יומן חב״ד י"א אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום חתונת הרבי הרש"ב והרבנית שטערנא שרה - תרע״ט
במוצאי שבת, אור לי"א אלול נערכה באוורוטש חתונת הרבי הרש"ב. הרבי המהר"ש בעקבות מצבו הבריאותי לא יכל לנסוע לחתונה ורק ליווה את בנו חלק מהדרך ובמהלך הנסיעה אמר חסידות.
הרבי הרש הרבי הרש"ב
הרבנית שטערנא שרה הרבנית שטערנא שרה
זכרון להולכים
ר' מיכל שוורץ ע״ה תשע"א,
x
ר' מיכל שוורץ ע״ה תשע"א,
היה מקורב לרבי ויצר את הלוגו המפורסם של ה"מרכז לעניני חינוך" ושל אירגון "צבאות ה'", הלך לעולמו ביום שישי י' אלול, ובן 85.פגש לראשונה את הרבי בגיל 15, והיה נפגש עם הרבי פעמיים בחודש ב-770, כדי לדון עם הרבי על איורים למגזין החודשי של הילדים שיצא לאור. "תמיד ידעתי שהרבי תמך ומעודד הישגיים אומנותיים", סיפר. כאשר פתח גלריה לאומנות בקראון הייטס, הרבי בעצמו נתן לו המחאה על סך 10,000 $ כדי לעזור בהוצאות, והורה כי הגלריה תשמש הוראה באמנות.
ר' שמואל גוטליב ע״ה תשס"ו,
x
ר' שמואל גוטליב ע״ה תשס"ו,
מאנ"ש ותושבי שכונת קראון-הייטס בניו-יורק. הותיר אחריו את בניו, יבדלו לחיים טובים: ר' יענק'ל גוטליב ור' נפתלי גוטליב מקראון-הייטס, ר' בצלאל גוטליב מדיטרויט ור' זעליג גוטליב
הרה"ח שלום דובער פרידמן ע״ה תשנ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח שלום דובער פרידמן ע״ה תשנ"ו, הר הזיתים
הרב התמים ר' שלום דובער בן הרב ישעי פרידמן מעמודי התווך של מוסדות חב"ד באיטליה, מהפעילים הראשיים בקרב היהודים היוצאים מרוסיה, ומסור וקשור בחבלי עבותות אהבה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ולמבצעיו הק' פעל ועסק במרץ למען הרבצת התורה והיהדות בריבוי מקומות בעולם ודאג לכל יהודי באהבת ישראל אמיתית ובסבר פנים יפות נולד בח"י ניסן התרצ"ב ונפטר בשנת תשנ"ו בירושלים עיה"ק ת"ו הר הזיתים
הרה"ח ישראל יצחק יפה ע״ה ,
x
הרה"ח ישראל יצחק יפה ע״ה ,
הרב התמים ר' ישראל יצחק יפה היה שיור אנשי כנסת הגדולה דוד הרבנים והשוחטים שמסרו נפשם
הרה"ח עמרם יוסף פרנקל ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח עמרם יוסף פרנקל ע״ה תשע"ו, הר הזיתים
מקהילת חב"ד בפריז. היה מאיר פנים לכל יהודי ופעל רבות במבצעים הק', הותיר אחריו את אשתו וילדיו
הרה"ח מרדכי שר ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי שר ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
הרב התמים ר' מרדכי בן הרב יוסף שר. נפטר בשנת התשנ"ב הר הזיתים
הרה"ח חיים יוסף מאצקין ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים יוסף מאצקין ע״ה תשמ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' חיים יוסף בן הרב המשפיע פרץ מאצקין. נדיב בגופו בנפשו ובממונו הציל חיי נפשות רבות מרעב הי לו חוש צו העלפן א אידן עד מס"נ ועבור זה נאסר והוגלה לעבודת פרך שנים רבות ברוסיה. נולד בשנת תר"פ בעיר סמינאווקיא ונפטר בשנת התשמ"ג מונטיפיורי, ניו יורק
המשפיע הרה"ח שמואל הלוי לויטין ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
המשפיע הרה"ח שמואל הלוי לויטין ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים המשפיע ר' שמואל בן הרב זאב וואלף הלוי לויטין. נולד בעיירה פאהאר בשנת התרמ"ד בתום ימי השלושים' להסתלקות כ"ק אדמו"ר מהר"ש והיה הראשון שנקרא על שמו. למד בתומכי תמימים ליובאוויטש. כיהן כרב ברקשיק וקירסאנוב, שליח רבותינו נשיאינו בגרוזיה, ומנהל בית המדרש לרבנים בנעוועל, משפיע בתומכי תמימים המרכזית בניו יורק. נפטר בשנת תשל"ד מנ"כ ניו יורק ליד אהל הק'
מרת רחל מלכה ריסמאן ע״ה תש"ד, שיקגו
x
מרת רחל מלכה ריסמאן ע״ה תש"ד, שיקגו
מרת רחל מלכה בת הרב משה דב ריסמאן נפטרה בשנת תש"ד מנ"כ שיקאגה
הרה"ח שניאור זלמן חיים הופמן ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח שניאור זלמן חיים הופמן ע״ה תשמ"א, הר הזיתים
הרב התמים ר' שניאור זלמן חיים בן הרב משה יונה הופמן נפטר בשנת תשמ"א הר הזיתים
מרת לאה בילא סגל ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
x
מרת לאה בילא סגל ע״ה תשנ"ג, הר הזיתים
מרת לאה בילה בת הרב יהושע סגל אשת הרב יהודה לייב הלוי ז"ל גידלה בניה לתורה ולחסידות נפטרה בכפר חב"ד בשנת תשנ"ג הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.