תוצאות חיפוש עבור: דנייפרופטרובסק
כ"ז סיון ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' יוסי ברוד מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה קורצוויל מדנייפרופטרובסק. ולהורים: ר' ישראל ופרדי ברוד, ר' מנחם ודליה קרוצוויל
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט אדר א ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' צבי וולנר מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג בילא מרטון מדנייפרופטרובסק
הוספת איחול
0 איחולים
ג' אלול ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת׳ גרשי אלפרין לרגל בואו בקשרי השידוכין עב״ג הכלה מושקי וובר מדנייפרופטרובסק. ולהוריהם: הרב מיקי אלפרין מכפר חב״ד, והשליח הרב משה וובר מדנייפרופטרובסק
הוספת איחול
0 איחולים
ו' אב ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת׳ לוי אנגלסמן בני ברק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב״ג חוי סטמבלר דנייפרופטרובסק. ולהורים: ר׳ שמואל ומלכה אנגלסמן, בני ברק, השליח ר׳ מאיר ושרה סטמבלר דנייפרופטרובסק
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אב ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן התמים יעקב פיליפייב מדונייצק, אוקראינה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג גלית יעל שישקינא מדנייפרופטרובסק אוקראינה
הוספת איחול
0 איחולים
א' אדר ב ה׳תשע״א
מזל טוב לחתן התמים שניאור זלמן פוטרפאס קראון הייטס לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג יהודית קמינצקי דנייפרופטרובסק, אוקראינה. ולהורים: ר' יוסף יצחק וחנה פוטרפאס קראון הייטס והרב שמואל וחנה קמינצקי דנייפרופטרובסק, אוקראינה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן התמים אליהו פאליי קייב, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מרים למשפחת פיקעלני, דנייפרופטרובסק, אוקראינה
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לחתן לוי זליגסון גרמניה דנייפרופטרובסק לרגל בואו בקשרי שידוכין עב"ג מיכל פורסוק חלמניצקי צפת
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לת' ראובן גרינברג, לוגאנסק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג גבריאלה לינצובה, דנייפרופטרובסק
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל-טוב לחתן התמים שניאור-זלמן בקורב מדנייפרופטרובסק, אוקראינה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מרים גולוב מאה"ק.
הוספת איחול
0 איחולים
ח' שבט


מזל טוב לר' גרשי ומושקי אלפרין (כפר חב"ד) להולדת הבן. ולזקניהם: ר' מיקי ורודי אלפרין (כפר חב״ד), והשליח הרב משה ורעיתו וובר (דנייפרופטרובסק)
 

1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
חיים
י"ח שבט
מזל טוב
ח' כסלו

מזל טוב לר' לוי וחוי אנגלסמן (דנייפרופטרובסק) להולדת הבן. ולזקניהם: הרב שמואל ורעייתו אנגלסמן (בני ברק), הרב מאיר צבי ורעייתו סטמבלר (דנייפרופטרובסק

הוספת איחול
0 איחולים
י' תשרי
השליח הרה"ח זליג וזוגתו אלטהויז
מדנייפרופטרובסק להולדת הבת
ולהוריהם: מרא דאתרא הרה"ג מאיר ורעיתו אשכנזי
והרה"ח פנחס ורעיתו אלטהויז
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
חבר
י"א תשרי
מזלללללללל טוב
כ"ח תשרי ה׳תשע״ח
מזל טוב לשליח ר' מאיר ושרה סטמבלר דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אדר ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' מענדי ומלכי פלדמן דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבן. ולהורים: ר' שלמה חיים ומרים פלדמ כפ"ח, ור' יוסף יצחק ויפה ריבקין כרמיאל
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז ניסן ה׳תשע״ו
מזל טוב לר' אלי ומריאשי חפר דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבת. ולזקניהם ר' משה וגילה חפר ור' דובער ורישה ווילנקין.
