יומן חב״ד כ"ז תשרי ה׳תשפ״ד

תשרי ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
מכירת המצוות בהתוועדות הרבי (הגבאי חובש שטריימל בעת המכירה כהוראת הרבי) מכירת המצוות בהתוועדות הרבי (הגבאי חובש שטריימל בעת המכירה כהוראת הרבי)
שבת בראשית - כ"ז תשרי

ידוע פתגם רבותינו נשיאינו: "אַזוי ווי מען שטעלט זיך שבת בראשית, אַזוי גייט אַ גאַנץ יאָר" [=כפי שמתייצבים בשבת בראשית, כך נמשכת השנה כולה]. בשבת בראשית היו החסידים נוהגים להתוועד 'בחילא יתיר' (הרבי הריי"צ). בהתוועדות שבת בראשית תשי"ז ציווה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לגבאי בית-הכנסת, למכור, כבכל שנה, את ה'עליות' של כל השנה, הגבהה וגלילה. בשנים מאוחרות יותר נהגו למכור מצוות נוספות, עד שבשנים האחרונות נמכרו, בין השאר: הוצאת הספר-תורה והכנסתו; עליות 'חזק'; 'נר למאור'; 'יין לקידוש' (=הוצאות ההתוועדויות של הרבי). במוצאי שבת בראשית מכריזים שוב: "ויעקב הלך לדרכו". "לימוד בכל יום פרשה חומש עם פירוש רש"י (ביום ראשון עד 'שני', ביום שני עד 'שלישי' וכו'), אמירת תהילים בכל יום, סיום ספר תהילים בשבת מברכים – על זאת צריך לשמור. הדבר נוגע לאדם עצמו, לבניו ולבני-בניו". השכם בבוקר – אמירת כל התהילים בציבור. אחר-כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה. אין אומרים 'אב הרחמים' [מלבד בשבת מרכים החודש סיון]. אחר התפילה – התוועדות בבית-הכנסת. ובוודאי אפילו בשבתות החורף יש לחלק ה לחץ להמשך...

ידוע פתגם רבותינו נשיאינו: "אַזוי ווי מען שטעלט זיך שבת בראשית, אַזוי גייט אַ גאַנץ יאָר" [=כפי שמתייצבים בשבת בראשית, כך נמשכת השנה כולה]. בשבת בראשית היו החסידים נוהגים להתוועד 'בחילא יתיר' (הרבי הריי"צ). בהתוועדות שבת בראשית תשי"ז ציווה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לגבאי בית-הכנסת, למכור, כבכל שנה, את ה'עליות' של כל השנה, הגבהה וגלילה. בשנים מאוחרות יותר נהגו למכור מצוות נוספות, עד שבשנים האחרונות נמכרו, בין השאר: הוצאת הספר-תורה והכנסתו; עליות 'חזק'; 'נר למאור'; 'יין לקידוש' (=הוצאות ההתוועדויות של הרבי). במוצאי שבת בראשית מכריזים שוב: "ויעקב הלך לדרכו". "לימוד בכל יום פרשה חומש עם פירוש רש"י (ביום ראשון עד 'שני', ביום שני עד 'שלישי' וכו'), אמירת תהילים בכל יום, סיום ספר תהילים בשבת מברכים – על זאת צריך לשמור. הדבר נוגע לאדם עצמו, לבניו ולבני-בניו". השכם בבוקר – אמירת כל התהילים בציבור. אחר-כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה. אין אומרים 'אב הרחמים' [מלבד בשבת מרכים החודש סיון]. אחר התפילה – התוועדות בבית-הכנסת. ובוודאי אפילו בשבתות החורף יש לחלק ההתוועדות או לסדרה באופן כזה שיוכלו המשתתפים בה להמשיך ההתוועדות בסעודת שבת בבתיהם. כדאי שגם הנשים והבנות יסדרו מצידן התוועדות בשבת או במוצאי שבת. (קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)


סגור
זכרון להולכים
הרה"ח יורם אברגיל ע״ה תשע"ו, נתיבות
x
הרה"ח יורם אברגיל ע״ה תשע"ו, נתיבות
הרב אברגל זצ"ל הינו ידיד אמת לחסידות חב"ד. השתתף רבות באירועי חב"ד שנערכו ברחבי הארץ ובכך חיזק את פעילות הקירוב של בתי-חב"ד. במשך השנים הנהיג לימוד תניא קבוע ברשת הכוללים בראשותו ואף חיבר ביאור מיוחד לתניא. במהלך דרשותיו, באירועי חב"ד וגם בבית-מדרשו, דיבר פעמים רבות על המהפכה היהודית העולמית שחולל הרבי. מהפכה שנמשכת ביתר שאת גם לאחר ג תמוז תשנ"ד. לרב אברגל זצ"ל אלפי תלמידים ברחבי הארץ. במשך שנים החזיק הרב שורת כוללים, בהם לומדים אברכים רבים. אבידה גדולה.
