יומן חב״ד י"ג ניסן ה׳תש״ף

ניסן ה׳תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק - י"ג ניסן

יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' נ"ע, דור שלישי לנשיאי חב"ד (קבלת הנשיאות בגלוי – ביום ג' בסיוון תקפ"ח). נסתלק בשנת תרכ"ו, ומנוחתו כבוד בליובאוויטש. יום התחלת הנשיאות של בנו הצעיר, כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע. כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו 'עת רצון' זו, כדי:

א) ללמוד פרקי משנה (על-כל-פנים פרק אחד, המתחיל באות אחת) של שמו הקדוש.

ב) להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא.

ג) להוסיף בעבודת התפילה. ד) להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו, ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי-מקומו. ה) לקיים התוועדות של שמחה, בה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות. נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים לחץ להמשך...

יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' נ"ע, דור שלישי לנשיאי חב"ד (קבלת הנשיאות בגלוי – ביום ג' בסיוון תקפ"ח). נסתלק בשנת תרכ"ו, ומנוחתו כבוד בליובאוויטש. יום התחלת הנשיאות של בנו הצעיר, כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע. כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו 'עת רצון' זו, כדי:

א) ללמוד פרקי משנה (על-כל-פנים פרק אחד, המתחיל באות אחת) של שמו הקדוש.

ב) להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא.

ג) להוסיף בעבודת התפילה. ד) להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו, ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי-מקומו. ה) לקיים התוועדות של שמחה, בה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות. נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. הכנות: לפני הבדיקה צריך לנקות היטב את כל החדרים שצריך לבודקם. כן יש לרכז את כל החמץ המיועד לאכילה בערב ולמחרת בבוקר, במקום המשתמר מילדים וכדומה. זמן קצר לפני כן מניחים במקומות שונים בבית עשר חתיכות של חמץ קשה, כל אחת מהן פחות מכזית ועטופה בנייר רגיל, אך לא בנייר כסף, שאינו נשרף היטב (נכון שיהיו על-כל-פנים כל הפתיתים ביחד – כזית). [הילדים יערכו רשימה היכן הניחו את החמץ, ואם אבד אחד הפתיתים – יעשו שאלת חכם]. זמנה: אור לארבעה-עשר – מיד אחרי צאת הכוכבים, ותמיד לאחר תפילת ערבית. מקומה: כל המקומות שיש לחוש ולהסתפק שמא הכניס לתוכם חמץ, אפילו באקראי, צריכים בדיקה. אופנה: לאור נר של שעווה ועל-ידי נוצת עוף. הבודק מניח את החמץ שמוצא בשקית קטנה של נייר. בגמר הבדיקה מניח את השקית, הנוצה