הוספת איחול
0 איחולים
ד' שבט ה׳תשע״ו
מזל טוב לר' מענדי ומלכי פלדמן דנייפרופטרובסק אוקראינה לרגל הולדת הבת. ולהורים: ר' שלמה חיים ומרים פלדמן כפר חב"ד, ר' יוסף ויפה ריבקין כרמיאל
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אדר ה׳תשע״ה
מזל טוב לר' מנחם ודליה קורצווייל דנייפרופטרובסק אוקראינה להולדת הבן. ולמשפחת קורצווייל נחל"ה, והגב' נורית פרידמן ירושלים.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אב ה׳תשע״ד
מזל טוב לר' אלי ומריאשי חפר דנייפרופטרובסק להולדת הבן. ולזקניהם: ר' משה וגילה חפר ור' דובער ורישה וילנקין
הוספת איחול
0 איחולים
ח' תמוז ה׳תשע״ד
מזל טוב לשליח ר' מאיר ושרה סטמבלר דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבן
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז סיון ה׳תשע״ד
מזל טוב לר' מענדי ומלכי פלדמן דנייפרופטרובסק להולדת הבת. ולזקניהם ר' שלמה חיים ומרים פלדמן כפח, לר' יוסף יצחק ויפה ריבקין כרמיאל
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד אב ה׳תשע״ג
מזל טוב לשלוחים מוישי ובלומי סגל דנייפרופטרובסק, אוקראינה להולדת הבן. ולזקניהם: יהושוע ושולמית סגל כפר חב"ד. יעקב ודישקה הלפרין ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ' אייר ה׳תשע״ג
מזל טוב לשליח ר' מנחם ודליה קורצווייל דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו שבט ה׳תשע״ג
מזל טוב לשליח ר' שניאור ודבורי הירץ דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: משפחת הירץ בני ברק, משפחת אייזן קרית גת, ומשפחת לנדאו בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו אלול ה׳תשע״ב
מזל טוב לר' חיים ויעל בורגן דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבן
הוספת איחול
0 איחולים
ה' תמוז ה׳תשע״ב
מזל טוב לר' איל וילתא ברק דנייפרופטרובסק אוקראינה להולדת הבן. ולהוריהם: ר' שלום ורעייתו ברק נצרת-עילית, ור' יוסף ורעייתו בארנס כפר-חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ז' סיון ה׳תשע״ב
מזל טוב לשליח ר' מאיר ושרה סטמבלר, דנייפרופטרובסק, לרגל הולדת הבת. ולהורים: משפחת סטמבלר, כפ"ח. ומשפחת סלומון ראשל"צ
הוספת איחול
0 איחולים
ח' שבט ה׳תשע״ב
מזל טוב לשליח הרב שמואל וחנה קמינצקי דנייפרופטרובסק, אוקראינה לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: מרת דובה קמינצקי קראון-הייטס, והרב אברהם ורעייתו ליפסקר מניו-יורק
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז תשרי ה׳תשע״ב
מזל טוב לשליח ר' משה ושושנה וובר דנייפרופטרובסק אוקראינה לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: ר' ישעיהו וובר ירושלים והרה"ח ר' צבי רוזנפלד בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט אב ה׳תשע״א
מזל טוב ליהודה ונחמי קוזלובסקי, שלוחי הרבי לדנייפרופטרובסק, אוקראינה, להולדת הבת ולהוריהם: ר' יעקב ורחל קוזלובסקי, ירושלים ור' יוסף יצחק ועליזה נפרסטק, כפר חב"ד.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב אב ה׳תשע״א
מזל טוב לשליח הרב מנחם מענדל קורצווייל ורעייתו דליה, דנייפרופטרובסק אוקראינה לרגל הולדת הבת. ולהורים משפחת קורצוויל נחלת הר חב"ד והגב' פרידמן (קמיסר) ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה תמוז ה׳תשע״א
מזל טוב למשפחת השליח ר' מוישי ובלומי סגל דנייפרופטרובסק להולדת הבן. ולזקניהם: ר' שייע ושולמית סגל כפר חב"ד, ר' יעקב ודישקה הלפרין ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ד סיון ה׳תשע״א
מזל טוב למשפחת השליח שנאור וריעתו הירץ, דנייפרופטרובסק, אוקראינה לרגל הולדת הבת. וולזקניהם: משפחת הירץ בני ברק, משפחת אייזן קריית גת
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט כסלו ה׳תשע״א
מזל טוב לר' אייל וילתא ברק דנייפרופטרובסק להולדת הבן. ולזקניהם משפחת ברק נצרת עילית ומשפחת ר' יוסף בארנס כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ח' אייר ה׳תש״ע
מזל טוב לשליח ר' מאיר ושרה סטמבלר דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבן. ולהורים: ר' אברהם ושושנה סלומון ראשל"צ, ומשפחת סטמבלר כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ל' תשרי ה׳תש״ע
