יומן חב״ד א' אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ראש חודש אלול - א' אלול
מנהג ישראל להוסיף בחודש אלול ביתר שאת וביתר עוז בתפילות ובתחנונים (ובפרט באמירת תהילים) ובעבודת התפילה, בלימוד התורה (ובפרט – פנימיות התורה), וכן בגמילות-חסדים ובצדקה, ובאהבת-ישראל בכלל, והתעסקות מיוחדת ב'מבצעים'.

גם לנשים, יש להקפיד שלא יעבור עליהן יום ללא לימוד הלכות הצריכות וענייני מוסר וחסידות הקשורים לחודשי אלול ותשרי.

מכיוון שבמדינות אלה שנת הלימודים מתחילה בחודש אלול, יש להגביר בחודש זה את הפעילות בענייני חינוך.

בישיבות תומכי-תמימים מוסיפים בחודש זה (התלמידים, והראשי-ישיבה וההנהלה לא-כל-שכן) זמן ללימוד חסידות, ובפרט מאמרי 'עבודה', ומאמרים השייכים לאלול, כגון: אגרת-התשובה בתניא, דרך החיים, שער התשובה ושער התפילה, לקוטי תורה (שכבר מפרשת דברים ואילך מדובר שם אודות התשובה), עטרת ראש, וכן עוסקים בתפילה במתינות ובחשבון-נפש.

מעבודת חודש זה: עריכת חשבון-צדק על השנה שעברה וקבלה טובה על השנה הבאה, והגברת הזהירות והפעילות בסור מרע ועשה טוב.

נוהגים לבדוק בחודש זה תפילין ומזוזות (אם כבר עברו שנים-עשר חודש מבדיקתן האחרונה), וכל אשר ימצאו בדק בשאר מצוות – יתקנו. וכדאי ונכון ביותר, שכל אחד לחץ להמשך...
מנהג ישראל להוסיף בחודש אלול ביתר שאת וביתר עוז בתפילות ובתחנונים (ובפרט באמירת תהילים) ובעבודת התפילה, בלימוד התורה (ובפרט – פנימיות התורה), וכן בגמילות-חסדים ובצדקה, ובאהבת-ישראל בכלל, והתעסקות מיוחדת ב'מבצעים'.

גם לנשים, יש להקפיד שלא יעבור עליהן יום ללא לימוד הלכות הצריכות וענייני מוסר וחסידות הקשורים לחודשי אלול ותשרי.

מכיוון שבמדינות אלה שנת הלימודים מתחילה בחודש אלול, יש להגביר בחודש זה את הפעילות בענייני חינוך.

בישיבות תומכי-תמימים מוסיפים בחודש זה (התלמידים, והראשי-ישיבה וההנהלה לא-כל-שכן) זמן ללימוד חסידות, ובפרט מאמרי 'עבודה', ומאמרים השייכים לאלול, כגון: אגרת-התשובה בתניא, דרך החיים, שער התשובה ושער התפילה, לקוטי תורה (שכבר מפרשת דברים ואילך מדובר שם אודות התשובה), עטרת ראש, וכן עוסקים בתפילה במתינות ובחשבון-נפש.

מעבודת חודש זה: עריכת חשבון-צדק על השנה שעברה וקבלה טובה על השנה הבאה, והגברת הזהירות והפעילות בסור מרע ועשה טוב.

נוהגים לבדוק בחודש זה תפילין ומזוזות (אם כבר עברו שנים-עשר חודש מבדיקתן האחרונה), וכל אשר ימצאו בדק בשאר מצוות – יתקנו. וכדאי ונכון ביותר, שכל אחד ואחד ישתדל לפרסם זה – נוסף על הקיום בעצמו – בכל מקום שידו מגעת, בכל מקום ומקום, לכל אחינו בני-ישראל שליט"א.

העבודה דחודש אלול (כולל התשובה שבו) היא בשמחה רבה, שלא יכולה להיות שמחה גדולה ממנה, שהרי "המלך בשדה... ומראה פנים שוחקות לכולם".