והנר שנותר בתוך כף עץ קעורה, עוטף הכול בנייר (מלבד ידית הכף שנשארת מחוץ לעטיפה), כורך חוט סביב הנייר כמה פעמים, מהדקו וקושרו. בין הברכה לתחילת הבדיקה אין לדבר כלל, אפילו מענייני הבדיקה. ונכון שלא לדבר כלל שלא מענייני הבדיקה כל זמן הבדיקה. כתב רבנו הזקן: "ויעמיד מבני ביתו אצלו לשמוע הברכה שיבדקו איש במקומו, ולא ישיחו בינתיים, וייזהרו לבדוק תחילה בחדר הסמוך למקום ששמעו הברכה", וכותב הרבי שייתכן שכוונתו היא, שמצווה לזכות גם את בני-ביתו (הגברים) בבדיקת החמץ, וכיוון שגם בעל-הבית בעצמו יבדוק קצת – אין בזה סתירה לדין "מצווה בו יותר מבשלוחו". את החמץ הנמצא בבדיקה שומרים כנ"ל, ושורפים למחרת בבוקר, כדלקמן. אחר הבדיקה מבטלים את החמץ שלא מצאנו, באמירת "כל חמירא" (הראשון). מכירת חמץ: נוהגים לעשות את הרב ל'מורשה', דהיינו מיופה-כוח למכירת החמץ. [לכתחילה עושים זאת בכתב. יש להוסיף בטפסים את שם הרב וכן את פירוט המקומות שהחמץ נמצא בהם, לפני החתימה. אם אפשר, עושים זאת בצירוף קניין, ליתר תוקף. באין-ברירה ניתן לייפות את כוח הרב גם בטלפון]. בבית האדמו"ר מוכרים את החמץ לרב בצירוף 'ערב-קבלן', והוא מוכרו לגוי. הרב מוכר את החמץ לגוי בשטר ובקניינים נוספים, עם 'ערב קבלן'. מוכרים גם חמץ גמור, וגם את כלי החמץ (שמא נותר עליהם חמץ 'בעין'), ואין צריך להטבילם לאחר הפסח. מאכל או משקה בחשש חמץ שנתקבל מהרבי, אין מנהגנו חס-ושלום למוכרם לגוי, אלא משתדלים לאוכלם בעצמנו [ובאין-ברירה – לבערם כדין לפני זמנו]. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
ימי חב"ד
יום ההילולא של אדמו"ר הצמח צדק
במהלך חודש ניסן תרכ"ו נחלש אדמו"ר הצמח צדק (עד שהוסיפו לשמו את השם מאיר). באור לי"ג ניסן בשעת חצות הסתלק הצמח צדק ומנוחתו כבוד בליובאוויטש.
הצמח צדק הצמח צדק
אהל הצמח צדק והמהר''ש אהל הצמח צדק והמהר''ש
זכרון להולכים
הרה"ח אברהם גולדברג ע״ה תשס"ג, צפת
x
הרה"ח אברהם גולדברג ע״ה תשס"ג, צפת
בן הרב יצחק גולדברג שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לעיה"ק צפת. יסד וניהל את בית לוי יצחק ולאחר מכן היה ממקימי ביה"ס והסמינר לבנות "בית חנה" בו כיהן כסגן המנהל במשך יותר משני עשורים. בשנת התשמ"ב הגה ויזם את הרעיון של הדפסת ספר התניא בלבנון
נולד ביום יב בתמוז התשיא בעיר צ'יליאבינסק שברוסיה ונפטר בשנת התשס"ג צפת
הרה"ח מנחם מענדל שם טוב ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם מענדל שם טוב ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב הרב התמים ר'בן ציון שם טוב איש חסד ובעל צדקה מקראון-הייטס, ייסד את מתיבתא חב"ד באוהל הק', היה חבר הנהלת צעירי-אגודת-חב"ד המרכזית ותמך בעשרות שלוחי הרבי ומוסדות חב"ד

