יומן חב״ד י"א ניסן ה׳תש״פ

ניסן ה׳תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
יום הבהיר - יום הולדת כ"ק אדמו"ר - י"א ניסן

יום הולדת את כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ביום ו' ערב-שבת-קודש בשנת תרס"ב, דור שביעי לנשיאי חב"ד. יום התוועדות. היום מתחילים לומר את מזמור המזמור החדש של הרבי. אחר-כך אומר כל אחד את המזמור המתאים לפי מספר שנותיו. נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


ימי חב"ד
תחילת חלוקת הדולרים
בי"א ניסן תשמ"ו החל הרבי בנוהג חלוקת הדולרים לצדקה בימי ראשון.
חלוקת הדולרים חלוקת הדולרים
ימי חב"ד
חתונת הרבי מהר"ש והרבנית רבקה - תר״פ
בשנת תר"ח התחתן הרבי המהר"ש עם הרבנית שטערנא - בת אחיו רבי חיים שניאור זלמן מליאדי. לאחר שלושה חודשים נפטרה הרבנית. שנה לאחר מכן - בעצתה של אשת הרבי האמצעי הרבנית שיינא, השתדך הרבי עם נכדת אדמו"ר האמצעי הרבנית רבקה בת רבי אהרן משקלוב והרבנית שרה. בעת החתונה היה הרבי הצמח צדק שרוי בשמחה רבה ואמר מאמרים רבים.
ימי חב"ד
יום הבהיר - יום הולדת כ"ק אדמו"ר
בי"א ניסן תרס"ב נולד הרבי בעיירה ניקולייב. במכתב מיוחד שששלח הרבי הרש"ב הורה הנהגות ייחודיות עבור הרך הנולד. יום זה נחגג על ידי החסידים ואף צויין על ידי הרבי בהתוועדות שנערכה ביום זה במשך השנים.
הרבי בילדותו הרבי בילדותו
רישום לידתו של הרבי בפנקס הקהילה היהודית בניקולייב רישום לידתו של הרבי בפנקס הקהילה היהודית בניקולייב
זכרון להולכים
מרת לאה מינדל זילבערשטיין ע״ה תשכו,
x
מרת לאה מינדל זילבערשטיין ע״ה תשכו,
בת הרב אליהו זילבערשטיין
נפטרה בשנת תשכו
הרה"ח יצחק אשכנזי ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק אשכנזי ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
בן הרב צבי אשכנזי
ונפטר בשנת התשנ"א הר הזיתים
מרת שרה מאשע זילבערשטיין ע״ה תשנ"ה, הר המנוחות
x
מרת שרה מאשע זילבערשטיין ע״ה תשנ"ה, הר המנוחות
בת הרב דוד זילבערשטיין
נפטרה בשנת תשנ"ה הר המנוחות
מרת שרה גיטל ינקוביץ ע״ה תשע"ד, ראשון לציון
x
מרת שרה גיטל ינקוביץ ע״ה תשע"ד, ראשון לציון
למנתו של הרה"צ רבי שמואל הכהן ינקוביץ זצ"ל. הותירה אחריה בנים ובנות, ובניהם את בנה ר' משה ינקוביץ מאנ"ש ראשל"צ
מרת חי פריידא קאוארנאווסקי ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חי פריידא קאוארנאווסקי ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אשר קאוארנאווסקי. אשת הרב התמים ר' שלמה אהרן ז"ל עסקה במרץ עשרות בשנים בעד ישיבת תת"ל ובית רבקה ממיסדי נשי חב"ד בארה"ב עשתה חסד כל ימי חיי
ונפטרה בשנת התשמ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פעשע רומאנאף ע״ה תשכו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פעשע רומאנאף ע״ה תשכו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב משה רומאנאף
נפטרה בשנת התשכו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רבקה טננבוים ע״ה תשע"ה,
x
מרת רבקה טננבוים ע״ה תשע"ה,
ממיסדות הישוב מירוןממיסדות הישוב מירון
הרה"ח יעקב סטמבלר ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
הרה"ח יעקב סטמבלר ע״ה תש"ע, הר המנוחות
היה מבעלי מאפיית "מצות ליובאוויטש" בכפר-חב"ד, וזיכה מאות אלפים יהודים ברחבי העולם באכילת מצה שמורה ומהודרת, עבודת יד. המאפייה שבבעלותו זכתה לברכות והוראות מיוחדות מהרבי. היה איש חסד גדול שסייע ליהודים רבים. הותיר אחריו את רעייתו הגב לאה, בנים ובנות: הרב מאיר סטמבלר משלוחי חב"ד בדנייפרופרובסק, הגב חני גליצנשטיין לונדון, הגב חיה מושקא זוננפלד, שרה, נחמה, נעכא, הת' מנחם, והת' לוי
הבה"ח הת' מאיר תומארקין ע״ה תש"ד,
x
הבה"ח הת' מאיר תומארקין ע״ה תש"ד,
בן הרב התמים אהרן תומארקין היד
נהרג במלחמת העולם בשנת תש"ד
הרה"ח חיים יעקב צבי חייקין ע״ה תרפ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יעקב צבי חייקין ע״ה תרפ"ח, הר הזיתים
בן הרב מנחם מענדיל חייקין
נפטר בשנת תרפ"ח הר הזיתים
מרת הינדא זאלקינד ע״ה תרס"ח, הר הזיתים
x
מרת הינדא זאלקינד ע״ה תרס"ח, הר הזיתים
בת הרב מרדכי זאלקינד
נפטרה בשנת תרס"ח הר הזיתים
הבה"ח הת' דוד נוהוזער ע״ה תש"נ, לוס אנגלס
x
הבה"ח הת' דוד נוהוזער ע״ה תש"נ, לוס אנגלס
בן הרב צירל נוהוזער נפטר במלוי תפקידו עבור בית חב"ד וועסטווד בלאס אנדזשעלעס דקליפורניה
בשנת תש"נ לוס אנגלס
ר' צבי לואיס ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
ר' צבי לואיס ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
ירושלים. הותיר אחריו רעייתו הגב עטיל לואיס, וילדיו: ר' שמואל לואיס מכפר-חב"ד, ר' יהונתן לואיס מקראון הייטס, והגב חיה רפופורט ירושלים, וכן נכדים שלוחים בכל העולם
הרה"ח ראובן עלמאן ע״ה תרפ"ד,
x
הרה"ח ראובן עלמאן ע״ה תרפ"ד,
בן הרב יחיאל דובער עלמאן.
נפטר בשנת התרפ"ד
מרת חנה שטרובך ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
מרת חנה שטרובך ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
מבני-ברק אחותו של ר' שמעון רבינוביץ' מכפר חב"ד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.