תוצאות חיפוש עבור: פריז
ג' סיון
לחתן התמים חנן טייכטל מפריז, צרפת עב״ג הכלה חני שטראקס מ גרמניה, קלן
ולהוריהם: הרב יוסף יצחק מאיר וחיה והרב מנחם מענדל וליבא
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
שולמית
ג' סיון
מזל טוב, הרבה נחת!
ט' אדר

מזל טוב לת' דוד טייכטל (ברלין, גרמניה) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מושקי לברטוב (פריז, צרפת). ולהוריהם: השליח הרב יהודה ולא טייכטל, הרב נטע וחנה לברטוב

הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז אדר ב ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן התמים משה וישצקי מאוקראינה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה דאבא רייזא אזימוב מצרפת. ולהוריהם: הרב פנחס ורעייתו וישצקי שלוחי חב"ד בדונייצק-אוקראינה. הרב מנחם מענדל ורעייתו אזימוב משלוחי חב"ד בפריז-צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
ז' חשוון ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן הת' יוסי וולפא נתניה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב''ג חנה נפרסטק פריז, צרפת. ולהוריהם: הרב מנחם וגיטה וולפא, משלוחי הרבי בנתניה. הרב יחזקאל גדלי' ורבקה נפרסטק פריז, צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
א' טבת ה׳תשע״ח
מזל טוב לחתן הת' אריה דרייפוס ראשון לציון לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה גולדברג ברינואה פריז
הוספת איחול
0 איחולים
ג' טבת ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' דוד נפרסטק פריז צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה לאה סגל נחלת הר חב"ד. ולהורים: ר' יחזקאל גדליה ורבקה נפרסטק והר' קלמן ונחמה סגל
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אב ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן התמים לוי מוזיקנט מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא נפרסטק מפריז, צרפת. ולהוריהם: הרב יצחק חיים ורעייתו מוזיקנט מכפר חב"ד, והרב יחזקאל ורעייתו נפרסטק מפריז, צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
ז' תמוז ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' מאיר שלמה פבזנר לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הני שנור ולהורים: הרב אברהם ברוך ורעייתו פבזנר פריז, צרפת, ור' פנחס ורעייתו שנור, ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח אייר ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' זלמן מרגי מפריז לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה גולדברג מיער צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
א' אייר ה׳תשע״ד
מזל טוב לחתן הת' שניאור שיחי' שפירא, פריז, צרפת, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא אסולין, פריז, צרפת.
הוספת איחול
0 איחולים
ל' תשרי ה׳תשע״ד
מזל טוב לחתן הת' יוסף יצחק נפרסטק מפריז לרגל בואו בקשרי השידוכין עם שיינא חסקינד מירושלים. ולהוריהם: ר' יחזקאל ורבקה נפרסטק ור' שלמה ולאה חסקינד
הוספת איחול
0 איחולים
א' אלול ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן הת' אושיק פריז מפתח תקווה לרגל בואו בקשרי שידוכין עב"ג שיינא (צירהלה) קאפלושניק מירושלים. ולהוריהם: אהרן וחיה פריז מפ"ת, דב מאיר ודבורה קאפלושניק מי-ם
הוספת איחול
0 איחולים
א' אדר ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן הת' מאיר פריז מונטריאול לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג נחמה הורביץ קראון הייטס
הוספת איחול
0 איחולים
י"ט שבט ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן הת' ברלה לוין פריז לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג גולי זוננפלד נחלת הר חב"ד . ולהורים: ר' שמעון וחנה זוננפלד, ר' יוסף יצחק הלוי וברכה לוין
הוספת איחול
0 איחולים
י"ט תשרי ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן הת' ישראל אסולין פריז צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג גולדי לבנהרץ כפר חב"ד. ולהורים: משפחת אסולין, ר' יוסף יצחק וחנה לבנהרץ
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז אייר ה׳תשע״ב
מזל טוב לחתן התמים יונתן רוטבן צרפת לרגל באו בקשרי השידוכין עב"ג חנה ממו ירושלים. ולהוריהם : הרב אברהם ונאוה רוטבן פריז צרפת, הרב ברוך ודניאלה ממו ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ' אדר ב ה׳תשע״א
מזל טוב לחתן הת' לוי שייקביץ אטליה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג סלווא נפרסטק צרפת-פריז
הוספת איחול
0 איחולים
י"א שבט ה׳תשע״א
