יומן חב״ד ח' תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
הרבי מוסר את תרנגול הכפרות לשחיטה, תנש הרבי מוסר את תרנגול הכפרות לשחיטה, תנש"א
עשרת ימי תשובה, כפרות - ח' תשרי
במשך השנים עורר הרבי על כך שבעשרת ימי תשובה יש לעסוק בלימוד הלכות ימים אלו באופן שהדברים יהיו חקוקים בזכרון, מכיון שריבוי הלכות שונות חלים בימים אלו (ש"פ וילך תשנ"ב).

בימים אלו שהינם ימים כללים, (יום ראשון כנגד ימי ראשון של כל השנה וכו') יש לדאוג לסיפוק צרכי היום במשך כל השנה כולה על ידי עיון בצרכי היום בכל יום ויום.

בימים אלו ניתן לומר תהלים גם בלילה, בשונה מכל השנה בה נוהגים שלא לומר תהלים משקיעת החמה.

*

נוהגים לערוך כפרות בתרנגול לבן. זמנו – באשמורת הבוקר של ערב-יום-הכיפורים. הכפרות יהיו כפי חשבון בני-אדם שבבית, זכר לזכר ונקבה ולנקבה, ולמעוברת שלושה: אחת בשבילה, וזכר ונקבה בשביל ספק הוולד.

אומרים "בני אדם" עד "מצאתי כופר" פעם אחת, ואחר-כך אומרים פעם אחת "זה חליפתי" עד "ולשלום", ובעת אמירת "זה חליפתי..." מסבבים שלוש פעמים את התרנגול/ת מעל הראש, וחוזרים ואומרים "בני אדם...". כסדר הזה עושים שלוש פעמים.

בסך הכול אמירת "בני אדם" עד "ולשלום" – שלוש פעמים. ובסך הכול מסבבים תשע פעמים.

המהדרין מכסים בעצמם את הדם בברכה (ברשות השוחט, שהמצווה מוטלת עליו, שיכבד אותו להיות שלוחו). כ"ק אדמו לחץ להמשך...
במשך השנים עורר הרבי על כך שבעשרת ימי תשובה יש לעסוק בלימוד הלכות ימים אלו באופן שהדברים יהיו חקוקים בזכרון, מכיון שריבוי הלכות שונות חלים בימים אלו (ש"פ וילך תשנ"ב).

בימים אלו שהינם ימים כללים, (יום ראשון כנגד ימי ראשון של כל השנה וכו') יש לדאוג לסיפוק צרכי היום במשך כל השנה כולה על ידי עיון בצרכי היום בכל יום ויום.

בימים אלו ניתן לומר תהלים גם בלילה, בשונה מכל השנה בה נוהגים שלא לומר תהלים משקיעת החמה.

*

נוהגים לערוך כפרות בתרנגול לבן. זמנו – באשמורת הבוקר של ערב-יום-הכיפורים. הכפרות יהיו כפי חשבון בני-אדם שבבית, זכר לזכר ונקבה ולנקבה, ולמעוברת שלושה: אחת בשבילה, וזכר ונקבה בשביל ספק הוולד.

אומרים "בני אדם" עד "מצאתי כופר" פעם אחת, ואחר-כך אומרים פעם אחת "זה חליפתי" עד "ולשלום", ובעת אמירת "זה חליפתי..." מסבבים שלוש פעמים את התרנגול/ת מעל הראש, וחוזרים ואומרים "בני אדם...". כסדר הזה עושים שלוש פעמים.

בסך הכול אמירת "בני אדם" עד "ולשלום" – שלוש פעמים. ובסך הכול מסבבים תשע פעמים.

המהדרין מכסים בעצמם את הדם בברכה (ברשות השוחט, שהמצווה מוטלת עליו, שיכבד אותו להיות שלוחו). כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה מכסה את הדם על-ידי נוצה, בחמש תנועות. נוסח הברכה: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הדַם בֶּעָפָר".

