יומן חב״ד ז' ניסן ה׳תש״פ

ניסן ה׳תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
נשיא - ז' ניסן

נשיא: מצווה לחזק את המנהג לקרוא אחרי התפילה (אחרי אמירת תהילים ומשניות האבלים) בכל יום מר"ח עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" (אומרים אותו גם בשבת) הנדפס בסידורי תהילת ה'. גם כוהנים ולוויים אומרים אותו. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


ימי חב"ד
יום היארצייט של המשפיע הרב אלתר שימחוביץ - תרצ״ט
נולד בעיירה פוצופ, בשנות הנון. בשנת תרס"ה הלך ללמוד בליובאוויטש. בשנת תרע"ב, נשלח יחד עם קבוצת תלמידים להקים את ישיבת תורת אמת בחברון. לאחר שנה חזר לליובאוויטש שם שהה עד תרע"ז. לאחר חתונתו מונה למשפיע בישיבת תומכי תמימים בשצעדרין. לאחר הסתלקות הרבי הרש"ב עבר לישיבה ברוסטוב. בשנת תרפ"ט עלה לאה"ק שם שימש כמשפיע ומנהל ישיבת תורת אמת. סבל במשך ימי חייו ייסורים רבים. בז' ניסן תרצ"ט נפטר, ונטמן בהר הזיתים.
קברו בהר הזיתים קברו בהר הזיתים
ר' אלתר שימחוביץ ר' אלתר שימחוביץ
זכרון להולכים
חיה מושקא ליפש ע״ה ,
x
חיה מושקא ליפש ע״ה ,
מרת אסתר מענדעלאוויץ ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר מענדעלאוויץ ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב נחמיה מענדעלאוויץ עשתה צדקה וחסד במסירה ונתינה לטובת מוסדות חב"ד ובפרט לישיבת תומכי תמימים
נפטרה בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק
מרת גוטא ברכהן ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת גוטא ברכהן ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אברהם בער ברכהן
נפטרה בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הילד חיים יצחק קאסלארסקי ע״ה , מונטיפיורי, ניו יורק
x
הילד חיים יצחק קאסלארסקי ע״ה , מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב צבי יוסף קאסלארסקי
הרה"ח צבי הירש שירמן ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח צבי הירש שירמן ע״ה תשנ"ד, הר הזיתים
בן הרב ניסן שירמן השתדל בהצלת כו"כ מאחבנ"י מאחורי מסך הברזל עסק בחינוך ובמבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נפטר בשנת התשנ"ד הר הזיתים
מרת גיטל כהנסון ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
מרת גיטל כהנסון ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
בת הרב ישראל כהנסון.
נפטרה בשנת התשמ"ד הר הזיתים
מרת בת שבע אפשטיין ע״ה תשע"ז, קרית מלאכי
x
מרת בת שבע אפשטיין ע״ה תשע"ז, קרית מלאכי
אלמנת ר' צבי אפשטיין ע"ה. הותירה אחריה בת, הגב מיכל נחמה סגל מראשון לציון ושלושה נכדים
הילד מנחם מענדל יהודה רויטבלאט ע״ה תש"ע, אחיעזר
x
הילד מנחם מענדל יהודה רויטבלאט ע״ה תש"ע, אחיעזר
בנם של ר' ישראל ורונית רויטבלאט
מרת מראשא שיף ע״ה תש"ן, הר הזיתים
x
מרת מראשא שיף ע״ה תש"ן, הר הזיתים
בת הרב אברהם אשר שיף
נפטרה בשנת התש"ן הר הזיתים
הרה"ח המשפיע ר' אלטער שמעון חיים ניסן שימחוביץ ע״ה תרצ"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח המשפיע ר' אלטער שמעון חיים ניסן שימחוביץ ע״ה תרצ"ט, הר הזיתים
בן הרב יצחק שימחוביץ מעיר פאטשאפ. מהז שלוחים לתורת אמת שבחברון. ואח"כ משפיע דתומכי תמימים ווארשא ותורת אמת ירושלים מפורסם על עבודתו.
נולד בשנת תרנ"ה בעיר פאטשאפ נפטר בשנת התרצ"ט הר הזיתים
הרה"ח יעקב יוסף חיים סלונים ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח יעקב יוסף חיים סלונים ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
בן הרב מאיר סלונים
נפטר בשנת התרס"ג הר הזיתים
מרת רבקה רות שוורץ ע״ה תשע"ט, פתח תקווה
x
מרת רבקה רות שוורץ ע״ה תשע"ט, פתח תקווה
אשת הרב מרדכי מפתח-תקווה, אמם של הרב שלמה שוורץ, משלוחי חב"ד בחדרה והרב יצחק שוורץ מקראון הייטס.
הרה"ח חיים יעקב יוסף קאליסקר ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים יעקב יוסף קאליסקר ע״ה תרס"ג, הר הזיתים
בן הרב אהרן יצחק קאליסקר
נפטר בשנת תרס"ג הר הזיתים
הרה"ח צבי הירש זאבין ע״ה תשל"ט, מונטריאול
x
הרה"ח צבי הירש זאבין ע״ה תשל"ט, מונטריאול
בן הרב דוד זאבין. מסר נפשו על קיום התו"מ גם בהיותו שנים רבות בגולה בסיביר עם חבריו התמימים מליובאוויטש.
נפטר בשנת התשל"ט מונטריאול

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.