מערכת COL | יום י' סיון ה׳תשס״ז 27.05.2007

הצניעות במחנינו / רב-שיח מרתק

ימי הקיץ בפתח, ונדרשת זהירות והקפדה יתירה בצניעות. מספר שנים, היה הרבי מעורר בהתועדויות ובאיגרותיו על השמירה וההתחזקות בצניעות ■ COL מגיש רב שיח מרתק בנושא עם הרב חיים-שלום דיסקין רב קהילת חב"ד ומנהל בית חב"ד בקריית אתא ועם הרב דוד-מאיר דרוקמן רב העיר קריית-מוצקין ואנ"ש בקריות על "הצניעות במחנינו" ■ "בעיות הצניעות הם מכה של ממש בדורנו", אומר הרב דיסקין. "לא יתכן שבנות שלנו יראו כמו "המזרחי", צריכים לראות עליהם שהם חב"דיות. חייב להיות "ונפלינו" גם בנוגע ללבושים המותרים ע"פ שו"ע ■ הרב דרוקמן: "אם בת שלנו מקבלת קומפילמנט: "את לבושה כמונו", והיא נהנית מהמחמאה הזו, צריך הדבר לעורר חשבון נפש"  לסיפור המלא • הגולשים מוזמנים להביע את דעתם באמצעות 'מערכת התגובות' עוד בנושא:• להרים את הכפפה? תתחילי עם גרביים"נא להגיע בלבוש צנוע בלבד"
הצניעות במחנינו / רב-שיח מרתק
(עיצוב: ליאורה בן משי, COL)

ימי הקיץ בפתח, ונידרשת זהירות והקפדה יתירה בצניעות. מספר שנים, היה הרבי מעורר בהתועדויות ובאיגרותיו על השמירה וההתחזקות בצניעות. COL מגיש רב שיח מרתק בנושא עם הרב חיים-שלום דיסקין רב קהילת חב"ד ומנהל בית חב"ד בקריית אתא ועם הרב דוד-מאיר דרוקמן רב העיר קריית מוצקין ואנ"ש בקריות.

בשונה מנושאים אחרים, תחום הצניעות אינו מוגדר כל כך, ונותר הרבה מקום לשיקול דעת, טעם ונטייה אישית. איך מתמודדים עם זה, ואיך יכולים להגיע להוראות יותר ברורות וחותכות?

הרב דיסקין: יש לזכור כי בעיות הצניעות הם מכה של ממש בדורנו, ובכל החוגים יש בזה התמודדויות לא פשוטות. אצלנו, יש לכלל בתי הספר תקנונים גם בנושא צניעות, ובדרך כלל התקנון מקיף את רוב הדברים. ברגע שיש תקנון - האמהות והבנות צריכות לחתום על כך ולאכוף את התקנון. אם מקילים בזה ולא עומדים מאחורי התקנון - מפסידים את הכל. זה אמנם קשה ולא את כל התקנות אפשר להסביר לבנות, אבל ברגע שבית ספר יחייב את ההורים ויעמוד על כך - יצליחו בזה. מפעם לפעם מתגלות בעיות חדשות וצריכים לעדכן את התקנון. בד בבד יש לשים לב איזו גזירה הציבור יכול לעמוד בה ואיזה לא.

בנוגע למותר ולאסור בבגדי נשים וכו', ישנה חוברת שיצאה מטעם הרב וואזנר שבה מפורט בדיוק איזה סוג וצורת לבוש מותר או אסור, לצד ציורים ותמונות של כל סוגי הדברים, הכל עם חותמת הכשרות של בד"צ העדה החרדית. אני חושב שכדאי לעשות גם אצלנו דבר דומה, שיבהיר לכולם את עמדת חב"ד ויפתור את הספקות.

הרב דרוקמן: באופן כללי, יש בגון דא הוראות מהרבי שצריך לנהוג כפי שמקובל במוסדות חרדים אחרים - "בית יעקב" וכו' (אגב, הרבי אמר זאת גם לגבי חומר לימודים). כדי לקבוע מסמרות בעניינים אלה, לא די בידיעת ההלכה אלא גם צריך להיות מצוי במה שמקובל ב"עולם" וב"מנהגי" האופנה. יש בזה הרבה ניאונסים ודקויות, ויש חוגים שכבר "עשו את העבודה" בשבילנו, ולנו לא נותר אלא (לכל הפחות) לאצץ את מה שהוחלט שם (במוסדות החרדיים).

אבותינו נגאלו ממצרים (גם) בזכות שלא שינו את לבושם. איך זה שייך אלינו - דור הגאולה?

הרב דרוקמן: כל זה אמור על אחת כמה וכמה בתקופת ערב הגאולה, במיוחד לאור האמור בספרים הק' שבדור האחרון דעקבתא דמשיחא יהיה נסיון גדול בעיקר בעניין הצניעות. בתורה נאמר "ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך", מכאן לומדים חז"ל כי הנהגה של היפך הצניעות רח"ל גורמת לסילוק השכינה. הרבי אמר פעם שאם אישה ובת יהודיות יעשו את החשבון מה יכולה לגרום הנהגה לא צנועה (סילוק השכינה) המסקנה תהיה מובנת מאליה. באותו עניין, מצינו שהנביא תולה את חורבן הבית הראשון, בין היתר בגלל הנהגה לא צנועה של בנות ישראל. ובמילא מובן, שכיום כאשר אנו כל כך מצפים לגאולה השלימה ותיקון החורבן ע"י בניין בית המקדש ההתנהגות שלנו צריכה להיות בהתאם. 

הרב דיסקין: קודם כל צריך לדעת שאצלנו חסידי חב"ד צריך להיות "ונפלינו" לא יתכן שבנות שלנו יראו כמו "המזרחי", צריכים לראות עליהם שהם חב"דיות. חייב להיות "ונפלינו" גם בנוגע ללבושים המותרים ע"פ שו"ע. ברגע שמדובר בלבוש רחובי ולא רואים על הבת שהיא חב"דית, גם אם הלבוש צנוע - הדבר צריך להיות מושלל.

הרבי אומר שע"פ שו"ע מבת ג' ויום אחד צריכה להיות להתנהג בצניעות (לקו"ש חח,י ע' 448). בפועל רואים רבים שאינם נונגים כך. האם יש היתר כל שהוא או התייחסות הלכתית לזה?

הרב דרוקמן: בעניין זה הרבי ענה לי פעם ב"יחידות" שהפרטים בזה תלויים במנהג המקום (ואמר לי לשאול רבנים מה המנהג בארץ ישראל, והעיר שתלוי גם באקלים). מדבריו הבנתי שכללית צריכה להיו הנהגה של צניעות מגיל שלוש, דהיינו, אי לבישת מכנסיים, שרוולים ארוכים וכו'. ברם לגבי פרטים (גרביים, וכו', ואורך מדוייק של שמלה) זה כנראה תלוי הן במנהג והן בהתפתחות הגופנית. בכל מקרה, בשעתו התפרסמה מודעה ב-770 ואמרו אז שזה היה עפ"י הוראה של מזכירות הרבי, שיש להקפיד על הילדות המגיעות לבית הכנס שתהיינה לבושות בצניעות מגיל שלוש.

הרב דיסקין: בשו"ע אדמה"ז לא מוזכר עניין זה של הקפדה מגיל שלוש. אני זוכר את התקופה שבבתי הספר של "בית יעקב" הקפידו על צניעות הלבוש רק מכיתה ג' (גיל 9). אלא, שבגלל ירידת הדורות א"א היום להתחיל להקפיד מגיל 6 או 9, כי המצב הוא שישנה ירידה מאוד חזקה בנושא הצניעות, ולכן הורה הרבי להקפיד כבר מגיל שלוש.

אני כבר 25 שנה מלמד בבתי ספר חב"ד לבנות, בעיות צניעות שבעבר היו מתעוררות בכיתה י' ומעלה ישנם היום בכיתות ה'-' בבית ספר יסודי! ואני מדבר על דברים שנוגדים את השו"ע. ולכן, בדיוק כמו שהרבי דיבר להתחיל את הדלקת נש"ק אפילו לפני גיל שלוש, והסביר שבגלל התגברות החושך יש להאיר את הבית בגיל מוקדם יותר, כך גם בעניין הצניעות בימינו. שאלתי פעם אצל הרב וואזנר בעניין זה ואמר לי שאף שבעבר התחילו אצלם להקפיד בגיל שש בימינו מתחילים מגיל שלוש.

איך מיישמים כיום את הוראת הרבי בקשר לצניעות הבנות - להתנהג כפי הנהוג במוסדות "בית יעקב"?

הרב דרוקמן: בקשר לשאלה זו, הרבי שלח פעם את המנהל החינוכי ב"בית רבקה" הרב מרדכי לוין ע"ה למנהל "בית יעקב" ("סמינר וולף") בבני ברק הרב אברם וולף ע"ה (שהיה ידוע כקנאי גדול). האחרון ענה לרב לוין שהדבר הראשון שצריך להיות זה דוגמא אישית של המורות.

הרב דיסקין: גם בבית יעקב לא חסרות בעיות, אבל יש הבדל אחד: בבית יעקב עניין הצניעות כל הזמן עומד על סדר היום והוא הנודא המרכזי שעליו מדברים. אצלנו זה אף פעם לא היה הנושא המרכזי כיוון שמדברים הרבה על התקשרות ושליחות, ובנוגע לפועל צריך לעודד את הבנות בכיוון הזה, לתמוך ולדרבן כמה שאפשר, למרות שכאשר אומרים הוראה זו לבנות היא לא תמיד מתקבלת.

האם אפשר שאישה או נערה תושפע מצו האופנה, כל עוד היא שומרת על ההלכה וגדרי הצניעות?

הרב דרוקמן: ההתפעלות מצו האופנה נובעת קודם כל מרגשי נחיתות שיש לחלק מאיתנו למה שנקרא "הנחות העולם". אין זה סוד שיש לא מעטים שבאופן קבוע משתדלים תמיד להתיפייף בפני המודרניזציה של העולם. הדבר הזה מצוי לצערנו במחננו, עקב החיכוך עם כל מיני חוגים תוך כדי פעילות של "מבצעים". אז, אם הפעיל/ה חדורים בהכרה שהם אינם פועלים משליחותם הם אלא מכח המשלח, במילא הם מעלים את המושפע אליהם ולא יורדים אליו, משא"כ כשחסרה תודעת השליחות הזו, כשאין את ה"ויגבה ליבו בדרכי ה'". מספרים שהחסיד ר' איצ'ה דער מתמיד הי"ד פגש פעם תלמידי ישיבות ליטאיים (שהיו מגלחים את זקנם ומגדלים בלורית) והוא סנט בהם: "אתם נראים כמו סטודנטים". ר' איצ'ה התכוון כאמור לסנוט בהם - אבל הם קיבלו זאת כמחמאה...

אם בת שלנו מקבלת קומפילמנט: "את לבושה כמונו" וכו' וכו' והיא נהנית מהמחמאה הזו, צריך הדבר לעורר חשבון נפש. לאידך גיסא, אין הכוונה שצריך להופיע בצורה מרושלת ולא מכובדת ("כמו יכננעס"...) אפשר ואף צריך שההופעה תהיה מכובדת, אסטטית ונאה (להזכירנו שבשעתו הרבי העיר על העדר מראות בפנימייה של "מכון חנה"), אבל מכאן ועד הופעה רחובית, שחצנית ולא צנועה - המרחק רב.

