יומן חב״ד י"ד אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
שלושים יום לפני החג - י"ד אלול
ביום זה – שלושים יום לפני חג הסוכות – מתחילין לדרוש בענייני החג, ובזה נכלל במיוחד "לדרוש", היינו השתדלות יתרה (ובפרט בהתחלה והפתיחה דכל השלושים יום), בעניין השמחה ד'זמן שמחתנו', וכן להשתדל בנתינת צורכי החג לכל הזקוקים לכך שלושים יום לפני החג, כדי שיוכלו להתכונן ל'זמן שמחתנו' מתוך שמחה וטוב לבב, ועוד לפני זה – בנוגע לצורכי ראש-השנה, כלשון הכתוב "אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו".

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
הרבנית חיה מושקא בת הרבי מהר"ש נהרגה בשואה
הרבנית חיה מושקא בת הרבי מהר"ש נלקחה למחנה ריכוז יחד עם בנה - חתן הרבי הריי"צ - הרמ"מ הורנשטיין, הרבנית הובלה לכבשונות בי"ד באלול.
הרב משה הורנשטיין והרבנית חיה מושקא הרב משה הורנשטיין והרבנית חיה מושקא
זכרון להולכים
הרה"ח יוסף דוד הלבפינגר ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף דוד הלבפינגר ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
מהרובע היהודי בירושלים איש עניו וחסיד מקושר, מראשי הקהילה של בי"כ הצמח צדק וקהילת חב"ד ברובע היהודי
הרה"ח יהודה שפוץ ע״ה תשס"ח, מונטריאול
x
הרה"ח יהודה שפוץ ע״ה תשס"ח, מונטריאול
אחד מזקני חסידי חב"ד בקנדה שהיה שותף בייסוד קהילת חב"ד במונטריאול, נפטר. היה בן 88. זכור לרבים כמחנך מסור וחבר הנהלת מוסדות "ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש" בעיר. רעייתו נפטרה בתשנ"ז. הותיר אחריו, ייבדלו לחיים טובים: השלוחה הגב רחל גרוסבאום ממיניסוטה, השלוחה הגב ביילא זילברשטיין ממונטריאול, הגב שטרנא שטערן ור' אהרן שפוץ מקראון-הייטס, הרב יוסף יצחק שפוץ ממונטריאול ור' דוד שפוץ מקראון-הייטס
מרת אסתר הדסה לעווין ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת אסתר הדסה לעווין ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת אסתר הדסה בת הרב יהושע זעליג לעווין. אשת הרב התמים דוד אבא היד נשאה לבדה במס"נ בעול גידול וחנוך ילדי לתורה וחסידות מתוך חיי צער ומצוקה וזכתה לראות צאצאים העוסקים בהפצת המעינות נפטרה בשנת התשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
הת' שניאור זלמן קיי ע״ה תשע"ח,
x
הת' שניאור זלמן קיי ע״ה תשע"ח,
הרה"ח חיים יוסף דוד נעמאיטין ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח חיים יוסף דוד נעמאיטין ע״ה תשנ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' חיים יוסף דוד בן הרב התמים ר' שמואל נעמאיטין. זכה לשמש את הרב המקובל הרב לוי יצחק והרבנית מרת חנה הוריו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו עסק בהצלת נפשות ובנה וניהל מקוה טהרה בביתו באלמא אטא במסירות נפש נפטר בשנת תשנ"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יצחק שלהנ פבזנר ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק שלהנ פבזנר ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
הרב התמים ר' יצחק שלמה בן הרב אברהם ברוך פבזנר. נולד בעיר במינסק ביום יז אדר תרפ"ט נפטר בשנת ה תשמ"ה הר הזיתים
הרה"ח מאיר ברנשטיין ע״ה תשע"ה,
x
הרה"ח מאיר ברנשטיין ע״ה תשע"ה,
התגורר שנים רבות בביתו של הרב מאיר-צבי גרוזמן מראשי ישיבת 'תומכי-תמימים' המרכזית בכפר-חב"ד. ישראל מאיר ז"ל, בעל תסמונת דאון, היה חלק בלתי-נפרד מהכפר ובדרכו קנה לו ידידים רבים. נהג להשתתף בקביעות בשיעורי תורה רבים והיה מתלמידיו הנמרצים של כולל 'בית מנחם'
מרת חוה ברזין ע״ה תש"ב,
x
מרת חוה ברזין ע״ה תש"ב,
מרת חוה בת הרב יהודה ליב ברזין היד.. נהרגה ע"י הנאצים ימ"ש בעיר נעוול בשנת התש"ב
הרה"ח שלמה בוטמאן ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח שלמה בוטמאן ע״ה תש"ב,
הרב התמים ר' שלמה בן הרב ישראל ברוך בוטמאן היד נהרג ע"י הנאצים ימ"ש בעיר נעוול בשנת תש"ב
מרת מרים פייגא בוטמאן ע״ה תש"ב,
x
מרת מרים פייגא בוטמאן ע״ה תש"ב,
מרת מרים פייגא בת הרב ישראל ברוך בוטמאן היד נהרגה ע"י הנאצים ימ"ש בעיר נעוול בשנת תש"ב
הרה"ח מרדכי מבברויסק ע״ה תרי"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי מבברויסק ע״ה תרי"ב, הר הזיתים
הרב ברוך מרדכי בן הרב אליעזר אטינגר מבברויסק. היה מגדולי תלמידיו של כ"ק אדמו"ר הזקן נפטר בשנת תריב הר הזיתים
מרת יהודית פויזנר ע״ה תשע"ט, אחיעזר
x
מרת יהודית פויזנר ע״ה תשע"ט, אחיעזר
אשת השליח הרה״ח רבי זושא פויזנר, משלוחי הרבי לארץ הקודש. בת 80 בפטירתה. הותירה אחריה בנים ובנות, נכדים וצאצאים רבים. ילדיה: הרב יוסף יצחק פויזנר - שליח לבירמינגהם, אלבמה, ארצות הברית, הרב מנחם מענדל - שליח בפורט לודירדייל, פלורידה, הרב שמואל לייב עובדי' - שליח בנובה, פלורידה. בתה מרת ליזיק נפרסטק מכפר חב"ד - אשת הרב יוסף יצחק נפרסטק, מצוות שבועון כפר חב"ד; בתה חנה - אשת הרב שניאור זלמן ליבעראוו, שליח לשכונת פלטבוש שבברוקלין; בתה ליאורה, אשת ר' אורן פופר מקראון הייטס.
הרה"ח ישראל ברוך בוטמאן ע״ה תש"ב,
x
הרה"ח ישראל ברוך בוטמאן ע״ה תש"ב,
הרב התמים ר' ישראל ברוך בן הרב שלום בוטמאן היד נהרג ע"י הנאצים ימ"ש בעיר נעוול בשנת תש"ב
הרה"ח אלטר יהושע הכהן ווינטר ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אלטר יהושע הכהן ווינטר ע״ה תשל"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' אלטר יהושע בן הרב יעקב הכהן ווינטר. נפטר בשנת תשל"ה מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.