יומן חב״ד ט' ניסן ה׳תש״פ

ניסן ה׳תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נשיא - ט' ניסן

נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


ימי חב"ד
אמירת המאמר הראשון על ידי הרבי הריי"צ
בתום השבעה על הרבי הרש"ב, ביום זה אמר הרבי הריי"צ את מאמרו הראשון - ראשית גויים עמלק. בהתוועדות כ"ף מרחשון תשמ"ה ביאר הרבי כי "משיחתם לנשיאות" של נשיאי חב"ד ומינויים נעשית על ידי אמירת מאמר דא"ח.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
זכרון להולכים
ר' נחום יוסף בנימינסון ע״ה תשס"ז,
x
ר' נחום יוסף בנימינסון ע״ה תשס"ז,
התגורר בשכונת סנודן בעיר הקנדית, היה ירא-שמיים וחסיד בהליכותיו ושימש במשך שנים רבות כשוחט בקהילה היהודית. משך תקופה היה גם חזן בבית-הכנסת "בית ישראל" בשכונת המסטד. תמיד היה מחייך ועוזר לאנשים והשריש בנו להדר במצוות אהבת-ישראל, הותיר אחריו: רעייתו מרת זלטע ובניו ר' יהודה מקראון-הייטס, ר' מוטל מישראל, ר' ירחמיאל ור' שלום-בער מקראון-הייטס
ר' מאיר חימי ע״ה תשע"ה, נתיבות
x
ר' מאיר חימי ע״ה תשע"ה, נתיבות
ר' מאיר חימי, בנו של הרב אשר חימי ע"ה מכפר חב"ד, במשך השנים עסק ר' מאיר ע"ה בשדה החינוך והיה מלמד דרדקי ב"גני חב"ד בקריית גת", וסופר סת"ם ירא שמים
מרת שושנה מעטוף ע״ה תשע"ד, ברקת
x
מרת שושנה מעטוף ע״ה תשע"ד, ברקת
אשת איש החינוך הרב יוסף מעטוף מנחלת הר חב"ד, קרית מלאכי. נפטרה לאחר שסבלה בזמן האחרון ממחלה קשה. הותירה אחריה ילדים הולכים בדרכי התורה והחסידות. בניה: שלום מנחם, שניאור זלמן, לוי יצחק, שמואל, חיים, ישראל אלעזר. בנותיה: חנה חלילי, רחל ברכה פאר, נחמה דינה ג'רופי
הרה"ח רפאל נימוטין ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח רפאל נימוטין ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
היה קרוב ושמש נשיאי חב"ד סבל יסורים גדולים ורדיפות והוגלה לשבע עשרה שנה עבד את בוראו במסירות נפש וענוה היה דמות מופת לתלמידים והעמיד שוחטים רבים
נולד ט ניסן תרס"ט בעיר דווינסק ונפטר בשנת התשס"ד הר המנוחות
מרת חי' רחל לאה ריבקין ע״ה תשע"ט, ניו יארק
x
מרת חי' רחל לאה ריבקין ע״ה תשע"ט, ניו יארק
בת הרה"ח ר' יוסף יהודא חן ע"ה מסרה נפשה להצלת אנ"ש מרוסיא, ביתה פתוח לרווחה, נדבה הרבה עבור ביקור חולים
הרה"ח חיים שניאור זלמן מאראזאוו ע״ה תשס"ג, מונטריאול
x
הרה"ח חיים שניאור זלמן מאראזאוו ע״ה תשס"ג, מונטריאול
בן הרב דוד ארי לייב מאראזאוו. בעל מדות בר אבהן ובר אורין שו"ב העמיד תלמידים הרבה באומנות הזביחה. פה מפיק מרגליות רודף צדקה וחסד ביתו פתוח לרווחה ובית ועד לחסידים הרביץ תורת החסידות ברבים מחנך ומדריך מופלא. מקושר בכל נימי נפשו הטהורה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התשס"ג מונטריאול
הרה"ח אברהם גורביץ ע״ה תשס"א, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם גורביץ ע״ה תשס"א, הר הזיתים
בן הרב רפאל דובער גורביץ למד במחתרת בישיבת תומכי תמימים וקיים תורה ומצות במסירות נפש מאחורי מסך הברזל קבע עיתים לתורה ולמבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לימד תורה לעולים שהגיעו מאחורי מסך הברזל חינך את ילדיו להתקשרות לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נולד ביום ג מרחשון התרצ"א ברוסיה ונפטר בשנת התשס"א הר הזיתים