(מתוך גליון 'חינוך בדרך המלך')

עוד בנושא:
• 
"נא להגיע בלבוש צנוע"...
להרים את הכפפה? תתחילי עם גרביים

הוסף תגובה
114 תגובות
1.
נקודה חשובה
י' סיון ה׳תשס״ז
הרב דרוקמן בדבריו, נגע בנקודה חשובה - וכואבת מאד: דוגמא אישית של המורות!!! כואב מאד לראות שצוות המורות נראה כפי שבנות בכיתה י נראות, וד"ל. מעבר לכך, הדוגמא האישית כוללת בתוכה: צניעות בלבוש וגם כבוד בין צוות המורות, שמשפיע איכשהוא ג"כ. (משום מה, בד"כ זה הולך יחד...) בתפילה לשינוי המצב...
2.
הגיע הזמן לשנות
י' סיון ה׳תשס״ז
תחילה לכפות על המקום הנכון וקידישיק להביא חוצות וחצאיות עפ"י ההלכה
3.
צו השעה
י' סיון ה׳תשס״ז
טוב שהעליתם את הנושא . אכן אצלינו קיימת בנושא זה הזנחה מכוונת או לא אבל בכל אופן מהזנחה מגיל בית הספר עובר לתיכון ,סמינר,ועד לאחר החתונה. היום המצב הוא כזה שישנם זמנים שבמקומות ציבוריים כגון במכולת וכדו יש בעיה של צניעות חמורה ומכשילים אנשים בעל כורחם!!! הגיע הזמן שההורים המורות ההנהלה ובראשם רבני ריכוזי חב"ד ידאגו לנושא זה ויטפלו בזה בכל התוקף. כתושב כפ"ח אני יכול להעיד שהמצב מתדרדר וילדות קטנות וטהורות נחשפות ללבוש שבכל ריכוז חרדי אחר היו עושים הוקעה על צורת לבוש כזו. והלוואי ובזכות כתבה זו ישתפרו הדברים.
4.
מתוקף תפקידי אני נמצאת בהרבה תחונות
י' סיון ה׳תשס״ז
והמתלבשות הכי לא צנועות הם לצערנו בנות שלנו , וגם השתללות שלהם עוברת כל גבול ,והם לא דוגמא לבת חסידית
5.
זה צניעות
י' סיון ה׳תשס״ז
האם לכתוב באינטרנט על דברים אלה נקרא צניעות פעם אמר לי המורה שלי דיה וואס קאכען זיך אין דעם הם הכי מסוכנים רק זה יש בראש שליהם ואין להם נושא אחר איפה להשקיע הכוחות שלהם למה מפני שמבינים רק דברים אלה דברים כמו שליחות להכין את העולם וכו לא מדבר אליהם וההוכחה הכי טובה לא ראיתי פעם שהםיכתבו על נושאים אלה הדבר שמטריד אותם כל היום שאנחנו לא כמו בית יעקב אבל זה שהבנות שלנו שהם חושבים שההנהגה שלהים לא רצויה יוצאים אחרי זה לשליחות ואין להם כל הנוחות וכשרות ועוד הרבה שטיות כמו בית יעקב ומתוך מסירת נפש הופכים את המקום של שליחותם למקום תורה שמי שהוא מבית יעקב לא היה מחזיק אפילו חצי יום שמה על זה לא מדברים כלל למה בגלל הדברים האלה לא מדבר צו דיה וואס קאכען זיך אין צניעות 24 שעות ביום והמוח שלהם לא מבין דברים אחרים איני אסיים אם הבדלו מחוך העדה הזאת זה דרך של בית יעקב זה לא הדרך של חבד ואם יתחילו להגיד אבל הרבי כתב וכו כמעט מאה אחוז ממה שהרבי עשה בנושא הזה לא היה דרך חוברות של דפוס ולא דרך אינטרנט אלא בחשאי אלה הם מתבישם מחוגים אחרים היות שבהנושאים וואס דער רבי האט זיך געקאכט 42 יאר בפומבי ובדפוס ובתקשרות שליחות ולהכין את העולם הם לא מבינים אז הם רוצים להראות לחוגים אחרים שאנחנו גם מתעסקים בנושאים שלהם
6.
אין עם מי לדבר, המצב קשה ביותר
י' סיון ה׳תשס״ז
הבנות שלא הולכות צנוע, לא ישמעו, וההפך, יעשו דוקא, ותמיד יגידו, מי זה שיגיד לנו איך להתלבש, הבעיה היא שגם הבנות הלכאורה חסידיות, הולכות, עם חצאית קצת קצרה, חולצה מידי צמודה ולא מספיק נמוכה, והם בטוחות שהם הולכות צנוע. המצב בקראון הייטס למשל בכלל קטסטרופה, ולא מזמן היה פה דיון על כך, אני מכיר קרובי משפחה אמריקאים, משפחות חסידיות, חלקם מפורסמות, שהבנות ידיעות כחסידיות, חלקם התחתנו ויצאו לשליחות, והם הולכות באופן שכל תזוזה, כל ישיבה שלהם, כניסה לרכב או יציאה למשל, זה גורם לחוסר צניעות, ה ישמור
7.
in crown hights first
י' סיון ה׳תשס״ז
in israel is still a good situation,compare to whats happen in c.h we need to open "mishmers hatsniut" before late
8.
לבוש צנוע - חן יהודי
י' סיון ה׳תשס״ז
תענוג לראות בנות הלובשות בלבוש צנוע ויפה, לבוש עליהם ממש "חן יהודי" מיוחד, שהוא גם בבחינת "ונפלינו", הן בגשמיות והן ברוחניות.
9.
תודה תודה
י' סיון ה׳תשס״ז
כל הכבוד על שאתם מעלים שוב נושא שכ"כ רוצים להתעלם ממנו!!! התגובה מס 5 היא הודוגמה לאלה שמביאים את ההרס האמיתי לליובאוויטש!!! יש חלק של השולחן ערוך שבכלל לא קיים אצלהם! מחפשים כל מיני הסברים שבכלל לא לענין, העיקר להצדיק למה להתעלם מהבעיה האיומה הזאת. שנשותינו יוצאות לשליחות ונראות כמו שנראות, וגורמות לחילול ה נוראי בכלל לא מפריע להם לישון בלילה. את חילול חב"ד העגמת נפש לרבינו בכלל לא נוגע להם! מה זה? חב"ד כבר לא חלק מהעולם הדתי, חרדי שומר תורה ומצוות? מה זה? חב"ד נהיו "מודרן אורטודוקס" שבוחרים מה בא להם מתוך השולחן ערוך ולהיראות מה שיותר מודרנים? דרך ישראל סבא כבר לא קיימת? תמיד ידעתי שחב"ד תמיד היו דוגמה בהידור מצוות עם חומרות וכו אפילו בתקופות קשות ביותר. האים היום אנחנו סגנון אחר של חב"ד? חב"ד רפורמית? כל אחד יכול לבוא ולהחליט מה מקובל ומה לא? שולחן ערוך יצא מהאופנה? חב"ד חדש לדור החדש? מרגישים חופשים לעשות מה שבא, אחרי הכל לא ישמעו את הרבי צועק בשבת בהתוועדות... ה ירחם....
10.
אני מוחה על הכפשת "המזרחי"
י' סיון ה׳תשס״ז
לא כל בעיה צריך להגיד כמו "המזרחי"! באופן כללי אנחנו לבושות הרבה יותר צנוע ממכם. נכון שאנחנו לא לובשות גרביים ולא חובשות פאה, זה בגלל שהרבנים שלנו פסקו ככה. אבל להגיד שאנחנו פחות צנועות זאת חוצפה! הבנות שלנו לא ילכו כל כך צמוד והכיסוי ראש שלכם מזמן עבר את גבול הטעם הטוב!
11.
צניעות באנשים ג"כ...
י' סיון ה׳תשס״ז
צריכים גם לדבר ע"ד מצב הצניעות של אברכים שלנו ג"כ. המצב הוא איום. הם הולכים ברחוב בלי שום בושה בלי לבוש חסידי ממש כמו "יאנג איזראעל" ואין פוצה פה ...! מה קרה איתנו?!
12.
תגובה ל5 "בנפשנו הוא"
י' סיון ה׳תשס״ז
הרף!!! סופסוף מישהו מעז לטפל בבעיה. אל תטיף מוסר. אולי יש לך את הבעיה אצלך בבית. אולי גרוע מכך אתה לא רואה בזה בעיה. לא ייתכן שבנות חב"ד יתלבשו נגד ההלכה! זה המצב היום. חייבים לתקנו. אי אפשר לתקן אם נתכחש לזה ו\או נטיף מוסר "זה מה שבראש שלכם" שליחה של הרבי צריך להיות לבושה כפי שאשה חסידת צריכה להיות לבושה. לאישה חסידית "האופנה" אינו צריך לדבר. בחב"ד לא דגלו שהאשה תיראה מגעילה וכו אבל מכאן עד להתלבש בצורה מגרה וכו וכו צריך לעשות סדר! כי בנפשנו הוא!
13.
כל כבודה בת מלך פנימה
י' סיון ה׳תשס״ז
הרבי תמך בשמרנות בנושא הצניעות .צריך ליצור מצב שנשינו ובנותינו ירגישו כבוד ללכת בצניעות. על רבני חב"ד להרים את הכפפה ולהתחיל לטפל בצניעות שבצוותים החינוכים על מנת להנחילהלכל רבדי אנ"ש אם הנשים אינם מבינות צניעות מהי ומחפשות אותה בקניונים למניהם במותגים היוקרתיים צריך להסביר להם היכן נמצא היופי. "על כבודה בת מלך פנימה"
15.
הגיע הזמן !!!
י' סיון ה׳תשס״ז
תודה רבה לרב דיסקין, שמעלה את הענין על סדר היום, כי המצב כמות שהוא, אינו נסבל בשום פנים ואופן ובשום תירוץ (כן, אתה מבין תגובה מספר 5). התקנה הבאה צריכה להיות בתקיפות מירבית, כל אשה שלא תלך כדרך התורה והחסידות לא תוכל לשמש כשליחת הרבי וכמובן תפסול את בעלה לשמש כשליח הרבי. לתגובה מס 5. הייץי מציע לבדוק כיצד אשתו ובנותיו לבושות, ואז נבין הכל.
16.
צניעות
י' סיון ה׳תשס״ז
כאן המקום לפנות למהלי / ומנהלות בתי הספר היסודיים , החתיבות והתיכונים חנכו את התלמידות לצניעות כשמשחקים גומי / חבל יש לעשות זאת בחצאית ארוכה ועם גרביונים. בנוסף לכך על המנהלים לדאוג, שלא תכנסנה מורות לבית ספר חב"ד בלבוש שלא מתאים (יכולה להיות החצאית או החולצה באורכים המתאימים ,אבל בגדים אלו לא נראים טוב כי זה צמוד, צר קצר עם שסע כל זה צריך להיות בבחינת "בל יראה ובל ימצא" במחנינו). בתקופה האחרונה בכל אחד מבתי הספר ישנן מורות המתלבשות היפך הצניעות ומהוות דוגמא הפוכה לתלמידות. אין זה נכון לומר שבגלל שבנות /מורות אלו יוצאות לשליחות יש להם היתר להתלבש כך. כמו כן להתלבש יפה , נקי ואסטטי אין זה אומר לצעוק היפך הצניעות ישנן עדיין מורות המתלבשות יפה ויפה מאוד והם צנועות מאוד. יופי = צניעות .
17.
dagerous!!
י' סיון ה׳תשס״ז
there is more dangerous than "kochen zich 24 hours in tznyus" is those that dont speak about it at all!! just PLEASE DONT GO ON SHLICHUS!!
18.
ברכה או דברי אלוקים חיים או חומש או תהי...
י' סיון ה׳תשס״ז
מותר לומר דבר קודש רק כאשר בסביבה כולן לבושות בצניעות ומכסות את המקומות הצריכין כיסוי גם אשה מותר לה לומר דא"ח וחומש או ברכה רק כאשר צנועות כולן בסביבתה זאת יש לזכור ולקחת אחריות מלאה בהצלחה לכולנו כוונותנו טובות מעשנו רצויים עוד קצת כוונה עוד קצת הקרבה עוד קצת מעשים והנה הנה משיח בא
19.
מסירות נפש כמו הרבנית דבורה לאה האצילית...
י' סיון ה׳תשס״ז
פעם המורה איידי תחי ליברוב מסרה שיחה של הרבי על מסירות הנפש של הרבנית ד"ל ע"ה קמה אחת הבנות ואמרה "מה הפלא??? וכי אני לא הייתי עושה את אותו דבר בשביל אבא שלי עם הוא היה רבי?" אמרה לה הרבנית ליברוב: "את רוצה להגיד לי שאת מוכנה לעשות מסירות נפש ? אני מאמינה לך! ואני רוצה לראות את זה - בוא נראה אותך סוגרת כפתור אחד!! בואי תעשי מסירות נפש תמסרי תרצון שלך בשביל הרבי!!.." הבחורה שתקה בהבנה מלאה הרכינה את ראשה ו ס ג ר ה אי אי המורה איידי הלוואי שנמסור את הנפש למען הרבי בעניין הצניעות שיגידו עלנו ח ב " ד הן הבנות ה כ י ה כ י צנועות כי בכל התחומים הן הכי הכי אז שיהיה כבר מושלם גם בזה אמן
