יומן חב״ד ז' ניסן ה׳תש״ף

ניסן ה׳תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נשיא - ז' ניסן

נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


ימי חב"ד
יום היארצייט של המשפיע הרב אלתר שימחוביץ - תרצ״ט

נולד בעיירה פוצופ, בשנות הנון. בשנת תרס"ה הלך ללמוד בליובאוויטש. בשנת תרע"ב, נשלח יחד עם קבוצת תלמידים להקים את ישיבת תורת אמת בחברון. לאחר שנה חזר לליובאוויטש שם שהה עד תרע"ז. לאחר חתונתו מונה למשפיע בישיבת תומכי תמימים בשצעדרין. לאחר הסתלקות הרבי הרש"ב עבר לישיבה ברוסטוב. בשנת תרפ"ט עלה לאה"ק שם שימש כמשפיע ומנהל ישיבת תורת אמת. סבל במשך ימי חייו ייסורים רבים. בז' ניסן תרצ"ט נפטר, ונטמן בהר הזיתים.


קברו בהר הזיתים קברו בהר הזיתים
ר' אלתר שימחוביץ ר' אלתר שימחוביץ
זכרון להולכים
הרה"ח צבי הירש שירמן ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח צבי הירש שירמן ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
בן הרב ניסן שירמן השתדל בהצלת כו"כ מאחבנ"י מאחורי מסך הברזל עסק בחינוך ובמבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התשנ"ד הר הזיתים
מרת גוטא ברכהן ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת גוטא ברכהן ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אברהם בער ברכהן
נפטרה בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
חיה מושקא ליפש ע״ה ,
x
חיה מושקא ליפש ע״ה ,
הילד מנחם מענדל יהודה רויטבלאט ע״ה תש"ע, אחיעזר
x
הילד מנחם מענדל יהודה רויטבלאט ע״ה תש"ע, אחיעזר
בנם של ר' ישראל ורונית רויטבלאט
הילד חיים יצחק קאסלארסקי ע״ה , מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד חיים יצחק קאסלארסקי ע״ה , מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב צבי יוסף קאסלארסקי
מרת גיטל כהנסון ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
מרת גיטל כהנסון ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
בת הרב ישראל כהנסון.
נפטרה בשנת התשמ"ד הר הזיתים
הרה"ח צבי הירש זאבין ע״ה תשל"ט, מונטריאול
x
הרה"ח צבי הירש זאבין ע״ה תשל"ט, מונטריאול
בן הרב דוד זאבין. מסר נפשו על קיום התו"מ גם בהיותו שנים רבות בגולה בסיביר עם חבריו התמימים מליובאוויטש.
נפטר בשנת התשל"ט מונטריאול
מרת בת שבע אפשטיין ע״ה תשע"ז, קרית מלאכי
x
מרת בת שבע אפשטיין ע״ה תשע"ז, קרית מלאכי
אלמנת ר' צבי אפשטיין ע"ה. הותירה אחריה בת, הגב מיכל נחמה סגל מראשון לציון ושלושה נכדים
מרת מראשא שיף ע״ה תש"ן, הר הזיתים
x
מרת מראשא שיף ע״ה תש"ן, הר הזיתים
בת הרב אברהם אשר שיף
נפטרה בשנת התש"ן הר הזיתים
הרה"ח מרדכי לייב חן ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי לייב חן ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
מקראון הייטס מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של הרה"ח ר' מרדכי לייב (מוט'ל) חן ע"ה, דמות חסידית ואהובה, ופעיל מרכזי בצא"ח המרכזית שנטל חלק פעיל בחיי הקהילה. הוא היה בן 81 ונפטר לאחר שחלה בנגיף קורונה. היה פעיל בולט בצעירי אגודת חב"ד המרכזית, מהבעלים של הדפוס "אמפייר פרעסס" יחד עם ידידו ר' צבי הירש גאזנבורג ע"ה, שם זכה להדפיס במשך השנים את השיחות והמאמרים של הרבי, וספרי תורת רבותינו נשיאינו. נולד בברית המועצות למשפחת החסיד הנודע ר' דובער (ר' בערק'ע) חן ע"ה, והיה תלמיד בישיבת תומכי תמימים בלוד. כדמות חסידית בקהילה, הוא היה מעביר מילות חיזוק וזכרונות מחסידים בדורות עברו. 40 תמונות: ר' מוטל חן ע"ה אצל הרבי, באתר JEM - לחצו כאן>>> • הוא הותיר אחריו יבדלח"ט את אשתו, ברושה וילדיו: ר' יוסי חן - קראון הייטס; הגב' רייזל שמטוב - טולדו, אוהיו; ר' פיני חן - ארגנטינה; הגברת חנה אידלמן - וינה, אוסטריה; ר' מנדל חן - קראון הייטס; ר' פרץ חן - צ'דל, אנגליה; ר' משה חן - טולוז, צרפת; גב' שלומית חן - ש. קרוז, קליפורניה; ר' זלמן חן - בינגהמטון, ניו יורק; נכדים ונינים.
