יומן חב״ד י' ניסן ה׳תש״ף

ניסן ה׳תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נשיא - י' ניסן

נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח  עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


ימי חב"ד
השלמת הגאולה של אדמו"ר הזקן
ביום זה חתם הצאר על שחרורו המוחלט של אדמו"ר הזקן וקבוצת החסידים שנאסרה במאסרו השני של אדמו"ר הזקן.
זכרון להולכים
מרת מנוחה רחל קטן ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
מרת מנוחה רחל קטן ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
הותירה אחריה בעלה: ר' שמואל. ובניה: ר' יעקב - כפר-חב"ד, ר' שלוימי מארה"ב, הת' מנדי - כפר-חב"ד, ר' בנצי - כפר-חב"ד והת' מיכאל - כפר-חב"ד. אחיותיה: הגב יהודית קלויזנר נחלת הר-חב"ד, הגב שרה ניימן כפ"ח, הגב בתיה דן כפ"ח, הגב דבוניה ניימרק כפ"ח
הרה"ח אברהם משה נפרסטק ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח אברהם משה נפרסטק ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
נולד ביד טבת תרצ"ה לאביו הרב ראובן דובער נפרסטק. עם סיום מלחמת העולם השניה, אביו שהיה ממוצא פולני יכל לעבור בצורה חוקית את הגבול מרוסיה לפולין יחד עם משפחתו, ובחודש סיון תש"ח הגיע עם משפחתו לארץ. כאשר הגיע לגיל ישיבה, נכנס ללמוד בישיבת 'אחי תמימים' תל אביב, ובהמשך למד בישיבות תומכי תמימים לוד ותומכי תמימים כפר חב"ד. לאחר נישואיו עם רעייתו לאה בת הרב אברהם שמואל גורליק, החל לעבוד בצוות ישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד, ובהמשך התמנה כמשפיע בישיבה כמחליפו של הרב שלמה חיים קסלמן ע"ה, המשפיע המפורסם. פרדס האתרוגים לאחר פטירתו של חמיו שהיה בעליו של פרדס האתרוגים בכפר חב"ד, ירש את הפרדס יחד עם גיסו ר' אלעזר גורליק. ידוע ומפורסם שזן האתרוגים של פרדס זה, נשתל מאתרוגים שהעניק הרבי מזן 'קלבריה. בנוסף לשיעוריו בישיבה, נהג הרב נרפסטק למסור פעמיים בשבוע שיעורי חסידות בבית הכנסת 'המרכזי בכפר חב"ד. המשפיע הרב משה (או בכינוי החיבה המפורסם שלו 'מויש'קה) נפרסטק היה דמות אהובה ונערצת על תלמידיו-מושפעיו במשך השנים, מהם כיום שלוחים בכל רחבי העולם. משפחתו: בנו, ר' יוסף יצחק נפרסטק, שליח הרבי בדרום קרוליינה. בנו, ר' שניאור זלמן נפרסטק, דרום אפריקה. חתנו, ר' משה לוין, כפר חב"ד. חתנו, ר' זאב וולף קופרמן, כפר חב"ד. חתנו, ר' אליעזר שניאורסון, כפר חב"ד. חתנו, ר' ליפא גרינברג, ביתר עילית. חתנו, ר' יוסף יחיאל לרר, קרית מלאכי.
הרה"ח יוסף גוראריה ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף גוראריה ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בר וותיק בקהילה הקטנה אך התוססת בפוסטוויל איווה, הלך לעולמו ביום שני י ניסן. היה בן 58, ונפטר לאחר מחלה קשה. היה איש משפחה מסור, ועבד למחייתו במפעל הבשר Agriprocessors בפוסטוויל. היה ידוע כאיש ישר, שהעניק חסד לרבים. הותיר אחריו: אשתו הגב חיה גוראריה (למשפחת רובשקין), וילדיו: הגב רחל לאה רובשקין – קראון הייטס, הגב הינדי לבקובסקי – קראון הייטס, ר' משה גוראריה – פלורידה, ר' הירשל גוראריה – פן סטייט, חנה, שרה פייגה, ביילה, וירמיהו גוראריה. אמו ויני גוראריה מדרום אפריקה, ואחיו: אסתי פוגל אוטווה, קנדה, מיכאל גוראריה סידני אוסטרליה, ארמי גוראריה קראון הייטס, וחנה לבקובסקי – ברזיל.