מזל טוב לחתן הת' אברהמי פריז מלוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יעל חנה אפלבוים מארגטינה. ולהורים: ר' גרשון ומרים פריז, ר' משה ראובן ןרעייתו אפלבוים
הוספת איחול
0 איחולים
ח' חשוון ה׳תשע״א
מזל טוב לחתן הת' שוקי סעדון פריז צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרונה עמר פלורידה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז חשוון ה׳תש״ע
מזל טוב לחתן התמים שלום איידעלמאן פריז,צרפת. לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רוחי בייזר,כפר חב"ד. ולהוריהם: ר' יוסף יצחק ובלומה איידעלמאן פריז,צרפת. ולר' יוסף וגולדה בייזר ,כפר חב"ד.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז תשרי ה׳תש״ע
מזל טוב לחתן התמים ישראל בן נון מאלעד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה טוויטו מפריז צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג אלול ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים מנחם מנדל אראנוו פריז צרפת לרגל בואו בקשרי השדוכין עב"ג חסי בליז'נסקי נחלת הר חב"ד . ולהוריהם מ: שפחת אראנוו פריז צרפת ,ר' יצחק ורוזה בליזי'נסקי נחלת הר חב"ד . לסבים : הרב שניאור זלמן בליזי'נסקי בני ברק והרב מרדכי גורודצקי נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב אב ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים מאיר סודרי לרגל בואו בקשרי שידוכין עב"ג מלכי אלבז. ולהוריהם ר חיים ואנט סודרי פריז צרפת, ור' מרדכי ואורלי אלבז סרסל צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
ז' אב ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים משה כהן מפריז לרגל בואו בקשרי השידוכים עב"ג ציפורה אלגבסי מנחלת הר חב"ד מזל טוב לחתן התמים משה כהן מפריז לרגל בואו בקשרי השידוכים עב"ג ציפורה אלגבסי מנחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ג טבת ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים יעקב פריז לרגל בואו בקשרי שידוכין עב"ג רחל סט. ולהוריהם ר' גרשון ומרים פריז לוד ור' יוסף ונעמה סט קרית גת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים אליהו אילוז ירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב''ג שטרנא אטלן פריז. ולהוריהם: ר' ציון ופני אילוז ירושלים והשליח הרב דוד ורעיתו אטלן פריז ולזקניהם: הגב' תמרה איידלקאפ ירושלים והגב' שושנה אטלן פריז
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים שלום לסרי ייער-צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה אואקי פריז -צרפת. ולהוריהם: ר' שלום וסוניא אואקי. ומשפחת לסרי
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים טדי ליאני מפריז צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה בארנס מכפר חב"ד. ולהוריהם: ר' יוסף ורוזה בארנס, כפר חב"ד ומשפחת ליאני פריז צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן רונן רייכמן לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יפי גרוזמן. ולהורים: משפחת גרוזמן כפ"ח ומשפחת רייכמן פריז
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים מרדכי שלונסון ליון לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה צרפתי פריז
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים שלום אדרי כוכב יעקב לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה סבג פריז צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים שלמה קעניג ירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה בלינוב בני ברק. ולהוריהם: הרב יצחק אייזיק ורעייתו קעניג ירושלים, הרב יוסף יצחק ורעייתו בלינוב בני ברק. ולזקניהם: הרב זושא ורעייתו קעניג. הרב מרדכי והרבנית בלינוב פריז. הרב משה יהודא ליב והרבנית לנדא בני ברק.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים לוי יצחק גו'רנו משטרסבורג צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה סודרי פריז צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים מנחם מענדל בן חמו מעלי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג ברכה דבורה פרחי מפריז. ולהוריהם: ר' שמשון ורעיתו בן חמו מעלי ור' אפרים ורעיתו פרחי מפריז
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים נחום לבקובסקי מברינווא צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלכי מוצקין מרוצ'סטר ניו יורק. ולהוריהם ר' שמואל לבקובסקי מברינווא ור' אבא דוד מוצקין מרוצ'סטר ולזקניהם ר' מרדכי בלינוב מפריז צרפת ור' בערל מוצקין ממונטריאול קנדה.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים שניאור נגר פריז צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג ליבא פרנקל מלוס אנג'לס
