומה גליק מלוס-אנגלס, ונכדים; אמה: הגב לויטין, ואחיה: הרב שלום בער לויטין מסיאטל, הרב יוסף לויטין מקראון הייטס, הגב אנדרוסיר מקראון הייטס, והגב דבורה קורנפלד מסיאטל
מרת פייגא מרים ברודשננדל ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
x
מרת פייגא מרים ברודשננדל ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
אימו של הנגיד הרב משה אהרון בודשננדל, מקים בית-הכנסת 'בית מנחם שערי חסד
פרופסור הרב וולוול גרין ע״ה תשע"ב, באר שבע
x
פרופסור הרב וולוול גרין ע״ה תשע"ב, באר שבע
פרופ' גרין התקרב לרבי ולחסידות לפני כחמישים שנה במניסוטה ע"י השליח הרב משה פעלער, ומאז זכה לקשר מיוחד וקירובים מיוחדים מהרבי.לפני שלש שנים בהתוועדות יום הולדתו ה- 80 בבית חב"ד המרכזי באר שבע פנה אליו השליח הרב זלמן גורליק בבקשה לחשוף את המכתבים הרבים שקבל מהרבי. מאז התקיימה סדרה של שיעורים מאלפים בהם שיתף את המשתתפים ביחידיות ובכל קורות חייו עם הרבי.
הרה"ח אריה זאב קרינסקי ע״ה תשס"ט, מלבורן
x
הרה"ח אריה זאב קרינסקי ע״ה תשס"ט, מלבורן
מזקני החסידים בעיר מלבורן, שם שימש כשוחט, מוהל וחזן. בן 93 היה בפטירתו. הותיר אחריו בנים ובנות, ברחבי העולם: הרב דוד ראובן קרינסקי, סידני-אוסטרליה. הרב אברהם שמריה קרינסקי, מלבורן-אוסטרליה. הרב הערשל קרינסקי, קראון הייטס. הגב חייה רייזל, מלבורן–אוסטרליה. הגב פריידה טייטלבטאום, מונטריאול-קנדה. ובני משפחתו: הרב יהודה קרינסקי, הרב יוסף קרינסקי, הרב פינחס קרינסקי, הגב רבקה העכט, הגב חווה שוסטרמאן, הגב סופי גודמן, הגב יוחי גולדברג
ח נעמי מעודה ע״ה תשע"ח, ראש העין
x
ח נעמי מעודה ע״ה תשע"ח, ראש העין
מנתניה, בת הרב יאיר מעודה מהנהלת מוסדות חב"ד בעיר
הרה"ח אברהם משה הלוי בייטלמאן ע״ה תשנ"ו,
x
הרה"ח אברהם משה הלוי בייטלמאן ע״ה תשנ"ו,
היה בעל מידות והצטיין בתכונות נפש עדינות במיוחד. אוהב שלום היה ורודף שלום יהודי שהסתלק מכל מחלוקת כמפני אש, ואדרבה השתדל תמיד לשמח אנשים ולקרבם זה אל זה
נולד בסמרקנד בשנת התש"ד נפטר בשנת תשנ"ו
מרת שטערנא אהובה טובה בורקיס ע״ה תשנ"ו,
x
מרת שטערנא אהובה טובה בורקיס ע״ה תשנ"ו,
בת יבלח"ט הרב התמים ר' גרשון בורקיס
נפטרה בשנת התשנ"ו
הרה"ח שרגא מלך קפלן ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח שרגא מלך קפלן ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בן הרב אריה ליב קפלן כיהן כרבה של שיכון חב"ד וראש ישיבת תומכי תמימים בלוד
נולד בכ אדר ב תרע"ג בעיר מאלאט ונפטר בשנת תשמ"ז הר הזיתים
הרה"ח עמרם מויאל ע״ה תש"ע, זנבה
x
הרה"ח עמרם מויאל ע״ה תש"ע, זנבה
הרב עמרם, החב"דניק הראשון בזנווה, אביהם של האחים ר' מנדי ואברהם מויאל, העוסקים ביצירת מוזיקה חסידית
הרה"ח אלעזר הלוי סגל תרשיש ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אלעזר הלוי סגל תרשיש ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יחיאל שרגא פייוויש הלוי סגל תרשיש עסק בעבודת הקודש כשו"ב
נפטר בשנת התשמ"ז מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת צבי ציליעי נימוטין ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת צבי ציליעי נימוטין ע״ה תש"ס, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב בנימין נימוטין. ביחד עם בעלה זכתה לשמש את הוריו הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הייתה דוגמא של מסירת נפש בארצות המיצר ועמדה נגדם בתוקף וניצחה וגידלה בניה במורשת אבותנו
נפטרה בשנת התש"ס מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח משה מעשיל גלבשטיין ע״ה תרס"ז, חברון
x
הרה"ח משה מעשיל גלבשטיין ע״ה תרס"ז, חברון
בן הרב צבי הירש גלבשטיין. היה מגדולי תלמידי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק שהתבטא עליו:חבל שנתתי לחכם הרזים הזה לנסוע מאיתנו" בזמן שעלה לא"י
נולד בה בכסלו התקצ"ד בעיר ביאליסטוק נפטר בשנת תרס"ז מנ"כ חברון
הרה"ח אלתר ריבלין ע״ה תרצ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח אלתר ריבלין ע״ה תרצ"א, הר הזיתים
בן הרב אברהם דב ריבלין. היה איש עסקים ובנקאי. עסק רבות גם בפעילות ציבורית. מחסידי חב"ד ירושלים
נולד בנברדוק בשנת תרכא ונפטר בשנת תרצ"א מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח בן ציון סקלניק ע״ה תשיב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח בן ציון סקלניק ע״ה תשיב, מונטיפיורי, ניו יורק
שימש גבאי ביהכ"ס אנשי ליובאוויטש במזרח נויארק
נפטר בשנת התשיב מנ"כ ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.