יומן חב״ד י"ט ניסן ה׳תש״פ

ניסן ה׳תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ד' דחול המועד פסח - י"ט ניסן
"...ובהמשך למדובר על דבר ""כיבוש"" כל העולם כולו על-ידי הוספה ויגיעה בלימוד התורה וביתר שאת וביתר עוז – מהראוי ונכון וטוב אשר בימי חול-המועד פסח יוסיף כל אחד ואחד בעסק התורה, הן בלימודו הוא והן בנוגע לזולת: להשתדל עם כל מי שיכול לפעול עליו, שגם הוא יוסיף אומץ בלימודו בימים אלו ובהתאם להנ""ל. ופשיטא שעניין הנ""ל שייך במיוחד לתלמידי הישיבות, דגם בשאר הימים הרי ""תורתם קבע"" גם במובן כמות הזמן – עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל את כל ימי חול-המועד פסח הבא עלינו לטובה להוסיף בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז"".

חינוך

בהוראת כ""ק רבותינו, אדמו""ר מוהריי""צ ונשיא דורנו, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/ות בימי חול-המועד.

מותר (ומצווה) לפתוח בית-ספר, ואם יש צורך – גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול-המועד.


חצי שעה לפני בין-השמשות מותר לטעום דבר-מה, אך אין להתחיל אפילו סעודה קטנה. עבר והתחיל בסעודה – אינו צריך להפסיק סעודתו, אבל אם התחיל בסעודה אחרי שהגיע זמן הספירה צריך להפסיק בצאת הכוכבים ולספור באמצע סעודתו.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
מרת ביילא פרוס ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
x
מרת ביילא פרוס ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
ילידת העיירה החסידית נעוועל, בת החסיד חיים דער קצב ברזין מנעוול, התגוררה גרה בכפר חב"ד משנת תש"ך. השאירה אחריה שני בנים הרב חיים פרוס שליח ראשי לעיר בוסטון, והרב ישראל פרוס מניו ג'רסי, נכדים ונינים שלוחים ברחבי ארצות הברית
מרת יאשא ליבא גראסבוים ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת יאשא ליבא גראסבוים ע״ה תשנ"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב דוד גראסבוים ותגדלה לתו"מ מתוך מס"נ במדינת רוסיא חינכה משפחתה בדרך רבותינו נשיאנו
נפטרה בשנת התשנ"ט מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מנחם מענדל דייטש ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח מנחם מענדל דייטש ע״ה תשע"ז, הר הזיתים
נשלח על ידי הרבי בשנת תשל"ו לשמש שליח באוברוילייע צרפת. ניהל את הבית ספר שנאור בצרפת במשך יותר 25 שנה, ואלפי תלמדים למדו תחתיו.ממקימי ומהמייסדים של הכנסת אורחים האדיטש. כידוע, צאצא של האדמו"ר הזקן.הותיר אחריו את הותיר אחריו את רעייתו שטרענא-שרה (לבית קלמנסון מצרפת), ילדיו: השליחה הגב' מנוחה פרידלנד מאובערוויליע, צרפת; השליח הרב שניאור-זלמן דייטש ממינסק, בלרוס; הגב' חנה אפלבוים ממגדל-העמק; ר' ישראל דייטש מירושלים; ר' לוי-יצחק דייטש מירושלים; גב' יהודית פראדקין מרחובות; ר' יוסף-אליהו דייטש מהקריות; הת' שלמה יהודה, הת' שמואל, יוכבד והת' שלום-דובער.אחיו הם המשפיע הרב חיים-שלום, הרב שניאור-זלמן והרב משה
ר' גרשון פישל היימס ע״ה תשע"ח, לונדון
x
ר' גרשון פישל היימס ע״ה תשע"ח, לונדון
היה מחשובי קהילת חב"ד בלונדון ואהוב על הבריות.ר' גרשון זכה לפגישות רבות עם הרבי. יחד עם רעייתו חנה, ביתו היה פתוח לאורחים.הותיר אחריו את אשתו, חנה, והילדים: יוסי היימס, ניו ג'רזי, שולי היימס, ישראל היימס, זלמי היימס, שמחה היימס, לונדון, ביילה רודל, מילאנו, איטליה, רחל ברשבצקי, נחמה שפילמן שיינא קאהן, קראון הייטס, חתנים כלות ונכדים.הותיר אחריו גם את אחיו ר' חיים מלונדון
מרת הענדל אלעניק ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת הענדל אלעניק ע״ה תשמ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב יצחק יואל אלעניק רדפה טוב וחסד כל ימי חיי ביתה הי פתוח לכל עסקה במרץ לטובת היחיד והכלל ובפרט בעניני "חברה קדישא" בחינוך ילדי ישראל ובקירוב לבבות לאבינו שבשמים מסורה ונתונה לבית חיינו עד יומה האחרון
נפטרה בשנת התשמ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח משה דב גנזבורג ע״ה תש"ך, צפת
x
הרה"ח משה דב גנזבורג ע״ה תש"ך, צפת
בן הרב שמחה גנזבורג. שימש כרב בעיירה וורכנעפראווסט למד בליובאוויטש. בשנת תרצ"ז הגר לא"י והיה ממיסדים ישיבת אחי תמימים
נולד בשנת תר"נ ביקטרינוסלב שבאוקראינה ונפטר בשנת התש"ך צפת
מרת צביה אמסעל ע״ה תשל"ב, מונטריאול
x
מרת צביה אמסעל ע״ה תשל"ב, מונטריאול
בת הרב יעקב יצחק אמסעל
נפטרה בשנת התשל"ב מונטריאול
מרת רייזה גלפרין ע״ה תש"ל, טשקנט
x
מרת רייזה גלפרין ע״ה תש"ל, טשקנט
בת הרב ראובן גלפרין
נפטרה בשנת תש"ל טשקנט

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.