יומן חב״ד כ"ב חשוון ה׳תשפ״ב

חשוון ה׳תשפ״ב
תשפ״א
תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
עמוד גמרא יומי
כ"ב חשוון ה׳תשפ״ב
תקציר השיעור:
https://www.kolhalashon.com/new/Media/PlayShiur.aspx?FileName=31323419&Video=True&Lang=Hebrew
ימי חב"ד
יום הולדת רבי ברוך שלום, בנו של אדמו"ר הצמח צדק וסב-סבו של הרבי - תר״פ
רבי ברוך שלום, גדול בניו של אדמו"ר הצמח צדק, נולד בתאריך כ"ב חשון תקס"ו בליובאוויטש. נקרא על שם סביו רבי ברוך - אביו של אדמו"ר הזקן, ורבי שלום שכנא - אביו של אדמו"ר האמצעי. גדל על ברכי סבו אדמו"ר הזקן, כשבכל תקופת הבריחה מנפוליאון היה עמו יחד באותה הכרכרה. אחר הסתלקות הצמח צדק נשאר בליובאוויטש והיה לחסיד של אחיו הצעיר הרבי המהר"ש.
ציון הרב ציון הרב"ש
זכרון להולכים
הרבנית שושנה אליטוב ע״ה תשס"ח, הר המנוחות
x
הרבנית שושנה אליטוב ע״ה תשס"ח, הר המנוחות
הרבנית שושנה ע"ה היתה ממיסידי ישיבת "פורת יוסף" בירושלים וגבאית צדקה של חשובי הרבנים הספרדים בירושלים שבין החומות. זכתה בשנת תשיז למכתב ארוך ומפורט מהרבי על הזכות שיש לה שבניה הולכים בדרך חב"ד
הרה"ח זכריה ראזענבלאט ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח זכריה ראזענבלאט ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
נפטרה בשנת תשל"ב מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת נורית קיי ע״ה ,
x
מרת נורית קיי ע״ה ,
חיה בירושלם
מרת יהודית קליין ע״ה תשע"א, מלבורן
x
מרת יהודית קליין ע״ה תשע"א, מלבורן
הותירה אחריה אחיה ואחיותיה: ר' שמואל גורעוויטש, גב אלע בלאסובסקי, גב רייזל גורליק, גב מרים גופין (הארטפורד, קונטיקט). ילדיה: גב דבי וולף, ר' יוסי קליין, גב מינא שטרן, גב מרים פלטיאל, גב רבקה הייבן.
הרה"ח יוסף יצחק טיפענברון ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף יצחק טיפענברון ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מצאצאיו של ר' אלימלך מליזענסק נקטף בדמי ימיו בהיותו עסוק בעבודתו בתור פקיד בישיבת תומכי תמימים
נולד בא שבט תש"כ ונפטר בתשמ"ז מנ"כ בניו יורק ליד האהל הק'
הרה"ח ישראל יעקב לאקשין ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח ישראל יעקב לאקשין ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
מסר נפשו ברוסיא לתומ"צ הכנסת אורחים והדרכת בניו לתומ"צ בדרכי החסידות
נפטר בשנת התשמ"ו מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מינה חן ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
x
מרת מינה חן ע״ה תשל"ח, הר הזיתים
בכל תנאי ובכל מצב עמדה מרת מינה חן באומץ רב מול אנשי הרשע הבולשביקים כשנירדפה בביתה ובשהותה במאסר ובמחנה עבודה לחמה בעוז
נולדה בשנת תרע"ט בעיר זלובין ונפטרה בשנת תשל"ח מנ"כ בהר הזיתים
הרה"ח יצחק פינסון ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח יצחק פינסון ע״ה תש"ב,
שהוגלה בשל מס"נ על תומ"צ וחסידות ונפטר בגלותו בסיביר בתש"ב
הרה"ח יהודה לייב אלפעראוויץ ע״ה תשמ"ד, ניו גרזי
x
הרה"ח יהודה לייב אלפעראוויץ ע״ה תשמ"ד, ניו גרזי
נפטר בשנת תשמ"ד מנ"כ אנשי ליובאוויטש נוסח הארי בניו גירזי
מרת איטא צביה ריינין ע״ה תשיג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת איטא צביה ריינין ע״ה תשיג, מונטיפיורי, ניו יורק
נפטרה בשנת התשיג מנ"כ בניו יורק מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח ישועה זבולון ע״ה תשע"א, הר הזיתים
x
הרה"ח ישועה זבולון ע״ה תשע"א, הר הזיתים
היה ידוע כרודף צדקה וחסד. "לעיתים היה נעלם למספר ימים מהבית, ולאחר זמן היינו מגלים כי התעסק בהלווית המת או בחסד אחר", מספר בנו ר' שלום. עלה לארץ ישראל לפני כשנתיים, כאשר בצרפת היה מגבאי הקהילה החב"דית בצרפת.

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.