יומן חב״ד י' תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
הרבי בעת קידוש לבנה במוצאי יום כיפור הרבי בעת קידוש לבנה במוצאי יום כיפור
מוצאי יום כיפור - י' תשרי

אחרי הבדלה מקדשים את הלבנה – בחגירת אבנט ובסידור אבל לאו-דווקא בטלית וקיטל ונכון לרחוץ את הפנים ולנעול נעליים לפני כן


לוח מנהגים
הרבי בעת קידוש לבנה במוצאי יום כיפור הרבי בעת קידוש לבנה במוצאי יום כיפור
מוצאי יום כיפור - י' תשרי
במוצאי יום-הכיפורים – סעודה חשובה. עריכתה בהרחבה ממשיכה גשמיות על כל השנה. טובלים פרוסת המוציא בדבש, אבל על השולחן שמים גם מלח.

אין מברכים "שעשה לי כל צרכי", עד למחר בברכות-השחר.

התעסקות בסוכה

הערב מתעסקים או על-כל-פנים מדברים על-דבר עשיית הסוכה. ואמר הרבי: "רוב ישראל – ואני בתוכם – אינם נזהרים בזה במעשה בפועל, ויוצאים גם עתה ידי חובת העניין על-ידי דיבור בזה".

שנה אחת ראו שהרבי חוזר הביתה במוצאי יום-הכיפורים, ומיד בכניסתו לחדר, עוד בטרם פשט את הקיטל, ניגש לארון הספרים, הוציא משניות מסכת סוכה, והחל ללמוד דיני סוכה.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
הרה"ח שמעון כהן ע״ה תשע"ג,
x
הרה"ח שמעון כהן ע״ה תשע"ג,
נולד בי"א אייר תרח"צ להוריו ר' יהודה הכהן ומרת חיה שולמית כהן. למד בישיבות "תורת אמת", "תות"ל לוד", עד לשנת תשנ"א התגורר בירושלים בשכונת "מאה שערים" ובשנת "תשנ"א עבר להתגורר בקראון הייטס ביתו היה תמיד פתוח לכל, ועסק כל חייו בהפצת המעיינות חוצה. הרב כהן זכה לעסוק רבות בעניינו הקדושים של הרבי כולל ב"מיהו יהודי", ב"שלימות הארץ" ובהפצת בשורת הגאולה. פעל רבות בצדקה ובגמילות חסדים, ועשה לעצמו לנוהג לברך בברכת כהנים את כל הנקרא בדרכו. הותיר אחריו את אשתו מרת חוה סאשע ובניו ר' ישראל משה ור' שלמה זלמן ר' אהרן ר'מאיר גרשון ר' אברהם חיים בנימין ר' יוסף יצחק ור' יהודה ושתי בנות צירל מרים פרידמן, גיטל ווארפטיג
הרה"ח אברהם טאובר ע״ה תשע"א,
x
הרה"ח אברהם טאובר ע״ה תשע"א,
התפלל בביכנ"ס חב"ד ברמת יצחק רמת גן. השתתף בשיעורי החסידות ובהתועדויות עם המשפיע הרב מאיר שלום בליזינסקי ז"ל.היה פעיל מאד במבצעים בעיקר בסניפי הנוער העובד, השומר הצעיר והצופים. קירב רבים מבני הקיבוצים לחב"ד והביאם לישיבת תו"ת בלוד למשפיע המפורסם הרב שלמה חיים קסלמן ע"ה.לאחר נישואיו התגורר באשקלון. היה שם השליח הראשון של הרבי באופן בלתי רשמי. בגלל חינוך ילדים ועפ"י הוראת הרבי עבר לנחלת הר חב"ד עם ייסודה בשנת תשכ"ט. היה פעיל מאוד בעיקר בעזרה למאות אנשים בעבודתו בלישכת התעסוקה. ייסד את המנין במושב אורות ליד קרית מלאכי. גם כשעבר לבני ברק, היה מגיע לימים הנוראים לנחל'ה לחזק את המנין באורות.היה מכונה "אברהם וחצי" בשל גובהו הרב.השאיר אחריו אשה, בן ושתי בנות. יהי זכרו ברוך