כיסוי הדם: יש להכין מראש עפר (חול יבש, שגרגיריו נפרדים, ולא גושים, ולפזרו גם תחת עמדת השחיטה עבור הדם שיישפך עליו). ממתינים לבדיקת הסימנים ע"י השוחט – שלא תהיה ברכתו לבטלה, ומכסים ביד בעפר (כנ"ל). אף מי שמכסה את הדם בפעם הראשונה, לא יברך 'שהחיינו'.

ראוי לתת את פדיון הכפרות לעניים או לקופות הצדקה בו ביום, ובהקדם האפשרי. אם נותנים את העופות עצמם לעניים, שאינם מתביישים בכך, יש להיזהר לתת לעניים היודעים (או ללמדם) כיצד להכשירם במליחה כדת וכדין.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום היארצייט של רבי ברוך, אביו של אדמו"ר הזקן
"הרב הרב ברוך אביו של אאזמו"ר הזקן היה צדיק נסתר, והי' למדן מופלא ועסקן בעניני צדקה והתנהג בפשטות כאחד מבעלי הישוב" (מדברי הרבי הריי"צ).
ספר הזכרונות שנכתב על ידי הרבי הריי"צ עוסק בתולדות חייו והתקשרותו עם עולם החסידות.
מצבת רבי ברוך (עליה נרשם שמו מצבת רבי ברוך (עליה נרשם שמו "ישראל ברוך")
זכרון להולכים
הרה"ח יצחק שלינקה ע״ה תשס"ח, ראשון לציון
x
הרה"ח יצחק שלינקה ע״ה תשס"ח, ראשון לציון
,מראשון לציון, יו"ר בית הכנסת המרכזי בעיר. היה ממקימי עולה של תורה וחסד בעיר. ת"ח ונעים הליכות, חיבר ספרים רבים וביניהם: בארות יצחק על התורה והמועדים, יקיר העיר ראשון לציון. במשך עשרות שנים שימש כיו"ר המועצה הדתית והיה פעיל בכל תחומי הדת בעיר. בתקופה האחרונה בעלמא הדין, לעת זקנותו לא נטש את הפעילות הציבורית ובין השאר שימש כנשיא כבוד של המועצה הדתית, יו"ר קרן מילגות לאברכים
הרה"ח בנימין וויליגער ע״ה תשע"ז,
x
הרה"ח בנימין וויליגער ע״ה תשע"ז,
במשך שנים רבות ר' בנימין שימש איש הקשר בין הרבי לבין הרבי מקלויזנבורג, הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל.ר' בנימין היה יהלומן, איש המעש. לאורך חייו היה מעורב בפרויקטים רבים למען הקהילה היהודית.זמן קצר לאחר הגעתו בארצות הברית, פגש את הרבי הריי"צ, והיה שם בנמל כשהגיע לארצות הברית. לפני חתונתו נסע לרבי הריי"צ, אשר הניח את ידיו על ראשו ונתן לו ברכה.מכאן ואילך, הרגיש מאוד קרוב לחב"ד והרבי
הגב' חנה כהן ע״ה תש"ע , כפר חב"ד
x
הגב' חנה כהן ע״ה תש"ע , כפר חב"ד
אשת יבדלחט"א ר' בנימין כהן, מנהל משק ותחזוקה בועד כפר חב"ד היתה גננת לילדי השיכונים והיקימה דורות של בתים חסידים
הרה"ח חיים סימנט ע״ה תשפ"א,
x
הרה"ח חיים סימנט ע״ה תשפ"א,
