יומן חב״ד י"ט אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יום כניסת אדמו"ר הריי"צ ל770
ביום זה נכנס הרבי הריי"צ להתגורר ב770.
הרבי הריי הרבי הריי"צ
770 770
זכרון להולכים
מרת חיה שגלוב ע״ה תשס"ד,
x
מרת חיה שגלוב ע״ה תשס"ד,
מרת חיה שגלוב. נפטרה בשנת תשס"ד
הרה"ח שמואל אליהו פוגעלמאן ע״ה תשע"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמואל אליהו פוגעלמאן ע״ה תשע"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב שמואל אליהו פוגלמן (יליד שנת תר"צ - יט אלול תשע"ח) היה מקבוצת השלוחים לארץ הקודש תשטז שנשלחו לעודד את רוחם של המתיישבים החב"דיים בארץ הקודש לאחר הרצח בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד. לאחר נישואיו כיהן במשך עשרות שנים כמנהל קרית קעמפ גן ישראל בדטרויט. מתולדות חייו נולד בשנת תר"צ לאביו הרב חיים אלחנן פוגלמן, ונקרא על שם סבו מצד אביו ר' רפאל שמואל אליהו פוגלמן, שכיהן כגבאי כולל חב"ד. אביו ר' חיים אלחנן היה מבוגרי תומכי תמימים ליובאוויטש, ובעקבות רדיפות הצבא שרצו לגייסו, יעץ לו אדמו"ר הרש"ב לברוח לארצות הברית. כאשר נולד בנו, היה זה בעת ביקורו של אדמו"ר הריי"צ בארה"ב, וכיבד בסנדקאות את אדמו"ר הריי"צ. שמר כל השנים את הבד בו השתמש כ"ק האדמו"ר הריי"צ בסנדקאות. זכה להימנות בין עשרת השלוחים ילידי ארה"ב שהרבי שלח לעודד את רוחם של המתיישבים החב"דיים בארץ הקודש לאחר מאורע הרציחה המזעזע בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד. לאחר נישואיו עם רעייתו שיינא דרייזא (שיינדל) למשפחת שימאנאוויטש (נכדת ר' אהרן תומרקין) כיהן במשך שנים רבות כמנהל קרית קעמפ גן ישראל בדיטרויט. הרבי דחף ועודד אותו לשמש בקודש בשדה החינוך, והיה מחנך ותיק ואהוב.
הרבנית סופיה קוגן ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
x
הרבנית סופיה קוגן ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
רעייתו של השליח הרב יצחק קוגן ('הצדיק מלניגרד), רב בית-הכנסת "בלשייע ברונייא" וחבר הנהלת אגו"ח בחבר-העמים הרב קוגן עלה עם רעייתו בשנת תשמ"ו לישראל. ארבע שנים אחר-כך חזר לרוסיה בשליחות הרבי, כדי לסייע בהצלת הקבוצה הראשונה של 'ילדי צ'רנוביל והעלאתה ארצה. הותירה אחריה: בעל, וארבעה ילדים: חיה, סימונה, אסתר, ויוסף
הרה"ח אברהם קארפ ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אברהם קארפ ע״ה תשנ"ה, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב אברהם בן הרב יעקב ברוך קארפ. מחנך בחסד עליון הרביץ תורה יותר מיובל שנים זכה ללמד ברבים כל הש"ס כמה פעמים בית הכנסת ליובאוויטש במוטרנטרעאל נולד בטו טבת התר"פ בעיר פרמפל בפולין ונפטר בשנת תשנ"ה מונטיפיורי, ניו יורק
מרת ביילה שמוקלר ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
x
מרת ביילה שמוקלר ע״ה תשל"ו, הר הזיתים
מרת ביילה בת הרב התמים ר' מיכאל יהודה שמוקלר. נפטרה בשנת התשל"ו הר הזיתים
הרה"ח מאיר ריבקין ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
x
הרה"ח מאיר ריבקין ע״ה תשל"ה, הר הזיתים
הרב התמים ר' מאיר בן הרב נחמן יהושע ריבקין. נפטר בכפר חב"ד בשנת תשל"ה הר הזיתים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים דוב בער ברונשטיין (צפת) - חנה מלכה וויינר (ירושלים) אוהל האירועים כפר חב"ד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.