יומן חב״ד ב' תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ב' דראש השנה - ב' תשרי
ערבית. לפני תפילת ערבית אומרים תהילים.

זמן הדלקת נרות הערב – רק בלילה, לאחר צאת הכוכבים, מאש הדלוקה לפני ראש-השנה. מברכים (לאחר ההדלקה): "להדליק נר של יום הזיכרון", ו'שהחיינו'.

בעת הדלקת הנרות נוהגים להניח לפני המברכת פרי חדש ובעת ברכת 'שהחיינו' מסתכלת בו, ותדליק את הנרות סמוך לקידוש ממש. אם היא לובשת לראשונה בגד חדש, אינה צריכה פרי חדש ואז יכולה להפסיק בין הדלקת הנרות לבין הקידוש. ואם אין לה פרי או בגד חדשים – בכל זאת תברך 'שהחיינו'.

נוהגים להניח פרי חדש לפני המקדש ובעת ברכת 'שהחיינו' מסתכל בפרי חדש, או שלובש בגד חדש, ואם אין לו – מכל-מקום יברך 'שהחיינו'.

את הפרי החדש אוכלים קודם נטילת ידיים לסעודה. בליובאוויטש נהגו, וכן הקפידו רבותינו נשיאינו, לאכול כזית ולברך ברכה אחרונה (רק על הפרי, ולא על היין).

דברים הנאכלים לסימן טוב, הם רק בלילה הראשון.

טבילה במקווה. אין טועמים קודם התקיעות. התוקע ילמד את המאמר (כנ"ל אתמול).

רבותינו נשיאינו נהגו להזכיר נשמות בלחש ביום השני, אחר קריאת התורה לפני התקיעות.

סדר תקיעות וסיום התפילה – כדאתמול.

סיום החג

לשון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: "ואני בהצע לחץ להמשך...
ערבית. לפני תפילת ערבית אומרים תהילים.

זמן הדלקת נרות הערב – רק בלילה, לאחר צאת הכוכבים, מאש הדלוקה לפני ראש-השנה. מברכים (לאחר ההדלקה): "להדליק נר של יום הזיכרון", ו'שהחיינו'.

בעת הדלקת הנרות נוהגים להניח לפני המברכת פרי חדש ובעת ברכת 'שהחיינו' מסתכלת בו, ותדליק את הנרות סמוך לקידוש ממש. אם היא לובשת לראשונה בגד חדש, אינה צריכה פרי חדש ואז יכולה להפסיק בין הדלקת הנרות לבין הקידוש. ואם אין לה פרי או בגד חדשים – בכל זאת תברך 'שהחיינו'.

נוהגים להניח פרי חדש לפני המקדש ובעת ברכת 'שהחיינו' מסתכל בפרי חדש, או שלובש בגד חדש, ואם אין לו – מכל-מקום יברך 'שהחיינו'.

את הפרי החדש אוכלים קודם נטילת ידיים לסעודה. בליובאוויטש נהגו, וכן הקפידו רבותינו נשיאינו, לאכול כזית ולברך ברכה אחרונה (רק על הפרי, ולא על היין).

דברים הנאכלים לסימן טוב, הם רק בלילה הראשון.

טבילה במקווה. אין טועמים קודם התקיעות. התוקע ילמד את המאמר (כנ"ל אתמול).

רבותינו נשיאינו נהגו להזכיר נשמות בלחש ביום השני, אחר קריאת התורה לפני התקיעות.

סדר תקיעות וסיום התפילה – כדאתמול.

סיום החג

לשון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: "ואני בהצעתי, אשר גם כל אחד ואחד ינהוג כן, לחבר שעות דראש-השנה והתחלת מוצאי ראש-השנה בלימוד החסידות, ובשביל אשר סללו לנו נשיאינו – יומשך גם לנו בכל ענייניו אור החסידות עד למטה מטה". כ"ק אדמו"ר בעצמו (החל משנת תשי"ב) נטל ידיו לסעודה הוא והקהל בכל ראש-השנה לעת ערב, במשך ההתוועדות הורה לנגן ניגונים מכל הנשיאים, ואמר מאמר דא"ח נוסף לשיחות וכו', ובו הזכיר מדברי כל הנשיאים (והחל משנת תשד"מ גם מדברי האריז"ל).

