יומן חב״ד י"ז ניסן ה׳תש״ף

ניסן ה׳תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ב' דחול המועד פסח - י"ז ניסן
"...ובהמשך למדובר על דבר "כיבוש" כל העולם כולו על-ידי הוספה ויגיעה בלימוד התורה וביתר שאת וביתר עוז – מהראוי ונכון וטוב אשר בימי חול-המועד פסח יוסיף כל אחד ואחד בעסק התורה, הן בלימודו הוא והן בנוגע לזולת: להשתדל עם כל מי שיכול לפעול עליו, שגם הוא יוסיף אומץ בלימודו בימים אלו ובהתאם להנ"ל. ופשיטא שעניין הנ"ל שייך במיוחד לתלמידי הישיבות, דגם בשאר הימים הרי "תורתם קבע" גם במובן כמות הזמן – עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל את כל ימי חול-המועד פסח הבא עלינו לטובה להוסיף בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז".

חינוך

בהוראת כ"ק רבותינו, אדמו"ר מוהריי"צ ונשיא דורנו, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/ות בימי חול-המועד.

מותר (ומצווה) לפתוח בית-ספר, ואם יש צורך – גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול-המועד.


חצי שעה לפני בין-השמשות מותר לטעום דבר-מה, אך אין להתחיל אפילו סעודה קטנה. עבר והתחיל בסעודה – אינו צריך להפסיק סעודתו, אבל אם התחיל בסעודה אחרי שהגיע זמן הספירה צריך להפסיק בצאת הכוכבים ולספור באמצע סעודתו.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום ההילולא של המהרי"ן מניעז'ין, בן הצמח צדק
רבי ישראל נח נולד לאביו הצמח צדק בליובאוויטש כבנו הרביעי. נשא לאשה את בתו של רבי יקותיאל זלמן חתן אדמו"ר האמצעי. שנפטרה לאחר זמן קצר. לאחר מכן נשא לאשה את בתו של רבי מנחם נחום בן אדמו"ר האמצעי. היה ידוע כבעל נגלה גדול ואביו הפנה אליו שאלות רבות בעניני נגלה.
לאחר הסתלקות הצמח צדק התיישב בניעז'ין ושימש שם באדמו"רות. הסתלק בי"ז ניסן ומנוחתו כבוד באהל אדמו"ר האמצעי.
ציון המהרי ציון המהרי"ן באהל אדמו"ר האמצעי
זכרון להולכים
הרה"ח זאב וולף זלמנוב ע״ה תשע"ד, צפת
x
הרה"ח זאב וולף זלמנוב ע״ה תשע"ד, צפת
כיהן שנים רבות כמזכיר וועד כפר חב"ד, זכה לילדים, נכדים ונינים ההולכים בדרך התורה והחסידות
הרה"ח חיים וולוביק ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים וולוביק ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
בן הרב יוסף צבי וולוביק הלך תמים ופעל צדק השליך חייו מנגד ברוסיא הקומוניסטית ומסר נפשו לחנך בניו בדרך התומ"צ
נפטר בשנת התשנ"ג הר הזיתים
מרת פייגה ספרנוביץ ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
x
מרת פייגה ספרנוביץ ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
בת הרב יעקב ספרנוביץ
נפטרה בשנת תשל"ה הר הזיתים
ר' אברהם חיחאשוילי (חן) ע״ה תשע"ו, באר שבע
x
ר' אברהם חיחאשוילי (חן) ע״ה תשע"ו, באר שבע
הינו אביו של השליח הרב אהרון חן מקווינס. הותיר אחריו אישה, בנים, בת וצאצאים הולכים בדרכי התורה והחסידות
הרה"ח מאיר גורקאוו ע״ה תשל"ה,
x
הרה"ח מאיר גורקאוו ע״ה תשל"ה,
בן הרב שמואל דוד גורקאוו
נולד בשנת תרמ"ה ונפטר בשנת תשל"ה
מרת נחמה פרידמן ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
מרת נחמה פרידמן ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
מפרדס חנה, הגב' פרידמן הייתה מפעילות בית חב"ד בפרדס חנה כרכור, ומנהלת המדרשה לנשים במקום. עסקה במבצעי הקדושים של הרבי ובהפצת המעיינות חוצה במרץ וקירבה נשים ומשפחות לרבי
הרה"ח יהודה דובער שיין ע״ה תרפ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה דובער שיין ע״ה תרפ"ט, הר הזיתים
בן הרב ישראל שמעון שיין
נפטר בשנת תרפ"ט הר הזיתים
הרה"ח יצחק משה מיאסי ע״ה תרכא, יאסי
x
הרה"ח יצחק משה מיאסי ע״ה תרכא, יאסי
שימש ראש חסידי חב"ד ביאסי על מצבתו נחקק : "יצק מים על ידי האדמו"ר הזקן, היה דולה ומשקה מתורתו הקדושה ומשקה לעדרי צאן".
ונפטר בשנת התרכא
הרה"ח שמואל הלוי חפר ע״ה תש"פ, הר הזיתים, ירושלים
x
הרה"ח שמואל הלוי חפר ע״ה תש"פ, הר הזיתים, ירושלים