מזל טוב לשליח ר' משה ושושנה וובר דנייפרופטרובסק להודלת הבן. ולזקניהם: ר' ישעי' וובר ירושלים, ר' צבי רוזנפלד בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' אברהם וענת פיקלני מדנייפרופטרובסק, אוקראינה לרגל הולדת הבת סוניא מוסיא
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' יחיאל ושלומית חנזין, דנייפרופטרובסק - אוקראינה, לרגל להולדת הבן. ולהוריהם: ר' מנחם ואיטה חנזין לוד, ר' יעקב ורחל פגוט קרית-ים
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לשליח הרב שמואל וחנה קמינצקי דנייפרופטרובסק, אוקראינה לרגל הולדת הבן. ולזקניהם: מרת דובה קמינצקי קראון-הייטס, והרב אברהם ורעייתו ליפסקר מניו-יורק,
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' יוסי ורות לוברסקי דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבת.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' מאיר ושרה סטמבלר דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבן. ולהוריהם: ר' יעקב ורעייתו סטמבלר כפר חב"ד ור' אברהם ורעייתו סלומון ראשון לציון.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' ראובן ושולמית צ'ופין דנייפרופטרובסק לרגל הולדת הבת
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל-טוב לשליח הרב שמואל בראון ורעיתו צביה מדנייפרופטרובסק, אוקראינה, לרגל הולדת הבן. ולהורים: הרב מנחם רוזנצוייג ורעייתו רחל לאה מכפר חב"ד, ולרב עוזיהו ורעייתו ביילא מאנגליה.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לשליח ר' משה לייב וובר דנייפרופטרובסק אוקראינה, לרגל הולדת הבת חנה. ולזקניהם משפחת וובר ירושלים, משפחת רוזנפלד בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' איל וילתא ברק, דנייפרופטרובסק אוקראינה, לרגל הולדת הבן. ולהוריהם ר' שלום ברק וזוג' נצרת עלית ור' יוסף וזוג' בארנס כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' מאיר ושרה סטמבלר מדנייפרופטרובסק להולדת הבן. ולזקניהם ר' אברהם ושושנה סלומון מראשון לציון ור' יעקב ורעייתו סטמבלר מכפר חב"ד.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' שמואל ורעייתו בראון מדנייפרופטרובסק להולדת הבת. ולזקניהם ר' עוזיהו בראון מאנגליה ור' מנחם ורעייתו רוזנצוויג מכפר חב"ד.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' חיים בער ואורה סטמבלר דנייפרופטרובסק להולדת הבן. ולסבתא דבורה סטמבלר.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לשליח הרב משה וובר מדנייפרופטרובסק להולדת הבת. ולזקניהם הרב ישעיהו וובר מירושלים והרב צבי רוזנפלד מבני ברק.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' מענדי ורבקי גולדשמיד דנייפרופטרובסק להולדת הבת ולזקניהם ר' משה ועדי גולדשמיד כפ"ח ור' אברהם וחנה לוין נחה"ח. ולר' דב וסוניה ליפסקר ור' שלום דב ורבקה גולדשמיד.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב לר' יחיאל ושלומית חנזין דנייפרופטרובסק להולדת הבת
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל טוב להרה"ח השליח בדנייפרופטרובסק ר' שמואל בראון ורעייתו להולדת הבת בשעטו"מ. ולהורים עוזיהו בראון – מנצ'סטר אנגליה. ר' מנחם ורעיתו רוזנצוויג – כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל-טוב למשפחת ר' צבי ורעייתו לאה בלוי מדנייפרופטרובסק, אוקראינה לרגל הולדת הבן בשעטו"מ. ולהורים: ר' יוסף ורעייתו מרים בלוי מנחלת-הר-חב"ד ור' אברהם ושושנה סלמון מראשל"צ.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל-טוב לשליח הרב שמואל קמינצקי ולזוגתו חנה מדנייפרופטרובסק, אוקראינה, לרגל הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת.
הוספת איחול
0 איחולים
כ' כסלו ה׳תשס״ט
מזל-טוב לר' בערל ליפסקר ולזוגתו שיינא-בתיה מדנייפרופטרובסק, אוקראינה, לרגל הולדת בתם בשעה טובה ומוצלחת.
הוספת איחול
0 איחולים
הכי נצפים
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
היום לפני
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.