21.
צניעות ואכיפה.
י' סיון ה׳תשס״ז
בדרך-כלל אין צורך בתקנון חדש או בתיקונים או עדכונים לתקנון, הבעי היא באי-אכיפת התקנון. לדאבוננו (עכ"פ כאן בקראון-הייטס) המוסדות שולחים תקנון להורים, מחתימים את ההורים על התקנון, ולאחר מכן עושים חוכא ואטלולא מעצמם, שהרי כולם יודעים שלא יאכפו אותו. עד כדי כך שאם תבוא אשה בלבוש בלתי-הולם עם בנה למוסד ביום הראשון של הלימוד, אף-אחד לא יאמר לה מלה. אם המנהל הי שולח את האשה ואת בנה הביתה באותו יום, היתה יכולה להיות לזה השפעה חזקה. כמו"כ הבה לא נשכח מבעיות הצניעות וההנהגה אצל הבחורים ג"כ.
22.
אגלה לכם סוד...
י' סיון ה׳תשס״ז
אצל חלק נכבד מ"המזרחי" המצב הרבה יותר טוב מאשר אצלנו! הבנות האידיאליסטיות לבושות בצניעות ובפשטות. דוקא אצלנו ענין הלבוש תופס מקום בצורה כה מופרזת, אולי נכון לומר אפילו: ילדותית. תגובה 5 תמוהה מאד. קשה לי להאמין שקיים יהודי כה מופשט בתוכנו. הייתי מזכיר כאן ברמז את אימרת ינאי המלך לאשתו. במה שקשור למורות, יש כאן חומרה נוספת בגלל הענין של "חוטא ומחטיא" ר"ל, ועד"ז אצל כל אחת בהליכתה במקומות ציבוריים שלא בצניעות ח"ו. ואם מישהי קוראת את הדברים האלו ומלגלגת על הפנאטיות של החרדים שבתוכנו, אז קודם כל היא - לפחות בנושא הזה (שתסלח לי) -רפורמית בשלב מתקדם... ושנית - הלגלוג בדרך כלל לא נמשך עד 120, מקבלים תזכורות בדרך, וה יעזור שהחב"ד שבנו יגבר על ה"חוצה" שבתוכנו, שגם זה נכלל בענין הפצת המעיינות חוצה. [אגב, המשפט הזה עדיין רלבנטי עבור כל חסידי חב"ד, או רק עבור אנשי "היכל מנחם"...?!] בכלל - גבירותיי ורבותיי! אתם בטוחים שלא תעינו בדרך?? לי נדמה שאין אנו צועדים בדרך המלך. יש הרבה לימוד זכות, למה זה קרה לנו, ולמה ה"נפלינו" שלנו מתפרסם הרבה פעמים בהקשרים שליליים, אבל מתירוצים לא נחיה. עלינו להתאמץ איש איש בתחומו, לעשות מה שניתן (בהחלט בדרך של אור וחיוב) להעלות את העגלה על דרך המלך. רבונו של עולם! רבי! הצילו!
23.
אולי כדאי..
י' סיון ה׳תשס״ז
אולי כדאי שבמקום להיות "יפי נפש" ולהתלונן על איך שהבנות נראות ומתנהגות ואיך שאין עם מי לדבר וכו... תפתחו את העיינים ותבינו שזאת אשמתכם אתם עשיתם את זה לעצמכם, אם לא הייתם כ"כ עסוקים בשליחות מחוץ לביתכם הייתם מגלים שגם שם יש אנשים שצריכים אותכם וגם שם יש מי שזועק לתשומת לב. בכל אופן- את כל כובד האחריות אתם צריכים לנשוא על הכתפיים שלכם בלבד. ורק שתדעו שאולי בחוץ הם נראות כמו כל ה"..." שתיארתם אבל בפנים הן נשמות טובות אולי קצת מבולבלות אבל טובות וצריכות הכוונה...
24.
טלו קורה מבין עיניכם
י' סיון ה׳תשס״ז
האים בדקתם כיצד מתלבשות בנותיכם האם בנותיכם קונות בגדים בבני ברק או רק בקיריון לפי צו האופנה החדשה ועל כן למה תלינו על בנות ישראל הכשרות היוצאות לשליחות קודש הניחו להן לבנות ישראל להיתיפת לפני בעליהם ולו רק בכדי שיצילו בעליהם וכו
25.
שמעון
י' סיון ה׳תשס״ז
ישנו עוד נושא כאוב והוא הפאות הנוכריות שישנם סוגים בפאות שמזמן עברו את הטעם הטוב
26.
צניעות
י' סיון ה׳תשס״ז
זה לא העיקר שבגד מכסה,אלא הצורה צריכה לחיות הולמת. ולזה צריכה אינטואיציה. זו בושה שהרבנים צריכים מידי פעם להסביר שצמוד או זרוק וכו אין מתאים לבת צנועה. נא לפתוח את השכל, ולהבין את משמעות המילה צ נ י עו ת!!!!!!!
27.
where are the husbands
י' סיון ה׳תשס״ז
why dont the husbands speak up. they are the first line of defense. many of the girls dont even know that they arent tznius! there is also the issue of just plain being aidel. girls run around the streets screaming like lunatics.
28.
................טוב שהתעוררתם.........
י"א סיון ה׳תשס״ז
לפי דעתי המנהלות וההורים צריכים להתעורר.. יש מידי התפשרות בנושא הצניעות אצל בנות חב"ד.. הלבוש להם ממש דורש חיזוק.. וזה לא נראה שבכלל מקפידים איתם על התקנון..כמו שמקפידים עם בית יעקב והם ב"ה רואים תוצאות ,הבנות של בית יעקב לא לבושות כמו בנות חב"ד, ודרך אגב המורות של חב"ד גם לא חסר להם.. הם צריכות להיות דוגמא..ואם התלמידות יראו את המורות לבושות צנוע אולי יזוז אצלהם משהוא
29.
לתגןבה 5
י"א סיון ה׳תשס״ז
נוסף על התגובות הצודקות שכבר נתפרסמו כאן, מועתק בזה, מגוף כתב יד קדשו של רבנו הק בנושא זה: "מהיר.פשוט שכל פעולה בנוגע לצניעות נחוצה היא במאד. ובכל הדרכים שאפשר. ..כדאי להדגיש -באופן המתאים - שמבזה את עצמה נערה ואשה "המכריזה" שאין לה שום מעלה ועצה שישימו לב אלי ויעריכו אותה - כי אם רק הנהגה היפך הצניעות".
30.
תשאפו להיות כמו המזרחי!
י"א סיון ה׳תשס״ז
לא מסכימה עם המילה מזרחי! מי אמר לך, כבוד הרב דיסקין, שבנות המזרחי הן בנות פחות טובות מהחבדניקיות? בזרם המזרחי ישנן בנות הרבה יותר טובות שהולכות בלבוש הרבה יותר צנוע ומתנהגות בהתאם. מביקור שלי בכפר התאכזבתי מאוד לראות איך הבנות שם נראות ולעומת זאת מביקורי בהתנחלויות הופתעתי לטובה ויש לציין כי אינני דתייה וכרגע איננו משתייכת לשום זרם שהוא. ו- COL, חישבו פעמיים לפני כל כתבה שאתם מעלים לאתר, כמו במקרה של הכתבה הזאת ואני מופתעת מאוד מצורת דיבורו של הרב דיסקין!
31.
שוכחים את העיקר
י"א סיון ה׳תשס״ז
נראה לי שדבר מאוד חשוב ופשוט נשכח אצל כולם! הבסיס של צניעות הוא שאנו בנות מלך ולפני שקונים בגד צריך לחשוב אם נסיכה היתה לובשת כזה דבר. נסיכה בחיים לא היתה שמה בגד מידי צמוד או פתוח וכדומה! ברור שקיימים כל הלאווים אבל אם מדגישים את החיובי והלכה ברורה בלי לבלבל בין תוספות להלכה, זה יעזור בהרבה.
32.
צריכים לראות עליהם שהם חב"דיות
י"א סיון ה׳תשס״ז
כך כותב הרב דיסקין שליט"א, אני ב"ה חבדית ובכל מקום שאני הולכת ומתוודעים לכך שאני חבדניקית, בודקים אותי מלמעלה למטה ואומרים : באמת, אבל את לא נראת כמוהם, ומוסיפים שאלה שדוקרת את הלב, כמה בנות צנועות, כמוך עוד יש בחב"ד?! מקוה לשינוי מהותי ע"מ שיהיו רבות כמוני, ושסימן הזיהוי של בת חבדית לא יהיה סימן הזיהוי העכשיוי.
33.
בבקשה לא להוריד מסדר היום
י"א סיון ה׳תשס״ז
ולהמשיך לפרסם את הדברים
34.
ל-5
י"א סיון ה׳תשס״ז
מתי תבינו שקירוב רחוקים על חשבון ריחוק קרובים זה לא הפתרון, מתי תבינו שבחור או בחורה צריכים לבחור את לבושם הצנוע לא בגלל תקנון זה או אחר אלא בגלל הרצון האישי שלהם. חסידיישקייט צריכה לבוא מאהבה או לא לבוא בכלל, זה צריך לבוא כי רוצים ולא מטעים אחרים. נציג הדור הצעיר
35.
הכל תלוי בצורת ההסברה
י"א סיון ה׳תשס״ז
אם אתם חושבים שגברים יכולים להטיף פה לנשים על הצניעות זהו הטעות היסודית אצלינו, מכיוון שנשים מתמצאות בכול הידע באופן הנהגות הנשים, מין הראוי שנשים תדברנה על הנושא הזה, מבחינת הלכה יש חוקים וזה מה שהגברים יכולים לכתוב אבל מעבר לזה על אופנה וכו רק נשים יכולות להבין את נפש האישה, ולכן הם יכולות לכתוב על כך, והלוואי שנשים בימינו ישמרו על צניעות כמו שהשולחן ערוך כותב כמו גרביים חצאית צנועה חולצה וכ, ולא צריך להסחף אם בת רוצה להראות יפה ואפילו לפי צו האופנה כל עוד זה נוגד את ההלכה, ומנסיון אישי ושיחה עם חברות רבות כשאומרים לבנות שצריכים להראות כמו בית יעקוב מהדור הישן (מכיוון שהיום הם נראות לפעמים יותר גרוע מאיתנו) אין מצב שיקשיבו לך, אבל אם תבוא אישה, שלבושה יפה ואפילו בגדר האופנה אבל בלבוש וצבעים צנועים , ותסביר בטוב טעם את ענין חשיבות הצניעות, יש סיכוי שהדור שלנו יקשיב לה יותר מכל רב גדול אחר, יש פה אחריות גדולה על כולם הגברים והנשים כאחד לשפר את מערכת הצניעות בצורה חכמה, להקים גוף ולדון כל דבר לגופו של עניין הרצאות, סדנאות שיעורים, לגברים ולנשים (בנפרד) כיצד אפשר לשפר את המצב, ע"י כתבה באינטרנט אן סיכוי שזה יצליח, צריכים לחשוב איך לעורר את הדור שלנו מגיל צעיר בדרך עקיפין ע"י מחמאות סיפורים, שיחות, ולא לבוא ולהטיף מוסר כי מוסר אף אחד לא מעונין לשמוע, (מנסיון שהייתי ילדה הכי צנועה בכיתה כשבאה מורה והטיפה לי על צניעות רציתי לעשות הפוך, רק ב"ה היתה לי משפחה חכמה שחינכה אותי בדרך סיפורים ודוגמא אישית כיצד יש להתלבש) נושא זה באמת צריך תיקון רק צריך לדעת כיצד, ולא להוסיף גזרות שהציבור לא יוכל לעמוד בו וממילא יורידו גם את ההנהגה שחייבים בה לפי קיש"ע
36.
קראון הייטס זועקת!!
י"א סיון ה׳תשס״ז
היום הלכתי ברחוב ומסתכלת לתומי על נשים צעירות ומבוגרותך הצועדות עם ילדיהן ברחובות. נשים לא מתביישות, והולכות לא בלבוש הולם!!! אני צעירה בידיוק כמוכן. מה זה נותן לכן ללכת בצורה הזו?כבוד?אושר?ברכה
37.
קראון היייטס זועקת הצילו הצילו
י"א סיון ה׳תשס״ז
