יומן חב״ד ט"ו אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים - ט"ו אלול
התייסדות ישיבת תומכי-תמימים (בשנת תרנ"ז). נכון להוסיף בימים ט"ו-ח"י אלול: בלימוד החסידות (ובפרט מהבעש"ט ואדמוה"ז, אדמו"ר מהורש"ב נ"ע ובמיוחד של אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע) ובנוסף – לקבוע בהם בכל מקום האפשרי שיעורים חדשים (מלבד חיזוק הקיימים מכבר); בעבודת התפילה (הקשורה במיוחד לישיבה זו); בצדקה, כולל ברוחניות – להיות 'נרות להאיר'; לערוך התוועדות חסידית, 'ברוב עם הדרת מלך', בכל מקום שישנה בו ישיבת תו"ת; לפתוח בכל מקום המתאים סניף חדש לישיבה זו, ועוד.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים
במהלך סעודת השבע ברכות של הרבי הריי"צ הודיע הרבי הרש"ב על הקמתה של ישיבת תומכי תמימים בה ילמדו נגלה וחסידות. הלימודים בפועל החלו בח"י אלול.
הרבי הרש הרבי הרש"ב
הרבי הריי הרבי הריי"צ
זכרון להולכים
הרה"ח לייב הלוי לוין ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
x
הרה"ח לייב הלוי לוין ע״ה תשנ"א, הר הזיתים
הרב התמים ר' לייב בן הרב שרגא פייטל הלוי לוין. מראשוני כפר חב"ד ובוניה ומראשוני העוסקים בהפצת המעיינות באה"ק שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במרוקו מייסד בית ספר לסופרי סת"ם ממשיך בשליחות בפריז מתוך מסירות נפש ורבים השיב מעון שו"ב וסופר סת"ם ובעל תפילה. נולד ח תמוז התפר"ח בעיר נעוועל ונפטר בשנת התשנ"א הר הזיתים
הרה"ח שמעון חיימזון ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח שמעון חיימזון ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
הרב התמים ר' שמעון בן הרב ברוך חיימזון. נפטר בשנת תשמ"ז הר הזיתים
ר' אפרים שכטר ע״ה תשע"ה, חולון
x
ר' אפרים שכטר ע״ה תשע"ה, חולון
מוכר לתושבי כפר-חב"ד כחשמלאי מוערך. במשך שנים רבות שימש את מוסדות החינוך בכפר חב"ד ובלוד, תרם רבות מניסיונו בתחום
מרת חיה איידל לעבאוויטש ע״ה תשס"א, מונטריאול
x
מרת חיה איידל לעבאוויטש ע״ה תשס"א, מונטריאול
מרת חי איידל בת הרב אברהם דוד לעבאוויטש. אשת הרב יצחק זאב. מחנכת נדירה סופרת מחוננת שדכנית מוצלחה רבים נתקרבו על ידה לתורה ולמצות. נפטרה בשנת התשס"א מונטריאול
הרבנית מנוחה וויטקא לזרוב ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרבנית מנוחה וויטקא לזרוב ע״ה תשס"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
אשת חינוך שגידלה דורות של בנות חב"ד, נולדה לרבה של פולטבה באוקראינה הרב חיים-צבי ליפסקר ע"ה והתחתנה בטיסיליסי עם ר' אליעזר-גרשון לזרוב היד לפני שגוייס למלחמה ממנה לא חזר. התגוררה בפאריס, ירושלים וניו-יורק שם שימשה במשך שלושים שנה מחנכת ומנהלת בבית-ספר חב"ד לבנות "בית רבקה" בקראון-הייטס והייתה אם-הבית של קעמפ "גן ישראל" בפארקסוויל. בת 92 הייתה בפטירתה והותירה אחריה, ייבדלו לחיים טובים: בתה השליחה הגב בתשבע שם-טוב מפילדלפיה והשליח הראשי לטקסס הרב שמעון לזרוב
הרה"ח יוסף מולרוב ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח יוסף מולרוב ע״ה תשל"ד, הר הזיתים
הרב התמים ר' יוסף בן הרב מרדכי מולרוב. נפטר בשנת התשל"ד הר הזיתים
מרת צפורה רחל פעלער ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת צפורה רחל פעלער ע״ה תשמ"א, מונטיפיורי, ניו יורק
מרת צפורה רחל בת הרב שלמה זלמן פעלער. מסרה עצמה לעזרת דלים התעסקה במסירה לטובת ישיבת תת"ל נפטרה בשנת תשמ"א מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חיה שציערע לוין ע״ה תש"ל, הר הזיתים
x
מרת חיה שציערע לוין ע״ה תש"ל, הר הזיתים
מרת חיה שציערע בת הרב ישראל ברוך לוין נפטרה בשנת תש"ל הר הזיתים
הרה"ח אשר משה ע״ה תשע"ה, צפת
x
הרה"ח אשר משה ע״ה תשע"ה, צפת

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים שמואל טנג'י (כפר חב"ד) - חני לוי (מגדל העמק) אוהל האירועים כפר חב"ד
חתונת התמים מנחם מענדל לוי (בואנוס איירס) - חיה מושקא בליזובסקי (באר שבע) אוהל האירועים כפר חב"ד

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.