יומן חב״ד י"ח אלול ה׳תשע״ט

אלול ה׳תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
תשס״ד
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
יום הולדת שני המאורות הגדולים - י"ח אלול
מעת אשר נתפרסם אשר יום השמונה-עשר בחודש אלול הוא יום-ההולדת של הבעש"ט [בשנת נח"ת] ושל רבנו הזקן [בשנת קה"ת] – נהגו בכמה מקומות ובפרט בבתי-כנסיות חב"ד לעשות אותו יום התוועדות, בסיפורי מעשי צדיקים, חיזוק בדרכי החסידים בכלל ואהבת-ישראל בפרט, וקבלת החלטות בקביעות עיתים ללימוד התורה – הנגלה והנסתר.

החשבון-צדק הוא במיוחד בי"ב ימים אחרונים של חודש אלול, מח"י אלול עד סוף החודש, שכל יום מהי"ב ימים הוא כנגד חודש אחד מי"ב חודשי השנה, יום לחודש יום לחודש (ח"י אלול – כנגד חודש תשרי, י"ט אלול – כנגד חודש מרחשוון, וכו').

עד שנת תשל"א היה הרבי מתוועד בח"י אלול בדרך כלל רק כשהיה חל ביום השבת, ומשנת תשל"א ואילך התוועד ביום זה בכל שנה ושנה. בהתוועדויות אלו היה הרבי אומר שיחות ומאמר דא"ח.

במניין שהתפלל בו הרבי (אם לא היה חתן וכיו"ב), היו אומרים תחנון ביום זה.

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – נ"ע – היו אומרים 'גוט יום טוב!' בח"י אלול. פעם סיים הרבי את שיחת ח"י אלול: "כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר פעם בח"י אלול: 'גוט יום טוב!' (חג שמח)", ואמר בעצמו: 'גוט יום טוב!'.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום הולדת הבעל שם טוב
בי"ח באלול תנ"ח נולד בעיר טלוסט לרבי אליעזר ורבקה רבי ישראל בעל שם טוב. הרבי הריי"צ נתן סימן להולדתו של הבעל שם טוב נח"ת, שיום זה הביא נחת בעליונים ובתחתונים. ביום זה בשנת תפ"ד נגלה אליו מורו אחיה השילוני, ובשנת תצ"ד הצטווה להתגלות.
ימי חב"ד
יום הולדת אדמו"ר הזקן
בי"ח אלול תק"ה נולד לרבי ברוך ורבקה אדמו"ר הזקן, היה זה בברכת הבעש"ט. מספר ימים לאחר מכן, ביום הכיפורים נתן הבעל שם טוב מספר הנהגות ייחודיות לנהוג עם הילד. בח"י אלול תק"ח נלקח אדמו"ר הזקן אל הבעש"ט שגזז משערות ראשו.
אדמו אדמו"ר הזקן
ימי חב"ד
אדמו"ר האמצעי קבע את מושבו בעיירה ליובאוויטש
בח"י אלול תקע"ג התיישב אדמו"ר האמצעי יחד עם אלפי חסידים בליובאוויטש, ומאז נקבעה ליובאוויטש למרכזה של חסידות חב"ד.
העיירה ליובאוויטש העיירה ליובאוויטש
זכרון להולכים
מרת שושנה פרידמן ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
מרת שושנה פרידמן ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
אשת הרב הרה"צ ר' שמעון הכהן פרידמן (המכונה שמעון הצדיק) נפטרה בשנת התשס"ח הר הזיתים בירושלים
הרה"ח מנחם מענדל שכטר ע״ה תש"מ, הר הזיתים
x
הרה"ח מנחם מענדל שכטר ע״ה תש"מ, הר הזיתים
הרב מנחם מנדל בן הרב אברהם יעקב שכטר נפטר בשנת תש"מ הר הזיתים
הרה"ח אהרן שפירא ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח אהרן שפירא ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
היה מלמד בת"ת תורת אמת למעלה מ-40 שנה. זכה לגדל דורות של שלוחים, רבנים ומחנכים
ר' דתן מנגמי ע״ה תשס"ט,
x
ר' דתן מנגמי ע״ה תשס"ט,
הותיר אחריו אשה ושני ילדים. נרצח בדמי ימיו על קידוש השם
הרה"ח אליהו שוסטערמאן ע״ה תשיא, סמרקנד
x
הרה"ח אליהו שוסטערמאן ע״ה תשיא, סמרקנד
הרב אליהו בן הרב אחיעזר שוסטערמאן נולד בשנת תרמ"א בעיר זשלאבין ונפטר בשנת תשיא מנ"כ בעיר סמרקנד
הרה"ח יהושע זליג הכהן אהרונוב ע״ה תש"ב, סמרקנד
x
הרה"ח יהושע זליג הכהן אהרונוב ע״ה תש"ב, סמרקנד
הרב התמים ר' יהושע זעליג בן הרב מנחם מענדל הכהן אהרונוב. המכונה זעליק קאחאנאווער מן העסקנים הבולטים בעיר ארשע, פעל במסירות נפש בשליחות קודש וזכה לשבת בתפיסה בגלל עסקיו אלו. נולד בחודש תמוז בשנת התרנ"ו בעיירה קאחאנאוו ונפטר בעיר סמרקנד בשנת התש"ב
מרת הידא שניאורסאהן ע״ה תש"א, הר הזיתים
x
מרת הידא שניאורסאהן ע״ה תש"א, הר הזיתים
מרת הידא בת הרב ליב שניאורסון אשת הרב מנחם מענדל היד נפטרה בשנת תש"א הר הזיתים
מרת רבקה גינצבורג ע״ה תרצ"א, תל אביב
x
מרת רבקה גינצבורג ע״ה תרצ"א, תל אביב
מרת רבקה בת הרב שניאור זלמן גינצבורג. נולדה בליובאוויטש בשנת התרטז ונפטרה בשנת התרצ"א מנ"כ תל אביב
מרת סעידה אבוקסיס ע״ה תשע"ג, רמלה
x
מרת סעידה אבוקסיס ע״ה תשע"ג, רמלה
מכפר חב"ד
מר מילטון קרמר ע״ה תשע"ח,
x
מר מילטון קרמר ע״ה תשע"ח,
נצר למשפחת קרמר המפורסמת שסייעה רבות לבסס את חב"ד ליובאוויטש בארה"ב עם בוא אדמו"ר הריי"צ לפני שמונים שנה - הלך לעולמו בגיל 99 מר קרמר זכה לקבל את פני הרבי הריי"צ עם בואו ואף לשיר בפניו, וכן ביקר אצל הרבי ריבוי פעמים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

חתונה
חתונת התמים שלום דובער בוסי (ערד) - שיר נאור (יבניאל) בית רבקה כפר חב"ד ב'

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.