אני מסכימה עם תגובה 36 וחברות שלמדו איתי בכיתה אני מיתביישת לעמוד לידן בכביש המצב זוועה ומתוך סקר זה פשוט אין מספיק שיעורי תורה וחוגי בית לנשים אין כמעט בכלל לעומד פלטבוש שיש כל יום שיעורים תגידו מה שתגידו שיעורים ולימוד זה מאד מאד מחזק ופה אין את זהתלמדו ליקוטי דיורים ותיזדעזעו מה הרבי הריי"ץ כותב על אשה ואמא שלא מתנהגת בטהרה ובצניעות
38.
צניעות - זה בנפשנו !!!
י"א סיון ה׳תשס״ז
כל-כך הרבה מגיבים, זה אומר דרשני! יש להקפיד מאד מאד על הצניעות, בלי פשרות והנחות, כי לצערנו יש אח"כ אנחות... כזכור, עם ישראל נגאל בזכות הלבוש הצנוע. אז אנא בנות ישראל... בשורות טובות!
39.
צניעות על הדף וזה הכל
י"א סיון ה׳תשס״ז
הלוואי היה פועל משהו כל הזעקות והמחאות והכתבות.. רק חבל שזה רק בגדר כתבה!
41.
געוואלד.. געוואלד..
י"א סיון ה׳תשס״ז
אני חושב שממש זה הזמן לעורר על הנעשה בחוגינו... הרב דיסקין אמר שצריך להיות אצלינו " ונפלינו" והנה אם נחשוב קצת באמת הגענו ל"ונפלינו" אבל לצערינו זה משאר הדתיים ולא מהחילונים.... ממש כואב לי להסתובב בבית חיינו ופשוט לכבוש את פני בקרקע בגלל כל מה שהולך כאן... והתירוץ המפורסם שמסתובב כאן... על אמריקאים לא שואלים שאלות.. אני לא מבין מה להם אין אותה תורה שיש לנו? מה אצלהם יש רבי אחר??? וכן נכנסה האופנה הזאת לארץ היום בנות מחפשים שיהיה שידוך אחסידעשע בחור... מכיוון שהם חושבים שבזה שהם יודעים חסידות הם נהפכות "לחסידיות" הא מה בקשר ללבוש?? הם יענו חב"ד זה לא חיצוניות העיקר הפנימיות... אם את כ"כ חסידית שאצליך העיקר זה פנימיות אז איך זה שאתן בקיאות כ"כ באופנה הצומודה למינה? עד כדי כך שאפילו בבית רבקה לא שמים דגש על זה כלל וכלל.... ולא נדבר על זה שהיום הרבה בחורים לא חבדיים מגיעים לתשרי אצל הרבי רק בגלל שאצלינו לצערינו הרב הם אומרים שיש כאן מבחר של שלל צבעים.... נאמר "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובזכות נשים צדקניות עתידין להגאל... ואם אנו חב"ד סמל הגאולה אז איפה הנשים אצלינו שבזכותם אנו אמורים להגאל???????? ממש קשה לי לכתוב את זה... אני כל יום מנסה לדון אותן לכף זכות אולם לפעמים אני פשוט לא מצליח למה??? למה??? למה???
42.
זה לא רק צניעות!!
י"א סיון ה׳תשס״ז
הבעיה מתחילה בזה שיש זילזול בבנות החסידיות -מצד החברות ויש לחץ חברתי בכיתות להיות בת לא חסידית ללבוש בגדים של מותגים וכן לא לסגור את הכפתור העליון וכדו... יש ליצור הערכה בכיתות לבנות החסידיות!! שכל הבנות ירצו להיות כמוהם!!
43.
מבצע צניעות
י"א סיון ה׳תשס״ז
יש אצלינו כל שני וחמישי כינוסי נשים, אפשר להוסיף לפוגרם בלי בושה את מבצע צניעות
44.
תקנון בבית ספר פתרון ?? לא
י"א סיון ה׳תשס״ז
לא על ידי תקנון וחוקים נוכל להתגבר על היצר. צריך לראות הנסיון שבה עובר הבחורה הצעירה וגם הנשים הצעירות, ראשית כל הן אומרות לעצמם גם זה צנוע, והרבנים והרבניות סתם ככה מחמירים יותר מדי,ואם קצת צמוד קצת קצר טיפה אחד לא כל כך משנה העיקר חשוב שיהיה יפה ואוכל למשוך הרבה שומת לב מכל הסביבה, לכן כדי להתגבר על היצר הדרך היחידה הוא : להיכנס ללב למוח הילדה ונערה ואשה, עד כמה הצניעות חשוב לה, וכל דבר ששומרים בסתר חשוב פי עשר וכל מה שמגלים לעיני כל מאבד ערכו, ואם היא רוצה להיות חשוב וכו תגיע לזה יותר מהר על ידי צניעות. והיעקר חשוב לרבניות להיות דוגמא בשעת שמעורות הציבור שתהיה לבושה יפה בטעם טוב והעיקר צנוע למהדרין דהיינו שלא יהיה בדיוק כפי השיעור ואפילו לא חוט יותר, אלא קצת יותר מהשיעור, דהיינו שהאשה המעוררת יהיה דוגמא מצויינת, ולהוסיף לזה סיפורים מנשי ישראל שעמדו בנסיון והברכה שה נתן להם בזכות הנסיון הגדול שעמדו נגד פתוי היצר, ככה נול באמת לשנות, על ידי מוסר, כבר נסינו שלא מועיל, תקנון מועיל רק לשנות הלימוד בבית ספר, תראה המורות ! וכשאומרים להנהלה ? נו מה אעשה אמרתי לה זה עשר פעמים ואינו מועל, ולשלח אותה אני לא יכול, כי איני יכול למצא מורה טובה כמותה, היא מצליחה בהוראה ! התקנון לא מועיל לאילו שיצאו ממסגרת החינוך והיום הם הורים ! לכן הדרך זה לא תקנון לא מוסר, אלא להשתתף בצערן שעומדות מול נסיון גדול, ולתת להם הכוח להתגבר על היצר, והעיקר לחזק אותן ולתת להן כח להתגבר ולנצח היצר ולעבור הנסיון כמו שכתוב כי מנסה אתכם ה, ועל ידי שמצליחים לעמוד בנסיון עולים ממדריגה למדריגה בקדושה וטהרה.
45.
עניין הצניעות היא מכה
י"א סיון ה׳תשס״ז
של דורינו גם בין אנ"ש, פשוט מחריד היום לראות נערות, נשים חבדנקיות בצורת הלבוש שלהם, מותחים יותר מידי את הקו בין דרישות ההלכה לבין המודרנזציה ואין פלא שהוא נקרע לפעמים. בתור חסידי חב"ד אנחנו צריכים לעשות לעצמינו גדרות שמקיפות את דרישות ההלכה הרבה לפניהם.
46.
הצניעות חוגגת
י"א סיון ה׳תשס״ז
מי שהיה בחג השבועות בבית הכנסת בית מנחם לא ראה תצוגת אופנה כזאת הנשים באו לראות ולהראות הצניעות או חוסר הצניעות חגגו ונשים צעירות שיש להם בנות בגיל 15 16 הלכו לבושות בדיוק כמו האמא אורחות שהיגיעו מחוץ לכפר התפלאו איך הבעלים מרשים לנושתיהם ללכת בלבוש כזה ומה עים הבעלים.? ישבו במרפסת עים סידור ביד וכנראה בכו על הוצאות שהיו צריכים לשלם עבור הביגוד חבל חבל שיבוא משיח צדקינו במהרה בימינו אמן
47.
כל הכבוד!
י"א סיון ה׳תשס״ז
הגיע הזמן שיתחילו להתעורר בענין..המצב הולך ומחמיר ומחלה מדבקת במחנינו... איפה הרבנים? המשפיעים?היכן מורי הדרך? \מה יהא עלינו...... ה-צ-י-ל-ו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48.
גם הגברים נושאים באחריות
י"א סיון ה׳תשס״ז
רוב הבנות שמתלבשות בצורה חצופה ,עושות זאת עבור הבחורים, לכן , אם החתנים יחפשו כלה צנועה ויתנו זאת שגם לאחר החתונה יהיה כך ,אני מאמין שהמצב ישתפר. כמו כן בעל שמוכן וגם משלם על ביגוד חצוף אצל אשתו ובנותיו הוא אשם לא פחות
49.
תגובה ל34
י"א סיון ה׳תשס״ז
חו לא התכוונתי שמותר לנו פשרה על סמך שלחות רק אני מבין מאלה שאומרים מוסר שהם חשבים שהבנות שלנו צריכם לשאוף כמו בית יעקב עז אני מתכוון שבה יש לנו הרבה יותר תכן בחיים שלנו ועל לנו לתבייש כלל וכלל אם הבנות שלנו צריכים להיות גאים בהם שכל החיים שלהם אם קדושה ומסרות נפש ולא כמו אלו שכל החיים שלהם זה שהבית שלהם יראה אם המטבח הכי מודרני ונפוץ שיש עכשיוו בחניות והסלון יהיה הכי יפה שיש בעולם אני הרבה בברו פרק ויודע על מה אני מדבר ואם יש בעיה אצלינו בענין זה או אחר לא מטפלים בזה אם כתרות ואינטרנט אלא בחשאי ומדומה לי שהרבי אמר אז שכביסה של בגדים עושים בבית ולא בחוץ
50.
לרוב המגיבים....
י"א סיון ה׳תשס״ז
תקשיבו אתם צודקים בקשר למצב הצניעות במחננו אבל מה שלא.... בכתה שלי לפחות יש ממש לחץ חברתי להיות כמה שיותר חסידית וצנועה וזה בהרבה כיתות בתיכון שלנו שאני לא יגיד איפה הוא ממוקם! אבל זה המצב....
51.
ל-10:
י"א סיון ה׳תשס״ז
מזה רק לא לובשות גרביים ולא סמים פאה זה כל מה שאנחנו עובדים שהבנות שלנו ילבישו גרביים ויסימו פאה.. כל הכבוד לרב דיסקין..אתה מדבר מאוד יפה על נושאי צניעות-מניסיון!!
52.
הרב דיסקין הצניעות חשובה ללא ספק
י"א סיון ה׳תשס״ז
אבל לשון הרע על המזרחי וביחס לחלק מבנותיהם גם הוצאת שם רע זו עבירה לא פחות חמורה.
53.
אכן אכן
י"א סיון ה׳תשס״ז
הגיע הזמן להרים את הכפפה... 1. בנושא ה"מזרחי" - גם הרבנים וגם המגיבים צודקים: יש אצלם סוגים שונים, יש כאלה שמדקדקות בצניעות כחרדיות ויותר, יש כאלה ששומרות "בערך" כמו בחב"ד, ויש כאלה שמתלבשות כחילוניות ממש. זה אחד הרעיונות המרכזיים שלהם: איש הישר העיניו יעשה, כל מה שתנהג - אתה בסדר... (ולצערינו יש יותר ויותר בקרב מחנינו שמאמצים גישה פסולה זאת). 2. בנושא הלבוש לא יודע מה ניתן לעשות. לא פעם קרה שבשיעור לנשים שמסרתי הגיעו יחד עם המקורבות גם חב"דניקיות. עד כאן הכל בסדר... לכאורה. מה יותר טוב מאישה חסידית שבאה לשמוע ד"ת ולחזק את המקורבות? הבעיה מתחילה כשחב"דניקית מגיע לבושה במותגים לא צנועים (קצר, צמוד, פתוח - שימו לב לר"ת), מתיישבת מול המרצה, ועוד מביעה דעות בכל נושא. עבודה של שנה שלימה יורדת לטימיון.... איך אפשר לדבר על קימחית כש"שאורית" יושבת בשורה הראשונה? אליהועיני בן הקוף, עמק עכור
54.
מתחיל ממוסדות החינוך!!!
י"א סיון ה׳תשס״ז
55.
מה רע ללכת לקניון???
י"א סיון ה׳תשס״ז
תגובה ל 24 מה הבעיה ללכת לקנות בגדים בקניונים? לפעמים בבני-ברק לא מוצאים את הבגדים שאוהבים, ולא כל הבגדים שם יפים! אני חושבת- שאפשר לקנות בקניון גם דברים צנועים, ואין שום בעיה להתלבש אופנתי. אנחנו ב2007 וזה סיבה מספיק טובה להתלבש באופנה של ימינו ולא של לפני 20 שנה!!!
56.
איש את רעהו
י"א סיון ה׳תשס״ז
מזה שלושים שנה אני שומע את הטעונים על צניעות במחנינו.ואם בזמן כה ממושך אין שיפור אולי נשנה גישה?אולי נעבוד על חינוך לקרבת ה לי טוב? על שימת דגש במחנינו לחינוך לערכים ויצירת אקלים חברתי חיובי ואיכפתי מכל תלמיד ותלמידה?לדעתי ירידה מערכים יש בה מעין תגובת מרד .כנגד אנשי חינוך ההורים או המחנכים שאיכזבו ובשם ה נלחמו בנפשות הילדים וכשאלו בגרו בעטו במה שיכלו.
57.
לא כמו המזרחי..........
