יומן חב״ד כ"ב ניסן ה׳תש״ף

ניסן ה׳תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
זכרון להולכים
מרת עדנה גלפרין ע״ה תשס"ט,
x
מרת עדנה גלפרין ע״ה תשס"ט,
רעייתו של המשפיע הרב שלמה גלפרין ע"ה. זכתה להעמיד דור ישרים מבורך, בנים ובנות. נכדים ונינים. בניה: הרב חנוך הענדל מדטרויט, הרב זלמן ממונטריאול, הרב יוסף יצחק מכפר חב"ד. בנותיה: הגב פרלה ריטרמן נחלת-הר-חב"ד, הגב חנה שניאורסאהן כפר-חב"ד
הרה"ח שלום דובער גארדאן ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלום דובער גארדאן ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יוחנן גארדאן מראשוני תלמידי תו"ת בארה"ב שליח רבותינו הק' קרוב לששים שנה עסק במרץ בחינוך ובשיעורי תורה ברבים
נולד ביום כד אייר תרפ"א בעיר דאקשיץ בליטא ונפטר בשנת התשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
הבה"ח הת' זלמן דוד מאראזאוו ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הבה"ח הת' זלמן דוד מאראזאוו ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב יוסף משה מאראזאוו למד בישיבות אהלי תורה ותומכי תמימים בבאן ובפאריז ובמאריסטאון
נפטר בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים מנחם טייכטל ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
x
הרה"ח חיים מנחם טייכטל ע״ה תשע"ד, הר המנוחות
מחשובי זקני חב"ד בארץ הקודש. הותיר אחריו אישה הגב חיה טייכטל, בנים ובנות: הרב שלמה טייכטל מקראון הייטס, הרב דוד טייכטל שליח הרבי ומשפיע חב"ד בנצרת עילית, הרבנית אסתר ביסטריצקי מצפת, השליחה הגב גיטה וולפא מנתניה, השליחה הגב ברכה לוין מצרפת, והשליח הרב מאיר טייכטל מצרפת.
הפעוט מנחם מענדל בראונד ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הפעוט מנחם מענדל בראונד ע״ה תשע"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בנם של ר' יודי ורבקי בראונד, ונכדם של ר' שרגא ושיינא בראונד, ור' יצחק ובסי וילהלם
הרה"ח יהודה גרין ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהודה גרין ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אהרן אליהו גרין מסר עצמו בלב ונפש לקרב את בנ"י לאביהם שבשמים ולעזור להנזקקים לרפואה
נפטר בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פרומא אסתר רוזנברג ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
מרת פרומא אסתר רוזנברג ע״ה תש"ע, הר המנוחות
אלמנת הרב חיים מנדל רוזנברג זצ"ל שהיה עד לפטירתו משגיח בישיבת "תורת אמת" בירושלים. היתה בתו של הצדיק הרב מאיר אליהו אקער זצ"ל מיקירי ירושלים. השאירה אחריה דור מבורך
מרת רבקה שכטר ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
x
מרת רבקה שכטר ע״ה תשע"ט, הר הזיתים
הייתה בתו של הרב החסיד ר' שמואל יצחק ואלטע יהודית רייצעס ע״ה. ר׳ שמואל יצחק, שהרבי התייחס אליו בפארבריינגען כ"רש״י רייצעס", היה שו״ב בעיר מינסק בתקופה הקומוניסטית. רבקה הצעירה, בגיל 6, היתה נוסעת ברכבת ומביאה את הבשר שנשחט על ידי אביה והוכשר על ידי אמה לחסידים אחרים בעיר תוך כדי מסירות נפש ממש. עם הקרבה עצמית ובכל מחיר, סירב אביה לשלוח אותה ואת אחיה לבית הספר הקומוניסטי. היא נקראה ע״ש הרבנית הצדקנית מרת רבקה אשתו של כ״ק אדמו״ר מהר״ש , שאביה ר' שמואל יצחק היה אוכל בביתה בהיותו בחור צעיר בתומכי תמימים בליובאוויטש. היא נישאה לרב צבי שכטר בסמרקנד בשנת תש״ו, ועברו לארץ ישראל לאחר מכן והתיישבו בבני ברק. שנים לאחר מכן הם עברו לקראון הייטס והפעילו חנות בדים בקינגסטון במשך שנים רבות. ביתם ברחוב מונטגומרי היה בית פתוח לרווחה לאורחים רבים, שהגיעו לבקר אצל הרבי. לאחר סגירת החנות, חזרו בני הזוג לארץ ישראל והתגוררו שם עד פטירתו של ר׳ צבי ע״ה. בשנים האחרונות התגוררה עם ילדיה במיאמי. היא הותירה משפחה עניפה ילדים, נכדים ונינים המשמשים כשלוחי הרבי ברחבי העולם. ילדיה: הגברת הניה הולצברג, קראון הייטס, ר' שמוליק שכטר, פלורידה, גב' לאה ירמוש, קראון הייטס, הרב מרדכי שכטר, כפר חב"ד והרב יוסף שכטר, קראון הייטס. נכדים, נינים וצאצאים.
הרה"ח יהודה באקר ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהודה באקר ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
2020/04/5e99517968a1c_1587106169.jpgר' יהודה באקר ע"ה, תושב קראון הייטס ותומך בארגנוים יהודיים וחב"דיים, הלך לעולמו ב'אחרון של פסח'. בן 67 היה בפטירתו. ר' יהודה היה איש עסקים מצליח, ותמך בהרבה ארגונים יהודיים וחב"דיים. הוא הותיר אחריו את אשתו רות באקר ובנו שמולי (מיאמי ביץ') ובנו שימי (קראון הייטס) ונכדיו. הוא גם הותיר אחריו אחיותיו: הגב' שרה פישמן (לורנס), הגברת ריבה דנבורג (מיאמי ביץ'), הגברת קיילה קנדל (מונטריאול) וגברת רחל חזנוב (לוס אנג'לס).
מרת גולדה כהנא ע״ה תשנ"א, הר המנוחות
x
מרת גולדה כהנא ע״ה תשנ"א, הר המנוחות
בת הרב אליעזר ריזל, אשת הרב אברהם יוסף ז"ל

נפטרה בשנת תשנ"א מנ"כ בהר מנוחות

הרה"ח ברוך פריז ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח ברוך פריז ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
בן הרב אברהם פריז. מיקירי תלמידי תורת אמת חב"ד הי מלמד תשב"ר כשלושים שנה בתומכי תמימים באה"ק כל ימיו היו קודש לתורה ומצוות, לתפילה ועבודת הבורא. היה קשור בלהט רב ובכל נימי נפשו אל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נולד בערב חג השבועות בשנת תרפ"א בעיר וויטעבסק אשר ברוסיה ונפטר בשנת התשל"ו הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.