יומן חב״ד כ"ד אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ג' דסליחות - כ"ד אלול
מדברי הרבי נשיא דורנו: "ג' דסליחות הוא יום מיוחד, ולכן אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר מאמר חסידות ביום זה".

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
לוח מנהגים
ג' דסליחות - כ"ד אלול
עד ערב ראש-השנה ועד בכלל – אמירת הסליחות "באשמורת הבוקר". ידוע מנהגנו לברך ברכות-השחר בבית, ועל-כל-פנים יש לברכן, ולפחות את ברכות-התורה, קודם הסליחות.

מכיוון שלמעשה הש"ץ מתעטף בטלית לאחר שהאיר היום, יברך עליה אם מתפלל בה מיד לאחר מכן.

הוראת נשיאינו הקדושים ומנהג משנים רבות, אשר היורד לפני התיבה, ובפרט בימים הנוראים, יעבור תחילה על כל התפילות, ובפרט על כל הפיוטים, לדעת לכל הפחות פירוש המילות כפשוטו, וכמובן מאליו לדעת דיני התפילה בכלל, ודיני הש"ץ בפרט. ואף אם עשה כך לפני שנה, יעשה כן גם בכל שנה כמה ימים קודם שיורד לפני התיבה בתור ש"ץ. כמובן, על התוקע והמקריא ללמוד היטב את דיני התקיעות כהלכתן, כולל הטעויות והספקות השכיחות בהן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
הרה"ח שלום דב ליפשיץ ע״ה תשע"א, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום דב ליפשיץ ע״ה תשע"א, הר הזיתים
הרב ליפשיץ שהקים לפני למעלה משישים שנה בברכתו של הרבי הריי"צ נ"ע את ארגון 'יד לאחים', פעל במסירות נפש במסורת רבותינו נשיאנו, נגד כתות מסוכנות והמיסיון הנוצרי, בכדי להציל נשמות יהודיות מרדת שחת. הותיר אחריו דור ישרים מבורך חמישה ילדים ההולכים בדרכיו.
ר' דוד יונה דובינסקי ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
ר' דוד יונה דובינסקי ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
אברך חב"די צעיר תושב קראון-הייטס בניו-יורק. היה אדם מיוחד במינו. יליד לוס-אנג'לס, בקיץ האחרון התחתן עם - תיבדל לחיים טובים - רעייתו דבורה-לאה לבית משפחת אלישביץ מברוקלין. הותיר אחריו גם את הוריו - הרב מנחם-מענדל דובינסקי, אמו הגב' שושנה, אחיו ואחיותיו
מרת מרת יוכבד גולדשטיין ע״ה תשנ"ט, הר המנוחות
x
מרת מרת יוכבד גולדשטיין ע״ה תשנ"ט, הר המנוחות
מרת יוכבד גולדשטיין נפטרה בשנת תשנ"ט הר המנוחות
מרת שירה אברמזון ע״ה תשע"ב,
x
מרת שירה אברמזון ע״ה תשע"ב,
חסידת חב"ד, תושבת היישוב תקוע. אימו של הרב שלמה אזרףבעבר משגיח בישיבת צעירי השלוחים בצפת, וכיום משגיח במכון התורני טכנולוגי אורט חב"ד צפת שע"י ישיבת חנוך לנער
הרה"ח שלמה דרייליך ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שלמה דרייליך ע״ה תשנ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים שלמה בן הרב יחיאל מיכל דרייליך. נפטר בשנת התשנ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רבקה סגלוב ע״ה תשמ"ט, צפת
x
מרת רבקה סגלוב ע״ה תשמ"ט, צפת
מרת רבקה בת הרב אברהם לייב סגלוב. נפטרה בשנת התשמ"ט צפת
ר' זלמן משה בורבסקי ע״ה תשס"ז, ראשון לציון
x
ר' זלמן משה בורבסקי ע״ה תשס"ז, ראשון לציון
דו של המשפיע הרב זלמן משה יצחקי ע"ה. הותיר אחריו בן ובת: הת' יצחק, והגב' חני ליכט
הרה"ח יעקב הלוי בייטעלמאן ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יעקב הלוי בייטעלמאן ע״ה תשל"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' יעקב בן הרב יחיאל מיכל הלוי בייטעלמאן. מסר עצמו לחנך צאצאיו בדרכי התורה והמצות וזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצות בדרכי החסידות. נפטר בשנת תשל"ח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מרת פרומא איטא סימפסאן ע״ה תשכג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מרת פרומא איטא סימפסאן ע״ה תשכג, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת פרומא איטא בת הרב יהושע בנימין סימפסאן. נפטרה בשנת תשכג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח חיים אברהם אלכסנדר יצחק ריינין ע״ה תשיח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים אברהם אלכסנדר יצחק ריינין ע״ה תשיח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב חיים אברהם אלכסנדר יצחק בן הרב ברוך ריינין. נפטר בשנת תשיח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת מרת לאה שטאקהאממער ע״ה תש"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת מרת לאה שטאקהאממער ע״ה תש"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת לאה בת ר' זאב שטאקהאממער. נפטרה בשנת תש"ו מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אשר יחזקאל הורביץ ע״ה תר"פ, צפת
x
הרה"ח אשר יחזקאל הורביץ ע״ה תר"פ, צפת
הרב אשר יחזקאל הורביץ, היה נצר למשפחת כ"ק אדמו”ר ה”צמח צדק” כיהן כמנהל והנהגת קופת כולל חב”ד בארץ הקודש. נפטר בשנת תר"פ מנ"כ בעיר צפת .
הרה"ח שמואל הכהן כצמן ע״ה תשיד,
x
הרה"ח שמואל הכהן כצמן ע״ה תשיד,
הרב התמים ר' שמואל בן הרב זלמן אהרן הכהן כצמן. זכה לקירוב גדול ביותר מאדנ"ע וכן מכ"ק הריי"צ, וגם היה המסדר קידושין שלו. נפטר בשנת התשיד
הרה"ח מרדכי הלוי שפיגעל ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מרדכי הלוי שפיגעל ע״ה תשמ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב מרדכי בן הרב יוסף הלוי שפיגעל. נפטר בשנת תשמ"ד מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.