מרת נחמה ציפה גודמן ע״ה תשע"ח, אשדוד
x
מרת נחמה ציפה גודמן ע״ה תשע"ח, אשדוד
מרת נחמה ציפא נולדה במנחם-אב תרפ"ב בעיר בוסטון, מסצ'וטס להוריה השו"ב הרב שמעיה ועטא קרינסקי שהיו יראי שמים מופלגים וזכו שכל תשעת ילדיהם יילכו בדרך התורה והמצווה - תופעה נדירה בזמנו. בביתם שהה למשך תקופה השד"ר והחסיד המופרסם הרב איצ'ה מתמיד היד ומרת נחמה ציפא זכרה אותו היטב בלימודו בלילות עת שרגליו היו שרויות במים. בשנת תש"ז נשאה להרה"ת ר' יהושע נחום ע"ה גודמאן שהתקרב בעת לימודיו בישיבת 'תורה ודעת' לדרך החסידות באמצעות הרה"ת ר' ישראל דזייקבסאהן והיה מעשרה בחורים הראשונים עמם יסד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע את תומכי תמימים בארה"ב. הזוג הצעיר מילא שליחויות במספר קהילות ולפני יובל שנים נשלחו לעיר שיקאגא שם פעלו גדולות ונצורות בפרט בתחום החינוך הכשר. בשנתיים האחרונות התגוררה בסמיכות לבנה בעיר אשדוד. זכתה להותיר אחריה דור ישרים יבורך, בתה השלוחה מרת דבורה ובעלה הרב ישראל שמוטקין ממילוואקי, בנה השליח הרב שניאור ורעייתו דבורה גודמאן מאשדוד ובתה השלוחה מרת שרה ובעלה הרב יצחק חזן מרומא, נכדים ונינים שלוחים וחסידים. כן הותירה את אחיה הרב חיים יהודה קרינסקי מזכירו של כ"ק אדמו"ר ואחותה מרת יוכבד גולדברג.
מרת דניז ויקטוריה חביב ע״ה תשע"ו,
x
מרת דניז ויקטוריה חביב ע״ה תשע"ו,
נולדה בצרפת. בזמן השואה הסתתרה מאימת הנאצים ומסרה את נפשה להצלת יהודים ושמירה על חיים יהודיים.אחרי המלחמה עסקה בהצלת ילדים יהודיים ובחיזוק ושמירה על הזהות היהודית של הילדים היהודיים באיזור מרסיי במסגרת ארגון הנוער היהודי של צרפת.גידלה משפחה לתפארת ובמשך השנים זכתה לראות בנים, נכדים, נינים, ובהם שלוחים ורבנים.הותירה אחריה את : בעלה ר' דוד חביב מביתר-עילית, ילדיה: הרב יצחק והרב אברהם מירושלים, הרב עמנואל מביתר, גב' חמדה ברדוגו ממגדל העמק וגב' קרסנטי מירושלים
מרת נקדם ארבוב ע״ה תשע"ה,
x
מרת נקדם ארבוב ע״ה תשע"ה,
מרת נקדם ארבוב ע"ה נולדה בעיר סמרקנד, בז טבת תרצ"ט, בת זקונים לאביה הישר והתמים איש הצדקה והחסד הר' גבריאל ע"ה ואמה מרת פרחה ע"ה אשת חבר. עמדה לימין בעלה במעשי החסד בגבורה ובצניעות ללא פשרות. גדלה בבית של נתינה ועזרה לזולת ללא תנאי, הספוג ביראת שמים והקפדה על קיום המצוות, כבוד התורה ולומדיה, במסירות נפש, תחת המשטר הקומוניסטי הנוקשה וקשיי המלחמה הנוראה. מרת נקדם ע"ה אשת ר' אוריאל ע"ה מנכבדי הקהילה הבוכרית בשכונת קרית שלום, תל אביב, הייתה סמל של צניעות וקדושה בכל אורחותיה, בלבושה, בדיבורה השקט והנעים, בפיה היו שגורות תמיד ברכות, מילות נוחם ועידוד עד יומה האחרון. הייתה בעלת אמונה טהורה ובטחון עז בה, מתוך שמחה שהכל לטובה. סייעה ועמדה לימין בעלה ר' אוריאל ע"ה, בחינוך הילדים, פרנסת הבית ומעשי החסד, הנהיגה את ביתה בתבונה, כוונה וחנכה את ילדיה בקו של יראת שמיים, בדרך רבותינו נשיאינו. בניה: ר' בכור בעל קורא בבית כנסת חב"ד ושוחט יר"ש מאלעד, ר' פנחס שיחי רב בית כנסת, שליח של הרבי, ומורה בת"ת חב"ד מתל אביב, ר' גבריאל רב בקהילה הבוכרית, מורה בת"ת חב"ד, חסיד ויר"ש מכפר חב"ד. בנותיה: מרת רעיה אשה של חסד ונתינה מתל אביב, מרת תמר נייאזוב, שליחה של הרבי בוינה. זכתה להעמיד ביחד עם בעלה דור ישרים מבורך של ילדים נכדים ונינים, חסידים ושלוחים של הרבי ההולכים בדרך התורה והחסידות.