י"א סיון ה׳תשס״ז
רבותי, טלו קורה מבין עינכם אני חי עם אותם "המזרחי" (גוועלד) באזור חרדל"י. ידידי היקרים, הנשים פה הולכות עם ביגוד ארוך ורחב ומכסות את ראשן כהוגן. אתם לא תמצאו פה נשים ובנות שהולכות עם חולצות שעולות מעלה מעלה בכל עת שהן מתכופפות, שהולכות עם ביגוד צמוד המייתר את הבגדים, ועם חצאיות שיש צורך כל שניה למתוח כדי שיגיעו לברך. ועכשיו שאלה - איפה תמצאו את כל זה?! אין לי בעיה אם משהי רוצה ללכת ככה אבל אין צורך לטפול הכל על המזרחי
58.
כמה כואב
י"א סיון ה׳תשס״ז
עד כמה שכואב כל המצב הזה, זה בכל אופן מחמם את הלב לראות שבכל אופן יש במחנינו כמה שמודעים למצב היטב. מה שצריכים לזכור זה שאם כל אחד מאיתנו יעשה יותר מלכתוב תגובה, זה חייב לשפר את המצב. ממוז קערן א וועלט!!!!! בקשר לחתנים, בעלים צעירים וכו, חייבים להגיד שבמצב הנוכחי הם כבר אפילו לא יודעים מה מותר ומה אסור. אחרי הכל את הדוגמה אצלהם בבית ומסביבם לא מראה את הדבר הנכון!!! ואחרי הכל, אם הם כאלו בחורים חסידיים, וזה מה שהוריהם בחרו בשבילהם, אז כנראה שזה הכי טוב??!!!??? אם הבנות האלו היו יודעות (כמו בחוגים אחרים) שאם הן מתלבשות בצורה כזאת לא ירצו אותם המשפחות הטובות והחסידיות, זה הי משנה הרבה. המציאות המרה היא שגם בבתים האלו "הטובים, החסידיים" המצב לא יותר טוב! זה לא סוף העולם אם ניקח דוגמה ועצות מאלו שמחוץ חב"ד והצליחו בכל אופן הרבה יותר מאיתנו. יודעים שהבעיה קיימת בכל מקום אך זה לא מגיע למה שקורה אצלינו. ובכל מקום אחר זה עומד בראש העדיפויות. לעורר את עניין יראת שמים וקבלת עול היה גם מאוד משנה את המצב. אם ילדינו היו רואים גאון יעקב אצלינו, המסר הי עובר מיידית אליהם. אחרי הכל הם רואים מסביבם איך שכל הזמן, בכל הגילים, לדאבונינו, הן הגברים והן הנשים כה משתדלים להיראות בצורה מה שיותר גויית וכו, חבל להעריך בעניין שכ"כ מצער. הגיע הזמן כבר להפסיק להגיד על בת שהיא חסידית כשהמראה החיצוני שלה רחוק מאוד מחסידי!!! לא משנה כמה חסידות ומאמרים היא יודעת! הידע של כל זה, כל זמן שזה לא מופנם אצלה, ולא רואים את זה על הליכותיה והתנהגותה ולבושה, איך מעיזים בכלל לשחק עם שם כזה??? אנו מטעים את הבחורות!!! הגיע זמן האמת, מספיק לשחק משחקים עם שמות וכותרות!!!!! איפה יש עוד מורות כמו שמוזכר בתגובה מס 19???? האמהות, המורות, המנהלות וכו, ברגע שיהיו מוכנות להראות את המסירות נפש שלהן, זה מדבר יותר בקול מכל דבר אחר!!!! לזה אפשר לצרף גם הרבה רבניות במחנינו שהגיע הזמן שיתחילו ללמוד מחדש את הלכות הצניעות!!!! איפה בעליהם הרבנים הנעלים????? הבתי ספר לבנות וכן הסמינרים, שלא מפסיקים להפיץ תמונות ממוסדותם בכל מקום וכן באתרים שלהם ובכלל - מה המסר שהם נותנים לבנות???? (זה כבר בלי לדבר על התמונות שבחרו להפיץ הצניעות רחוקה ממנה עד אין סוף...) איפה הצניעות???? אי אפשר לרקוד בשתי חתונות!!!! זה מראה לנו שזה עדיין לא כ"כ נוגע להם בציפור הנפש!!! אחרת לא היינו מגיעים לאיפה שהגענו.... בת שמקבלת מסר נכון עם דוגמה טובה מסביבה באווירה מתאימה להיקרה אווירה חסידית, בדרך כלל תהיה גאה להמשיך בדרך הזו! הגיע הזמן לתת לבנותינו מה שמגיע להן!!!! כשהמצב הפוך, זה אומר דרשני!!!! איך זה שהגענו לזה???? באף חוג חרדי המצב לא גרוע כמו אצלינו!!!!! האים אנחנו עדיין חלק מהעולם החרדי????
59.
ל-50
י"א סיון ה׳תשס״ז
מעניין לדעת מה נקרא בכתתכם חסידית וצנועה.... זה צניעות לפי חב"ד או לפי שולחן ערוך? זה חסידית בידע ובהליכות והתנהגות חסידית? קשה לי להאמין שיש מציעות כזאת במוסד שלנו, כפי שלדאבוני זה כבר הרבה זמן שלא ראיתי מציאות כזו
60.
לבוש מזרחיסטי
י"א סיון ה׳תשס״ז
אני בטוחה שהרב דיסקין לא התכוון ח"ו לומר שהבנות של המזרחי אינן צנועות. הכוונה לדעתי היא לסגנון... המזרחי לבוש בסגנון הנוטה לזרוק, סגנון שאינו הולם בת חסידית!!! כמובן שבאופן כללי עדיף לבוש מזרחיסטי צנוע מלבוש אחר, לא צנוע, אך כשבאים להגדיר את הצורה בה על בת חסידית להיות, חשוב להדגיש גם נקודה זו, שגם היא לצערנו קיימת במחננו.
61.
חבדניקיות ראויות לשבח!!!!!
י"א סיון ה׳תשס״ז
תמיד הן מבחינת לבוש והן מבחנה חסידית אומנם תמיד צריך להשתפר במחננו אנו רואויים לשבח.. לעומת מגזרים אחרים מקטנות חונכנו על צביעות אם זה בבית חנה ואם זה בסמינר שבמקומות אלו שמים דגש דבר ראשון על צניעות כך שבנות חב"ד צנועות תמיד ובכל מצב!!! ברוכות תהיו!!! חבדניקית צנועה כמו שאר חברותיי
62.
נעלמים
י"א סיון ה׳תשס״ז
אני רואה שהתחלתם למחוק כמה מהתגובות... מעניין מה הסיבה....
63.
המורות אינם מודל לחיקויי!!!!
י"א סיון ה׳תשס״ז
היום לא ניתן לקבל מהמורות אפילו לא דוגמא אחת! כי אינם כאלה בעוד שיש לי מחנכת שמטיפה לצניעות כל עוד היא, עוד מעלתה לבושה צבעים זועקים ושלא נדבר על האיפור שנראה למרחקים ושזהב מנצנץ מכל חלקי גופה ואין ספור דוגמאות... למורות... שנמצאות במוסד ידוע שמקנה ערכים וחינוך לדרך חב"ד הנהורה והאמיתית עוד הדרך ארוכה מאוד לשינוי התדמית החבדית לצערנו הרב!!!!
64.
דוגמא?
י"א סיון ה׳תשס״ז
בסמינר חשבתי שהתחזקות בצניעות ויראת שמים היא המוטו. אבל לצערי מיילא התלמידות אבל המורות שצריכות להראות דוגמא מתלבשות יותר קצר ויותר צמוד בלי בושה....
65.
ילמדונו רבותינו
י"א סיון ה׳תשס״ז
מדוע דווקא בקילות אנש החדשות אין את צרת הצניעות צפת"
66.
למחנכות: הקשיבו באמת לכאב של הנערות!!!
י"א סיון ה׳תשס״ז
כל משפחת אנ"ש יודעים היטב את המצב המידרדר זמן רב. ואין כאן המקום להאריך בדבר המצער.. בכ"ז תיקון ושיפור המצב יגיע לא ע"י השמצות וכו". אלא ע"י שינוי היחס של המחנכות והמורות לנערות לתת להן אהבה , והקשבה , לאותן נערות ואוזן קשבת לבעיותיהן. ואולי נציל נפשות אלו. הכל מתחיל ונגמר במילה אחת!! להקשיב .
67.
שיעורים שיעורים שיעורים!!
י"א סיון ה׳תשס״ז
ממש מחמם את הלב לראות אנשים שאכפת להם ומעוניינים לשנות. כל אחד ואחת מהכותבים/והקוראים כאן יקח לעצמו החלטה להקים שיעור לנשים בכל תחום שהו ובכל מקום שהו. האמינו לי מתוך מעקב ונסיון המאור שבתורה והאווירה עושה את שלה. נסו בבית - מומלץ.!!
68.
ילמדונו רבותינו הגולשים
י"א סיון ה׳תשס״ז
מדוע דווקא בקהילות אנש החדשות אין את צרת הצניעות; צפת, מגדל העמק , יהודה והשומרון, חיפה והקריות ,ביתר עלית ועד ריכוזי אנש קטנים יותר. מדוע דווקא בריכוזי אנש הותיקים התפרצה צרת הצניעות כפר - חבד ,לוד ,נחלת הר חבד,רחובות ומלבד ירושלים עיר הקודש .למי יש הסבר לתופעה המוזרה, שיכתוב.
69.
אנא לא להוריד מסדר היום,
י"א סיון ה׳תשס״ז
להעלות את הכתבה בחזרה לראש האתר. מודה מאוד ומתפללת לשינוי אמיתי, אגב מי שעוצמת את עיניה ואומרת "בנות חב"ד צנועות המה..." מוזמנת לכנס נשי ובנות ביום י"ב תמוז - בביניני האומה בי-ם ותיווכך "צניעות חבדית" מהי!!!!!
71.
To #5
י"ב סיון ה׳תשס״ז
You write that our shlichus is to bring moshiach. Hafotzas Hamaayonos is where it starts. Ive heard from numerous "poilishe" the biggest complaint they have on us is lack of tzinus. This causes them to stay away from chassidus and learning the Rebbes Torah. . They are scared to get near us so we wont affect their wives and daughters. This pritzus is the biggest cause of people running away from chassidus, even more than the yechi craziness.
72.
תגובה ל-61
י"ב סיון ה׳תשס״ז
את ממש חיה באשליות!!! או שאולי אין לך שום מוסג מה זה צניעות!!!! תפתחי שולחן ערוך ותתחילי בבקשה ללמוד!!!!! אני רואה שאת ממש לא מכירה מה שהולך במגזרים האחרים. האמת שיש לנו מספיק מה ללמוד מהם בשליו זה. ואין צורך להמציא עניינים שלא חיוביים אצלהם כדי שתרגישי יותר טוב, (צביעות), לא היה ולא נברא. תתשתפרי, תחיי במציאות, ולא יהי לך צורך לזה. הגיע הזמן לשנות את המציאות שבנות חב"ד הן הצחוק אצל כל החוגים,(חסידיים וליטאים גם יחד) אם לא אכנס למילים יותר מדויקות שאמרו לי כשלא היה מה לענות להן מכיון שהן צדקו בהחלט!!!! את מוזמנת לצאת מעולם הדימיון שלך כדי להתחיל להמעיט את הבושות שאנו גורמות לרבינו הק ...
73.
וכדי בזיון וקצף
י"ב סיון ה׳תשס״ז
אנו חוששים להזמין לשכונתנו את נכדתנו בת י"ח בת שליח חשוב -לשבת מחשש של חילול שם חב"ד- חוסר הצניעות אצלנו בליובאביץ הוא איום ונורא - בבורו פארק אין רואים לבושים כאלו-שומו שמים די לדבר ומוכרחים לעבור למעשים ומיד מ-ד מבורו פרק
74.
מה הענין??????
י"ב סיון ה׳תשס״ז
אין ספק שנושא זה רגיש מאוד! אבל האלף בית אצל אישה זה הלבוש! ולכן אפשר הכל!!! גם להתלבש לפי צו האופנה וגם ללבוש צנוע זה אך ורק תלוי בבנ"א ולכן, תדרשו צניעות בכל מוסד אבל זה לא ישנה אם מלכתחילה לא מעוניינים להתלבש צנוע... אין ספק שבנות שמתלבשות צנוע מוצאות לעצמן את החנויות המתאימות להם ותאמינו לי נראות נפלא! בכל דבר יש סייגים צריך רק לא לחרוג...........
75.
צניעות זה רק סימפטום למה שקורה אצלנו
י"ב סיון ה׳תשס״ז
