יומן חב״ד ג' תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
עשרת ימי תשובה - ג' תשרי
במשך השנים עורר הרבי על כך שבעשרת ימי תשובה יש לעסוק בלימוד הלכות ימים אלו באופן שהדברים יהיו חקוקים בזכרון, מכיון שריבוי הלכות שונות חלים בימים אלו (ש"פ וילך תשנ"ב).

בימים אלו שהינם ימים כללים, (יום ראשון כנגד ימי ראשון של כל השנה וכו') יש לדאוג לסיפוק צרכי היום במשך כל השנה כולה על ידי עיון בצרכי היום בכל יום ויום.

בימים אלו ניתן לומר תהלים גם בלילה, בשונה מכל השנה בה נוהגים שלא לומר תהלים משקיעת החמה.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
לוח מנהגים
הרבי באמירת דברי כיבושין ●צום גדליה תשמ הרבי באמירת דברי כיבושין ●צום גדליה תשמ"ו
צום גדליה - ג' תשרי
בתפילת שחרית אומר הש"ץ "עננו" בברכה בפני עצמה, בין ברכת "גואל ישראל" ל"רפאנו", גם אם התפללו רק שלושה מתענים. אם אין כנ"ל – אומר הש"ץ "עננו" בתוך ברכת "שומע תפילה".

אמירת סליחות. מתחילים "דרשו ה' בהימצאו", ומדלגים "אשמנו" ו"ויאמר דוד אל גד". בפיוט "הורית" נהג הרבי לחזור את כל ה'פזמון' בין כל בית ובית, וכמובן גם בסיום הפיוט. לאחר סיום הסליחות, אומרים: "שומר ישראל", "מתרצה ברחמים", "אבינו מלכנו" הארוך (ואומרים בו "חדש עלינו" "כתבנו", כבכל עשי"ת), "ואנחנו לא נדע", וחצי קדיש.

עניינא דיומא: על-פי דברי הרבי בצומות אחרים, יש מקום לקרוא פרשת היום בנביאים: מלכים-ב כה,כה-כו. ירמיה מא,א ואילך.

צדקה:

בימי התעניות נוהגים לתת לצדקה לפני תפילת מנחה 'אגרא דתעניתא', ויש נותנים לפי עלות הסעודות שהיו אמורים לאכול היום. ו"מנהג ישראל להרבות בצדקה ביום התענית".

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנהיג מחדש את המנהג שנהגו בעבר בקהילות ישראל על-פי המשנה, לומר "דברי כיבושין" אחרי מנחה דתענית-ציבור: "כדאי לעורר על המנהג הנ"ל, שבמקומות שאפשר לפעול זאת, יאמרו אחרי מנחה (כמה מילים, לכל הפחות) 'דברי כיבושין', או מזמור תהיל לחץ להמשך...
בתפילת שחרית אומר הש"ץ "עננו" בברכה בפני עצמה, בין ברכת "גואל ישראל" ל"רפאנו", גם אם התפללו רק שלושה מתענים. אם אין כנ"ל – אומר הש"ץ "עננו" בתוך ברכת "שומע תפילה".

אמירת סליחות. מתחילים "דרשו ה' בהימצאו", ומדלגים "אשמנו" ו"ויאמר דוד אל גד". בפיוט "הורית" נהג הרבי לחזור את כל ה'פזמון' בין כל בית ובית, וכמובן גם בסיום הפיוט. לאחר סיום הסליחות, אומרים: "שומר ישראל", "מתרצה ברחמים", "אבינו מלכנו" הארוך (ואומרים בו "חדש עלינו" "כתבנו", כבכל עשי"ת), "ואנחנו לא נדע", וחצי קדיש.

עניינא דיומא: על-פי דברי הרבי בצומות אחרים, יש מקום לקרוא פרשת היום בנביאים: מלכים-ב כה,כה-כו. ירמיה מא,א ואילך.

צדקה:

בימי התעניות נוהגים לתת לצדקה לפני תפילת מנחה 'אגרא דתעניתא', ויש נותנים לפי עלות הסעודות שהיו אמורים לאכול היום. ו"מנהג ישראל להרבות בצדקה ביום התענית".

