יומן חב״ד ל' תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
א' דראש חודש - ל' תשרי
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

לחץ להמשך...
התוועדות: "ההתוועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים להתקיים בבית-הכנסת".

עבודה פנימית: בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לומר: "חודש טוב! שנתייגע בעבודה בפועל כדי לחוש את החיות פנימי בהרגש בפועל, הרגש המביא לידי פועל במידות טובות ובהרחבת הבנה והשכלה של חסידות".

גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת יחידה הכללית, נשמתו של המשיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל ענייניו, שנעשים חדורים בבחינת היחידה. והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד".

ערבית: לפני שמונה-עשרה אין מכריזים 'יעלה ויבוא', אבל טופחים על השולחן, להזכיר לציבור לומר זאת.

ברכת המזון: טעה ולא הזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון (הערב או מחר, עד לפני השקיעה של מוצאי ראש-חודש), ונזכר אחר שאמר "ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך . . שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל לזכרון", בלא חתימה. אבל אם נזכר אחר שאמר תיבת 'ברוך' של הברכה הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.

התחיל סעודתו מבעוד יום ואכל כזית, ונמשכה סעודתו אפילו כמה שעות אחר צאת היום – מזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל ערבית.

ב'יעלה ויבוא' המברך מגביה קולו מעט והשאר עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 'והושיענו... טובים' – "בין הפרקים ובסוף ברכה זו (השלישית)".

סגור
זכרון להולכים
מרת רחל רוטשטיין ע״ה תשע"ד,
x
מרת רחל רוטשטיין ע״ה תשע"ד,
אמו של ר' יצחק לובול
הרה"ח ישעיהו קרישבסקי ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
x
הרה"ח ישעיהו קרישבסקי ע״ה תשע"ו, הר המנוחות
נמנה על חשובי חסידי פינסק קרלין לאחר שבבחרותו למד במוסדות קרלין והתקרב לאדמו"ר ממנו ינק תורה ויראת שמיים. כמו כן היה מקורב גם לאדמו"ר מרחמסטריווקא.הוציא סדרת ספרים "פניני יהושע" - פירוש על פרשת השבוע, ספרים שנחשבו לשם דבר בעולם התורה והישיבות.הותיר אחריו בן אחד - שניאור זלמן קרישבסקי חסיד חב"ד המתגורר בבני ברק
הרה"ח צבי אריה אייכלר ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
x
הרה"ח צבי אריה אייכלר ע״ה תשס"ו, הר הזיתים
מקראון הייטס, בן אהרון אליהו אייכלר ע"ה
מרת חוה ארנאוו ע״ה תשמ"ה, מונטריאול
x
מרת חוה ארנאוו ע״ה תשמ"ה, מונטריאול
נולדה בשנת תרנ"ה בעיר הארקי, בת הרב אהרן חיים שעפטער המכונה "העילוי מלוקאמליע", אשת הרב יהושע זעליק אראנאוו, נפטרה בשנת תשמ"ה ומונטריאול
מרת תמר רוטר ע״ה תשע"ז, אחיעזר
x
מרת תמר רוטר ע״ה תשע"ז, אחיעזר
תמר ע"ה טיפלה במסירות בתושבי הכפר במשך 20 שנה. הותירה אחריה בעל, ר' יצחק, בניה: הת' מנדי, הת' שניאור, והת' שמעון; בנותיה: הגב דובוב מכפר חב"ד, והגב קוזלובסקי מקראון הייטס, בלה, ושיינא
הת' הרה"ח שלום בער פאריז ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
x
הת' הרה"ח שלום בער פאריז ע״ה תשס"ד, הר המנוחות
בנו של החסיד המפורסם הרב אברהם פאריז ע"ה ואחיהם של ר' ברוך פאריז ע"ה ור' נתן פריז ע"ה הגב' חיה לרר, הגב' פסיה וולף, הגב' רחל לוין והגב' טובה גליצינשטיין. שלום-בער נולד בשנת תר"צ בפתח-תקוה, והיה מראשוני התמימים שהגיעו לרבי בשנת תש"י, שם שהה תקופה שאחריה חזר לארץ, כשאז קיבל מחלה שנמשכה כמעט כל חייו ונפטר הבוקר (ראשון) במוסדות סיעודיים בכפר-סבא כשבן 73.
הת' בנימין סמוטין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
הת' בנימין סמוטין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
מקראון הייטס. נפטר בגיל 24 לאחר שנלחם במחלה קשה. בנימין נאבק במחלה. הוא נפטר באורח טראגי ביום שלישי לפנות בוקר בבית הרפואה בו אושפז. המנוח ז"ל הותיר אחריו את הוריו, מרדכי וזוהר סמוטין, ואחיו.
הרה"ח יוסף יצחק לויטין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
x
הרה"ח יוסף יצחק לויטין ע״ה תש"פ, מונטיפיורי
מקראון הייטס. המנוח ז"ל נולד בשכונה לאביו הרה"ח ר' בנימין הלוי לויטין ז"ל - בנו של המשפיע הגה"ח הרב שמואל לויטין זצ"ל, המשפיע הראשי בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770, ומי שרבותינו נשיאינו נהגו להפנות אליו שאלות בהלכה. הותיר אחריו את רעייתו יוכי - בתו של הרה"ח ר' אברהם לידר מכפר חב"ד ובניו שמולי ויענקי לויטין מקראון הייטס. אמו מרת שיינדל לויטין, אחיו הרב שלום בער לויטין מסיאטל, השליח הראשי למדינת ושינגטון, ואחותו מרת דבורה קורנפלד מסיאטל.
הרה"ח הת' שלום דובער וואלף ע״ה תשס"א, הר המנוחות
x
הרה"ח הת' שלום דובער וואלף ע״ה תשס"א, הר המנוחות
הרב התמים שלום דובער וואלף ע"ה הרב התמים שלום דובער בן הרב אפרים וואלף היה מקושר לכ"ק אדמור נשיא דורנו בלב ונפש. כבר בגיל צעיר החל לעסוק במרץ רב בעסקנות ציבורית. היה מגדולי העסקנים של חב"ד בדורנו פעל ללא לאות במסירות נפש במאור פנים בשמחה ובאהבה למען תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל וכמובן למען מוסדות חב"ד ולמען שכונת נחלת הר חב"ד שבקרית מלאכי. נולד בכא מנחם אב תש"ד בירושלים ונפטר בשנת התשס"א הר המנוחות
נולד בכא מנחם אב תש"ד בירושלים ונפטר בשנת התשס"א הר המנוחות
הרה"ח שמחה גורודצקי ע״ה תשד"מ, הר הזיתים
x
הרה"ח שמחה גורודצקי ע״ה תשד"מ, הר הזיתים

פעל בשליחות הרבי הריי"צ מעבר למסך הברזל מתוך מסירות נפש. היה בשליחות בעיר סמרקנד שבאוזבקיסטן (לאחרשלוחי אדמו"ר הרש"ב - הרב שלמה יהודה לייב אליעזרוב והרב חיים נאה), שם פעל גדולות ונצורות.

נאסר כמה פעמים על הפצת היהדות בברית המועצות, כמזאסרו הארוך ביותר היה במשך עשר שנים! את זכרונותיו הוציא כספר "יהדות הדממה".

בשנת תשכ"ד יצא מברית המועצות והשתקע בכפר חב"ד שם שימש כמזכיר ועד כפר חב"ד. והיה ממקימי ישיבת הבוכרים בכפר חב"ד.

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.