הירידה הרוחנית היא בכל התחומים ולא רק בצניעות. אין גאוות יחידה! כשל חינוכי עצום בכל התחומים!!!! המבוגרים של היום כשלו בחינוך וזה עובדה. צריך להתעורר ולראות את צורכי הדור. חנוך לנער על פי דרכו ואז יש סיכוי שההורים ודרכם יהוו איזשהו מודל לדור הצעיר. לומדים חסידות כהשכלה אך לצערי אין עבודה פנימית. אין חיים אמיתיים בדרכי החסידות ולכן יש כשל בהנחלה של ערכים לדור הבא. כואבת את המצב אך בקצב הזה הבעיות והפערים רק ילכו ויחריפו. ראשי המחנה מוזמנים לשבון נפש אמיתי עמוק ונוקב!!! במה טעינו? וכיצד ניתן לתקן.
76.
בחורה חבדית
י"ב סיון ה׳תשס״ז
באופן עקרוני אני אישית מאוד רוצה להשתפר בנושא הצניעות אבל כל פעם שאני מקבלת על עצמי החלטה קשה לי לעמוד בה וזה בעיקר בגלל החשש מהתגובות של החברות החבדיות!!!!!!!!! דווקא! באמת שאני רוצה מכל הלב להשתפר אבל מפחדת.. אני יודעת שזה בכח של הרבי ובכל זאת קשה מאוד,,,,,,,,,,,,,
77.
בהמשך על "המזרחי"
י"ב סיון ה׳תשס״ז
הלבוש שלהן כזה זרוק (בתור אחת שחיה איתם...) שכשאני עומדת לידם (אני חב"דניקית למזלי הטוב!) רואים כאלו הבדלים. במיוחד בצניעות. עד כדי כך, שמישהי פעם אמרה לי: אני מתביישת לעמוד ליך. איך אתם צנועות, הבנות של חב"ד!!! ומי ששואף ללכת כמו המזרחי, שגם יוריד את הזקן ויחליף לכיפה סרוגה, ו... וכו
80.
חב"ד עוד פעם אותו סיפור.
י"ב סיון ה׳תשס״ז
לסיכם אני מבינה שאומרים שבנות הן לא צנועות - אזי אם נבים את שורש הדברים - אם נשים לא צנועות אזי זה בגלל שהם מחשפות יחס - אם הן היו מקבלות יס נורמלי הן אולי היו מתלבשות יותר בצניועות - צריך לחשוב על אפקים נוספים איך לתת להן את היחס המתאים להן.
81.
ל-75 ול-76
י"ב סיון ה׳תשס״ז
ל-75 מסכימה במאה אחוז איתך. לבחורה החבדית תגובה 76, עצוב, מדאיג ואפילו מחריד לשמוע אותך, בחורה שיכולה לקרוא לעצמה חבדית ולשמוע על החשש והפחד שלך, זה מזעזע! במה את חבדית? זה ברור שזה מראה את הכישלון הגדול של החינוך שקיבלת. אך, אם את מבינה את הצורך להשתפר, ואת החיוניות של העניין, כדאי לחפש את מה שיחזק אותך ברוחניות כדי שתוכלי להתגבר על הפחדים שבעיקר דמיוניים. הפסיעה הראשונה בדרך כלל באמת קשה, אך תתפלאי לראות שאת לא לבד וזה יחזק את אלו שגם מהססות מאיזה סיבה צדדית. ואז כבר לא תהיה לבד. אנו חיים בתקופה של ממש פיקוח נפש! כשהאש בוערת, חייבים להתגבר על הפחדים ולפעול באומץ ובלי חשבונות. הסיפוק וההרגשה שבאה לאחרי זה, זה נפלא! בכל דור יש את המסירות נפש שלו. וכשמתבוננים מה מפסידים בגלל איזה בגד עכשוי, שסך הכל נותן לך תענוג זמני, אך הנזק הרוחני הוא לאין ארוך. זה כבר בלי לדבר על כל העניין של מחטיאה את הרבים. בנות חב"ד מחונכות לצאת לשליחות. אני שואלת את עצמי כמה שאלות. דבר ראשון, איך אפשר לבוא לבקש מאחת שלא שומרת תורה ומצוות שתתחיל לעשות שינויים רציניים בחייה כשאנו לא מסוגלות לתקן דבר כזה חיוני בחיינו!!!! איך אפשר לצאת לשליחות, אם כשבחורה חבדית נמצאת בחממה החבדית וכ"כ מפחדת מלהשתפר???!!!!! כשזה המצב הנפשי של בחורה שמזהה את עצמה בחורה חבדית, איך היא יכולה להחזיק מעמד באווירה לא דתית ועדיין להשפיע על סביבתה וגם להראות דוגמה של חבדית אמיתית????!!!! אני עדיין שואלת את עצמי איך בחורה יכולה לקרוא לעצמה חבדית כשיש חוסר צניעות אצלה!!!! צניעות זה לא דבר צדדי! זה חשוב בדיוק כמו שמירת כשרות ושבת! האם בחורה שלא שומרת שבת וכשרות כמו שצריך יכולה להציג את עצמה כחבדית?????
82.
בקשר לקראון הייטס והמזרחי
י"ב סיון ה׳תשס״ז
ל77 היקרה עדיף לבוש זרוק על פני לבוש לא צנוע. הצניעות היא החשובה פה וכל עוד הלבוש שלך צנוע ונקי הוא טוב מספיק !! לחלק מאיתנו יש ילדים לפרנס ואין כסף וחליפות יקרות לפי צו האופנה ואם יש אז עדיף עוד ילד על פני כל המותרות והשטויות האלה כמו למשל פאה יקרה באלפי דולרים. אני מסתובבת בקראון הייטס והולכת ל770 בשבת ואני מרגישה לא נוח שם כי אין לי מה ללבוש שמשתווה מבחינת המחיר (לא מבחינת הצניעות) הבחורות מגיעות בלבוש כל כך לא צנוע שזה מביש!! אז אולי במקום לדבר על זרוק או לא זרוק בואו נדבר על מידת הצניעות שהיא ממש חורגת מגבולות הטעם הטוב כבר מיזמן (חולצות פתוחות, חצאיות מעל הברך ועם שסע עמוק!!!) אנו חייבות לשים לב למה לובשות בנותינו כאשר הן יוצאות מן הבית ולהקפיד על חינוך רציני יותר וכן גם ע"י מתן דוגמא אישית שאם שואלים אותי לא רואים אותה אצל האימאות פה שגם הן לבושות באופן לא צנוע!!!
83.
ל77
י"ב סיון ה׳תשס״ז
מקווה שבתור אחת שחיה איתם תלמדי מעט על אהבת הזולת והערכים שלהם בין היתר אהבת ישראל (חסרת הגבולות שלהם) וגם הצניעות . אפשר לשמוע כמה נהנת את מלשמוע מחמאות כמו " אני מתביישת לעמוד לידך" עמו שאמרו פה קודמי עדיף צנוע, נקי, וזרוק מאשר מפואר ויקר אך לא צנוע. מי יתן ותלמדי גם את שמידת הצניעות היא לעיתים לא רק חיצונית אלא גם פנימית. בהצלחה בהרחבת הפנימיות
84.
77,הצנועה..
י"ב סיון ה׳תשס״ז
אין לך טיפת כבוד!הצניעות של בנות המזרחי (בדתיות שבהן) ראויה להערכה אמיתית!לפי דברייך מסתמן שאת צנועה הרבה יותר מהן כך שאת מרשה לעצמך לזלזל באחרים.. קחי לתשומת ליבך ענין נוסף,הכיפה הסרוגה לא בהכרח הולכת בלי זקן..
85.
הצעה
י"ב סיון ה׳תשס״ז
הרבנים צריכים לתבוע שלא יסדרו קידושין ללא התחייבות של צניעות בחתונה
86.
מקבץ נקודות חשובות לסיכום:
י"ג סיון ה׳תשס״ז
א. בראש ובראשונה, למעשה: חובה על ביד רבני חבד, או גוף מוסמך אחר לעשות בגדים עם הכשר. [כמה שזה יראה מגוחך, זה מה שיוריד את הנגע הזה. שהרי הרבה אנשים, ובפרט אברכים טריים אינם יודעים את כל הדינים הנוגעים בזה. ואין הרבה מה לתבוע מהם (אלא ללמוד)]. ובמילא לצ תקנון בכל מוסד, אלא יצריכו הכשר. וכשאברך ידע שבגד זה בניגוד לרבנים בוודאי שלא יסכים לזה.. ב. המורות צריכות להוות דוגמא אישית בבגדיהם. מורות שלא מגיעות בלבוש הולם, לוקחות אחריות על כ ל ה ת ל מ י ד ו ת. ג. ההורים צריכים לחשוב ולהשקיע שעה בכל יום בנוגע לחינוך בניהם -צניעות. ד. מאוד מעניין למה הבנות בירושלים ובב [אני חושבת שיש שם למעלה מ-200 משפ מאנש] מתלבשות כראוי. ממש פשוט, כי ההורים שלהם הולכים כך. אמא יקרה! - הכל מתחיל מהבית [ממך]. התארחתי אצל כמה משפ בקראון-הייטס ומה שראיתי ממש זוועה. ילדות קטנות לא לבושות בלבוש צנוע. אז ברור, אם בבית - ליד ההורים - מותר, קו בחוץ. והמסר מובן.. [למרות שלא הייתי מקטלגת את נשי קראון-הייטס בתור חבד, אבל זה מתחיל לגלוש גם לארץ]. ה. כשהמורות יחבבו את התלמידות ששומרות על צניעות, בטוחני שזה יתן תמריץ לעניין החברותי להיות כמוהן. ** 1. בנוגע לתגובות 12, 21 - מה לעשות שאצל בחורים לא ניכשלים על-ידם אחרים כמו בנידוד. כ פ ש ו ט! 2. ובנוגע לתגובה 35: צודקת בכל מילה. גם אני תמיד שאלתי את עצמי מתי תקום גוף מיוחד שתדון בנושא הכאוב הזה. ושיהי אחראי בנוגע למעשה. [וזה בעצם המשך למש בא] 3. תגובות 18, 29 ראויות לשבח. *** ל מ ס ק נ א: רבנים! שימו לב באיזה דור אנחנו. ראו למשל תגובה 55 .. לא יודעים מה הבעיה. [תמימים]. אנא תעשו הכשר על הבגדים. או משהו בכיוון הזה. דחוף ! ! ! נ.ב. תודה לרבנים הנל. תמשיכו לא להתפעל מכל המלעיגים שבאים בטענות של קדושה כביכול.
87.
בחורה חבדית
י"ג סיון ה׳תשס״ז
בקשר לתגובה שלך{82} זה נכון מאוד מה שאמרת אבל אולי תביאי רעיון בפועל כשאני אומרת שקשה לי אז אני מתכוונת באמת ומה שלא תגידו הנסיון הוא לא פשוט מאיזה כיוון שתסתכלו עליו אני ממש מבינה כמה זה חמור וזו הסיבה של התגובה שלי אבל אולי באמת תאמרו לי למה מתיחסים כל כך בזלזול למי שמתחזקת בצניעות? ומי שמתלבשת לא צנוע מקבלת את כל המחמאות וכו.. אז מה מצפים מאיתנו הבנות? מה? ואני מדברת על יחס כללי מכל הנוגעים בדבר שזה כולל מורות שדכניות וכו לא נראה לי שהגישה צריכה להיות חיצונית כל כך נקודה {עמוקה מאוד!!!!!!!} למחשבה
88.
כבוד הרבי
י"ג סיון ה׳תשס״ז
צריך להתלבש באופן כזו שלא מבייש את הרבי, ושיגידו זאת חב"דניקית, כל הפילופלים לא יעזרו.
89.
אנא להחזיר לעמוד הראשי.....
י"ג סיון ה׳תשס״ז
הנושא בוער אל תעבירו אותו לסדר היום
90.
תגובה 57 צודקת 100000000 אחוז!
י"ג סיון ה׳תשס״ז
הצוות של התיכון והיסודי פה איפה שאני לומדת חייב החלפה רצינית!!! הגיעו מים עד נפש! מורות ומנהלות שיאריכו ימים אבל הם לא מבינות לא אותנו ולא את מה שעובר לנו בראש! הם חיות במין בועה כזו שאת פשוט רוצה להעיר אותם "אנחנו לא חיות בדור שלכם! החושך שלנו כפול ומכופל משלכם! אנא! תבינו כמה קשה לנו ותדעו להעריך מה שאנחנו כם מצליחות לעשות!" ישנה רק מורה אחת מכל בית הספר והתיכון שיודעת מצויין לנתב אותנו לדרך הנכונה ותוצאותיה ברוכות! כן ירבו כמותה בישראל! עוד 10 מורות כמוה וחסל בעיות צניעות במחננו! מצפה לישועה בכל יום! כואבתת......
91.
מגוחך
י"ג סיון ה׳תשס״ז