מרת רחל כהן ע״ה תשע"ט, הר המנוחות
x
מרת רחל כהן ע״ה תשע"ט, הר המנוחות
הותירה אחריה את הרב אריה ליב כהן, ר"מ בישיבת חב"ד בנתניה, ואת הרב אברהם כהן, משלוחי הרבי למאסטריכט שבהולנד.
הרה"ח קלמן בריקמאן ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח קלמן בריקמאן ע״ה תשע"ט, מונטיפיורי, ניו יורק
כה להיות משב"ק במשל כמה שנים בבית כ"ק אדמו"ר וכן אחראי בעת הסעודות בדירת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ נ"ע. עזר להרבה נצרכים ובפרט באופן דמתן בסתר. נעים הליכות ואהוב על הבריות. הותיר אחריו את בני משפחתו : אשתו מרת שולמית . בנותיו - מרת שרה לוין, מרת חנה פרידמן, מרת הינדי בורטונק. בניו - יוסף יצחק, אברהם ארי, ישראל שמואל מנחם מענדל ז"ל.
מרת חיה אסתר זלצמן ע״ה תשס"ה,
x
מרת חיה אסתר זלצמן ע״ה תשס"ה,
השאירה אחריה בנים ובנות המכהנים כשלוחים ברחבי תבל: הרב יוסף יצחק זלצמן שליח בטורנטו, הרב ברוך מרדכי זלצמן שליח בטורונטו, הרב מנחם מענדל זלצמן שליח בניו הייבן, מרת שיינא בראוד שליחה בקווינס, מרת רבקה סירוטה שליחה בדנוור קולרדו, מרת שטערנא שרה קנלסקי שליחה בניו ג'רסי ומרת רחל לאה מטוסוב שליחה בקלגרי קנדה. אחיותה: מרת רחל לאה קנלסקי מנחלת הר חב"ד, מרת קוגן מקראון הייטס, ומרת שרה פרדקין מירושלים.
מרת רבקה ליבוב ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
x
מרת רבקה ליבוב ע״ה תשמ"ה, הר הזיתים
מרת רבקה בת הרב יוסף אליעזר ליבוב.אשת הרב ישראל ז"ל אשת חיל עטרת בעלה בפעילות והתפתחות מוסדות צעירי אגודת חב"ד בארה"ק במשך עשרות בשנים בצדקה וחסד
נפטרה בשנת תשמ"ה הר הזיתים פרושים חב"ד
הרבנית חיה זעלדא קרעמער ע״ה תשע"ט,
x
הרבנית חיה זעלדא קרעמער ע״ה תשע"ט,
הרה"ח צבי שקדי ע״ה תשפ"א,
x
הרה"ח צבי שקדי ע״ה תשפ"א,
ד"ר ר' צבי שקדי, מדען חסיד חב"ד מפיטסבורג שבפנסילבניה, נפטר ביום הכיפורים, לאחר שבמשך תקופה ממושכת סבל מהמחלה. המנוח ז"ל נמנה על הקהילה החב"דית בפיטסבורג. כתב שורה של מאמרים בנושאי יהדות ומדע וחתום על מספר פטנטים מפורסמים, כמו דיו שמחזיק זמן רב, ועוד. הותיר אחריו את רעייתו שרה חנה תבדלחט"א, ואת ילדיו - אריאל מפיטסבורג, מיכל רימלר ממונסי, ליאור מפיטסבורג, יעל קוזוקארו ממונטריאול, אלירן מפיטסבורג, חיה רחל ממונסי, אסתר איידל רוז מבריטניה, חיים שאול מקראון הייטס, ברכה שינדל מפיטסבורג ונכדים. יהי זכרו ברוך. תנצב"ה.
הרבנית חי'ה זעלדא קרעמער ע״ה תשע"ט, קנדה
x
הרבנית חי'ה זעלדא קרעמער ע״ה תשע"ט, קנדה
הרה"ג חיים זאב שטיינבך ע״ה תשס"ב,
x
הרה"ג חיים זאב שטיינבך ע״ה תשס"ב,

חסיד ומקושר, איש נעים הליכות ובעל ידע רב בהלכה ובחסידות, דמות אהובה ומורה דרך כבעל־קורא. נפטר ביום כיפור תשס"ב

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.