יומן חב״ד י"ג אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום ההילולא של רבי יעקב ישראל טוורסקי, חתנו של אדמו"ר האמצעי - תרע״ט
כחודשיים וחצי לאחר פטירת זוגתו הרבנית דבורה לאה, הסתלק רבי יעקב ישראל מטשערקאס חתנו של אדמו"ר האמצעי ובנו של רבי מרדכי מטשרנוביל ומנוחתו כבוד בצ'רקס.
ציונו בצ'רקס ציונו בצ'רקס
ימי חב"ד
יום חתונת הרבי הריי"צ
בי"ג אלול תרנ"ז נערכה בליובאוויטש חתונת הרבי הריי"צ, ברוב עם ובשמחה כדולה. בשעת החתונה הסתובב הרבי הרש"ב ווידא שהקהל סועד וכן חילק לחיים לנוכחים.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
ימי חב"ד
יום נישואי הרבנית דבורה לאה בת אדמו"ר הצמח צדק עם הרב לוי יצחק
בי"ג אלול תקפ"ו זה נערכה חתונת הרב לוי יצחק בן הרב יקותיאל זלמן חתן אדמו"ר האמצעי עם הרבנית דבורה לאה בת אדמו"ר הצמח צדק.
זכרון להולכים
הילד שמואל אלעזר ישראלי ע״ה תשס"ד, לוס אנג'לס
x
הילד שמואל אלעזר ישראלי ע״ה תשס"ד, לוס אנג'לס
בנו של ר' אפרים ישראלי
הרה"ח משה דרייזין ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח משה דרייזין ע״ה תשס"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' משה דרייזין שימש בחייו כמשפיע, רב קהילה, שוחט, סופר, משגיח, בעל תפילה ובעל קורא - אך מעל הכל היה חסיד מסור של הרבי הריי"צ והרבי נשיא דורנו. זכה בשנות בחרותו לשמש את האדמו"ר הקודם.נפטר בשנת התשס"ד בלוס אנגלס מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רחל רובשקין ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
מרת רחל רובשקין ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
הרה"ח דוד שלמה דייטש ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח דוד שלמה דייטש ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' דוד שלמה בן הרב מנחם מענדל דייטש. אוהב הבריות ואהוב על הבריות רודף צדקה וחסד עם הכלל ועם הפרט עמוד התוך של המוסד חינוך אהלי תורה אהלי מנחם הי מקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד בג תשרי תרע"ו בעיר דוקשיץ ונפטר בשנת תשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יהושע אריה דאשיף ע״ה תשע"ו,
x
הרה"ח יהושע אריה דאשיף ע״ה תשע"ו,
מאנ"ש רחובות, מורה לחסידות בסמינר "בית רבקה" במגמה האנגלית, ומטפל מוסמך בשיטת SOMATIC EXPERIENCE, "חוויה גופנית"
הת' יוסף יצחק הלוי שער ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הת' יוסף יצחק הלוי שער ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
התמים יוסף יצחק בן הרב התמים ר' שמעון יואל הלוי שער. למד בישיבת אהלי תורה בעל מדות טובות נפטר בן יא שנה בשנת התשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח שלום יעקב בוקיעט ע״ה תשמ"ב,
x
הרה"ח שלום יעקב בוקיעט ע״ה תשמ"ב,
הרב שלום יעקב בן הרב אלטער יחיאל בוקיעט נפטר בשנת תשמ"ב
הרה"ח חיים שניאור זלמן פרוס ע״ה תש"ב, טשקנט
x
הרה"ח חיים שניאור זלמן פרוס ע״ה תש"ב, טשקנט
הרב התמים ר' חיים שניאור זלמן פרוס. נפטר בשנת התש"ב מנ"כ בטאשקענט
הרה"ח בן ציון גרוסמן ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח בן ציון גרוסמן ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
הרב התמים ר' בן ציון בן הרב אהרן גרוסמן נפטר בשנת תשל"ו הר הזיתים
הרה"ח יהשוע נחום גודמן ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהשוע נחום גודמן ע״ה תשנ"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' יהושע נחום בן הרב אלקנה פינחס גודמן. מעשרה תלמידים הראשונים בישיבת תו"ת ליובאוויטש בארה"ב נפטר בעיר שיקאנו בשנת תשנ"ו מחשובי חסידי חב"ד שיקאנו נפטר בשנת תשנ"ו מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אסתר טייטלבוים ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר טייטלבוים ע״ה תשע"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
אלמנתו של הרב ר' מיכאל טייטלבוים ע"ה, ושותפתו בהקמת מוסדות החינוך על טהרת הקודש "אהלי תורה" בקראון הייטס

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.