הצביעות וההתחסדות שולטות ללא מורא. אין לי עניין לפסול אף אחד אבל למה צריך להשמיץ את המזרחי. החצאיות שלהן זרוקות וארוכות (כן 77 - אני מתייחס אלייך) וכן החולצות הן רחבות ולא מבליטות את מתאר הגוף. אם זו לא צניעות - מהי צניעות? ללכת ל ZARA ולקנות בגדים בסכומי עתק שמציגים לראווה את מה שאת לא אמורה להציג לראווה??? אם בא לך להציג, תציגי! אבל למען השם - אל תתחסדי. זה לא מביא כבוד לאף אחת. אנחנו רוצים לדון על צניעות, יופי!!!! אבל הכפשת המזרחי, מה היא עושה? גורמת לפירוד?! גורמת להתנשאות?! מי שעדיין חושב שכל המזרחי פרוץ מוזמן לצאת לסיבוב בישובים ולחוות את דעתו לאחר מכן. אגב - 77, אולי הבושה של השכנות שלך היא ביחס למותגים שאת לובשת ומותגים כידוע אין פרושם צניעות!! ואם כל כך רע לך, למה שלא תעברי לכפר?!
92.
מנסיון של אישה צעירה
י"ג סיון ה׳תשס״ז
כל חברותי ללא יוצא מן הכלל שהיו לבושות בנערותן בצניעות זכו להשתדך עם בחורים חסידיים יראי שמים ולמדנים. וחברותי שלא הקפידו על לבוש צנוע כנדרש חלקן עדין מחפשות את זיווגן - לצערי - וכולי תפילה עליהם שימצאו וחלקן ה יעזור ויושיע... שימו לב
93.
למה לזלזל ב"מזרחי"?
י"ג סיון ה׳תשס״ז
צינזרתם תגובות ששלחנו שלא היה בהם שום גנאי על חבד רק על זה שכביכול זלזלתם ב"מזרחי". אז אני גאה להיות ב"מזרחי" ואני אישית מכירה חבדניקיות ש..ביננו אני יותר צנוע מהן ולא מגאווה ח"ו רק שכל התגובות שהיו שחצניות ולכלכו.... ואני מדגישה בה כמו המזרחי!!לצער יצא ליי לדבר עם חבדניקיות שכששאלו מי מעלנו אני עניתי ה ונן ענו הרבי...אז חוץ מצניעות תעדו מי מעליכם ואחכ בטוח תתלבשו צנוע לשם שמיים ולא כמו התשובה שקיבלתי ממשהי.."כי ככה הרבי רוצה".
94.
קשר לרב דרוקמן
י"ג סיון ה׳תשס״ז
אין זה סוד שבזמן שהרב דרוקמן חינך ב"בית רבקה" מצב הצניעות היה בדרך כלל משביע רצון. הוא גם דרש וגם הסביר, והשתמש בשיטת "המקל והגזר". מה קרה למנחכים והמחנכות של היום?
95.
נערה
י"ג סיון ה׳תשס״ז
מה אתם רוצים ממני אם יש לי בכיתה 5 בנות חבדניקיות וכל השאר הם מבתים שעדיף לא לומר מה שהולך שם, וגם החבדניקיות לא 100? כשאני מגיעה לכתה ומה שהבנות מדברות שם זה על טלויזיה רחמנא ליצלן, איך אתם רוצים שאני אלך כמו ילדה בבית יעקב???!!! אני מצידי עושה את המקסימום, וגם זה במאמצים מרובים, והגעתי לרמה הזאתי!!!
96.
תקנון לא יעזור כאן
י"ג סיון ה׳תשס״ז
צניעות זה דבר שמסור ללב. בכל תקנון יהיו את הבנות שימצאו את החורים. צריך פשוט ללמד את הבנות למה צריך את הצניעות כדי שהם מעצמם ילכו צנוע גם ללא תקנון.
97.
מציון!!!!!
י"ג סיון ה׳תשס״ז
סוף כול סוף מעלים את הנושא הכאוב מאוד בחב"ד! יישר כוח לרב דיסקין ולרב דרוקמן.........
98.
אני מ-77
י"ג סיון ה׳תשס״ז
לכל מי שחושב שאני הולכת עם מותגים, או נכנסת לזארה וכדו, טועה!! אבל ממש!! אין לי ולו בגד אחד מחברות כאלו. בחיים לא הייתי בחנויות האלו. ואני (ב ג א ו ו ה ח ס י ד י ת !) אומרת שאני ילדה חסידית וצנועה!! * וגם לא התכוונתי במילים אמרתי לזלזל במזרחי ולהשמיץ אותם. אבל מי שמתוך חב"ד, או לפחות מגיב בכתבה על חב"ד בתוך אתר של חב"ד, שלא ישמיץ את חב"ד!!!! האל"ף בי"ת שלנו כחב"דניקים וחסידיים!!! די להסתכל כל הזמן כמה אנחנו מלוכלכים!! ועל זה נאמר:הדשא של השני ירוק יותר. למה אתם חושבים כל הזמן שהמזרחי יותר טובים????????
99.
ל- 68
י"ד סיון ה׳תשס״ז
יש לי תשובה עבורך. בדוק בבקשה מאיזו חבל ארץ בדיוק באירופה המזרחית הגיעו רוב תושבי הישובים אותם ציינת וכמפורסם וד"ל
100.
בקשר למזרחי
י"ד סיון ה׳תשס״ז
יש להבהיר שהמגיבים שכתבו על המזרחי באופן של שלילה התכוונו למזרחי של פעם וכפי שכיום נראים אנשי "הקיבוץ הדתי" והשמאל של המזרחי. ולדאבוני לשכמותם דומים כיום רבים במחננו. אוי געוואלד!
101.
לבחורה החבדית
י"ד סיון ה׳תשס״ז
כן, נכון, אני מבינה אותך שמאוד קשה במצב הנוכחי כשאין מספיק מוטיבציה לדרך הנכונה. אך האמת היא, כשיודעים מה שנכון בסופו של דבר זה מניב פירות. אי אפשר להחליט על החיים לפי המחמאות שמקבלים. אם היחס לפחות בהתחלה לא הוגן מאלו שמסביבך, זה רק מפני שזה שם אותם במצב שמאוד בולט כמה הן לא בסדר. אך ברגע שרואים בחורה לבושה בטוב טעם, מסודרת וצנועה, ורואים שהיא רצינית בזה ועושה את זה מרצונה ומקרינה את ההרגשה הטובה שלה בזה, ואיך שזה חלק ממנה, בדוק ומנוסה, איך שזה תמיד גורם לאלו מסביבך לכבד אותך ולהעריך אותך. מוקדם או מאוחר. להתלבש צנועה זאת לא אומרת להתלבש בלי טעם, בדיוק להיפך! יוצא לי להיות בכל מיני חוגים, דתיים ולא דתיים, ובכלל, זה הכל מנסיון. זה דבר ידועה, שבצורה שאישה מציגה את עצמה לעולם, כך מתנהגים אליה, יש תלבושת שמקרינה כבוד עצמי של בחורה שמרגישה טוב עם עצמה ומי שהיא ואין לה צורך להבליט את מה שמוריד את ערכה. ויש תלבושת שמקרינה צורך תסתכלו עלי, אני נחוצה לתשומת לבכם, אני לא מרגישה בנח עם עצמי... אני מרגישה שבלי כל הצעקנות שלי והבליטות שלי אני כלום, אני ריקה וחוץ מזה אין לי כלום!!! זה כל מה שאני שווה. וזה גם כולל הבגדים שכביכול מכסים את הדרוש אך עם מראה רחובי וזרוק. וחבל להעריך בדבר כה מצער. זה לא קורה ביום הראשון, אך כשעובר הזמן, ורואים שאת בשלך ורצינית בזה, וזה חלק ממך, את הגאון יעקב, הכל משתנה. מדברת מנסיון עצמי וגם לא עצמי. מללכת בדרכי הצניעות רק יכול להביא ברכה, לא רק ברכה אלה שפע ברכות. עלי והצליחי והיי דוגמה חיה והשראה לכל אלו שמסביבך!
102.
הקניונים זה בעיה?
י"ד סיון ה׳תשס״ז
השבוע חיפשתי בגד בבני-ברק, פשוט לא מצאתי כי הבגדים היפים היו הכי לא צנועים, ותתפלאו לשמוע דווקא בקניון מצאתי את הבגד הצנוע. וחוצמיזה אם מה הבעיה ללכת עם מותג ? אז ניראה יותר מטופחות??????? ל-92 תהי מציאותית ותבדקי טוב טוב מה קורה סביב, אצלי דווקא החברות המוכשרות והחסידיות באמת, לצערי, מחכות עדיין לשידוך ורוב הכיתה כבר נשואות+
103.
ל 98 / 77 /102
י"ד סיון ה׳תשס״ז
את הנזק שלך כבר הבאת. בבקשה, הואילי לא לשתף אותנו בעמדותייך שהן עמדותייך בלבד ולא מייצגות אף אחד. בידוע שהאתר פתוח לכולם ועמדותייך שנולדו מסיסמאות (אלמלא דמיסתפינא הייתי מוסיף "חלולות") וללא שניסית להבין ולהפנים אותן עלולות לתת מצג שווא של ליובאויטש כחסידים שבזים לכל מי שאינו בקהלם. הסיסמא "כל מי שאינו איתנו - בידוע שהוא נגדנו" נולדה ברוסיה הסובייטית ומן הראוי ששם היא תשאר. ול 102 - המותג לכשעצמו אינו בעייתי בעניין של צניעות אבל תרשי לי להביע את דעתי (למרות שלא באמת שאלת אותי) בנושא: 1) הרדיפה אחר מותגי בגדים היא סימפטום של האדרת תרבות היופי החיצוני. האם לשם אנחנו רוצים למשוך את עצמנו? אין לי כוונה שנשים ילכו מוזנחות. אני חושב שאני די אתאכזב אם זה מה שתביני מדברי. אני פשוט חושב שהתעסקות והשקעה במיתוג מבטאת סדר ערכים מסויים. 2) אם זו לא תופעת העדר - מהי כן תופעת העדר? בנות (והאמת היא שגם בנים) מזניחות את שכלן ונותנות לאטמוספרה חברתית להכתיב להן התנהגות שאם הן היו מנסות להסתכל עליה במבט בוחן מהצד, הן היו לועגות למראה שהיה נגלה למול עינהן. את קונה תוצר מסין שעלה לחברה 40 שקלים ושהוספת התווית בו העלתה את מחירו ב 400% . זה נראה לך רציונלי? אל תתרצי את זה בטיעון - גברים לא מבינים - תתפלאי, הם דווקא כן. הרי אותו מוצר ללא התווית בחנות אחרת יעלה לך הרבה פחות! וא"כ תנסי להסביר לעצמך את הרציונל של רדיפה אחרי מותגים ותראי שתגיעי לאותה מסקנה שכתבתי - תופעת העדר!!
104.
צניעות רק בביה"ס
י"ד סיון ה׳תשס״ז
אני לומדת בתיכון חב"ד ובזמן האחרון מאוד מאוד מקפידים על הצניעות לפי התקנון של רבני חב"ד. אבל בתכלס זה לא עוזר כי זה רק בביה"ס הם אומרים משהו זה נכנס מאוזן אחת ויוצא מהשניה!!
105.
על מה הויכוח!?
י"ד סיון ה׳תשס״ז
בתור אחת שבת דודה שלי למדה בבית יעקב אני יכולה להגיד שהיאצנועה אבל היא גם קונה בגדים בקניונים וכו.... ולמרות שהיא צנועה היא יפה והיא גם מתלבשת יפה וצנוע אז לסיכום צריך ללמוד מבית יעקב איך להיות צנועים אבל לא סגורים כמו שהם.
106.
תגובה כואבת
י"ד סיון ה׳תשס״ז
אני אינני חבדניקי"ת במובן המקובל של המילה- אלא ניתנת יותר להגדרה כחרדלית. אני מעריצה את חסידות חב"ד, ותורת חב"ד תרמה לי המון. לכן עצוב לי מאוד כשאני רואה את שליחת חב"ד בשכונה של הורי מתלבשת כיצד שהיא מתלבשת. לא ארחיב על החצאיות הקצרצרות והחולצות המאוד צמודות שלה - לדעתי זה ממש חילול ה. ושוב אינני מכלילה כלל וכלל- רוב חסידות חב"ד שאני מכירה הן צדיקות וכשרות. דברים אלה נכתבו בתקווה ותפילה לתיקון.
107.
דברי הרבי לאשתו של פרופסור ברנובר:
ט"ו סיון ה׳תשס״ז
אין לאשה יהודי` להתלבש באופנה (כפשוטו וכמשמעו). (מתוך ספרו של הפרופסור "התשובה")
108.
שיר נחמד שפורסם בחוברת על צניעות
ט"ו סיון ה׳תשס״ז