הרב חיים סימנט, שליח ותיק בבוסטון, למעלה מ- 60 שנה, נפטר בשבת, ח תשרי, התשפא. הוא היה בן 90. הרב סימנט נולד בהונגריה למשפחה חסידית, והגיע לארהב בראשית שנות השלושים כנער צעיר. משפחתו התגוררה בוויליאמסבורג, ברוקלין, וכבחור עשה את דרכו לקראון הייטס ללמוד בישיבה המרכזית של חבד ב- 770. לעיתים קרובות הוא סיפר על ערב ראש השנה בסוף שנות ה-40, כי הוא זכה למסור לרבי, שהיה אז חתן לאדמור הרייצ נע, את הפנ לפני ראש השנה. הרבי מסר את הפנ באופן אישי לרבי הרייצ. בחתונתו עם אשתו אסתר באמצע שנות החמישים, הם זכו שהרבי היה המסדר קידושין שלהם. לאחר נישואיהם הם יצאו לבוסטון כשלוחים, שם הקדישו את חייהם לחינוך יהודי במשך למעלה מ -60 שנה. הרב סימנט כיהן כמנהל רוחני במשך 60 השנים האחרונות וכמנכל ישיבת ליובאוויטש באקדמיה העברית בניו אינגלנד. כמחנך אהוב, הוא השפיע על אלפי תלמידים. הוא הותיר אחריו את אשתו, אסתר וילדיו, זיסי נגל - קראון הייטס, גולדי גנזבורג - קראון הייטס, מנדל סימנט - קראון הייטס, דובער סימנט - בוסטון, מסצוסטס, שרה הכט - פארק סלופ, ניו יורק, פינחס סנט - ארקנסו, שלום סימנט פלורידה, יעקב סימנט, בוסטון, נכדים ונינים רבים. הלוויה החלה ביום ראשון, ערב יום כיפור בשעה 8:30 בבוקר בבוסטון בישיבת ליובאוויטש אותה ניהל, וממנה יש לו אלפי תלמידים, מעל 6 עשורים. משם המשיכה בקראון הייטס, ועברה ממול 770. נטמן לצד אביו ואחיו בבית הקברות וולווד, לונג איילנד. השבעה היתה כמה שעות לפני יום כיפור בקראון הייטס. ברוך דיין האמת
הרה"ח מרדכי פבזנר ע״ה תשפ"ג, פריז
x
הרה"ח מרדכי פבזנר ע״ה תשפ"ג, פריז
בצער התקבלה הידיעה על פטירתו בדמי ימיו של השליח מצרפת הרה"ח ר' מרדכי פבזנר ע"ה, לאחר מחלה ממושכת. הותיר אחריו את יבדלח"ט רעייתו ושבעת ילדיו. המנוח הוא בנו של יבדלח"ט הרב יוסף יצחק פבזנר , שליח הרבי ומנכ"ל מוסדות 'סיני-ליובאוויטש' בפריז. הותיר אחריו גם את אחיו, הרב אברהם ברוך פבזנר - שליח הרבי במוסדות 'סיני-ליובאוויטש'. אחיו של המנוח, היה הת'  שניאור זלמן פבזנר  - שימש כשליח בישיבת תומכי תמימים ברינוא ונפטר בצעירותו בי' אלול תשע"ה. למרות המאבק הממשוך במחלתו, המשיך ר' מרדכי פבזנר ע"ה בפעולתיו הכבירות לקרב יהודים לאביהם שבשמיים, והכל עם חיוך ומאור פנים. הלוויתו נערכה בערב יום הכיפורים בשעה 14:00 בעיר שליחותו בצרפת – פרפיניאן. ברוך דיין האמת. >>לתרומה מקוונת למשפחה לחץ
הרה"ח שמואל עומר ע״ה תשפ"א,
x
הרה"ח שמואל עומר ע״ה תשפ"א,
טרגדיה במשפחת השלוחים. במהלך השבת הלך לעולמו ר' שמואל עומר ז"ל. במשך שנים שימש כשליח הרבי באריאל ובענואל. בראש השנה האחרון, לפני פחות משבוע, עוד הספיק המנוח ז"ל לשהות בחצרות קודשנו. בימי החג חש ברע וחזר ארצה. פרטים על מסע הלוויה - בהקדם. יהי זכרו ברוך.

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.