מרת בת שבע אלטהויז ע״ה תשנ"ח,
x
מרת בת שבע אלטהויז ע״ה תשנ"ח,
בת הרב אליהו חיים אלטהויז
נולדה בעיר ניקולאייב נפטר בשנת תשנ"ח
מרת חנה ברוק ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
מרת חנה ברוק ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
הותירה אחריו בנים ובנות בארצות-הברית ובישראל: ר' אברהם-אהרן, הגב לאה נוישטט, הגב יוכבד וילהלם ע"ה, הגב שרה סירוקה, ר' לוי-יצחק, ר' יוסף, הגב צביה לישנר, ר' שמואל, הגב רבקה ריבקין, ור' חיים-שאול. הותירה אחריה עשרות נכדים, מאות נינים, ובני נינים, דור ישרים מבורך
הרה"ח שניאור זלמן צבי ויסמן ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח שניאור זלמן צבי ויסמן ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
בן הרב יהודה אריה ויסמן פעל רבות בהפצת היהדות ובמבצעים ומיקירי תושבי כפר חב"ד
נולד כד טבת תשיז בפתח תקווה נפטר בשנת התשנ"ה הר הזיתים
הרה"ח שניאור זלמן פרידמן ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח שניאור זלמן פרידמן ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בן הרב אלכסנדר פרידמן
נולד הושע"ר בשנת התרע"ז ונפטר בשנת התשמ"ב הר הזיתים
מרת שרה קצנלבויגן ע״ה תשיב, רוסיה
x
מרת שרה קצנלבויגן ע״ה תשיב, רוסיה
בת הרב חיים בן ציון קצנלבויגן היד פעלה במסירות נפש מאחורי מסך הברזל בשמירת היהדות.
נולדה כו תשרי תרנ"א ברודניא נפטרה בשנת תשיב מנ"כ רוסיה
הרה"ח שמואל זלמנוב ע״ה תשטז, צפת
x
הרה"ח שמואל זלמנוב ע״ה תשטז, צפת
בן הרב יחיאל יהודה זלמנוב נולד בשנת תרמ"ח לאזאוויטש הי שו"ב בקורסק כעשרים שנה והעמיד תלמידים באומנות הזביחה. שימש כשו"ב ומוהל בתל אביב עד יום פטירתו
נפטר בשנת התשטז צפת.
הרה"ח יצחק רסקין ע״ה תרח"ץ, סמוך ללנינגרד
x
הרה"ח יצחק רסקין ע״ה תרח"ץ, סמוך ללנינגרד
בן הרב יהודה לייב רסקין היד
נהרג על קדה"ש בשנת התרח"ץ
הרה"ח אלחנן דוב בער (חאניע) מאראזאוו ע״ה תרח"ץ, פטרבורג (משוער)
x
הרה"ח אלחנן דוב בער (חאניע) מאראזאוו ע״ה תרח"ץ, פטרבורג (משוער)
בן הרב צבי הירש ארי ליב מאראזאוו היד מהתלמידים הראשונים של ישיבת תו"ת הי מקושר ומשמש בקדש של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שימש כמשגיח דא"ח בליובאוויטש. ועסק בחזוק התורה והיהדות ורבים השיב מעון ונאסר עבור זה ברוסיא.
נולד בשנת התרל"ז נהרג על קדה"ש בשנת התרח"ץ
הרה"ח דוד קייוומן ע״ה תש"ג,
x
הרה"ח דוד קייוומן ע״ה תש"ג,
שימש כרב בעיר וויעטקא. כ"ק אדמו"ר הריי"צ אמר עליו אשר היה כדאי ליסד תו"ת רק בשבילו. עסק בתורה ועובד יומם ולילה. אמרו עלוי שבדרגת בינוני שבתניא.
נפטר בשנת התש"ג
הרה"ח אברהם דוד קוק ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם דוד קוק ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
בן הרב נתן קוק פעל רבות במסירות נפש למען יציאת אנ"ש מאחורי מסך הברזל ומיקירי תושבי כפר חב"ד
נפטר בשנת תשמ"ב הר הזיתים
מרת רייזיל קאבאלקין ע״ה תר"ס, הר הזיתים
x
מרת רייזיל קאבאלקין ע״ה תר"ס, הר הזיתים
נפטרה בשנת תר"ס הר הזיתים
מרת חנה טננבוים ע״ה תשס"ז, אוסטרליה
x
מרת חנה טננבוים ע״ה תשס"ז, אוסטרליה
בת הרב יעקב משה טננבוים
נפטרה בשנת תשס"ז מנ"כ באוסטרליא

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.