יומן חב״ד כ"ו אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ה' דסליחות - כ"ו אלול
עד ערב ראש-השנה ועד בכלל – אמירת הסליחות "באשמורת הבוקר". ידוע מנהגנו לברך ברכות-השחר בבית, ועל-כל-פנים יש לברכן, ולפחות את ברכות-התורה, קודם הסליחות.

מכיוון שלמעשה הש"ץ מתעטף בטלית לאחר שהאיר היום, יברך עליה אם מתפלל בה מיד לאחר מכן.

הוראת נשיאינו הקדושים ומנהג משנים רבות, אשר היורד לפני התיבה, ובפרט בימים הנוראים, יעבור תחילה על כל התפילות, ובפרט על כל הפיוטים, לדעת לכל הפחות פירוש המילות כפשוטו, וכמובן מאליו לדעת דיני התפילה בכלל, ודיני הש"ץ בפרט. ואף אם עשה כך לפני שנה, יעשה כן גם בכל שנה כמה ימים קודם שיורד לפני התיבה בתור ש"ץ. כמובן, על התוקע והמקריא ללמוד היטב את דיני התקיעות כהלכתן, כולל הטעויות והספקות השכיחות בהן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
ד"ר ר' גדליהו מזל ע״ה תשע"ה,
x
ד"ר ר' גדליהו מזל ע״ה תשע"ה,
שימש כרופא לאלפי בני ירושלים והיה רופאם האישי של רבים מגדולי ישראל ובהם אדמור"י זויעל זצ"ל. הכיר בילדותו את רבי לוי יצחק נ"ע אביו של הרבי באלמא אטא
מרת שיינדל שטיינהאוזר ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת שיינדל שטיינהאוזר ע״ה תשס"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הותירה אחריה: בעלה ר' חיים וילדיה אבא ושרה המתגוררים בקראון-הייטס
הרה"ח אהרון הכהן ע״ה ,
x
הרה"ח אהרון הכהן ע״ה ,
הרב אהרון בן הרב יעקב יוסף הכהן
מרת שושנה זיו ע״ה תשע"ו, צפת
x
מרת שושנה זיו ע״ה תשע"ו, צפת
הותירה אחריה את בעלה הרב מרדכי זיו ממכון אסנט בצפת וילדיה
הרה"ח רפאל טוויל ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח רפאל טוויל ע״ה תשס"ג, הר המנוחות
מבואנוס איירס, ארגנטינה
הרה"ח אלתר דובער חסקינד ע״ה תשיח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אלתר דובער חסקינד ע״ה תשיח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' אלתר דובער בן הרב דניאל חסקינד. כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב עליו: "מהמקורבים אלי באמת ובתמים". נולד בשנת התרנ"ז בעיר דולינסק ונפטר בשנת תשיח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת ליבא גרודקה ע״ה תש"ל, הר הזיתים
x
מרת ליבא גרודקה ע״ה תש"ל, הר הזיתים
מרת ליבא בת הרב משה אריה לייב גרודקה נפטרה בשנת תש"ל הר הזיתים
הרה"ח יעקב חיים ראזענבלום ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יעקב חיים ראזענבלום ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב יעקב חיים בן הרב אברהם יצחק ראזענבלום. כל עסקו באמונה הקים דורות של תמימים מקושרי ושלוחו כ"ק אדמו"ד נשיא דורנו נפטר בשנת תשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
ר' אלתר מנחם מענדל שטיינברג ע״ה תשס"ז,
x
ר' אלתר מנחם מענדל שטיינברג ע״ה תשס"ז,
יהן במשך למעלה מ- 40 שנה כמחנך בתלמוד תורה "תורת אמת" חב"ד בירושלים, וזכה להעמיד אלפים רבים של תלמידים לתורה ועבודת ה'. התייצב על משמרתו עד יומו האחרון. ביום ששי עדיין למד עם תלמידיו כרגיל. הרב שטיינברג התאפיין במסירות עילאית כרועה צאן קדושים נאמן, בכשרון מיוחד ובאהבה רבה לתלמידיו. בכל בוקר היה טובל במקוה מספר טבילות כמנין תלמידיו. רבים מתלמידיו מכהנים כשלוחים של הרבי בארץ וברחבי העולם

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.