יומן חב״ד כ"ג חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
הרה"ח אברהם בן עגו ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
x
הרה"ח אברהם בן עגו ע״ה תשע"ב, הר המנוחות
אביו של הרב יעקב בן עגו שליח הרבי בישוב שומריה, ובן 87. הותיר אחריו: אישה, שלושה ילדים ועשרות נכדים ונינים
הרה"ג הרה"ח יעקב דב הכהן כ"ץ ע״ה תשע"ה, בני ברק
x
הרה"ג הרה"ח יעקב דב הכהן כ"ץ ע״ה תשע"ה, בני ברק
העמיד דורות של תמימים, המשמשים כשלוחים ורבנים ברחבי העולם, במשך למעלה מארבעים ושבע שנות כהונתו כראש הישיבה. הלווייתו תצא היום (ראשון) מביתו ברחוב שמואל הנביא 10 בעיר בני ברק, וצפויים להשתתף בה אלפים מאנ"ש והתמימים מרחבי הארץ. הותיר אחריו את רעייתו מרת אסתר, בנו השליח הרב שמואל. בנותיו: מרת חנה מישקין, מרת בת שבע דערען ומרת דבורה פרוס.
מרת מתילדה אבוהב ע״ה תשע"ג, אחיעזר
x
מרת מתילדה אבוהב ע״ה תשע"ג, אחיעזר
אימו של ר' יוסף אבוהב מגבאי בית הכנסת "בית מנחם" בכפר חב"ד
נפטרה בכג חשון תשע"ג
הרה"ח צבי הירש גאנזבורג ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח צבי הירש גאנזבורג ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב גאנזבורג הגיע לניו-יורק בשנת תש"ח ועסק שנים רבות בהדפסת ספרי רבותינו נשיאינו הק'. היה מתחיל הניגונים בהתוועדויות הרבי במשך שנים ארוכות והיה חבר בצא"ח העולמי בני-יורק כמה שנים. השאיר אחריו שני בנים: ר' ישעי'ה ור' בער'ל ושלוש בנות: אשת הרב חיים-מאיר ליבערמאן, אשת ר' סימון יעקובסון ואשת הרב אהרן-מאיר מרגולין
הילד מנחם מנדל קאפרוב ע״ה תשס"א,
x
הילד מנחם מנדל קאפרוב ע״ה תשס"א,
נולד בשנת תשנ"ו בארגנטינה ונפטר בשנת תשס"א
הרה"ח אהרן קצנלנבוגן ע״ה ,
x
הרה"ח אהרן קצנלנבוגן ע״ה ,
הרה"ח שניאור זלמן הלוי לוין ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח שניאור זלמן הלוי לוין ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
נעים זמירות ליובאוויטש בעל תפילה 45 שנה עסק בחינוך במבצעים ובשירה לקירוב ישראל לאבינו שבשמים מראשוני וני ביהכנ"ס בית מנחם בכפר חב"ד, למד בישיבת תומכי תמימים אשר התנהלו במחתרת ברוסיה בשנות האימה, גויס לצבא האדום ונשאר אוד מוצל מאש זאת לאחר שכל משפחתו נרצחה בידי הנאצים ימ"ש. באופן ניסי עלה לארץ ונשא לאישה את בתו של החסיד הנודע ר' אברהם פריז ע"ה, רוב ימיו עסק בהוראה בבי"ס של ה"רשת" במשך שנים רבות עסק במבצעי הרבי בערבי חב"ד ובמבצע תפילין. היה בעל מנגן מופלא והיה בין המנגנים בכינוסים המרכזיים בכפר חב"ד
נולד בשנת תרפ"ד בעיר נעוול ונפטר בשנת תשס"ג מנ"כ בהר המנוחות
הרה"ח אהרן זאקאן ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אהרן זאקאן ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
למד בתו"ת ברוסיא במחתרת ומראשוני התלמידים שהגיעו מאחורי מסך הברזל לתו"ת בארה"ב נסע בשליחות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק הרבה שנים בחינוך והפיץ תורה ויהדות
נולד בכט כסלו תר"צ בעיר פיקוב באוקראינה ונפטר בשנת תשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שמואל שניאור זלמן מזרחי ע״ה תשע"ב, רחובות
x
הרה"ח שמואל שניאור זלמן מזרחי ע״ה תשע"ב, רחובות
בנו של המוהל הרב בנימין מזרחי מלוד, והותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, הורים, אחים ואחיות.
הרה"ח אלכסנדר קאפרוב ע״ה תשס"א,
x
הרה"ח אלכסנדר קאפרוב ע״ה תשס"א,
שימש שליח בעיר קונקורדיה שבארגנטינה
נולד בשנת תשל"א בארגנטינה ונפטר בשנת תשס"א
הילד חיים לוי יצחק נטע זייפמן ע״ה תשמ"ט, לוס אנגלס
x
הילד חיים לוי יצחק נטע זייפמן ע״ה תשמ"ט, לוס אנגלס
נולד ח תמוז תשמ"ג ונפטר בשנת תשמ"ט מנ"כ בלאס אנגלס דקליפוניה
הרה"ח משה שלמה סלונים ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה שלמה סלונים ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
נין ונכד לכ"ק הזקן ואדמו"ר האמצעי זי"ע קרב רבים ליהדות ופעל יציאה לשליחות הקמה מוסדות, מראשי המעוררים והמתעסקים בן הרבצת והחדרת בשורת הגאולה היה מנהל רשת אהלי יוסף יצחק
נולד בשנת התרח"ץ בירושלים ונפטר בשנת תשנ"ו מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חנה ברכה זעלערמאיר ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חנה ברכה זעלערמאיר ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
נפטרה בשנת התשנ"ב מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רבקה קופערמאן ע״ה תשמ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רבקה קופערמאן ע״ה תשמ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מסרה נפשה להחזקת היהדות בהיותה ברוסי ועמלה לחנך בניה בדרכי התורה והמצוות
נפטרה בשנת התשמ"ה מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אסתר גולדה שם טוב ע״ה תשכד, לונדון
x
מרת אסתר גולדה שם טוב ע״ה תשכד, לונדון
בת הרב המשפיע ר' מנחם מנדל שם טוב אשת הרב התמים בן ציון ז"ל
נפטרה בשנת תשכד מנ"כ בלונדון
הרה"ח יהושוע זעליג הכהן לוין ע״ה תשס"א, הר הזיתים
x
הרה"ח יהושוע זעליג הכהן לוין ע״ה תשס"א, הר הזיתים
סבל עינויים ויסורי גוף למען היהדות
פטר בשנת התשס"א מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח מיכאל יצחק זוננפלד ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח מיכאל יצחק זוננפלד ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
מחשובי חסידי חב"ד ירושלים
נפטר בשנת התשמ"ד מנ"כ בהר הזיתים
מרת אלטע פערל לישנר ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
x
מרת אלטע פערל לישנר ע״ה תשל"ב, הר הזיתים
נולדה בשנת תרנ”ו בעיר לובטשוב שבפולין באיזור גאליציה נפטרה שנת תשל"ב מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח יוסף הורושוכין ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף הורושוכין ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
למד בתו"ת בקרמנציב מגזע חסידי חב"ד מזמן הצמח צדק
נולד בהאדיטש ונפטר בשנת תשנ"ב הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.