עומדת בחנות, לפני רכישה. זו ממש הזדמנות, חליפה חדשה. המבחר כה גדול, ההחלטה די קשה, במבצע ובזול רק שלמי בבקשה. ירוק או כחול, בקפלים מעוטר, יש רחב ויש גם צר. מתאים למידה ארוך או קצר התלבטות... מדידה... כל שקול הצעה- בפלס נשקל איך זה "נראה" כבד או קל, חגיגי או ספורטיבי שקט או אטרקטיבי. והעיקר- מה תאמר הגסה כשנפגש בשמחות מה תחשוב השכנה, מה תגיד האחות איך זה נראה בעיני החברה ומבט של השוויגער זה טוב או זה רע? מתלבטת, מתחבטת מסתפקת אכן חשוב מאוד, כן, חשוב... למצא חן. אבל רגע, איך אפשר לשכוח ממציאות החיים אי אפשר לברוח. לא יתכן- למצוא חן בעיני כולם מה איכפת- מה יאמר "כל העולם" המחמאות- הרי לא מכסות את ההוצאות. אנשי העולם בהבל פיהם לא מעניקים - משלהם - ואם מצאת חן בעיני כל חברה מה בדיוק תקבלי בתמורה??? וכי "דעת הקהל" - תושיט לך עזרה על פתחי גיהנום - כי אופנה כך גזרה? "כולם כך הולכים", "לא רוצה להיות שונה" ועם "כולם" להענש – את מוכנה?! לקנות חדש - זה נפלא גם רצוי אך אל תתפשרי - על מה שמצוי. אל תשכחי את סוד המהות רכישה - רק על פי צו הצניעות. ממונך אז יושב לך - בכפל כפליים. לשפע תזכי - בברכת שמים כבודך אז יגדל וגם רוב הצלחה אשת "יראת ה" תזכה לברכה. כשאת קונה - זכרי את קונך רצון הבורא - הפכי לרצונך הביטי במראה וזכרי כי "עין רואה" התלבטי בין הדגמים חשובים. וזכרי כל מעשיך בספר נכתבים. למצוא חן - זה חשוב אך לא לפני "כולם" למצוא חן אך ורק לפני בורא עולם.
109.
חוסר צניעות בפעילות השלוחים
ט"ו סיון ה׳תשס״ז
פה באתר מתפרסמות תמונות של פעילות וארועים ששלוחים מארגנים ויש שם חוסר של צניעות. אין מחיצה בין גברים לנשים ויש תערובת וזה ממש נוגד את דיני הצניעות. ובפרט שדרכינו היא לקרב את האנשים לתורה ולא את התורה לאנשים. ועיין שיחה פרשת ויגש חלק א שאין לנו לעשות שום חשבונות בשביל השו"ע. צריכים לתקן את המעוות !!!
110.
ל-109
י"ז סיון ה׳תשס״ז
מסכימה במאה אחוז!!!! הלוואי!!!
111.
מעשה שהיה - תערובת איסור ודאי
י"ז סיון ה׳תשס״ז
ש ארגון חרדי בברוקלין, העורך פעם בשנה קונצרט חזנות. באחת השנים הזמינו את ר אברהם הכהן שיחי פריד שיופיע אצלם, והסכים בתנאי שיפרידו בין הגברים והנשים (ישיבה בטורים נפרדים, ללא מחיצה). הם טענו שזה יכול לגרוע במספר המשתתפים, ופנו לרבי. המענה שקיבלו היה: התערובות – איסור ודאי, הגרעון – ספק, ואין ספק מוציא מידי ודאי. וכן עשו. ובאותה שנה היה להם מספר גדול יותר של משתתפים.
112.
חשוב
י"ז סיון ה׳תשס״ז
אין לכם מושג עד כמה זה נפלא לקרוא את זה ולהגיב הכתבה והתגובות פשוט מחזקות ומעוררות!!!!!!!!!!!!!! כל הכבוד לכם תמשיכו לדבר כל זה ואל תרפו זה חשוב כמו אויר לנשימה אתם לא מתארים כמה בנות קוראות על הנושא בזכות זה{דבר שלא היו עושים לולא כן} ישר כח!!!!!!!!!!
113.
צניעות ולא קנאות בטירוף אדיר
י"ז סיון ה׳תשס״ז
חבד חייבים להפסיק להתבייש ולהגיד לחרדים הכלליים אלו שלא חסידי חבד שכאילו הם יוקרתיים בגלל בלויי הסחבות שבנותיהם הולכים בהם =צניעות מדומה וצבועה מתוך קנאות מטורפת כמו באירן = שאנחנו ל-א מ-פ-חֹד-י-ם ודידן נצח ויהי רצון שבמהרה יבוא משיח ויגלה את כל חסרונותיהם של החרדים הכלליים שלא זכו להתקרב לחבד ולטעום מהטעם המתוק של החסידות ואין להם מושג במוחין ו מידות ואצילות ובריאה ואורו של משיח אלא רק בקנאות מטורפת חומיניסטית לצניעות שאין לה מקום בהלכה כלל וכללֱ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114.
ל-114
י"ז סיון ה׳תשס״ז
באיזה עולם את חיה???? את בכלל לא יודעת על מה את מדברת. את צריכה עזרה מיידית...
115.
לפתוח שיעורים בנושאי הלכה!
י"ח סיון ה׳תשס״ז
אנחנו יודעים להתייפיף שאנחנו חסידיים/ חסידיות, במה זה מתבטא? לומדות (אומרות) חת"ת?.... שלא יבלבלו את המוח, נולדנו להורים חסידיים, אבל אנחנו וילדינו זרע חסידים אך לא חסידים. בשביל הצניעות- צריך לפתוח שיעורים. אני גרה בקרית מלאכי, יש שיעורים לנשים בנושאי הלכה- טהרת המשפחה, חסידות, פ"ש, ועוד, ותוך כדי השיעור מרצות מכניסות חומר למחשבה בהשקפה והלכה- וגם צניעות. וזה עושה המון לקהל שמגיעות להאזין. אך למה, למה אין כל כך הרבה נשים משתתפות בשיעורים אלו?.... במקום 20 נשים, צריכות להגיע 50 מינימום כל פעם. עלינו ללמוד, אי אפשר להישאר במקום אחד. אם לא אלמד, ארד למטה... וזה מה שקורה אם אני לא לומדת ולאחרים. יותר גרוע, ישנם ריכוזי חב"ד גדולים שבקושי בכלל יש שיעורים וההיענות לשיעורים כל כך נמוכה!!! אוי ואבוי! לא מגיעים ללמוד! לא יודעים חוטאים ונופלים, אנחנו ובניינו! צריך בכל קהילה שארגון נשי ובנות חב"ד יפתחו שיעורים לזקנות, מבוגרות, נשואות בטווחי גיל שונים, לרווקות, לבנות התיכון וכו שלכל גיל ולכל סגנון יהי שיעור ששם יעלו את הדברים למודעות, ידברו על צניעות ואזי נשים יישתנו, וכשכולם יחד ילמדו ממילא אחת תשפיע על חברתה הלווווווווואי! שמשיח יבוא מיד! לא נמאס לה לראות את המצב ככה?
116.
אישה שלא הולכת בצניעות- לא חב"דית
י"ח סיון ה׳תשס״ז
אני מצטערת, אבל אישה שלא הולכת בצניעות היא לא יכולה לומר על עצמה שהיא חב"דית, כי היא לא חרדית ואפילו לא דתיה, הרי היא עוברת על ההלכה, דבר בסיסי ביותר בהלכה. אישה כזו, שלא מקפידה על ההלכה, אי אפשר לסמוך על הכשרות בביתה ואי אפשר לאכול אצלה. אישה כזו, אי אפשר לסמוך על חינוך שלה, ולכן אי אפשר שתהי מורה ותחנך את בנותינו. (על ילדיה זה ענין כואב שלה) אישה כזו, אי אפשר לשמוע ולקבל ממנה. למה אני צריכה לשבת בהרצאה ולשמוע ענין בחסידות או בחינוך מנשים שהם לא צנועות ב 100%, או צנועות כביכול לפי גדרי ההלכה אך כל המראה הכללי לא צנוע, למה צריך לשמוע כזו אישה, ושחלק מהקהל (הלא בררניות) יקבלו ממנה. למה???????.
117.
ל-116
י"ח סיון ה׳תשס״ז
מסכימה איתך!!!! ואני באמת לא אוכלת כמעט אצל אף אחד בגלל הסיבה שאת מזכירה . וזו הסיבה שגם כ"כ קשה עם שידוכים, אפילו אם ילדי כביכול טובים, האווירה שהייתה אצלהם בבית, זה ברור שלא היה כדבאי. ומה יראו הנכדים כדוגמה אצל סבא וסבתא כאלו??? רוצים כולם לברוח מהמציאות, צניעות, שבת, כשרות, הם הבסיס, בלי אלו אי אפשר לא להיות חב"דית, חרדית או חסידית. מנסים, אך זה לא יעזור, האמת היא אחת. מספיק עם הליצנות!!!
118.
???
י"ח סיון ה׳תשס״ז
שמעתי שלא מרשים גרבי כותנה, נגד חצאיות ארוכות (לא מטאטא שמנקה את הרחוב כמעט עד הנעל) לא מרשים חולצות אופנתיות (לא צמוד ולא בולט ולא פתוח) אפשר לדעת למה אודה למי שיוכל להסביר .......................................... אני חושבת שצניעות זה משהו מאוד מכבד, רק לא טוב לסגור ולכפות על הבנות צריל גם לטפל בבנים הצביעות אצלם לא יותר טוב
119.
ל-???
י"ט סיון ה׳תשס״ז
זה טוב מאוד שאת שואלת אך מוכרחים להגיד שעצם השאלות מראות מה המצב של החינוך כיום. ולכן חייבים להגיד שקבלת עול חייב להיות חלק תמידי אצל כל אחת. האמת היא שבחורה שכל חייה קבלה חינוך כמו שצריך, לא הייתה חולמת על גרבי כותנה ועל אחת כמה וכמה לשאול מה לא בסדר עם זה. זה מראה שאף פעם לא היה מקובל בכל חוג חרדי. וכן חצאיות ארוכות. זה מראה בכלל לא עדין או מתאים לבחורה חסידית. כך גם עם הגרביים. על החולצות אינני יכולה לענות, מכיון שאינני יודעת על איזה חולצות מדובר. כל העניין של לסגור ולכפות זה מאוד יחסי. כשהצניעות מתחילה מגיל שלוש, כפי השולחן ערוך, לא מגיעים בכלל למצב של רצון להיראות באופן כ"כ נוגד לשולחן ערוך. כשלדאבונינו הסביבה כל כך נוגדת לשולחן ערוך, מאבדים את הרגישות למה שמתאים לבחורה חסידית והכל נהפך לכפיה וכו. כמובן כתוצאה מחוסר רגישות וכו. לכן באיזשהו שלב חייבים לחיות עם קבלת עול, מפני שלא הכל אפשר להבין, וכדאי לסמוך על מי שחיבר את השולחן ערוך, שחשב על כל מיני מצבים ופרטים שאנשים כערכינו לא תמיד מתחשבים. הקב"ה דאג לכל, אך אנחנו הרבה פעמים מתעקשים שכאילו מבינים יותר טוב... חייבים להוכיר את ההגבלות שלנו ולתת את המקום הראוי לנוכחות הקב"ה בחיינו. אפשר לסמוך אחרי הכל על הקב"ה. בקשר לבנים, יש באמת בעיות שחייבים לטפל אך זה בכלל לא פוטר אותנו מההיתחייבויות שלנו. הצלחה רבה!
120.
צניעות כמו בית יעקב-הוראת הרבי!
כ' סיון ה׳תשס״ז
לצערי הרב עלי לעורר,כי המציאות העגומה הזאת של לבוש הבנות והנשים במחננו גורם לפיצול המוסדות, ולעריקת בנות מבתים חסידיים איכותיים לעבר מוסדות חרדיים וחסידיים של חוגים אחרים, כך קורה אצלנו בביתר שהמרא דאתרא הגאון החסיד מורנו הרב אשר לעמיל כהן שליט"א שנאלץ לפתוח מוסדות חליפיים,וכן גנים לבנות,ולעת עתה שאין מוסד בית ספר יסודי לבנות, מורה כבוד הרב לאנ"ש לשלוח את הבנות לבית יעקב או מוסדות חינוך חסידיים לבנות. שמעתי כי בבית שמש המצב דומה והרבה מאנ"ש שולחים לבית יעקב, וחבל!!! עד מתי יהיה זה לנו למוקש? אני קורה לכל רבני אנ"ש להרים את הכפפה ולשבת יחדיו ולקבוע תקנון כללי מוסכם שכל מוסד יוכל להוסיף עליו או לערוך שינויים מסוימים בהתאם למקום וכו. וכן קריטריונים ברורים מי מקבלים למוסדות חב"ד הן אצל הבנים והן אצל הבנות. ישר כח לכבוד הרבנים הרב דיסקין שליט"א והרב דרוקמן שליט"א על העלאת הנושא ופתיחת הנושא לדיון ציבורי. ועוד להעיר שיש לטפל באופן נחוש בבעיית המשיחיזים בחב"ד שהוא אם כל חטאת,ואיש הישר בעיניו יעשה לצערנו. ויהי רצון שנזכה לעשות נחת רוח ליוצרנו, ונח"ר לכ"ק אדמו"ר זיע"א שיעתיר במרומים על החשת הגאולה בקרוב ממש.
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.