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן הת' ישראל מנדלסון בית שמש לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה איידלא לוין פריז צרפת. ולהורים: ר' יוסף-יצחק לוין פריז, ור' מרדכי מנדלסון בית שמש
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים שלום סיבוני מפריז לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אביבה אמזלג ממונטריאול
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים רפאל הלימי בית שמש לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שטערנה לנקאר פריז
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים יעקב אטלן פריז לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה סבג, טולוז ולהוריהם ר' אטלן ור' גבריאל סבג.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן הת' מאיר שושן פריז, צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מוסיא ענגלברג פריז, צרפת. ולהורים: ר' שלמה שושן ורעייתו, ר' בנימין ורעייתו ענגלברג.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים שלום מענדל בטיטו פריז צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יעל למשפחת סבן פריז צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים יוסף יהודה גולד ירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה זנו פריז. ולהוריהם ר'יחזקאל ורחל גולד, ר' אברהם ונעמי זנו
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים יוסף יצחק ממו ירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חנה חביב פריז ולהורים ר' ברוך ורעיתו ממו ור' מסעוד ורעיתו פריז
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים שמולי סיטבון ישראל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה נג'ר פריז צרפת.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים יוסי לחיאני פריז לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה עייש כרטיי צרפת. ולהוריהם: הרב יורם לחיאני והרב עייש
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים ישראל לאונרדו רוקפדו איטליה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רחל סידס פריז צרפת.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים אלי חדד ממילאנו איטליה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יהודית ברכה אוהיון פריז נתניה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים יוסי אלטייב מבונאויל צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שמחה אסרף מפריז, צרפת.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לתמים שמואל הלוי לוין מפריז צרפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חוה פרקש ירושלים ולהוריהם הרב יוסף יצחק לוין פריז הרב יקותיאל פרקש ירושלים ולזקניהם הרב חיים מנחם טייכטל מירושלים.
הוספת איחול
0 איחולים
טען עוד
כ"א שבט
מזל טוב לר' שמוליק ובתיה שחר מנחלת הר חב"ד להולדת הבת ולהוריהם: הרב אלימלך ונחמה שחר, רחובות. הרב אהרון משה וחיה פריז, פתח תקוה
הוספת איחול
0 איחולים
י' טבת ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' אשר-שלמה ושיינא פריז מפתח-תקווה, להולדת הבן. ולהוריהם: ר' אהרון וחיה פריז מפתח-תקווה. ר' דב מאיר ודבורה קפלושניק מירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד אב ה׳תשע״ח
מזל טוב לשלוחים ר' אליהו ושטערנא שרה אילוז מניי סור מערן צרפת להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת אילוז ירושלים ומשפחת אטלן פריז
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה סיון ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' דניאל איסטנר ורעייתו מלוד לרגל הולדת הבן. ולזקניהם משפ' פריז מלוד ומשפחת איסטנר מקריית שמואל.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט טבת ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' נתי ופייגי פריז מקרית מלאכי להולדת הבת
הוספת איחול
0 איחולים
ג' אדר ה׳תשע״ז
מזל טוב לשליח ר׳ אליהו ושטערנא שרה אילוז, נואי סור מערן, צרפת להולדת הבת. ולהורים: ר׳ ציון ורעייתו אילוז ירושלים, והרב דוד ורעייתו אטלן פריז
הוספת איחול
0 איחולים
י"ט אב ה׳תשע״ו
מזל טוב לר' ישראל יצחק ורעייתו זלמנוב, קראון הייטס להולדת הבת. ולזקניהם: משפחת ר' מנחם מענדל זלמנוב, קראון הייטס; משפחת ר' לוי פריז, לונדון אנגלי'; משפחת ר' משה לאזאר, שליח במילנו איטליה
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו כסלו ה׳תשע״ו
מזל טוב לר' דניאל איסטנר ורעייתו מלוד לרגל הולדת הבן ולזקניהם משפ' פריז מלוד ומשפחת איסטנר מקריית שמואל.
