יומן חב״ד כ"ה אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ד' דסליחות - כ"ה אלול
עד ערב ראש-השנה ועד בכלל – אמירת הסליחות "באשמורת הבוקר". ידוע מנהגנו לברך ברכות-השחר בבית, ועל-כל-פנים יש לברכן, ולפחות את ברכות-התורה, קודם הסליחות.

מכיוון שלמעשה הש"ץ מתעטף בטלית לאחר שהאיר היום, יברך עליה אם מתפלל בה מיד לאחר מכן.

הוראת נשיאינו הקדושים ומנהג משנים רבות, אשר היורד לפני התיבה, ובפרט בימים הנוראים, יעבור תחילה על כל התפילות, ובפרט על כל הפיוטים, לדעת לכל הפחות פירוש המילות כפשוטו, וכמובן מאליו לדעת דיני התפילה בכלל, ודיני הש"ץ בפרט. ואף אם עשה כך לפני שנה, יעשה כן גם בכל שנה כמה ימים קודם שיורד לפני התיבה בתור ש"ץ. כמובן, על התוקע והמקריא ללמוד היטב את דיני התקיעות כהלכתן, כולל הטעויות והספקות השכיחות בהן.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום כניסתו של אדמו"ר הזקן בבריתו של אברהם אבינו - תרע״ט
ביום בו הוכנס אדמו"ר הזקן בברית אמר תורה על הפסוק "ובים השמיני ימול בשר ערלתו", בשבת אמר הבעש"ט תורה על הפסור "שוש אשיש בה'" והיה בשמחה גדולה.
אדמו אדמו"ר הזקן
ימי חב"ד
הרבי נהג לומר קדיש ביום זה
ביום זה נהג הרבי לומר קדיש, הסיבה אינה ידועה.
זכרון להולכים
הרה"ח משה דובינסקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה דובינסקי ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
Lamad be Tomchei Tmimim beLubavitch, vehaya masur leNesi Doreinu. Niftar 5755 umakom Kvodo al yad haTzion.
הרה"ח יעקב סעדיה בוטמן ע״ה תשנ"ג, צפת
x
הרה"ח יעקב סעדיה בוטמן ע״ה תשנ"ג, צפת
הרב התמים ר' יעקב סעדי בן הרב ישראל ברוך בוטמן. מסר נפשו על שמירת התורה ברוסיה ושימש בקודש במשך עשרות שנים בביהכ"נ בעיר לנינגרד. נפטר בשנת התשנ"ג צפת
הרה"ח ישראל יהודה פרנקל ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח ישראל יהודה פרנקל ע״ה תשמ"ב, הר הזיתים
הרב התמים ר' ישראל יהודא בן הרב דוד פרנקל. רודף צדקה וחסד משחר ימיו למען הזולת ועזרה למצוקים ונדכאים בהחזקת התורה במסי"נ מאחורי מסך הברזל ובארה"ק עד יומו האחרון ממש יליד עיר באר אוקריינא נפטר בשנת תשמ"ב הר הזיתים
הרה"ח יוסף ישראל בלוי ע״ה תשע"ח, קרית מלאכי
x
הרה"ח יוסף ישראל בלוי ע״ה תשע"ח, קרית מלאכי
שימש במשך השנים בעסקנות ציבורית בכלל, ובמוסדות חב"ד בפרט. הותיר אחריו את רעייתו בניו ובנותיו: בנו, ר' יצחק בלוי - יד בנימין בנו, ר' מנחם מענדל בלוי - ירושלים בנו, ר' ישעיהו חיים צבי בלוי - ביתר עילית בנו, ר' ברוך יהודה בלוי - ביתר עילית חתנו, ר' יוסף קרסיק - רבה של עמק חפר חתנו, ר' מאיר צבי סטמבלר - כפר חב"ד חתנו, הרב נחום גרינוולד - ליקווד, ניו גרזי חתנו, ר' שניאור זלמן ווגל - אשקלון חתנו, ר' חיים מאיר בורגן - קרית מלאכי חתנו, ר' שמואל דוד ניימרק - קרית מלאכי בנו, ר' שלום דב בלוי ע"ה - נפל מגובה רב במהלך הפגנה על שלימות הארץ ליד כפר חב"ד ונפטר בכד כסלו תשנ"ד.
מרת בת שבע מישולובין ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
מרת בת שבע מישולובין ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
מרת שמחה בת-שבע בת הרב אהרן מענדל מישולובין. מראשוני המתיישבים בנחלת הר חב"ד גדלה ונתהנכה מאחורי מסך הברזל בדרכי התורה והחסידות ובקיום המצוות בהידור קשורה בנפשה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולדה בטשקנט ביום ג תמוז התש"ה ונפטרה בשנת התשס"ד הר המנוחות
הרה"ח פנחס לעויטין ע״ה תשל"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח פנחס לעויטין ע״ה תשל"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' פינחס בן הרב משה שלמה לעויטין. נפטר בשנת תשל"ב מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח אברהם שלמה דזשייקאבסאן ע״ה תרס"א,
x
הרה"ח אברהם שלמה דזשייקאבסאן ע״ה תרס"א,
הרב אברהם שלמה בן הרב יעקב ליב דזשייקאבסאן היה גדולי חסידי ה"צמח צדק נפטר בשנת תרס"א
מרת רחל מלכה סלאווין ע״ה תשכג, בני ברק
x
מרת רחל מלכה סלאווין ע״ה תשכג, בני ברק
מרת רחל מלכה בת הרב אברהם בער סלאווין אשת הרב התמים ר' אברהם לויק היד נפטרה בשנת תשכג מנ"כ בבני ברק
מרת נורית לוי ע״ה תשע"ו,
x
מרת נורית לוי ע״ה תשע"ו,
אמם של השליח ר' שלום לוי מנהל בית חב"ד במזרח ראשל"צ ואחיו ר' יניב לוי
הרה"ח נתן ראטשילד ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח נתן ראטשילד ע״ה תשס"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' נתן בן הרב וואלף בער ראטשילד. מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסר עצמו והשתמש בכחותיו לחינוך ילדי ישראל ולקירובם לאבינו שבשמים נפטר בשנת התשס"ג מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים דביר דגן (אשדוד) - רבקה גליס (דימונה ) אולם החתונות כפר חב"ד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.