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנהיג מחדש את המנהג שנהגו בעבר בקהילות ישראל על-פי המשנה, לומר "דברי כיבושין" אחרי מנחה דתענית-ציבור: "כדאי לעורר על המנהג הנ"ל, שבמקומות שאפשר לפעול זאת, יאמרו אחרי מנחה (כמה מילים, לכל הפחות) 'דברי כיבושין', או מזמור תהילים המתאים לעניינים אלו, ובמקומות שמצד טירחא דציבורא [או מצד ביטול מלאכה, וכיוצא-בזה] אי אפשר לפעול זאת – על-כל פנים יהרהרו במחשבה עניין של 'דברי כיבושין', ומאחר ש'רחמנא ליבא בעי' – ובפרט עניינים הקשורים בתשובה, ש'עיקר התשובה בלב' – הרי 'מחשבה טובה, הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה.
(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום ההילולא של הרבנית דבורה לאה, בת אדמו"ר הזקן ואם אדמו"ר הצמח צדק
נולדה בשנת תקכ"ו לאביה אדמו"ר הזקן, בשנת תקמ"ח נשאה לרבי שלום שכנא.
בשנת תקנ"ב נודע לה שאביה - אדמו"ר הזקן - התבטא כי ישנו עליו קטרוג עצום בשל הפצת תורת החסידות ואף נתן הדרכות כיצד תימשך הנשיאות על ידי אדמו"ר האמצעי. למשמע הדברים מינתה הרבנית שלושה חסידים כבית דין וקבלה על עצמה באלה ובשבועה לעמוד תחת אביה.
ביום ב' דראש השנה נפלה למשכב ולמחרתו נסתלקה ומנוחתה כבוד בליאזנא.
זכרון להולכים
הרה"ח התמים ר' שלום דובער נאטיק ע״ה תשס"ב, צפת
x
הרה"ח התמים ר' שלום דובער נאטיק ע״ה תשס"ב, צפת
הרב התמים ר' שלום דובער בן הרב שמואל נאטיק. ממקושרי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כיתת רגליו יותר מארבעים שנה עבור החזקת ישיבת תו"ת ליובאוויטש בברינוא, צרפת. פעל רבות לחינוך ילדי ישראל לתומ"צ.
נולד בשנת תרפ"ג בעיר קאפוסט ונפטר בשנת התשס"ב צפת
הרה"ח פנחס שלום גלויברמן ע״ה תשע"ז,
x
הרה"ח פנחס שלום גלויברמן ע״ה תשע"ז,
ר' שלום ע"ה היה דמות חסידית מוכרת בעיר ביתר עילית, ירא שמיים ומדקדק במצוות. היה סופר סת"ם מומחה והיה ידוע ביראת-שמיים שלו, ובבקיאותו בענייני הלכה. היה חסיד ומקושר לרבי, ובקי בהלכות ובמנהגי חסידי חב"ד כפי שהורו רבותינו נשיאנו. דקדק באופן מיוחד בענייני כשרות האכילה והשתייה.
הרה"ח התמים ר' מתיתיהו אריה ויינגרטן ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח התמים ר' מתיתיהו אריה ויינגרטן ע״ה תשס"א, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' מתתיהו אריה היד בן הרב אברהם ויינגרטן היד. זכה להיות מהטנקיסטן הראשונים של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
נולד בטו חשון תשיג בניו הייבן ונפטר בשנת התשס"א מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח התמים ר' יוסף חיים הלוי גורעוויטש ע״ה ,
x
הרה"ח התמים ר' יוסף חיים הלוי גורעוויטש ע״ה ,
הרב התמים ר' יוסף חיים בן הרב שלום הלוי גורעוויטש איש הורביץ
מרת רחל ליסבאן ע״ה תשנ"ח, לוס אנגלס
x
מרת רחל ליסבאן ע״ה תשנ"ח, לוס אנגלס
מרת חיה שרה רחל בת הרב חיים יוסף שלמה ליסבאן
נפטרה בשנת תשנ"ח לוס אנגלס
הרה"ח התמים ר' אברהם דוד טענענהויז ע״ה תשנ"ד, מונטריאול
x
הרה"ח התמים ר' אברהם דוד טענענהויז ע״ה תשנ"ד, מונטריאול
הרב התמים ר' אברהם דוד בן הרב ישראל טענענהויז. בעל מדות טובות רודף צדקה וחסד אהוב על הבריות ומילא זמנו הפנוי בת"ת היה מנהיג רוחני בבטהורסט נ.ב. וסביבותיה ואח"כ מחנך במאנטרעאל עסק במבצעים מתחילת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובמיוחד במבצע תפילין.
נפטר בשנת התשנ"ד מונטריאול
הרה"ח התמים ר' נחום טרבניק ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
x
הרה"ח התמים ר' נחום טרבניק ע״ה תשמ"ד, הר הזיתים
הרב התמים ר' נחום בן הרב אליעזר מרדכי טרבניק. בכל זמן ובכל מצב עסק בן הרבצת תורה וחסידות כך נהג גם בשעת רדיפות הקומוניסטים כך גם בשבתו במחנה עבודה סיבירי במשך כמה שנים וכך גם בנדודיו בצרפת ובישראל. במשך כעשר שנים שימש כרבו של כפר חב"ד,
נולד בשנת תרס"ד בעיר ליקושוי שהליטא ונפטר בשנת תשמ"ד הר הזיתים
הת' יאיר ברונשטיין ע״ה תשע"ד, ירקון
x
הת' יאיר ברונשטיין ע״ה תשע"ד, ירקון
היה מגזע גדולי החסידים והתמימים לבית ברונשטיין מהעיר צ'ערקאס, התקרב ודבק בכל עוז בדרך החסידות. היה דמות של 'פנימי ובר דעת להפליא, למד בקבוצה בבית חיינו ובישיבת תו"ת במגדל העמק. הלווייתו תתקיים מחר בבית העלמין ירקון שבגוש דן, על שעת ההלוויה תבוא הודעה. השאיר אחריו הורים ואחות
מרת שרה בלושטיין ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
x
מרת שרה בלושטיין ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
מרת שרה בת הרב אלקנה בלושטיין.
נפטרה בשנת התשל"ט הר הזיתים
מרת שרה איסרוב ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
x
מרת שרה איסרוב ע״ה תשל"ט, הר הזיתים
מרת שרה בת הרב ראובן איסרוב.
נפטרה בשנת התשל"ט הר הזיתים
מרת רייזל רוזנמטר ע״ה תש"ג, אושוויץ
x
מרת רייזל רוזנמטר ע״ה תש"ג, אושוויץ
מרת רייזל רוזנמטר היד ע"ה בת הרב מנחם מענדל היד
נהרגה בשנת תש"ג באושוויץ
מרת טויבע רבקה דבוסקין ע״ה תש"ב, קראלעוויץ
x
מרת טויבע רבקה דבוסקין ע״ה תש"ב, קראלעוויץ
נולדה בשנת תרמ"ד בעיר קאמיי שבליטא ונהרגה על קידוש השם בשנת תש"ב מנ"כ בעיר קראלעוויץ
הרה"ח אפרים רוזנבלום ע״ה תשפ"א, פנסילבניה
x
הרה"ח אפרים רוזנבלום ע״ה תשפ"א, פנסילבניה
הרב אפרים רוזנבלום ע"ה, מחנך במשך חמישה עשורים בפיטסבורג פנסילבניה, נפטר ביום שני ג' תשרי, והוא בן 85 • הלווייתו תתקיים היום (שלישי) ותעבור ליד מרכז חב"ד העולמי 770
התמים לוי לוין ע״ה תשפ"ד, קוויבק קנדה
x
התמים לוי לוין ע״ה תשפ"ד, קוויבק קנדה
בצער רב מתקבלת הערב (שני) הידעה המצערת על פטירתו בדמי ימיו של התמים לוי לוין ע"ה, תלמיד בישיבת 'צעירי השלוחים' בצפת. לוי ע"ה סבל מאוד ילדותו מבעיה רפואית קשה ומתמשכת, והבוקר לא התעורר משנתו והשיב את נשמתו ליוצרו. הוריו הם שליחי הרבי בקוויבק שבקנדה, הרב דוד אבא לוין ורעייתו יבדלו לחיים ארוכים. הלווייתו תצא היום (ג'), ד' בתשרי בשעה 15:00 מבית ההלוויות שמגר בירושלים, אל חלקת חב"ד בהר הזיתים, שם ייטמן. המנהל הרוחני ורבני הישיבה שוחחו הערב עם התלמידים, כדי ללוות אותם בשעה קשה זו. ברוך דיין האמת.
הרה"ח התמים ר' גדלי פלוסקלבסקי ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח התמים ר' גדלי פלוסקלבסקי ע״ה תשס"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב התמים ר' גדלי בן הרב ראובן פלוסקלבסקי. מראשוני תושבי כפר חב"ד