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
סגור
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרבנית שיינא הורנשטיין, בתו של הרבי הריי"צ
הרבנית שיינא הי"ד נולדה בכ"א טבת תרס"ד בליובאוויטש, והיא צעירת בנותיו של הרבי הריי"צ. נשאה לבעלה הרב מנחם מענדל הכהן הורנשטיין - נכדו של הרבי המהר"ש (בן לבתו הרבנית חיה מושקא) - בי' סיון תרצ"ב.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה החל הרבי הריי"צ במאמצים רבים על מנת לשחררם מעמק הבכא, אך לדאבון לב הובלו אל הכבשונות בטרבלינקה.
מדי שנה נהג הרבי לומר קדיש ביום זה.
הרבנית שיינא הי הרבנית שיינא הי"ד
זכרון להולכים
הרה"ח יוסף יצחק נאה ע״ה תש"י, הר המנוחות
x
הרה"ח יוסף יצחק נאה ע״ה תש"י, הר המנוחות
הרב יוסף יצחק נאה בן הרב מנחם מענדל נאה
נפטר בשנת תש"י והר המנוחות
הרה"ח שלמה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
x
הרה"ח שלמה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
הרב שלמה רוזנמטר היד בן הרב מנחם מענדל רוזנמטר היד
נולד בשנת תרפ"ג בלודז נהרג בשנת תש"ד באושוויץ
הרה"ח מרדכי מענדל קדנר ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח מרדכי מענדל קדנר ע״ה תשמ"ו, הר הזיתים
נולד בשנת תרס"ד בעיר ניקולייב נפטר בשנת התשמ"ו הר הזיתים
הרה"ח אלקנה פינחם גיטמאן ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אלקנה פינחם גיטמאן ע״ה תשל"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב אלקנה פינחם בן הרב יהושע גיטמאן. מחשובי חסידי חב"ד
נפטר בשנת התשל"ד מונטיפיורי, ניו יורק
מרת רשכה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
x
מרת רשכה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
מרת רשכה רוזנמטר היד ע"ה בת ר' מנחם מענדל היד
נולדה בשנת תר"צ ונהרגה בשנת תש"ד באושוויץ
מרת רבקה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
x
מרת רבקה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
מרת רבקהרוזנמטר היד ע"ה בת הרב מנחם מענדל היד
נולדה בשנת תרפ"ח ונהרגה באושוויץ בשנת תש"ד
מרת חוה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
x
מרת חוה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
מרת חוה רוזנמטר היד ע"ה בת הרב מנחם מענדל היד
נולדה בשנת תרפ"ה ונהרגה באושוויץ בשנת תש"ד
מרת רבקה זיילינגולד ע״ה תשפ"א, מנהטן, ניו יורק
x
מרת רבקה זיילינגולד ע״ה תשפ"א, מנהטן, ניו יורק
מרת רבקה זיילינגולד מניו יורק נפטרה בתחילת השבוע והיא בת 84. המנוחה עה היגרה בשנות החמישים המוקדמות עם משפחתה מאנגליה והתיישבה בשכונת קראון הייטס. בשנותיה האחרונות התגוררה במנהטן. הותירה אחריה את אחיה - ר בנימין זיילינגולד מליקווד שבניו גרזי, ר אשר זיילינגולד ממיניסוטה.
מרת פייגא רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
x
מרת פייגא רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
מרת פייגא רוזנמטר היד ע"ה בת הרב מנחם מענדל היד
נולדה בשנת תרצ"ד ונהרגה באושוויץ בשנת תש"ד
מרת דבורה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
x
מרת דבורה רוזנמטר ע״ה תש"ד, אושוויץ
מרת דבורה רוזנמטר היד ע"ה בת הרב בערך רוזנמטר
נולדה בשנת תרס"ב ונהרגה באושוויץ בתש"ד
הרה"ח יהושע אליהו וואלאסאוו ע״ה תשכב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח יהושע אליהו וואלאסאוו ע״ה תשכב, מונטיפיורי, ניו יורק
הרב יהושע אליהו וואלאסאוו ע"ה בן הרב שלום פייביש
נפטר בשנת תשכב ומנוחתו כבוד מונטיפיורי, ניו יורק

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.