הוספת איחול
0 איחולים
י' סיון ה׳תשע״ה
מזל טוב לר' שלום דובער ומירל איידעלמאן פונטו קומבו צרפת להולדת הבת. ולזקניהם: ר' אליהו ורעייתו איידעלמאן פריז צרפת, ר' פנחס שלמה ורעייתו בוימגארטען בונוס איירעס ארגטינה
הוספת איחול
0 איחולים
ט' סיון ה׳תשע״ה
מזל טוב לר' שלום ורוחי איידעלמאן כפר חב"ד להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יוסף יצחק ורעייתו איידעלמאן פריז צרפת, ר' יוסף ורעייתו בייזר כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ב' חשוון ה׳תשע״ה
מזל טוב לשליח ר׳ אליהו ושטערנא שרה אילוז, נואי סור מערן, צרפת להולדת הבן. ולהורים: ר׳ ציון ורעייתו אילוז ירושלים, והרב דוד ורעייתו אטלן פריז
הוספת איחול
0 איחולים
ח' סיון ה׳תשע״ד
מזל טוב לר' משה מנחם מענדל ושיינדי פבזנר מרכסים להולדת הבת. ולזקניהם: הרב אברהם ברוך פבזנר פריז צרפת, והרב אהרון בנציון ירוסלבסקי נחלה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב אדר ב ה׳תשע״ד
מזל טוב לשליח ר' לוי יצחק ורבקה אזימאוו להולדת הבת. ולהורים: הרב שמואל אזימאוו פריז צרפת, ומרת גרינברג בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
ח' טבת ה׳תשע״ד
מזל טוב לר' ישראל וגולדי אסולין , כפר חב"ד, לרגל הולדת הבן, ולזקניהם: ר' יצחק ומסעודה אסולין - פריז צרפת, ר' יוסף יצחק וחנה לבנהרץ - כפר חב"ד אה"ק
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב כסלו ה׳תשע״ד
מזל טוב לשלוחים לכפר האורנים ר' שניאור ושיינא סגל, להולדת הבן. ולזקניהם: ר' משה שמואל שמעלקא וחיה סגל, בני ברק, ור' אברהם ברוך ודינה פבזנר פריז, צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג חשוון ה׳תשע״ד
מזל טוב לשליח הרב לוי יצחק הלוי וביילא ארנאוו פריז צרפת לרגל הולדת הבת. ולהורים: הרב אליעזר הלוי ומאטל ארנאוו פריז צרפת, הרב ישראל צבי ופייגא גליצנשטיין נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"א ניסן ה׳תשע״ג
מזל טוב לר' טדי אלי ודבורה לאיאני כפר חב״ד להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת בארנס כפר חב״ד ומשפחת לאיאני פריז
הוספת איחול
0 איחולים
ל' שבט ה׳תשע״ג
מזל טוב לר' ישראל יצחק זלמנוב, קראון הייטס – להולדת הבן. ולזקניהם: משפחת ר' מנחם מענדל זלמנוב, קראון הייטס; משפחת ר' לוי פריז, לונדון אנגלי'; משפחת השליח ר' משה לאזאר, מילנו איטליה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' טבת ה׳תשע״ג
מזל טוב לשליח ר׳ אליהו ושטערנא שרה אילוז, נואי סור מערן, צרפת להולדת הבת. ולהורים: ר׳ ציון ורעייתו אילוז ירושלים, והרב דוד ורעייתו אטלן פריז
הוספת איחול
0 איחולים
י"א חשוון ה׳תשע״ג
מזל טוב לר' מענדל ושיינדי פבזנר מרכסים להולדת הבת. ולהורים: ר' אברהם ברוך ודינה פבזנר פריז צרפת, ור' בן ציון ואסתר ירוסלבסקי נחה"ח
הוספת איחול
0 איחולים
ט' חשוון ה׳תשע״ג
מזל טוב לשליח ר' משה וציפורה כהן פריז להולדת הבת. ולהוריהם : משפחת כהן-פריז ומשפחת אלגבסי-נחלת הר חב״ד
הוספת איחול
0 איחולים
ח' חשוון ה׳תשע״ג
מזל-טוב לר' למענדל ושיינדי פבזנר מרכסים להולדת הבת. לזקניהם: הרב אברהם ברוך ודינה פבזנר,פריז צרפת ור' בן ציון ואסתר ירוסלבסקי, נחה"ח.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח ניסן ה׳תשע״ב
