יומן חב״ד ד' ניסן ה׳תש״פ

ניסן ה׳תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נשיא - ד' ניסן

"נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י""ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה""יהי רצון"" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)"


זכרון להולכים
מרת מטיל רחל קנובסקי ע״ה תשנ"ו, הר הזיתים
x
מרת מטיל רחל קנובסקי ע״ה תשנ"ו, הר הזיתים
בת הרב אהרן קנובסקי היתה מקושרת בכל נימי נפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו פעלה ללא לאות בכל המבצעים ובפרט במבצע טהרת המשפחה
נפטרה בשנת התשנ"ו הר הזיתים
מרת רוז שוורץ ע״ה תשס"ו, מונטריאול
x
מרת רוז שוורץ ע״ה תשס"ו, מונטריאול
השאירה אחריה את בתה ג'ולי גנייביש
מרת פייגה דובא מרים גרליץ ע״ה תשע"א, הר המנוחות
x
מרת פייגה דובא מרים גרליץ ע״ה תשע"א, הר המנוחות
אמה של מרת שושנה הגר מנחלת הר חב"ד
הרה"ח יהודה לייב הלוי וולס ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה לייב הלוי וולס ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
ב"ר אברהם הלוי נולד בירושלים בשנת תרצ"ד עסק בצדקה וחסד כל ימי חייו זכה להעמיד דור ישרים מבורך, הקפיד על קלה ובחמורה.
נפטר בשנת תשס"ז. מנוחתו כבוד בהר הזיתים.
מרת בלומה ליכטמן ע״ה תשס"ז,
x
מרת בלומה ליכטמן ע״ה תשס"ז,
הטבחית המיתולוגית של ישיבת 'תומכי-תמימים' המרכזית בכפר-חב"ד מזה 40 שנה מאז עברה הישיבה מלוד בשנת תשכ"ג. הגב' ליכטמן ע"ה נפטרה בשיבה טובה ובת 96. התגוררה עד בתקופה האחרונה בעלמא הדין בכפר-חב"ד (בבית בו שוכן כיום משרד JEM)
הרה"ח יעקב מנחם מענדל הכהן שפערלין ע״ה תש"נ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יעקב מנחם מענדל הכהן שפערלין ע״ה תש"נ, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב רפאל משה הכהן שפערלין היה תלמיד בישיבת 'תומכי-תמימים' בליובאוויטש, אצל כ"ק אדמו"ר הרש"ב, ונתמנה ע"י כ"ק האדמו"ר הריי"צ, להיות שד"ר להחזקת ישיבת 'תומכי-תמימים' הי רב בק"ק אושאץ רוסיא ושימש כשו"ב ומוהל בכמה עיירות ברוסיא באשכנז וארצות הברית.
נולד בדרויע שברוסיה הלבנה ונפטר בשנת התש"נ מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רחל שמעונוביץ ע״ה תשע"ד, ראשון לציון
x
מרת רחל שמעונוביץ ע״ה תשע"ד, ראשון לציון
בראשון לציון. נפטרה בגיל 48, לאחר שסבלה ממחלה קשה. הותירה אחריה את בעלה ר' גדעון, בן ושתי בנות
הרה"ח יעקב גינדי ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח יעקב גינדי ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
בן הרב עזרא גינדי מקהילת ארם צובה עסק בהחזקת תשב"ר והעמיד דוד ישרים יבורך במסירות נפש
נפטר בשנת התשנ"ה הר הזיתים
מרת רחל לאה שוסטערמאן ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רחל לאה שוסטערמאן ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שלום ישעי שוסטערמאן מסרה נפשה על חינוך בנות ישראל ובדרכי דרכי נועם קרבה רחוקות לדרכי השם.
נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שלמה אזגווי ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח שלמה אזגווי ע״ה תשל"ז, הר הזיתים
בן הרב יצחק אזגווי
נפטר בשנת תשל"ז הר הזיתים
מרת דבורה קייבמן ע״ה תשנ"ט,
x
מרת דבורה קייבמן ע״ה תשנ"ט,
נפטרה בשנת תשנ"ט
הרה"ח משה ליפ וילנסקי ע״ה תש"מ, הר הזיתים
x
הרה"ח משה ליפ וילנסקי ע״ה תש"מ, הר הזיתים
בן הרב יוסף שבתאי וילנסקי
נפטר בשנת תש"מ הר הזיתים
הרה"ח זאב וואלף ע״ה תר"נ, הר הזיתים
x
הרה"ח זאב וואלף ע״ה תר"נ, הר הזיתים
בן הרב חיים וואלף
נפטר בשנת תר"נ הר הזיתים
מרת חנה שרה אלפנביין ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חנה שרה אלפנביין ע״ה תש"מ, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב שרגא אלפנביין
נפטרה בשנת התש"מ מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מנחם מענדל חנזין ע״ה תרצ"ה, מנ"כ במוסקבה.
x
הרה"ח מנחם מענדל חנזין ע״ה תרצ"ה, מנ"כ במוסקבה.
בן הרב יחיאל מיכל חנזין.
נולד ביום ל"ג בעומר התר"ל בקונוטופ פלך טשרניגוב ונפטר בשנת התרצ"ה מנ"כ במוסקבה.
הרה"ח מיכאל ברוך רייזיס ע״ה תרס"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח מיכאל ברוך רייזיס ע״ה תרס"ו, הר הזיתים