מרת רחל לאה הבר ע״ה תשע"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת רחל לאה הבר ע״ה תשע"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
נולדה בשנת ה'תש"ז (1946) במחנה הפליטים 'פוקינג' בגרמניה, שם שהו מאות משפחות אנ"ש שיצאו מרוסיה לאחר המלחמה. לידתה היתה בסמוך לתקופה בה שהתה הרבנית חנה ע"ה אם המלכות באיזור, בדרכה לחוף מבטחים בארה"ב. יחד עם הוריה היגרה לארה"ב בשנת ה'תש"ט והתיישבה באיסט ניו יורק. כשהיתה בת 3, עוד זכתה בזכות הנדירה להיכנס ליחידות עם הוריה אצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע חודשים ספורים לפני ההסתלקות. בנעוריה התחנכה בבית הספר 'בית רבקה' בקראון הייטס, והיתה מהבוגרות המצטיינות שזכתה לשבחים של צוות ההוראה והחינוך.זכתה להקים מאות בתים נאמנים בישראל, כאשר עסקה במרץ רב בכל שנותיה בשידוכים בתוך קהילת אנ"ש חסידי חב"ד ליובאוויטש, בחכמה ובמסירות אין סופית. לא רק בשכונת קראון הייטס, אלא ממדינות שונות ויבשות שונות ידעה לחבר את הנשמות המתאימות להקים עוד בית בישראל בששון ובשמחההותירה אחריה את בעלה הגה"ח הרב שמואל הלוי הבר, ואת בניה ובנותיה: ר' משה מאניס – קראון הייטס; ר' לוי – קראון הייטס; מרת מנוחה מרוזוב ש – קראון הייטס; ר' מנחם מענדל – שליח בלונג איילנד; מרת חנה לשס ש – קראון הייטס; ר' שניאור זלמן –שליח בטוקומה, וושינגטון; מרת יהודית בלומינג ש, שלוחה בדורהם וצא'פל היל, צפון קרוליינה; ר' יהודה לייב, שליח בווסטצ'סטר, ניו יורק; מרת נחמה ווייזער ש – קראון הייטס. נכדים ונינים רבים כ"י.הותירה גם את אחיה ואחיותיה: מרת מרים בליז'ינסקי, קראון הייטס; ר' מרדכי קלמנסון, קראון הייטס; ר' שלום בער קלמנסון, סינסנטי, אוהיו; מרת ביילא גרינבאום, קליפורניה
הרה"ח שלום שכנא קורנט ע״ה תשע"ה, הר המנוחות
x
הרה"ח שלום שכנא קורנט ע״ה תשע"ה, הר המנוחות
מאנשי ירושלים וממתפללי ביהכנ"ס חב"ד בשכונת מאה שערים. בניו ובנותיו: ר' אברהם קורנט כפר חב'ד. ר' יעקב קורנט כפר חב"ד. גב יפה פרוש רמות, ירושלים. גב חיה תחי דובינקי מב'ב. גב דינה זוננפלד השליחה בשכונת רמות, ירושלים. גב יוכבד גולדשטיין ע''ה מביתר עילית. אחותו גב חוה תחי ריבלין. גב דבורה הרשקופ ע''ה, ואחיו הרב ידל ע''ה שליח הרבי לפרדס חנה.