מזל טוב לשליח ר' שניאור ושיינא סגל כפר האורנים להולדת הבן. ולזקניהם: הרב אברהם ברוך ודינה פעווזנער פריז, ולר' שמואל סגל ורעייתו בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
ז' ניסן ה׳תשע״ב
מזל טוב לר' שמואל ובתיה שחר מקרית מלאכי להולדת הבן. ולהורים: הרב אלימלך ורעייתו שחר, רחובות. הרב אהרון משה ורעייתו פריז, פתח תקווה
הוספת איחול
0 איחולים
ה' ניסן ה׳תשע״ב
מזל טוב לר' לוי בנציון וחיה גבאי, פריז-צרפת להולדת הבנים התאומים. ולזקניהם: ר' יצחק ורעייתו גבאי, פריז-צרפת. ור' רפאל ורעייתו אסרף, פריז-צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
ל' כסלו ה׳תשע״ב
מזל טוב לר' דניאל איסטנר ורעייתו לרגל הולדת הבת חנה ולזקניהם משפ' פריז לוד ומשפחת איסטנר ק.שמואל
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז תשרי ה׳תשע״ב
מזל טוב לר' יצחק הלוי לובל וזוגתו ויטה - עמנואל לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: מרת רחל לובל - ירושלים, ר' גרשון ומרים פריז - לוד
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ז תשרי ה׳תשע״ב
מזל טוב לר' שמוליק ורישי לבנהרץ מכפר חב"ד להולדת הבן ולזקניהם: ר' משה והאנטשא לבנהרץ, כפר חב"ד. ר' אהרון וחיה פריז, פתח תקווה.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג אב ה׳תשע״א
מזל טוב לר' מנחם מענדל וחנה עמאר אשדוד לרגל הולדת הבן. ולהורים: הרב יעקב ושרה עמאר פריז, הרב מרדכי ורינה כהן לוד
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו אב ה׳תשע״א
מזל טוב לר' משה מנחם מענדל ושיינד'ל פעווזנער נחלת הר חב"ד, להולדת הבן. ולהורים הרב אברהם ברוך פעווזנער ורעייתו פריז, ר' בן ציון ירוסלבסקי ורעייתו נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ט סיון ה׳תשע״א
מזל טוב לר' שלום דובער ורעיתו רחל איידעלמאן כפר חב"ד להולדת הבת. ולזיקניהם: ר' יוסף יצחק ורעיתו איידעלמאן פריז צרפת, ור' יוסף ורעיתו בייזר כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אייר ה׳תשע״א
מזל טוב ר' ישראל יצחק זלמנוב קראון הייטס – להולדת הבת חי' מושקא. ולזקניהם: משפחת ר' מנחם מענדל זלמנוב, קראון הייטס; משפחת ר' לוי פריז, לונדון אנגליה
הוספת איחול
0 איחולים
ז' אייר ה׳תשע״א
מזל טוב לשליח ר׳ מנחם מענדל ורעייתו חנה טובול ברואיי מלמזון, צרפת להולדת הבן. ולהוריהם הרב מסעוד ושמחה טובול - פריז, צרפת. והרב שמעון ויפה דדון - לוד, ארה״ק.
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב ניסן ה׳תשע״א
מזל טוב לר' יוסף יצחק ורעייתו אייזנבך ירושלים לרגל הולדת הבת. ולסבים: הרב אברהם אייזנבך ירושלים והרב יחזקאל גדליה נפרסטק פריז
הוספת איחול
0 איחולים
ב' ניסן ה׳תשע״א
מזל טוב לר' לוי ורוחי איידלמן קרית שמואל להולדת הבן, ולהוריהם- הרב ישראל יוסף ורעייתו הנדל מגדל העמק, והגב' איידלמן פריז, צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
י' אדר ב ה׳תשע״א
מזל טוב לשליח ר' אליהו ושטערנא שרה אילוז וויענסן,צרפת לרגל הולדת הבת. ולהורים: הרב ציון ופני אילוז ורעייתו ירושלים, והרב דוד ורעיתו אטלן, פריז,צרפת.