נפטר בשנת תשס"ו מונטיפיורי, ניו יורק

ר' מיכאל מוגרבי ע״ה תשע"ח, מגדל העמק
x
ר' מיכאל מוגרבי ע״ה תשע"ח, מגדל העמק
אביו של ר' שי מוגרבי מכפר חב"ד
מרת חוה שקליאר ע״ה תשמ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חוה שקליאר ע״ה תשמ"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב מאטיל שקליאר
נפטרה בשנת התשמ"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שמואל הכהן אברמוביץ ע״ה , הר הזיתים
x
הרה"ח שמואל הכהן אברמוביץ ע״ה , הר הזיתים
בן הרב שלום צבי זאב הכהן אברמוביץ מגדולי מפיצי תורה ויהדות במסי"נ תחת השלטון הקומוניסטי עסק בתורה ובעבודת השי"ת בהתלהבות עצומה היה בעל קורא קבוע בימין משה ירושלים מחשובי חסידי חב"ד ירושלים
הרה"ח יקותיאל דובער קלמנסון ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יקותיאל דובער קלמנסון ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב שניאור זלמן קלמנסון עבד כל ימיו בעבודת בקודש בישיבת תו"ת רבריגוא והעמיד תלמידים הרבה מקושר כל ימיו בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהמבצעים במס"נ עד ימיו האחרונים ממש וקירב כו"ב מבנ"י לתומ"צ
נפטר בשנת התשמ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת בריינא היילפרין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
x
מרת בריינא היילפרין ע״ה תשמ"ג, הר הזיתים
בת הרב שמואל אלעזר היילפרין
ונפטרה בשנת התשמ"ג הר הזיתים
הרה"ח שלמה מיכאלשוילי ע״ה תשע"ו, לוד
x
הרה"ח שלמה מיכאלשוילי ע״ה תשע"ו, לוד
הרה"ח חיים נחום ליבערמאן ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים נחום ליבערמאן ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם דוב ליבערמאן
נפטר בשנת התשל"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אליהו מני ניאזוב ע״ה תש"ב, סמרקנד
x
הרה"ח אליהו מני ניאזוב ע״ה תש"ב, סמרקנד
נולד בשנת תרנ"ה בסמרקנד ונפטר בשנת תש"ב מנ"כ סמרקנד
הרה"ח חיים מנחם מנדילזאהן ע״ה תשכו, הר המנוחות
x
הרה"ח חיים מנחם מנדילזאהן ע״ה תשכו, הר המנוחות
בן הרב פנחם צבי מנדילזאהן
נפטר בשנת תשכו הר המנוחות
מרת לאה לדין ע״ה תשכב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת לאה לדין ע״ה תשכב, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב דוד לייב לדין
נפטרה בשנת תשכב מונטיפיורי, ניו יורק
הת' מנחם מענדל כהן ע״ה תשפ"א, כפר חב"ד
x
הת' מנחם מענדל כהן ע״ה תשפ"א, כפר חב"ד
טרגדיה באנ"ש: הת' מנחם מענדל כהן (24), בנו של יבדל"א הרב יצחק כהן מכפר חב"ד, נפגע בתאונת דרכים מחרידה ולאחר זמן קצר נקבע מותו. אביו הרב יצחק כהן הוא מנהל הוצאת הספרים הוותיקה 'ופרצת'. התאונה אירעה בערב שבת בצומת טרומפלדור בכניסה לנהריה. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום דיווחו כי רוכב האופנוע סבל מפגיעה מערכתית, לא הראה סימני חיים, והם נאלצו לקבוע את מותו במקום תוך זמן קצר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. חובש רפואת חירום רכוב על אופנוע מד"א, ניר דיאי, סיפר: "רוכב האופנוע, שנפגע באורח אנוש, שכב על המדרכה במרחק רב מהאופנוע. הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום". עדכון: ההלוויה תצא בשעה 17:00 מבית המשפחה במרכז כפר חב"ד שליד הדואר, לבית העלמין באחיעזר שם יטמן. ברוך דיין האמת.
הרה"ח יעקב דוד מושקוביץ ע״ה תשפ"ב, כפר חב"ד
x
הרה"ח יעקב דוד מושקוביץ ע״ה תשפ"ב, כפר חב"ד
מכפר חב"ד התקבלה הבוקר הידיעה המצערת על פטירתו של הת' יעקב דוד מושקוביץ ז"ל. בן 3
הרה"ח חיים אשכנזי ע״ה תש"ע, הר המנוחות
x
הרה"ח חיים אשכנזי ע״ה תש"ע, הר המנוחות
רב קהילת חב"ד בתל אביב, ואחיו של רבו של כפר-חב"ד הרב מרדכי שמואל אשכנזי. שימש שנים רבות כמשפיע ומג"ש בישיבת "תומכי תמימים" בלוד, ובתקופה האחרונה בעלמא הדין עבר לשמש כמשפיע בישיבת "תומכי תמימים" באור יהודה. הותיר אחריו, אישה - הרבנית ברוריה, בנים ובנות: הגב לאה הלפרין מהקריות, הגב חני כהן מנתניה, הגב נחמה קדם מלוד, ר' מנחם מענדל מכפר חב"ד, ר' מאיר מנחלת הר-חב"ד, ר' ישראל מצפת, ר' אליעזר מצפת, הגב ליבי טראגר רחובות, רחלי, הת' שניאור והת' יוסי.
הרה"ח יעקב שניאור זלמן פעווזנער ע״ה תשל"א, טשקנט
x
הרה"ח יעקב שניאור זלמן פעווזנער ע״ה תשל"א, טשקנט
בן הרב יואל פעווזנער. הרביץ תורה כל ימיו העמיד תלמידיםהרבה
נולד כ חשון התרנ"ב ונפטר בשנת התשל"א מנ"כ בטשקנט
מרת אידה ריבקין ע״ה תשע"ב,
x
מרת אידה ריבקין ע״ה תשע"ב,

אלמנת ר' צבי הירש ריבקין ע"ה, ובת 87. הותירה אחריה, בן ובנות: ר' שמואל ריבקין, הגב' שפרה אהרונוב, והגב' בתיה העכט. עבדה במשך למעלה מ-30 שנה בישיבת "תומכי תמימים" המרכזית, ודאגה במסירות רבה למאות ואלפי תלמידים שיזכרו אותה לעד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.