הרה"ח זכריה גורי ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
x
הרה"ח זכריה גורי ע״ה תשס"ז, הר המנוחות
שימש עשרות בשנים שוחט ורב הישוב אביטל תענך. נפטר לאחר מחלה קשה ובן 64 בפטירתו. במשך מרבית שנותיו שימש בשליחות ביישובו, הפעיל בית כנסת במשך עשרות שנים ביישובו, שימש כשוחט, חזן, סופר סת"ם, וקירב יהודים רבים במסגרת תפקידיו הרוחניים. הרב גורי הותיר אחריו אישה, שני בנים - שניאור זלמן ועובדיה שמואל ושלוש בנות - הגב' שושי לוי, ארה"ב, הגב' חיה אביעד, כפר-סבא והגב' חנה קמל מעפולה
הפעוטה שטערנא שרה שפדוב ע״ה תשע"ח, באר שבע
x
הפעוטה שטערנא שרה שפדוב ע״ה תשע"ח, באר שבע
הרה"ח יצחק נמס ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יצחק נמס ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אהרן מאיר נמס
נולד בפינלנד נפטר בשנת תשס"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח משה יוסף גינסבערג ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה יוסף גינסבערג ע״ה תשס"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אלעזר יונה גינסבערג. מראשוני התלמידים והמחנכים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש במונטריאל.
נפטר בשנת תשס"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים יעקב משה הכהן פרידמן ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים יעקב משה הכהן פרידמן ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב מאיר ישראל איסר הכהן פרידמן. נאסר ועונה בעיר פראג בעד פעילותו בהצלת אלפי נפשות ובתוכן מאות יתומים אחרי מלחמת העולם השני
נולד בשנת תרפ"ד בעיר קרעניץ ונפטר בשנת התשס"ד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת שיינדל שושנה גלדצלער ע״ה תשע"ה,
x
מרת שיינדל שושנה גלדצלער ע״ה תשע"ה,
אשת הרב יוסף גלדצלער, רב בית הכנסת ובית המדרש "הרב פילדלפיה" וראש ישיבת "רבי שמשון רפאל הירש" בוושינגטון בתו של הרב אפרים יאלעס
הילדה נחמה מרים קריימאן ע״ה תשנ"ג, לוס אנגלס
x
הילדה נחמה מרים קריימאן ע״ה תשנ"ג, לוס אנגלס
בת הרב נחמן בער שיחי קריימאן
ונפטרה בשנת תשנ"ג לוס אנגלס
התמים יוסף יצחק גארארעצקי ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
התמים יוסף יצחק גארארעצקי ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אברהם גארארעצקי היד
נפטר בשנת התשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת יהודית ולדנברג ע״ה תש"ס, הר המנוחות
x
מרת יהודית ולדנברג ע״ה תש"ס, הר המנוחות
בת הרב חיים שלו ולדנברג.
נפטרה בשנת התש"ס הר המנוחות
מרת האשקע שמוטקין ע״ה תרפ"ט, הר הזיתים
x
מרת האשקע שמוטקין ע״ה תרפ"ט, הר הזיתים
בת הרב אברהם שמוטקין
נפטרה בשנת תרפ"ט הר הזיתים
ר' מנחם קורוליצקי ע״ה תשע"ט,
x
ר' מנחם קורוליצקי ע״ה תשע"ט,
הותיר אחריו את ילדיו, אחים ואחיות: גב' מוסיה פלדמן מכפר חב"ד, ר' לייבל סברדלוב מקראון-הייטס, גב' ציפורה בינשטוק מכפר חב"ד ור' מרדכי קורוליצקי מקראון-הייטס.
הרה"ח יגאל פיזם ע״ה תשע"ט, חיפה
x
הרה"ח יגאל פיזם ע״ה תשע"ט, חיפה
רב קהילת אנ"ש בקריית שמואל, ומייסד מוסדות חב"ד, לאחר שהזדכך בייסורים. הרב יגאל פיזם ע"ה כיהן כרב קהילת וראש ישיבת חב"ד בקרית שמואל. הרב פיזם התקרב בצעירותו לחסידות חב"ד, והפך להיות השליח הראשון בקריות, לפני עשרות שנים. בשנות המ"מים הקים את מרכז 'נפש חיה', להפצת תורת החסידות, ועם התרחבות הקהילה החב"דית בקרית שמואל, הוא מונה לשמש כרב הקהילה. לפני כשני עשורים, הוקמה ישיבה במרכז 'נפש חיה' שהקים, והרב פיזם עמד בראשה. בשנים האחרונות חלה, ובתקופה האחרונה היה מאושפז כשסכנה נשקפת לחייו. רבים התפללו לרפואתו, בליל י' ניסן תשע"ט הוא נפטר לאחר שנזדכך בייסורים. הותיר אחריו בנים ובנות, נכדים ונינים: הרב יוסף אברהם, מנהל ת"ת 'צבאות מנחם' בקריות, משפיע, מגיד שיעור ומחבר ספרים, הרב משה זאב השליח הראשי בשדרות, הרב שמשון מנכ"ל מוסדות 'נפש חיה' ורב שכונת התמרים בעכו, הרב איתן, מנהל גשמי ישיבת תות"ל קריות, הגב' רחלי חיימסון, קראון הייטס, הגב' נחמה דינה הלמן, קריות, הרב חננאל יהושע שליח בשדרות ויישובי שער הנגב, הרב שמעון יהודה, משיב ומשפיע בישיבת חח"ל בצפת.
