יומן חב״ד כ"ג אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ב' דסליחות - כ"ג אלול
עד ערב ראש-השנה ועד בכלל – אמירת הסליחות "באשמורת הבוקר". ידוע מנהגנו לברך ברכות-השחר בבית, ועל-כל-פנים יש לברכן, ולפחות את ברכות-התורה, קודם הסליחות.

מכיוון שלמעשה הש"ץ מתעטף בטלית לאחר שהאיר היום, יברך עליה אם מתפלל בה מיד לאחר מכן.

הוראת נשיאינו הקדושים ומנהג משנים רבות, אשר היורד לפני התיבה, ובפרט בימים הנוראים, יעבור תחילה על כל התפילות, ובפרט על כל הפיוטים, לדעת לכל הפחות פירוש המילות כפשוטו, וכמובן מאליו לדעת דיני התפילה בכלל, ודיני הש"ץ בפרט. ואף אם עשה כך לפני שנה, יעשה כן גם בכל שנה כמה ימים קודם שיורד לפני התיבה בתור ש"ץ. כמובן, על התוקע והמקריא ללמוד היטב את דיני התקיעות כהלכתן, כולל הטעויות והספקות השכיחות בהן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום היארצייט של רבי מאיר שלמה ינובסקי, סב הרבי
בכ"ג אלול תרצ"ג נפטר בניקולייב רבי מאיר שלמה ינובסקי אביה של הרבנית חנה אם הרבי, רב העיר ניקולייב, היה ידוע כלמדן עצום וכחסיד בעל רגש שאף חיבר כמה ניגונים. ביום זה נהג הרבי לומר קדיש.
רבי מאיר שלמה ינובסקי רבי מאיר שלמה ינובסקי
זכרון להולכים
ר' שרגא פייוול קגן ע״ה תשע"ה, הר הזיתים
x
ר' שרגא פייוול קגן ע״ה תשע"ה, הר הזיתים
בר מרדכי הכהן קאגאן. נולד בעיר טישעוויץ שליד העיר לוד׳ שם למד בתו״ת לודז׳. התחתן עם מרת יוחא גריבאוו ממשפחת חסידי חב״ד בעיר נעוועל. בהשג״פ לאחרי המלחמה עוכב בברלין בדרכו לאה״ק ושם הקים מפעל אריגה באופן ניסי. עזר ליהודים שהיגרו מרוסיא. ארוחות שבת, אוכל כשר, תפילין, סדר פסח וכו׳ באהבת ישראל יוצאת מן הכלל, וערך אלפי בריתות בימי חייו. הרבי אמר לו בהקפות שמחת תורה תשמ״ז (?) "מאכט ברלין ליובאוויטש". (הפוך את ברלין לליובאוויטש). אחרי ג׳ תמוז עזר לשלוחים שהגיעו להשתקע בברלין. נפטר בשיבה טובה ביום כג לחודש אלול. השאיר אחריו אשתו בנותיו :מרת ייעטא קספר מרת איטא קאגאן מרת מאטל ארנאוו. השאיר דור ישרים יבורך חסידים של הרבי ומהם שלוחים.
הרה"ח איסר בריקמאן ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח איסר בריקמאן ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' איסר בן הרב ברוך בן ציון בריקמאן. פעל בשליחות רבותינו נשיאינו הק' באירלאנד והעמיד תלמים רבים בעיר אלבאני נ"י הפיץ תורה וחסידות ובנה מקוה טהרה שם נפטר בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מרדכי הלוי לוין ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי הלוי לוין ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' מרדכי בן הרב ישראל הלוי לוין. מנעוול חינך בני ובנות ישראל בדרכי התומ"צ היה מנהל בבית ספר למלאכה לבנים בכפר חב"ד התעסק והצליח בהפצת היהדות והחסידות והי קשור בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטר בשנת תשמ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח בן ציון סקאלער ע״ה תשכ"T, מונטריאול
x
הרה"ח בן ציון סקאלער ע״ה תשכ"T, מונטריאול
הרב התמים ר' בן ציון בן הרב אברהם יעקב סקאלער. נפטר בשנת תשכא מונטריאול
מרת פייגע קארסיק ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פייגע קארסיק ע״ה תשנ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פייגע בת הרב התמים אליהו קארסיק. נפטרה בשנת התשנ"ח מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אירוע
שם האירוע: התוועדות קבלת פנים לאברכי כולל תורה שלמה ירושלים
תאריך האירוע: כ"ג אלול ה׳תשע״ט

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.