יומן חב״ד כ"ט תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ערב ראש חודש - כ"ט תשרי
* ביום זה – 'יום כיפור קטן' – יש להוסיף בג' הקווין: תורה, עבודה (תפילה שבמקום קרבנות), גמילות-חסדים וצדקה.
זכרון להולכים
הרה"ח אהרן חיטריק ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אהרן חיטריק ע״ה תשע"ב, מונטיפיורי, ניו יורק
היה מקושר בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר זי"ע וע"פ הוראתו עסק יותר מיובל שנים במסירה ונתינה בפענוח כתבי דא"ח של רבותינו נשיאינו נ"ע והוצאתם לאור. כן זכה להוציא לאור כמה ספרים מכתבי יד של אחד מגדולי הראשונים התוספות ריד עם הירות והארות. זכה לעשות אזנים לתורה לספר התניא קדישא. המשיך בעבודתו הקדושה גם מתוך יסורים גדולים
הרה"ח שמעון גאלדמאן ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח שמעון גאלדמאן ע״ה תשע"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
מקראון הייטס הגיעה הידיעה על פטירתו של הרב ר׳ שמעון בן שמואל זנוויל ע״ה גאלדמאן, חסיד ומקושר לרבותינו נשיאנו. נולד בה טבת תרפ"ה, סמוך לגיל 92 היה בפטירתו. עבר את המלחמה הארורה בברחו משעדליץ, אוד מוצל מאש. היה מתלמידי הישיבה המפורסמת תומכי תמימים, שמצאה מקלט בעיר שנחאי ביפן, במשך כחמש שנים. למרות שאיבד במלחמה אב ואחים, נתן לבנו השני שנולד לו (כג שבט תש"י, לאחר הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"ץ), את השם יוסף יצחק. בעל חסד היה, בחודש תשרי ובכל ימות השנה את ביתו פתח בפני אורחים. הותיר אחריו את: בנו הרב יוסף יצחק שליח הרבי בדרום-אפריקה, בתו מרת קריינדי (אשת ר' משה הלוי קליין), בנו ר' שמואל זאנוויל, נכדים ונינים. בתו, חנה לאה ברוק ע"ה, נפטרה לפני כשש שנים.
מרת ציפורה פייגא ציק ע״ה תשע"ב, חולון
x
מרת ציפורה פייגא ציק ע״ה תשע"ב, חולון
בת ר' זעליג משה ומרת בתיה הי"ד, אלמנתו של ר' חיים ציק, ואמו של הרב זמרוני ציק
מרת דינה לאה הגר ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
x
מרת דינה לאה הגר ע״ה תשס"ט, הר המנוחות
היתה רעייתו של עו"ד ר' מאיר הגר, ובתו של הרב אלעזר גלבשטיין מירושלים. עסקה בחינוך ילדות ישראל במסירות ובאהבה אין קץ. הותירה אחריה בעלה, ארבעה ילדים קטנים - שלושה בנים ובת: יהודה, חיים, שמואל אהרן וחיה מלכה. הותירה אחריה אח ושתי אחיות: ר' יצחק גלבשטין, הגב יפית פינקוביץ'והגב תמר שטיינברגר,.
הרה"ח חיים הכהן גוטניק ע״ה תשס"ד, מלבורן
x
הרה"ח חיים הכהן גוטניק ע״ה תשס"ד, מלבורן

מזקני חסידי חב"ד ורבני אוסטרליה, הלך לעולמו הערב - מוצאי-שבת פר' בראשית, בן 81, מותיר אחריו משפחת נכבדה של רבנים, עסקנים וחסידים. במהלך שנות חייו, זכה להיות בין חסידיו של הרבי הריי"צ, וזכה לקירובים יוצאי-דופן מהרבי. אחד מהם היה בתהלוכת ל"ג בעומר תש"ל כשהוזמן לעמוד מאחורי הרבי, לבוש במדי צבא אוסטרליה. עם הגעתו לאוסטרליה, מונה לרב קהילת "אלווד תלמוד-תורה" במלבורן ולרבה של הצבא האוסטרלי. הרב ע"ה הקים את ישיבת "תומכי-תמימים" במלבורן ועמד בראש מכון הסמיכה לרבנות בעיר, כשמקביל, מכהן כנשיא "ועד רבני ויקטוריה". בתמוז תשס"ג, הודיע הרב על פרישתו מתפקיד רב קהילת "אלווד", והפתיע את מעריציו המקומיים. "בן הרבה מובנים, הרב גוטניק הרב הראשי הלא-רשמי של אוסטרליה", נכתב ב'אוסטרליאן ג'ואיש ניוז'

ר' אברהם טאוב ע״ה תש"פ, נתניה
x
ר' אברהם טאוב ע״ה תש"פ, נתניה
ר' אבי ז"ל נולד ביום ז' בתמוז שנת תשי"א בעיר נתניה. אביו היה יהלומן, וכך גם אבי עסק משחר ילדותו בתחום היהלומים, אבנים יקרות ותכשיטים. לקראת סוף שנות הלמד"ים הפך ר' אבי לחסיד של הרבי וזכה ליחס אישי ומיוחד. את יחסו לאבי הביע הרבי בביטוי נדיר ומיוחד - בתשובה לשאלה ששאל איש העסקים ר' לוי לבייב, כאשר הרבי ענה (בתרגום חופשי מרוסית): "הוא החבר הקרוב והחזק שלי". יחד עם חברו הקרוב ר' דוד נחשון נשלח על ידי הרבי לשליחויות חשאיות שונות בעניינים שונים, בארץ וברחבי העולם. באמצע שנות הממי"ם נשלחו למסעות מתמשכים, על פני 5 שנים, אל מאחורי מסך הברזל הסובייטי במסווה של אנשי עסקים, על מנת לתחזק ולהגדיל את התשתית של המחתרת היהודית-חב"דית ששמרה לאורך שנות הדיכוי על הגחלת היהודית ברחבי רוסיה הקומוניסטית. בהתאם להוראות מפורטות שקיבלו מהרבי בשנת תשמ"ח בנו השניים ברחבי ברית המועצות את האוהלים והציונים של אדמו"רי החסידות בכלל ואדמו"רי חב"ד בפרט. • הותיר אחריו את רעייתו ובנותיו: טלי, חן, רונית, נעמי בניו: ר' יוסף יצחק טאוב, רב בית הכנסת ובית המדרש מרכז ממש בנתניה ר' מנחם מענדל, מנהל תחום המיחשוב וסמנכ"ל חברת שפע ימים ר' משה חיים, קצין ביטחון של מוסדות ממשלתיים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.