נפטר בשנת תשס"ב מנ"כ מונטיפיורי, ניו יורק

הרה"ח התמים ר' אליעזר דבוסקין ע״ה תש"ב, קראלעוויץ
x
הרה"ח התמים ר' אליעזר דבוסקין ע״ה תש"ב, קראלעוויץ
הרב אליעזר בן הרב מאיר דבוסקין היד היה מראשוני התמימים וכיהן כרב וראש ישיבה בעיר חרסון נהרג על קידוש ה בתוך בית הכנסת "בערגוואי שול" בחרסון. בתוכו היו תשעה יהודים ובתוכם ורעייתו
נולד בשנת תרמ"ב בעיר צ'עצ'רסק ונהרג על קידוש השם בשנת תש"ב מנ"כ בעיר קראלעוויץ
הרה"ח הלל פבזנר ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
x
הרה"ח הלל פבזנר ע״ה תשס"ט, הר הזיתים
הרה"ג הרב הלל פבזנר, אחד מהרבנים הבולטים באירופה ואב בית-דין רבני ליובאוויטש בצרפת, הלך לעולמו הערב (חמישי) בגיל 85. היה שליח של הרבי ופעל להתפתחות תורה וחינוך בפאריס. הותיר אחריו, ייבדלו לחיים טובים: הרב אברהם-ברוך (ירושלים), הרב יוסף-יצחק (שליח בפאריס), הרב מנחם-מענדל (שליח בזנבה, שווייץ). שטערנא-שרה קלמנסון (אשת הרב יחיאל מ"מ, ראש ישיבת תות"ל, ברינווא) מרת רבקה נפרסטק (אשת ר' יחזקאל מפריז) וחנה סלונים (אשת הרב חיים, שליח בדיזון, צרפת)

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.