הרה"ח חיים יעקב יוסף קאליסקר ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יעקב יוסף קאליסקר ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
בן הרב אהרן יצחק קאליסקר
נפטר בשנת תרס"ג הר הזיתים
הרה"ח יעקב יוסף חיים סלונים ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח יעקב יוסף חיים סלונים ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
בן הרב מאיר סלונים
נפטר בשנת התרס"ג הר הזיתים
הגה"ח ישראל יצחק פרידמן ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הגה"ח ישראל יצחק פרידמן ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
בשכונת קראון הייטס נפטר היום מנגיף 'קורונה' הגה"ח רבי ישראל פרידמן ז"ל, ראש ישיבת 'אהלי תורה' הנערץ והמפורסם, והוא בן 84. לפני מספר שנים חלה במחלה הארורה, ובתקופה האחרונה, לאחר שחלה בנגיף הקורונה, אושפז בבית הרפואה. היום השיב את נשמתו ליוצרה. הותיר אחריו את בתו רחל מירושלים. רעייתו נפטרה לפני שנים אחדות. • הרב פרידמן ז"ל, נולד בעיירה בישנקוביץ שברוסיה בשנת תרצ"ו. בשנת תש"ז יצאו הוא ומשפחתו מרוסיה, במה שכונה 'הבריחה הגדולה', וחנו בצרפת, שם התחנך שנתיים בישיבת 'תומכי תמימים' המפורסמת שבברנואה. בשנת תש"י עלו בני משפחת פרידמן, בהם אֶחָיו - החסיד הנודע ר' מאיר פרידמן, ור' אהרן-נחמן פרידמן, מכפר חב"ד - לארץ הקודש, והרב פרידמן למד בישיבות 'אחי תמימים' שבתל-אביב ו'תומכי תמימים' בלוד. לימים, נסע אל הרבי, הסתמן כאחד מגדולי העילויים החב"דיים וכלמדן שנדיר למצוא כמותו. עם חתונתו מונה לר"מ בישיבת 'אהלי תורה' המפורסמת, כאשר בחלוף הזמן התמנה לעמוד פאר בראשות הישיבה. הרב פרידמן שילב ידע בהיקף רחב ביותר, שליטה בכה הרבה סוגיות ועניינים, וידיעות נרחבות בכל חלקי התורה; יחד עם למדנות גדולה, כושר ניתוח נדיר, ושיטת לימוד ייחודית. בשיעוריו של הרב פרידמן, יכול היה לדייק ברש"י דיוקים נפלאים, כדרכם של הלמדנים שבקרב חסידים הראשונים, שמתמקדים היו בהבנת כל מילה ומילה בדף הגמרא.
הרה"ח אברהם זאקון ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם זאקון ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
המנוח היה ידוע בהתמסרותו הרבה לענייני המבצעים של הרבי. קידם בסבר פנים יפות כל אדם, בחיוך ובנועם. הותיר אחריו את אימו סימה תבלחט"א, ואת אחיו - ר' יוסף מקראון הייטס ואת כב' בריינדי נפרסטק. אחיו שמריהו זאקון ז"ל, נפטר באופן טרגי בעבר.
מרת רבקה רות שוורץ ע״ה תשע"ט, פתח תקווה
x
מרת רבקה רות שוורץ ע״ה תשע"ט, פתח תקווה
אשת הרב מרדכי מפתח-תקווה, אמם של הרב שלמה שוורץ, משלוחי חב"ד בחדרה והרב יצחק שוורץ מקראון הייטס.
הרה"ח המשפיע ר' אלטער שמעון חיים ניסן שימחוביץ ע״ה תרצ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח המשפיע ר' אלטער שמעון חיים ניסן שימחוביץ ע״ה תרצ"ט, הר הזיתים
בן הרב יצחק שימחוביץ מעיר פאטשאפ. מהז שלוחים לתורת אמת שבחברון. ואח"כ משפיע דתומכי תמימים ווארשא ותורת אמת ירושלים מפורסם על עבודתו.
נולד בשנת תרנ"ה בעיר פאטשאפ נפטר בשנת התרצ"ט הר הזיתים
מרת אסתר מענדעלאוויץ ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר מענדעלאוויץ ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב נחמיה מענדעלאוויץ עשתה צדקה וחסד במסירה ונתינה לטובת מוסדות חב"ד ובפרט לישיבת תומכי תמימים
נפטרה בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.