יש לעורר את העם בדרכי נועם ומתוך ענווה, וחלילה לומר (בכל השנה, ובמיוחד בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות) דברים קשים על ישראל – בנו יחידו של הקב"ה. יש להרבות בברכות בחודש זה, ולשלול ענייני היפך הברכה ח"ו.

כשכותבים מכתב בחודש אלול, נהגו לאחל 'כתיבה וחתימה טובה'. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג לאחל זאת בסיום מכתביו. כן הורה להשתדל לברך (ולהתברך) איש את רעהו ואשה את רעותה, וכן הטף, ילד לחברו וילדה לחברתה, גם בעל-פה פנים-אל-פנים.

חודש אלול הוא אחד הזמנים המתאימים שבהם נהגו לנגן את ניגון 'ארבע הבבות' של רבנו הזקן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
לוח מנהגים
ראש חודש - א' אלול
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
ימי חב"ד
יום נישואי בן אדמו"ר האמצעי רבי ברוך והרבנית ביילא רייזא
בראש חודש אלול תקפ"ב נערכה חתונת רבי ברוך בן אדמו"ר האמצעי עם הרבנית ביילא רייזא בת רבי חיים אברהם, בנו של אדמו"ר הזקן. בעת החתונה אמר אדמו"ר האמצעי מספר מאמרים.
זכרון להולכים
מרת פריידא גורקאוו ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת פריידא גורקאוו ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פריידא בת הרב חיים שניאור זלמן גורקאוו נפטרה בשנת תשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
הבחור הת' שלמה נחימובסקי ע״ה תשנ"ט, חולון
x
הבחור הת' שלמה נחימובסקי ע״ה תשנ"ט, חולון
הבחור התמים שלמה בן יבלח"ט הרב מרדכי נחימובסקי. נולד בשנת תשל"ח נהרג בתאונה דרכים בשנת התשנ"ט מנ"כ חולון
הרה"ח חיים ריבקין ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח חיים ריבקין ע״ה תשמ"ח, הר הזיתים
הרב חיים בן הרב יחיאל יוסף ריבקין מראשוני כפר חב"ד ובוניה, זכה ויחד עם אחיו ר' זושא הקים את בית הכנסת "בית מנחם". ביתו היה פתוח לרווחה בימים ובלילות. עבד במשך שנים מספר בועד כפר חב"ד. לפרנסתו עסק בהקמת קווי מים לישובים מרוחקים בימי קום המדינה ולאחר מכן הקים את "קייטרינג ריבקין" הפעיל כיום ע"י בניו בכפר חב"ד. זכה והקים דור ישרים יבורך בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות בדרך ישראל סבא. נולד בשנת תרצ"א בעיר גומל שברוסיה הלבנה, נפטר בשנת תשמ"ח הר הזיתים.
מרת חיה נעכא זאבין ע״ה תשס"ד, מונטריאול
x
מרת חיה נעכא זאבין ע״ה תשס"ד, מונטריאול
מרת חיה נעכא בת הרב יחיאל מיכל זאבין. מסרה נפשה על קיום התו"מ בהיותה שנים רבות בגולה בסיביר. נפטרה בשנת התשס"ד מונטריאול
הרה"ח רפאל צמח חודידייטוב ע״ה תשמ"ז, קרית מלאכי
x
הרה"ח רפאל צמח חודידייטוב ע״ה תשמ"ז, קרית מלאכי
הרב התמים ר' רפאל צמח חודידייטוב נולד בא חשון תר"ס קאקאנד שבבוכרה ונפטר בשנת התשמ"ז מנ"כ קריית מלאכי
הרה"ח משה חיים איסרוב ע״ה תשמ"ב, טבריה
x
הרה"ח משה חיים איסרוב ע״ה תשמ"ב, טבריה