הוספת איחול
0 איחולים
י' טבת ה׳תשע״א
מזל טוב לר' למרדכי ושיינא שאף ברזיל-צרפת לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת שאף, ברזיל ומשפחת שלום אואקי, פריז צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט כסלו ה׳תשע״א
מזל טוב לשליח ר' מנדי וחסי ארנואוו פריז צרפת להולדת הבן. ולסבים: הרב יצחק ושושנה בליז'ינסקי נחלת הר חב"ד, ולמשפחת ארנואוו פריז צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב תשרי ה׳תשע״א
מזל טוב לר' נתן נטע ופייגא פריז נחלת הר חב"ד להולדת הבת. ולזקניהם: ר' אהרן וחיה פריז פתח תקווה, ר' נתן ורחל לאה קנלסקי נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ד' אב ה׳תש״ע
מזל טוב לר' מנחם מענדל ושרה וילהלם פוסטוויל איווה לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: הרב לוי ולובה פריז לונדון, והרב נחום ושרה וילהלם ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
י' סיון ה׳תש״ע
מזל טוב לשליח ר' שניאור זלמן הלוי סגל כפר האורנים להולדת הבת. ולהוריהם: הרב משה שמואל שמעלקא הלוי סגל בני ברק, הרב אברהם ברוך פעווזנר רב קהילת חב"ד בפריז, צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו ניסן ה׳תש״ע
מזל טוב לר' יעקב ורחלי פריז להולדת הבן. ולזקניהם: ר' גרשון ומרים פריז, לוד ור' יוסף ונעמה סט, קרית גת
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ז אדר ה׳תש״ע
מזל טוב לר' שמוליק ורישי לבנהרץ מכפר חב"ד להולדת הבן ולזקניהם: ר' משה והאנטשא לבנהרץ, כפר חב"ד. ר' אהרון וחיה פריז, פתח תקווה.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו כסלו ה׳תש״ע
מזל טוב לשליח ר' אליהו ושטערנא שרה אילוז וויענסן,צרפת לרגל הולדת הבן. ולהורים: הרב ציון ופני אילוז ורעייתו ירושלים, והרב דוד ורעיתו אטלן, פריז,צרפת.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד כסלו ה׳תש״ע
מזל טוב לר' למרדכי ושיינא שאף ברזיל-צרפת לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: משפחת שאף, ברזיל ומשפחת שלום אואקי, פריז צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
א' כסלו ה׳תש״ע
מזל טוב לר' שלמה וחני זנו, כפר חב"ד להולדת הבן. ולזקניהם: ר' ויקטור ולאה קסטיאל, כפר חב"ד. ר' אברהם ונעמי זנו, פריז.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח אלול ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' נתן נטע פריז ורעייתו נחלת הר חב"ד לרגל הולדת התאומים בן ובת . ולהוריהם: ר' נתן קנלסקי ורעיתו נחלת הר חב"ד ר' אהרון פריז ורעיתו פתח תקוה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז תמוז ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' לוי ורעיתו רוחי איידלמן קרית שמואל להולדת הבת שיינא חווה. ולזקינהם: הרב ישראל יוסף ורעייתו הנדל רב קהילת חבד מגדל העמק ומרת לאה איידלמן פריז, צרפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט סיון ה׳תשס״ט
למשפחת ר' ישראל יצחק זלמנוב, קראון הייטס – להולדת הבן.ולזקניהם: משפחת ר' מנחם מענדל זלמנוב, קראון הייטס; משפחת ר' לוי פריז, לונדון אנגליה
הוספת איחול
0 איחולים
ז' אייר ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' אברהם ושאשע פריז באר יעקב להולדת הבת. ולהוריהם:הרב אשר לעמיל הכהן רב קהילת חב"ד ביתר עילית וחיה ינטה, ור' אהרן משה וחיה פריז פתח תקוה
הוספת איחול
0 איחולים
טען עוד
הכי נצפים
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
היום לפני
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.