מרת שושנה ברמן ע״ה תשע"ח,
x
מרת שושנה ברמן ע״ה תשע"ח,
מחולון נפטרה ובת 94. עם הקמת הבית חב"ד הראשון בעיר, סייעה רבות לשלוחי חב"ד בעיר, והבית חב"ד אף פעל תקופה מסויימת מביתה. הותירה אחריה 3 בנות: הגב חנה לוסטיג מרחובות, הגב מרים ברמן מחולון, והגב אורנה לוי מראשון לציון.
הרה"ח יוסף אביוב ע״ה תשע"ה,
x
הרה"ח יוסף אביוב ע״ה תשע"ה,
היה אחד מדמויות ההוד של יהדות בוכרה בסמרקנד, אשר חינך ילדיו בחרוף ובמסירות נפש- חינוך על טהרת הקודש. היה מקושר בלו"נ לכ"ק אדמו"ר. השאיר צאצאים רבים ההולכים בדרכי רבותינו נשיאנו. אלמנתו, הגב' רחל אביוב. בניו ובנותיו: ר' יהודה אביוב נה"ח קרית מלאכי, ר' אריאל אביוב נה"ח קרית מלאכי, ר' יקותיאל אביוב ראשון לציון, ר' ישראל אביוב נה"ח קרית מלאכי, בנותיו: הג' אסתר קייקוב נה"ח, הג' מלכה אבאיוף ירושלים
הרה"ח יעקב זלוף ע״ה תשפ"ב, נתניה
x
הרה"ח יעקב זלוף ע״ה תשפ"ב, נתניה
אבל כבד בקהילת אנ"ש צפון נתניה עם הידיעה על פטירתו של ר' יעקב זלוף ע"ה, לאחר שחלה וסבל מסיבוכים והיה מורדם ומונשם במשך תקופה ארוכה. למרבה הצער השיב היום (ראשון) את נשמתו ליוצרו, והוא בן 48. היה חסיד ירא שמיים ומקושר לרבי ולמבצעים הק', פעיל מסור ונמרץ וסייע רבות לבית חב"ד בצפון נתניה. התקרב לחב"ד כשהתגורר בראשון לציון, והיה מראשונ
מרת רחל פלס ע״ה תשנ"ד, צפת
x
מרת רחל פלס ע״ה תשנ"ד, צפת
אשת הרב יעקב פלס סייע רבות בהקמת ישיבות תו"ת בארה"ק
נפטרה כז תשרי תשנ"ד וצפת
מרת רבקה חפר ע״ה תשפ"ב, בני ברק
x
מרת רבקה חפר ע״ה תשפ"ב, בני ברק
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת רבקה חפר ע"ה, אשת יו
הרה"ח יוסף חיים אביטבול ע״ה תשפ"ג, צפת
x
הרה"ח יוסף חיים אביטבול ע״ה תשפ"ג, צפת
עם צאת השבת מגיעה הידיעה המצערת על פטירתו בפתאומיות של הרב יוסף חיים אביטבול ע"ה. בתפילות השבת התפלל בבית הכנסת כרגיל, ולמרבה הכאב והצער בשעות הצהריים הלך לעולמו בפתאומיות והוא כבן 65 שנים . לאחרונה סבל מסיבוכים רפואיים. הרב אביטבול היה סופר סת"ם, ממשגיחי ישיבה גדולה חב"ד חח"ל צפת, מתושבי שכונת גבעת שושנה בצפת. הלווייתו תצא הערב מוצש"ק בשעה 23:00, מרחבת בית הכנסת 'היכל לוי יצחק', קרית חב"ד צפת. ברוך ד יין האמת.
הרה"ח דוד הכהן שיימן ע״ה תשס"ז,
x
הרה"ח דוד הכהן שיימן ע״ה תשס"ז,
אביו של הרב בנימין שיימן, שליח לדס פליינס, אילינוי
הרה"ח שניאור הירש ע״ה תשפ"א,
x
הרה"ח שניאור הירש ע״ה תשפ"א,
בצער רב הגיעה הידיעה על פטירתו של הרב שניאור זלמן הירש ע"ה, אברך בן 39 תושב קראון הייטס, שהותיר אחריו אלמנה ושישה יתומים. היה בעל עסק מצליח לייצור רהיטים, בעל צדקה וחסד, תמך במוסדות החינוך המקומיים וגם בבתי חב"ד ברחבי ארה"ב. לאחרונה חלה במחלה הארורה ל"ע, ואמש אור ליום חמישי השיב את נשמתו המזוככת בייסורים לבוראה.

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.