הרב התמים ר' משה חיים בן הרב שמואל יוסף איסרוב. שימש כשו"ב בעיר נולד בשנת תרנ"ח בעיר סאראטוב שברוסיה ונפטר בשנת תשמ"ב מנ"כ בטבריה
מרת חיה ציריליא פלאטקין ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חיה ציריליא פלאטקין ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חי צירליא בת הרב יעקב צבי פלאטקין אשת הרב התמים ר' אברהם אלי ז"ל נפטרה בשנת תשל"ח מונטיפיורי, ניו יורק
הבחור הת' אור והבה ע״ה תשנ"ט, עפולה
x
הבחור הת' אור והבה ע״ה תשנ"ט, עפולה
הבחור התמים אור והבה. נולד ח"י באלול התשל"ז ונהרג בתאונה דרכים בשנת התשנ"ט מנ"כ בעפולה
הרה"ח יעקב ישראל מזרחי ע״ה תש"מ, רחובות
x
הרה"ח יעקב ישראל מזרחי ע״ה תש"מ, רחובות
הרב יעקב ישראל מזרחי מנ"כ בעיר ברחובות
הרה"ח משה יעקב גרינפעלד ע״ה תש"מ, הר הזיתים
x
הרה"ח משה יעקב גרינפעלד ע״ה תש"מ, הר הזיתים
הרב משה יעקב בן הרב אהרן גרינפעלד נפטר בשנת תש"מ הר הזיתים
הרה"ח יוסף חיים שיף ע״ה תש"ט,
x
הרה"ח יוסף חיים שיף ע״ה תש"ט,
למד בצעירות בישיבת "תומכי תמימים" בזמן האדמו"ר הריי"ץ. בזכות תרגתו הגבוהה בצבא עזר רבות ליהודים ברוסיה הקומוניסטית עד שנאלץ בעצמו להסתתר בבית משפחת קרוגליאק מפני הק.ג.ב. זכה להקים דור ישרים ההולך בדרך החסידות וישראל סבא.
מרת שרה פייגא ברנשטוק ע״ה תש"ג,
x
מרת שרה פייגא ברנשטוק ע״ה תש"ג,
מרת שרה פייגא בת הרב יוסף חיים היד ברנשטוק נהרגה על קידוש השם בשנת תש"ג
הרה"ח יוסף יצחק שור ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יוסף יצחק שור ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
, :הניח אחריו דור ישרים: אשתו הרבנית רבקה שור, בנותיו הגב' רייזי דובוב (קראון הייטס) הגב' חנה ליפסקר (בל הרבור), ובניו ר' דוד לייב, ר' מאיר, ר' שמוליק, ור' שמעון
ר' הנך בואיק ע״ה תשע"ט,
x
ר' הנך בואיק ע״ה תשע"ט,
אברך צעיר (41) וחבר קהילת חב"ד באוק. פארק, מישיגן. הוא היה בן 41 ונפטר בפתאומיות. הותיר אחריו את חמשת ילדיו הקטנים, דבורה, ברכי, לאה, אברמי ומנדי בואיק. הותיר אחריו גם את הוריו: פיליפ בואיק ורונה ג'קסון ואחותו אנדראה מארקס מבריטניה.
הרה"ח אפרים פישל דמיחובסקי ע״ה תשכה, מינסק
x
הרה"ח אפרים פישל דמיחובסקי ע״ה תשכה, מינסק
הרב התמים ר' אפרים פישל דמיחובסקי נולד בשנת תרס"ב בעיר שצדרין ונפטר בשנת תשכה מנ"כ בעיר מינסק
הרה"ח שרגא פייבל זלמנוב ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח שרגא פייבל זלמנוב ע״ה תש"ב,
הרב התמים ר' שרגא פייבל בן הרב יחיאל מיכל יהודה ליב זלמנוב היד נולד בשנת תר"מ בעיר לאזאוויטש נספה עקה"ש בשנת תש"ב
הבחור הת' גיא ביטון ע״ה תשנ"ט, עפולה
x
הבחור הת' גיא ביטון ע״ה תשנ"ט, עפולה
הבחור התמים גיא בן יבלח"ט הרב יוסף ביטון. נולד ג באלול התשל"ה ונהרג בתאונה דרכים בשנת התשנ"ט מנ"כ בעפולה

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.