יומן חב״ד י"ג חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
י"ג חשוון ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323332&Video=True&Lang=Hebrew
זכרון להולכים
הרה"ח יוסף מרדכי פעלליג ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף מרדכי פעלליג ע״ה תשנ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
איש רב פעלים לובש צדקות ייסד וניהל קרני גמ"ח במאנטרעאל ובמיאמי. מסור ונתון לעניני כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התשנ"ב מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יוסף הלל ע״ה תשע"ג,
x
הרה"ח יוסף הלל ע״ה תשע"ג,
הרבנית שיינא דזשייקאבסאן ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרבנית שיינא דזשייקאבסאן ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הייתה מסורה מאד להחזקת הישיבות דליובאוויטש "תומכי תמימים" בית רבקה לנערות וסמינריון של בנות בכפר חב"ד מיום היווסדן והייתה נשיאה שלארגוני נשים במשך הרבה שנים ביתה היה בית ועד לכמים תלמידים וחסידים
נפטרה בשנת תשמ"ד מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם משה גולדברג ע״ה תשע"ז, צפת
x
הרה"ח אברהם משה גולדברג ע״ה תשע"ז, צפת
מרת שיינא רבקין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
מרת שיינא רבקין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
נפטרה בתשמ"ג הר הזיתים
הרה"ח שלום דב גולדשמיד ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום דב גולדשמיד ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
התגורר בשכונת קראון הייטס למעלה מ-50 שנה. מניצולי תרפ"ט בחברון, היה מספק בשר ועופות לבית של הרבי, והיה שותף באיטליז עם ר' יחזקאל ברוד ע"ה.
מרת חיה גיטל רוך ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
x
מרת חיה גיטל רוך ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
במסירות נפש עמלה לחנך ילדי לתורה ולמצוות בצער ומצוק ברוסיה וזכתה לעלות לארץ הקודש ולדור בכפר חב"ד
נפטרה בתשל"ה מנ"כ בהר הזיתים
מרת חיה שרה תרשיש ע״ה תשכא, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיה שרה תרשיש ע״ה תשכא, מונטיפיורי, ניו יורק
נפטרה בתשכא מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חיה שרה ראזענבלום ע״ה תרצ"ב, מונטריאול
x
מרת חיה שרה ראזענבלום ע״ה תרצ"ב, מונטריאול
נפטרה בתרצ"ב מונטריאול
הרה"ח אברהם אליהו ניימרק ע״ה תרפ"ו, רוסטוב
x
הרה"ח אברהם אליהו ניימרק ע״ה תרפ"ו, רוסטוב
היה רב בעיר ביעסנטוקי ולאחר מכן עבר לעיר רוסטוב שם כיהן כרב חב"ד
נפטר בשנת תרפ"ו בעיר רוסטוב
מרת ליבא פינסאן ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת ליבא פינסאן ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
נפטרה בתשל"ה מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח משה רובין ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה רובין ע״ה תש"ע, מונטיפיורי, ניו יורק
מוותיקי תושבי השכונה שהיה מתפלל קבוע בבית הכנסת ב"בית רבקה" בשכונה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.