בן הרב דוד רייזיס היה ממנהל כולל חב"ד בארץ הקודש
נפטר בשנת תרס"ו הר הזיתים
הגאון הרב מרדכי גוראריה ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הגאון הרב מרדכי גוראריה ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב מרדכי גוראריה, תלמיד חכם ידוע שכיהן כרבה של 'חברה ש"ס' בקראון הייטס - נפטר במהלך השבת והוא בגיל 84. עד לפני מספר ימים, לפי עדות מכריו, היה בריא ובתפקוד מלא. לפני 3 ימים אושפז בשל חשש להידבקות בקרונה, ובשבת בבוקר, כאמור, החזיר את נשמתו ליוצרה. בקראון הייטס מספרים כי הרב גוראריה אירח תמיד וקירב בעלי תשובה. הרביץ תורה תמידין כסדרן ב'חברה ש"ס', ובין תלמידיו קשישים וגם אברכים עולי ימים, לכולם הייתה לו גישה לבבית. ממתפללי בית הכנסת שלו: הדיינים הרב אדזדבה והרב סגל, ר' אברהם פריד, וגם הרב ישראל פרידמן לרפו"ש. היה גם תלמיד חכם, דרשן, בעל מנגן, ש"ץ ו'בעל קורא' בימים הנוראים. חוט של חן וחסד תדיר היה נסוך על דמותו. קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, והיה מכניס אורחים. הוא הותיר אחריו ילדיו, הגברת חני בליזינסקי - קראון הייטס, הגב שיינה זלמנוב - קראון הייטס, נכדים ונינים. אשתו, לאה גוראריה ע"ה, נפטרה לפני מספר שנים. ברוך דיין האמת.
הרה"ח צבי דוב (הערשל) שיינר ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח צבי דוב (הערשל) שיינר ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
ר' צבי דוב (הערשל) שיינר, תושב ותיק בקראון הייטס וחבר ארגון חסד למשפחות נזקקות, הלך לעולמו ביום ראשון, ד' בניסן תש"פ. בן 80 היה בפטירתו. הוא נדבק מנגיף הקורונה כמו רבים מתושבי קראון הייטס ולמרבה הצער השיב היום את נשמתו לבוראו לאחר מחלה קצרה. היה מתפלל בבית הכנסת 'כתב סופר', ושימש כאחד הגבאים בזאל הקטן ב-770. "הוא היה טוב לב ותמיד היה מוכן לעזור לכל מי שזקוק לעזרה", אמרבן המשפחה ל- COLlive.com. כמו כן עזר לספק מזון לאנשים ולמשפחות הזקוקים בשכונה לפני ימים טובים ובמקרים אחרים כחלק מ'קרן יום טוב' של אשתו. הותיר אחריו אשתו הגב' דבורה שיינר, וילדיהם: גב' פייגי ברפמן - קראון הייטס; הגברת ציפי פרסט - ניו יורק; ר שואי שיינר - קראון הייטס; הגב' חני לזרוף - לוס אנג'לס, קליפורניה; נכדים ונינים. פרטים על ההלוויה, בהמשך. יהי זכרו ברוך
מרת חיה רחל סגל ע״ה תש"מ, הר הזיתים
x
מרת חיה רחל סגל ע״ה תש"מ, הר הזיתים
בת הרב שלמה יעקב סגל
פטרה בשנת תש"מ הר הזיתים
הרה"ח חיים צבי קוניקוב ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים צבי קוניקוב ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב חיים צבי דוד קוניקוב, תושב קראון הייטס אהוב ששימש כמורה וקורא בתורה מוכר וידוע, הלך לעולמו ביום שישי, ב' ניסן תש"פ - ביארצייט ה - 100 של הרבי הרש"ב נ"ע. הוא היה בן 58 ונדבק בנגיף קורונה. במשך שנים רבות היה מורה מסור בישיבת ליובאוויטש תומכי תמימים בקראון הייטס. היה אהוב על כל מי שהכיר אותו, ותמיד עם חיוך על פניו. נודע כמדקדק בקריאת התורה. אביו הרב משה יצחק קוניקוב ז"ל זכה להיות הבעל קורא בתורה עבור הרבי הריי"ץ והרבי. הוא הותיר אחריו יבדלח"ט את בנו הרב משה יצחק מאיר קוניקוב - קראון הייטס; אמו גברת פייגה גיטל קוניקוב (המשפחה ביקשה שלא להזכיר את החדשות לאם הקשישה), ואחים.
מרת דוושע (דוסע) ריבקין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת דוושע (דוסע) ריבקין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
הגב' דוושע (דוסע) ריבקין מקראון הייטס, אשת הרה"ח ר' מרדכי הכהן ריבקין ע"ה הלכה לעולמה הבוקר. נפטרה בשיבה טובה, בת 93. בעלה הרה"ח מרדכי (מוטל) ריבקין מחשובי תושבי קראון הייטס, היה חבר בועד של בית רבקה במשך 40 שנה, ונפטר בב' ניסן תשס"ח ביתם היה בית פתוח לאורחים מכל רחבי העולם ונודעו במעשי צדקה וחסד מיוחדים. הותירה אחריה יבדלח"ט, בנים ובנות: מרת חנה גורביץ מנהלת בית רבקה ניו-יורק הרב יהושע זעליג הכהן רבקין שליח בניו-אורלינס הרב יוסף יצחק הכהן רבקין שליח בכרמיאל מרת רחל לאה ברוק מרת סימא קארפ. ברוך דיין האמת
הרה"ח זלמן אלי אלפרוביץ ע״ה תרס"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח זלמן אלי אלפרוביץ ע״ה תרס"ב, הר הזיתים
נפטר בשנת תרס"ב הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.