בשנת תר"צ נולד הרב חפר ז"ל בהונגריה. בשנות היו"דים התקרב לחב"ד וגויס מיד על ידי הרבי ליטול חלק בראש הפעילות החב"דית בארץ הקודש. בשנת תש"כ הטיל עליו הרבי את ניהול וביסוס מוסדות 'בית רבקה' ובשנת תשכ"ג הורה לו להקים את כפר חב"ד ב'. בשנות הכ"פים העמיד אותו הרבי לצד הרב אפרים וולף והרב שלמה מיידנציק לעמוד בראש העסקנות החב"דית בארץ הקודש ובשנת תשל"ד הקים הרבי את 'ארגון הגג' שתפקידו היה לעמוד בראש כל מוסדות חב"ד בארץ ובראשו הפקיד הרבי את הרבנים וולף, מיינדציק, חפר והרב לייבל קפלן. בשנות המ"מים הטיל הרבי על הרב חפר לבנות לו 'ממלכת נשים בארץ הקודש' מעבר ל'בית רבקה' שבכפר חב"ד. הרב חפר כיהן אף כיו"ר ה'ועד למען שלמות העם' וניהל בעוז את המאבק לתיקון חוק 'מיהו יהודי' מתוך מסירות רבה. לאורך השנים זכה להיקרא עשרות פעמים אל הקודש פנימה ל'יחידויות' ממושכות, ואף לקבל מהרבי הוראות בשיחות טלפוניות ארוכות. לאחר פירוק ארגון הגג על ידי הרבי בשנת תש"נ זכה הרב שמואל חפר להתמנות להיות אחד משלושת ראשי חב"ד הבלעדיים המייצגים את תנועת חב"ד באה"ק לצד חבריו הרב שלמה מיידנציק ע"ה ויבדלח"ט הרב יוסף יצחק אהרונוב שליט"א היה סמל ודוגמה לעסקן חסידי עם 'גאון יעקב' שנחוש למילוי רצון הרבי בכל דרך ומחיר, שבנה מוסדות מפוארים ונטל חלק בראש בבניין חב"ד בארץ הקודש. הותיר אחריו את רעייתו תבלחט"א ואת ילדיו - הרב משה מכפר חב"ד, הרב מנחם מענדל מכפר חב"ד, שתי בנות הגב' דבורה שיקובצקי והשליחה הגב' נאוה סלונים ממודיעין, נכדים ונינים.
הרה"ח רפאל זמיר ע״ה תשפ"א, תל אביב
x
הרה"ח רפאל זמיר ע״ה תשפ"א, תל אביב
ברוך דיין האמת: בתל אביב נפטר ר' רפאל זמיר מחשובי ומוותיקי אנ"ש תל אביב. המנוח היה בעלה של - תבלחט"א –
מר פיטר קלמס ע״ה תשע"ט,
x
מר פיטר קלמס ע״ה תשע"ט,
מר פיטר קלמס, תומך ותיק של הקהילה היהודית של לונדון, איש עסקים ורואה חשבון שהיה מעורב בסיוע וייצוג ליובאוויטש מימיה הראשונים של חב"ד באנגליה, נפטר. הוא היה בן 89. מר קלמס, איש עסקים ורואה חשבון בולט, כיהן כסגן יו"ר ומנהל כספים בקבוצת דיקסון - קמעונאית אלקטרוניקה גדולה בבריטניה. לאחר מכן כיהן כיו"ר סולמקס מערכות פלו-אייס בע"מ ו- TFC Power Systems Ltd. ב -1984 בנתה סולמקס גנרטור מגנטו-דונגדינמי 50 KW באוניברסיטת בן-גוריון, פרויקט שבו ביקש מר קלמס הדרכה רבה מהרבי, "זה נראה לי ולמשפחה שלי כמעין שליחות מהרבי" , כתב מאוחר יותר. הקשר הראשון של מר קאלמס עם ליובאוויטש היה ב –תשכ"א, כאשר הודיע על הולדת בתו השלישית, פנינה, ב"ג'ואיש כרוניקל". דבר זה הוביל לפגישה ולידידות ארוכה עם הרב נחמן סודאק והרב פיוויש פוגל ותמיכה ארוכת שנים בחב"ד באנגליה משנותיה הראשונות. מר קלמס היה מעורב בארגונים יהודיים שונים, ובדרך זו ייצג את ליובאוויטש וקידם את הנחיות הרבי בפורומים רבים. מר קלמס זכה להיות ביחידות אצל הרבי בסך הכל תשע פעמים, במשך זמן של שלוש עשרה שעות ועל מגוון רחב של נושאים, כגון ליובאוויטש לונדון, ארץ ישראל, יהדות ברית המועצות, ענייני משפחה, והעסק שלו. הוא נשא גם התכתבות ארוכה עם הרבי, רבים מכתביו שופכים אור על פעולותיו של הרבי במקומות עלומים לאורך השנים. הוא קיבל הערות קצרות במהלך פגישות היחידות שלו, ותיעד אותם במלואם מיד עם עזיבתו את החדר של הרבי. בשנת תשנ"ה פירסם את תמליליו בספר "הנחיה מהרבי", אחד התיאורים המדויקים והמפורטים ביותר של יחידים שפורסם אי פעם. מר קלמס היה מעורב בהקמת ארגון "שמיר", מרכז עולים מרוסיה לארץ ישראל. בשנת 5731 הוא תיכנן לעלות לארץ, אך הרבי התעקש שישאר באנגליה כדי להמשיך להשפיע על הקהילה היהודית הגדולה. הותיר אחריו: אשתו אסתי והילדים: טניה קנווסר (ירושלים, ישראל), מרים פאהלר (לונדון, אנגליה), פנינה אפון (ברייטון, אנגליה) וחווי אפשטיין (קולומביה, דרום קרוליינה), נכדים ונינים.
מרת פייגא טויבא פרוש ע״ה תש"מ, הר הזיתים
x
מרת פייגא טויבא פרוש ע״ה תש"מ, הר הזיתים
בת הרב נח פרוש
נפטרה בשנת התש"מ הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.