הרה"ח חיים צבי יעקב חייקין ע״ה תרפ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים צבי יעקב חייקין ע״ה תרפ"ה, הר הזיתים
בן הרב מנחם מנדל חייקין מחשובי חסידי חב"ד חברון
נפטר בשנת התרפ"ה הר הזיתים
הרה'ח המשפיע ר' התמים ר אברהם (מאיור) דריזין ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה'ח המשפיע ר' התמים ר אברהם (מאיור) דריזין ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב דובער דריזין. מקושר לאילנא דחיי חוט המשולש כ"ק אדמו"ר הרש"ב וממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובגיל 29 היה המנהל הכללי של כל הישיבות המחתרתיות כל רחבי בריה"מ. ממיסדי ישיבת תומכי תמימים המרכזית בלוד.
נולד בעיר מיור שברוסיה הלבנה ב א חשון התרס"א ונפטר בשנת התשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת דבורה בוטמן ע״ה תשפ"ג, תל אביב
x
מרת דבורה בוטמן ע״ה תשפ"ג, תל אביב
מתל אביב מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתה בשיבה טובה של מרת דבורה בוטמן, שליחת הרבי שפעלה בתל אביב במשך שנים רבות, כיהנה במשך עשרות שנים ועד ימיה האחרונים כיו"ר ארגון נשי חב"ד הארצי וזכתה לעידודים רבים מהרבי כיו"ר הארגון. ניהלה ביד רמה את הארגון במשך שנים רבות, ליוותה את פיתוח ושגשוגו בכל הסניפים ברחבי הארץ, ונאמה בכל הכינוסים הארציים. אשת החסיד והמשפיע הנודע יבדלח"ט הרב שלום בער בוטמן שיחי', גבאי בית הכנסת חב"ד 'נחלת בנימין' בתל אביב, משפיע בקהילה ושליח הרבי בנחלת בנימין. הותירה דור ישרים מבורך: בנה, הרב יוסף יצחק בוטמן - משפיע כללי ומשגיח ראשי בישיבת תומכי תמימים המרכזית לוד בנה, הרב אליהו יוחנן בוטמן - שליח בחדרה בנה, הרב יהודה בוטמן - שליח ברמת השרון בתה, רעיית הרב שלמה יהודה סגל -מורה צדק בקראון הייטס. בנה, הרב ישראל ברוך בוטמן ע"ה נפטר בשנת תשע"ד - היה שליח הרבי בנהריה, מנכ"ל רשת אהלי יוסף יצחק וחבר הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק הלווייתה תתקיים הערב מוצש"ק יום הבהיר י"א ניסן, * בשעה 22:15 רחוב ג'ורג' אליוט בתל אביב * בשעה 23:00 בארגון נשי ובנות חב''ד בית שז"ר בכפר חב"ד (בניין צעירי חב''ד) * בשעה 24:00 מבית ההלוויות שמגר בירושלים לכיוון הר הזיתים, שם תיטמן יישבו 'שבעה' עד חג הפסח בביתה שבתל אביב. ברוך דיין האמת.
הרה"ח אלישע אבני ע״ה תשע"ב, מבוא חורון
x
הרה"ח אלישע אבני ע״ה תשע"ב, מבוא חורון
שליח הרבי למבוא חורון, הותיר אחריו את אשתו הגב' רותי, ילדיו: הגב' אבישג כהן שליחה בצורן, הגב' צביה ליפשיץ שליחה באופקים, הגב' רננה בונה בית שמש הגב' בתיה סלמון מבוא חורון, הגב' דבורה לאה פיש שליחה בבית יצחק, הת' ישעיהו אבני, ואסתר אבני

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.